«україна: 20 років державотворення» icon

«україна: 20 років державотворення»
Скачати 143.14 Kb.
Назва«україна: 20 років державотворення»
Дата02.09.2013
Розмір143.14 Kb.
ТипДокументи«УКРАЇНА: 20 років державотворення»


1. Ставлення до незалежності України.


Що, на Ваш погляд, необхідно зробити для зміцнення Незалежності

України?

 а) Підвищити ефективність влади шляхом чіткого розподілу повноважень між її гілками та запровадження механізмів стримувань та противаг

 б) Запровадити дієву систему подолання корупції

 в) Важко відповісти

 г) Інша відповідь___________________________________________________


Що необхідно зробити для того, щоб громадяни України відчували

гордість за свою державу?

 а) Подолати бідність

 б) Досягти такого стану, щоб громадянам України не було соромно за свою політичну еліту

 в) Запровадити систему патріотичного виховання молоді

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Як, на Ваш погляд, має відзначатися День Незалежності України?

 а) Як найголовніше свято у державі

 б) Як велике загальнонаціональне свято

 в) Як звичайне свято

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Як, на Ваш погляд, за часи незалежності змінилася ситуація в Україні в таких сферах:
а) Ситуація покращилася

б) Ситуація погіршилася

в) Ситуація не змінилася

г) Важко відповісти

Економічний розвиток

Рівень життя населення

Рівень демократії в країні

Рівень культури населення

Рівень суспільної моралі

Рівень корупції

Рівень злочинності


^ Що Ви вважаєте сьогодні найбільшою загрозою для України?

 а) Зовнішня агресія

 б) Внутрішньополітична нестабільність

 в) Економічна криза

 г) Негативна традиція ігнорування законів та корупція

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ Якою, на Ваш погляд, насамперед має стати Україна у найближчому

майбутньому?

 а) Економічно розвиненою, з сучасними технологіями

 б) Потужною у військовому плані

 в) Державою, в якій вирішуються на сучасному рівні соціальні проблеми

 г) З високим рівнем науки, освіти і культури

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ Яким, на Ваш погляд, має бути політичний устрій України?

 а) Президентська республіка

 б) Парламентська республіка

 в) Президентсько-парламентська республіка

 г) Парламентсько-президентська республіка

 д) Інша відповідь___________________________________________________


2. Оцінка конституційного процесу в Україні.


У якому порядку були прийняті такі державні акти України?
а)Перший

б) Другий

в) Третій

г)Четвертий

Конституція України

Конституційний Договір

між Верховною Радою і

Президентом України

Декларація про державний суверенітет

Акт проголошення незалежності України


^ Яку, на Ваш погляд, роль відіграв Конституційний Договір між Верховною Радою і Президентом України у становленні державності України?

 а) Цей правовий акт дав можливість подолати гостру політичну та економічну кризу

 б) Цей акт заклав правові основи для розробки і прийняття Конституції України

 в) Це – звичайний правовий акт

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Чи потребує, на Ваш погляд, подальшого удосконалення Конституція

України?

 а) Конституція України потребує внесення лише вкрай необхідних часткових змін

 б) Так, Конституцію України слід кардинально міняти

 в) Ні, Конституцію України змінювати не потрібно, оскільки її стабільність є необхідною умовою стабільності усієї правової бази у державі

 д) Інша відповідь_________________________________________________


3. Оцінка ситуації в країні, ставлення до діяльності органів влади.


Чи мають, на Ваш погляд, керівники держави інформувати народ про всі заходи, які вони здійснили чи планують здійснювати?

а) Так, керівники держави мають постійно інформувати громадян України

про реалізацію планів і програм та інші важливі заходи

 б) Ні, систематичне інформування громадян не є обов’язковим

 в) Керівники держави мають інформувати лише про найважливіші заходи

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Як Ви вважаєте, державний розвиток України відбувається:

 а) У правильному напрямі

 б) У стратегію розвитку держави слід внести деякі корективи

 в) Стратегію розвитку держави слід докорінно переглянути

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Чи забезпечуються, на Ваш погляд, в Україні конституційні права

і свободи громадян?

а) Так, забезпечуються у повному обсязі

 б) Забезпечуються лише частково

 в) Забезпечуються лише декларативно

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Як Ви вважаєте, дії нинішньої державної влади в першу чергу спрямовані:

а) На захист загальнонаціональних інтересів

 б) На вирішення окремих економічних та соціальних проблем

 в) Важко відповісти

 г) Інша відповідь___________________________________________________


4. Оцінка стану розбудови громадянського суспільства в Україні.


Чи довіряєте Ви наведеним нижче громадським і політичним інститутам?
а) Повністю довіряю

б) Скоріше

довіряю, ніж ні

в) Скоріше

не довіряю

г) Повністю

не довіряю

д) Інша

відповідь

ЗМІ
Профспілки
Політичні партії
Громадські організації
Церква


^ Які інститути громадянського суспільства мають більш активно

розвиватися в Україні?

а) Громадські організації

 б) Політичні партії

 в) Професійні спілки

 г) Засоби масової інформації

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ Чи вважаєте позитивним явищем наявність в Україні великої

кількості політичних партій?

а) Так, чим більше партій, тим краще

 б) Ні, велика кількість партій завдає шкоди становленню політичної системи, дезорієнтує громадян

 в) В Україні мають залишитись лише реально діючі партії, які створені на ідеологічній платформі і відображають інтереси значної кількості громадян

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Як Ви вважаєте, чим мають керуватися політичні партії у своїй діяльності:

а) Національними і державними інтересами

 б) Інтересами захисту прав і свобод громадян

 в) Інтересами своїх лідерів

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ Що, на Ваш погляд, слід зробити для зміцнення місцевого самоврядування

в Україні:

а) Створити жорстку вертикаль рад різних рівнів

 б) Створити дієздатні територіальні громади та органи місцевого самоврядування, які самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення

 в) Надати нинішнім радам більше самостійності у формуванні бюджетів

 г) Суттєво зменшити кількість депутатів місцевих рад

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ Яка, на Вашу думку, система обрання депутатів місцевих рад є

сьогодні найбільш оптимальною?

а) Мажоритарна

 б) Пропорційна

 в) Змішана

 г) Інша відповідь___________________________________________________


5. Ставлення до національної ідеї України.


Чи вважаєте Ви, що відсутність національної ідеї негативно позначається

на розвитку України?

а) Так, відсутність національної ідеї стримує державне будівництво

 б) Ні, відсутність національної ідеї не позначається на розвитку держави

 в) Важко відповісти

 г) Інша відповідь___________________________________________________


^ На Ваш погляд, національна ідея має бути спрямована:

а) На захист державних інтересів

б) На захист інтересів української нації

 в) На захист інтересів усіх громадян України

 г) Важко відповісти

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ Як Ви вважаєте, національна ідея має насамперед консолідувати та захищати:

а) Політичні інтереси

б) Мовно-культурні інтереси

 в) Соціально-економічні інтереси

 г) Важко відповісти

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ На Ваш погляд, розробкою національної ідеї мають займатися:

а) Органи державної влади

б) Політичні партії

 в) Громадські організації

 г) Окремі авторитетні громадяни

 д) Важко відповісти

 е) Інша відповідь___________________________________________________


^ Як Ви вважаєте, національна ідея має бути реалізованою у вигляді:

а) Нормативно-правового акту (закону)

б) Своєрідної суспільної угоди (декларації)

 в) Неформалізованого документу

 г) Важко відповісти

 д) Інша відповідь___________________________________________________

^
6. Оцінка зовнішньополітичного статусу України.На підставі якого акту розпочався процес міжнародного визнання України?

а) Декларація про державний суверенітет

б) Акт про незалежність України

 в) Конституція України

 г) Конституційний Договір між Верховною Радою і Президентом України

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ Якими, на Ваш погляд, актами визначається зовнішня політика України?

а) Декларація про державний суверенітет

б) Акт про незалежність України

 в) Конституція України

 г) Закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики

 д) Укази Президента України

 е) Усіма зазначеними актами

 є) Інша відповідь___________________________________________________


^ Хто, на Ваш погляд, визначає зовнішню політику України?

а) Народ України

б) Верховна Рада України

 в) Президент України

 г) Кожен з названих суб’єктів притаманними йому засобами

 д) Інша відповідь___________________________________________________


^ Яке, на Ваш погляд, місце посідає Україна на міжнародній арені?

а) Україна є потужним самостійним суб’єктом на міжнародній арені

б) Україна не є повністю самостійним суб’єктом міжнародної політики

 в) Важко відповісти

г) Інша відповідь__________________________________________________


^ Яким, на Вашу думку, є нинішній міжнародний статус України?

а) Нейтральна держава

б) Позаблокова держава

 в) Член військово-політичного блоку

 г) Має намір увійти до міжнародного об’єднання

 д Інша відповідь___________________________________________________


^ Як Ви вважаєте, Україна сьогодні має більше шансів стати членом:

а) Європейського Союзу

б) Єдиного економічного простору

 в) Союзу Росії, Білорусі та України

г) Зони вільної торгівлі з ЄС

д) Інша відповідь__________________________________________________


* * *

Анкета учасника конкурсу-опитування

1. П.І.Б.___________________________________________________________
2. Стать _____________________
3. Рік народження _____________
4. Назва вищого учбового закладу ____________________________________ __________________________________________________________________
5. Назва майбутньої спеціальності/кваліфікації__________________________ __________________________________________________________________
6. Сімейний стан _________________
7. Поштова адреса проживання, електронна пошта і контактні телефони ________________________________________________________________


Схожі:

«україна: 20 років державотворення» iconАнкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети
Учасник опитування після обрання того чи іншого варіанту відповіді на питання робить позначку напроти нього, натиснувши на квадрат...
«україна: 20 років державотворення» iconАнкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети
Учасник опитування після обрання того чи іншого варіанту відповіді на питання робить позначку напроти нього, натиснувши на квадрат...
«україна: 20 років державотворення» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
В. Петрук (Україна, Вінниця), Є. Пістун (Україна, Львів), Х. Радев (Болгарія, Софія), І. Руженцев (Україна, Харків), Б. Стадник (Україна,...
«україна: 20 років державотворення» iconТоталітарна держава: Ґенеза державотворення від ідеї до її втілення
Створюються теорії, концепції націєтворення та державотворення, наповнюючи ідею конкретним змістом. Усвідомлення національної особливості...
«україна: 20 років державотворення» iconУкраїнський націоналізм як ідеологічний тренд або чим ми завдячуємо українському націоналізмові
Україна рухатиметься ще багато років. Крім іншого, саме цей тренд обумовив те, що Україна зберегла свою державну цілісність. Втім,...
«україна: 20 років державотворення» iconМіжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення"
Вельмиповажні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні...
«україна: 20 років державотворення» iconУмови конкурсу Загальні положення
До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на 31. 03. 06): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати...
«україна: 20 років державотворення» iconУмови конкурсу Загальні положення
До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років,...
«україна: 20 років державотворення» iconКонкурс 2010-2011 навчання та прийом на роботу ісфрада україна
Україні і шукає молодого українського співробітника (22–28 років) з широкими можливостями та освітою в сфері агрономії / аграрного...
«україна: 20 років державотворення» iconУніверситет економіки та права «крок» увійшов до 5-ки кращих вузів України Згідно даним рейтингу «топ-100 Україна»
Згідно даним рейтингу «топ-100 Україна»,визначене кафедрою юнеску, Університет економіки та права «крок» увійшов до складу п’яти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи