Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів icon

Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Скачати 126.02 Kb.
НазваПро проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Дата02.09.2013
Розмір126.02 Kb.
ТипДокументи
Україна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58

тел.: (062) 337-17-33, 335-75-62, факс: (062) 304-12-78 ел. пошта: info@dgtu.donetsk.ua


__________ № ___________

Ha № _________________

Проректору із наукової роботи

_____________________________

Про проведення  VІ Міжнародної

наукової конференцiї студентів та аспірантів


17-19 квiтня 2007 року  Донецький національний технiчний унiверситет спільно з Донецьким національним унiверситетом і Донецькою філією Державного закладу «Державний екологічний інститут Мінприроди України» за участю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області проводять VІ Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов», яка присвячена 75-річчю Донецької області та 70-річчю Донецького національного університету. Пiд час конференцiї будуть працювати секцiї:

1. Знешкодженння газових викидiв.

2. Рекуперацiя промислових вiдходiв.

3. Очистка стiчних вод.

4. Обладнання екологiчно чистих технологiй та захисту бiосфери.

5. Соціально-економічні, управлiнські та правові аспекти реалізації екополітики.

6. Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту.

7. Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту.

8. Проблеми екологiчної безпеки.

9. Хімія довкілля

10. Раціональне використання природних ресурсів

11. Екологічний моніторинг, оцінка ризика та інформаційні технології

Запрошуємо студентiв та аспiрантiв Вашого навчального закладу взяти участь у роботi конференцiї. В цей же час в університеті за дорученням Міністерства освіти і науки України проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та охорона навколишнього середовища». Запрошуємо Вас до участі у цьому заході.

Для формування програми та збiрки доповiдей конференції Вам необхідно до  10 березня 2007 року направити матеріали доповіді згідно п.6 вимог до оформлення тексту доповідей. Разом із вищевказаними матерiалами для компенсацiї органiзацiйних витрат Вам необхiдно за кожну доповiдь перерахувати або 24 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 4 грн. 00 коп.) – за умови отримання тільки того тому збірки доповідей, в якому розміщена доповідь автора, або 48 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 8 грн. 00 коп.) – за умови отримання повного видання збірки доповідей: Донецька філія ДЗ «Державний екологічний інститут Мінприроди України», розрахунковий рахунок 26001301611696 з позначкою «За участь у студентськiй конференцiї», код ЄДРПОУ 23429740. Банк одержувача – Калінінська філія АКБ «Національний кредит» в м. Донецьку, МФО 335720.

Програма конференцiї буде надiслана тiльки навчальним закладам, якi перерахували органiзацiйнi внески, у друкованому вигляді, а також розміщена до 01 квітня 2007 року на сайті: http://donntu.edu.ua. Кращі доповіді додатково можуть бути надруковані у збірці наукових праць ДонНТУ серії «Хімія і хімічна технологія» (зареєстрована ВАК України).

Проректор із наукової роботи,

професор, докт. техн. наук  Є.О. Башков
^

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВIДЕЙ1. Обсяг доповiдi - двi повнi сторiнки тексту. Текст доповіді оформлюється тільки з використанням редактора Word (не нижче версії 6.0), шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 12 pt. Використовувати стиль тільки «обычный». Текст друкується з рядками через 1 інтервал.

2. Текст наводиться в умовнiй рамцi з полями: ліворуч, праворуч та зверху 25 мм, знизу - 30 мм. Назва доповiдi друкується великими лiтерами, вiдступивши вiд початку сторінки 2 рядки (назва – на 3-му). Перенесення слiв у назвi доповiдi не дозволяється. Пiсля назви доповiдi, пропустивши один рядок, друкуються iнiцiали та прiзвища авторiв малими лiтерами (iнiцiали та прiзвища авторiв-наукових керівників підкреслюються). Кiлькiсть авторiв доповiдi - не бiльше 3-х чол.

Потiм на наступному рядку друкується малими літерами повна назва ВНЗ, пiсля чого, пропустивши один рядок, наводиться основний текст доповiдi (абзац – 1 см).

Вирівнювання назви доповіді, прізвищ авторів та назви ВНЗ – «по середине», вирівнювання основного тексту доповіді – «по ширине».

3. Графiчний матерiал (надається у форматі JPEG), математичнi формули та iноземнi слова виконуються тільки з використанням комп'ютерної техніки та розташовуються «по середине» по тексту.

4. Посилання на використанi джерела не наводяться.

5. Реферативнi та оглядовi доповiдi не приймаються. Доповiдь повинна мати матерiали особистих наукових дослiджень.

6. Обов`язково пересилається електронною поштою єдиний файл, який повинен містити текст доповіді (перші дві сторінки файлу), заявку на участь у конференції (третя сторінка файлу) та інформацію про авторів для формування програми конференції (четверта сторінка файлу) (дивись зразки). Заявка на участь у конференції і інформація про авторів наводяться на тій мові, якою надана доповідь. В заявці обов’язково вказується номер мобільного або іншого особистого телефону.

Тема електронного листа та назва файлу виконуються латинськими літерами і повинні відповідати номеру секції конференції та прізвищу першого доповідача (наприклад, “s5lebedev”). Розширення файлу – doc. Електронна адреса (e-mail), куди слід надсилати листа визначається залежно від того, до якої секції автори надсилають доповідь.

Доповіді надсилаються:

Секція

Назва

Електронна адреса

Секретар секції

Телефон

1

^ Знешкодженння газових викидiв

vukudu07@mail.ru

Калініхін Олег Миколайович

80623010387

80951257714

2

^ Рекуперацiя промислових вiдходiв

vidxodu07@mail.ru

Калініхін Олег Миколайович

80623010387

80951257714

3

^ Очистка стiчних вод


vodoochustka07@mail.ru

Фурман Олена Вікторівна

80623010387 80979626419

4

^ Обладнання екологiчно чистих технологiй та захисту бiосфери

mahp@feht.dgtu.donetsk.ua

Бован Деніс Вікторович

80509449864 80623010316

5

^ Соціально-економічні, управлiнські та правові аспекти реалізації екополітики

econom-soc07@mail.ru

Єрмакова Олена Валеріївна

80623010387 80633671794

6

^ Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту

safonov@dongu.donetsk.ua

Сафонов Андрій Іванович

80623053327 80623046177

7

^ Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту

strelk@dongu.donetsk.ua

Щтірц Артур Давидович

80623356929 80676224277

8

^ Проблеми екологiчної безпеки

bezpeka07@mail.ru

Кравченко Олександр Вікт.

80623010897

80504716005

9

^ Хімія довкілля


ximija07@mail.ru

Волкова Олена Іванівна

80623010943

10

^ Раціональне використан-ня природних ресурсів

resursu07@mail.ru

Турчаніна Оксана Миколаївна

80623010303 80622714982

11

^ Екологічний моніторинг, оцінка ризика та інформаційні технології

ka@cs.dgtu.donetsk.ua

Харитонов Антон Юрійович

80623010851


Матеріали, надіслані після 10 березня 2007 року, не розглядаються.


7. До 25 березня 2007 року Вам треба надіслати за електронною поштою a_panasenko@mail.ru сканований документ, який підтверджує сплату організаційного внеска. Назва файлу цього документу повинна відповідати доповіді – наприклад, plat_s5lebedev. Без цього підтвердження доповідь буде включена тільки до програми роботи конференції, але не буде включена до збірки доповідей.

8. Матерiали надсилаються українською чи росiйською мовами, не бiльше двох доповiдей вiд одного наукового керiвника.

Доповідь може бути надіслана студентом або аспірантом самостійно. У цьому випадку в усіх матеріалах доповіді не вказуються дані про наукового керівника.

Студент або аспірант не можуть бути серед авторів більш ніж двох доповідей.


9. ^ При невиконанні наведених вимог доповіді будуть повернуті та не будуть допускатися до участі у конференції.


10. При необхідності оформлення для сплати організаційного внеску рахунку, договору та акту здавання-приймання терміново надішліть запит за електронною поштою a_panasenko@mail.ru з вказівкою адреси, за якою необхідно надіслати вищевказані матеріали.


Додаткова iнформацiя за телефонами та електронною поштою:

Панасенко Анатолiй Iванович – (062)3055303 (сл.), (062)3127256 (дом.), a_panasenko@mail.ru;

Павлова Галина Iванiвна – (062)3010829 (сл.)


Цього листа з 22 січня 2007 року розташовано на сайті: http://donntu.edu.ua


Зразок початку доповіді (розташовується на 1-2 стор. файлу)

^

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»М.А. Лебедєв, А.І. Панасенко

Донецький національний технічний університет


У концепції сталого розвитку, що одержала широке поширення в усьому світі, і особливо в розвинених країнах, одна з основних ролей приділяється громадськості. Вона повинна брати активну участь у рішенні більшості питань, пов'язаних із впливом суспільства, як на навколишнє середовище, так і на соціум. У розвитих країнах такий підхід реалізовується досить успішно, але в країнах, що розвиваються, і в країнах СНД громадськість часто має дуже незначний вплив на процес прийняття рішень. Тому розвинені країни проводять різні програми, фінансують проекти, спрямовані на підвищення активності громадськості.

....................................................................................................................................


---------------------------------------------------------


Зразок заявки на доповідь (розташовується на 3 стор. файлу мовою доповіді)

^

ЗАЯВКА НА ДОПОВIДЬ


на VІ Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів

«Охорона навколишнього середовища та рацiональне використанння природних ресурсов»


1. ВНЗ________________Донецький національний технічний університет___________________

2. Секцiя ________5. Соціально-економічні, управлiнські та правові аспекти реалізації екополітики________________________________________________________________________

3. Назва доповiдi _____^ ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»______________________


4. Автори доповiдi-студенти _______Лебедєв Максим Андрійович________________________

(прiзвище,iм'я , по батьковi)

5. Курс ___6__,група __ЕП 00___,факультет ____екології та хімічної технології______________

6. Науковий керiвник ________Панасенко Анатолій Іванович____________________________

(прiзвище,iм'я, по батьковi)

вчене звання____доцент_______, науковий ступiнь ____канд. техн. наук___________________

посада ___професор____, кафедра ________ «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища»________________________________________________________________________

7. Адреса для листування ______83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 85, кв. 98_________________

Е-mail _____a_panasenko@mail.ru__

8. Телефони для спілкування (в т.ч. мобільний): ________8(062)3055303____8(067)2345678_____

9. Демонстраційний матеріал (без нього доповідь на конференції неможлива): прозорі плівки, плакати (необхідне підкреслити)


-------------------------------------------------------------


До програми конференції (розташовується на 4 стор. файлу мовою доповіді)


  1. М.А. Лебедєв

Донецький національний технічний університет

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»

Науковий керівник: професор А.І. Панасенко
Схожі:

Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Мінприроди України” за участю Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області проводить V міжнародну наукову...
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення VІI міжнародної наукової конференцiї аспірантів та студентів
«Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов», яка присвячена 80-річчю факультету екології та...
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області проводять ХXIІ всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів...
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconМіжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «viii харківські студентські філософські читання» Україна, Харків
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconМіжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «viii харківські студентські філософські читання» Україна, Харків
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
Про проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIV всеукраїнської наукової конференції аспірантів І студентів
Державної екологічної інспекції в Донецькій області, за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIV всеукраїнську наукову конференцiю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи