Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. icon

Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м.




Скачати 57.82 Kb.
НазваНаціональне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м.
Дата13.02.2014
Розмір57.82 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ОТТО-ФОН-ГЕРІКЕ (м. Магдебург, Німеччина)

ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

^ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ»


13-14 лютого 2014 р.

м. Донецьк, Україна


Мета конференції: обмін досвідом у сфері державного управління інноваціями в Україні та за кордоном, обговорення проблем, принципів і напрямів розвитку практики і технології державного управління інноваціями, узагальнення та опублікування результатів науково-практичних досягнень.


Проблематика конференції:

 1. Теоретико-методологічні основи державного управліня інноваціями.

 2. Організаційно-управлінські питання реалізації державного управління інноваціями.

 3. Науково-методичне забезпечення державного управління інноваціями.

 4. Державна фінансова підтримка і економічне стимулювання інновацій.

 5. Створення інвестиційного і податкового клімату, патентного середовища, що сприятимуть активізації інвестицій в інновації.

 6. Інноваційні зміни в державному управлінні.

 7. Інформаційне забезпечення управлінських процесів у державній діяльності.

 8. Проблеми інноваційного розвитку економіки України.


Місце проведення: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м.Донецьк, вул. Артема, 58, Мала актова зала ДонНТУ (1.203).


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Співголови організаційного комітету:

Толкованов В.В. - Голова Національного агенства України з питань державної служби, кандидат юридичних наук, доктор публічного права (Франція).

Федорук А. М. - Голова Донецької обласної ради

Шишацький А.В. – Голова Донецької обласної адміністрації

^ Члени організаційного комітету:

Мінаєв О.А. – ректор Донецького національного технічного університету, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор;

Кравцов О. О. – заступник голови Донецької обласної ради;

^ Дементьєв В.В. – проректор Донецького національного технічного університету, директор Інституту «Вища школа економіки та менеджменту», завідуючий кафедрою економічної теорії і державного управління, д.е.н., професор;

^ Бодров В.Г. – завідуючий кафедрою управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України, д.е.н., професор;

^ Нурєєв Р.М. – керівник департаменту економічної теорії, завідуючий кафедрою «Макроекономіка» Фінансового університету при Уряді Російської Федерації, д.е.н., професор;

^ Забіренко І.Л. – начальник управління державної служби Головного управління державної служби України в Донецькій області.


Відповідальний секретар:

Виголко Т. О. - к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і державного управління Донецького національного технічного університету.


^ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:


До 1 січня 2014 р. надіслати на електронну адресу Оргкомітету (conf.gov2013@ukr.net):

 • заявку на участь (додаток 1);

 • тези доповіді.


Вимоги до оформлення тез доповідей:

 1. Обсяг – 2 стор. (до 2500 знаків) формату А4 машинописного тексту, набраного в редакторі Microsoft Word ( файл - *.doc або *.rtf)

 2. Всі поля – 20мм. Шрифт - Times New Roman, кегель – 14пт. Абзац – 1,25 см.

 3. У верхньому правому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора (жирний шрифт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю).

 4. З наступного рядка – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземних учасників) – курсивний шрифт, міжрядковий інтервал 1,0, вирівнювання по правому краю).

 5. Нижче – через один інтервал – назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами (жирний шрифт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру).

 6. Нижче – через один інтервал – текст тез (міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині), що повинен містити такі структурні елементи: формулювання мети статті, постановку проблеми, отримані наукові результати і висновки, ключові слова (до 8 слів).

 7. Наприкінці тексту – через один інтервал – наводиться ^ Список літератури. Посилання на літературне джерело подається у квадратних дужках за стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [3; с.145] (кегель 12пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині).

 8. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

 9. Формат таблиць та рисунків має бути книжним.


^ Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видання збірника тез.

Оргкомітет залишає за собою право відбору одержаних тез. Матеріали, що не відповідатимуть тематиці роботи конференції і встановленим вимогам щодо оформлення, розглядатися не будуть.


^ Електронна адреса Оргкомітету: Телефони оргкомітету:

conf.gov2013@ukr.net +38(050) 107-66-65 – Виголко Тетяна

Олександрівна

+38(062) 337-57-68 – Далевська Наталія

Михайлівна

+38(062) 301-09-65 – Шумаєва Олена

Олександрівна


Додаток 1


ЗАЯВКА


на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

^ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ»


Прізвище, ім’я, по батькові




Повна назва закладу




Посада, науковий ступень, вчене звання




Назва доповіді




Назва секції (проблематика конференції)




Форма участі у конференції

- Виступ на пленарному засіданні (15 хв.)

- Виступ на секційному засіданні (10 хв.)

- Взяти участь як слухач

- Дистанційна участь

Контактна адреса




Контактний телефон




e-mail




Схожі:

Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни донецький національний університет інститут філософії ім. Г. Сковороди донецька обласна державна адміністрація
move to 0-22437313
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconXxxi міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький національний технічний...
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни донецький національний університет інститут філософії ім. Г. Сковороди донецька обласна державна адміністрація
На конференції планується обговорення актуальних проблем соціальної філософії та сучасних соціально-комунікативних практик, а також...
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання напн україни Хмельницька обласна державна адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницький університет управління та права Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький національний університет Всеукраїнс
Всеукраїнська науково-практична конференція на тему “Виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки: сучасний стан,...
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницька обласна державна адміністрація Вінницький національний технічний університет (внту) Вінницьке регіональне відділення Академії будівництва України (абу) Московський державний будівельний університет (мдбу) Брестський державний технічний
Аксельрод Р. Б. – заступник голови державної адміністрації Вінницької області (Україна)
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconЗапорізька обласна державна адміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет 20 листопада 2008 р
Запорізькому національному університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Запоріжжя – минуле І сьогодення. Перспективи...
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconНаціональна академія державного управління при президентові україни філонюк олександр Феодосійович
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconНаціональна академія державного управління при президентові україни педченко тимур Вікторович
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconIii регіональна науково-практична конференція «Проблеми гірничої технології»
Красноармійський індустріальний інститут двнз «Донецький національний технічний університет», Донецька обл
Національне агенство україни з питань державної служби донецька обласна державна адміністрація донецька обласна рада двнз «донецький національний технічний університет» національна академія державного управління при президентові україни університет отто-фон-геріке (м. iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи