Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України icon

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України
Скачати 125.98 Kb.
НазваПро затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України
Дата14.02.2014
Розмір125.98 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 450 від 07.08.2002 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за N 698/6986

  


Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою вдосконалення організації праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, забезпечення контролю за організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (далі - Норми), що додаються.

1.2. Переліки основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (далі - Переліки), що додаються.

2. Установити, що Норми і Переліки поширюються на вищі навчальні заклади та вищі навчальні заклади післядипломної освіти незалежно від їх форми власності і підпорядкування.

3. Запровадити Норми і Переліки з 2002/2003 навчального року.

4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства освіти України від 7 червня 1996 року N 195 "Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за N 403/1428) та наказ Міністерства освіти України від 13 березня 1998 року N 103 "Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 1998 року за N 312/2752).

Т.в.о. Міністра

А.М.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

07.08.2002 N 450

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 серпня 2002 р.

за N 698/6986

  ^ Норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

N з/п

Назва виду навчальної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

1

Проведення співбесіди з вступниками

0,25 години кожному членові комісії на одного вступника

Кількість членів комісії на потік (групу) вступників - не більше трьох осіб

2

Проведення випускних екзаменів довузівської підготовки та вступних екзаменів до вищих навчальних закладів:- усних

0,25 години кожному членові комісії на одного слухача (вступника)

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше трьох осіб
- письмових:


а) з мови та літератури:


- диктант

1 година для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,33 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
- переказ

2 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
- твір

4 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
б) з інших предметів

3 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників; 0,50 години на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
- тестових

до 3 годин для проведення тестування на потік (групу) слухачів, вступників. Час для проведення творчих випробувань за напрямами підготовки "Мистецтво" та "Архітектура" визначається програмами вступних випробувань, затверджених в установленому порядку

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб. Роботу перевіряє один член комісії
3

Повторна перевірка письмових робіт на випускних екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах до вищих навчальних закладів

0,15 години на кожну роботу, що перевіряється

Вибірковій перевірці підлягає до 10 відсотків робіт від їх загальної кількості

4

Читання лекцій

1 година за одну академічну годину
5

Проведення практичних занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності

6

Проведення лабораторних занять

1 година на половину академічної групи за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентується відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності

7

Проведення семінарських занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину
8

Проведення навчальних занять зі студентами в спортивно-оздоровчому таборі

до 6 годин на день на одну академічну групу
9

Проведення індивідуальних занять

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу: - до 10 відсотків для освітньо-кваліфікацій них рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр"; - до 15 відсотків для освітньо-кваліфікацій ного рівня "спеціаліст"; - до 20 відсотків для освітньо-кваліфікацій ного рівня "магістр"

Час для проведення індивідуальних занять виділяється викладачам за наявності індивідуального графіка проведення навчальних занять, затвердженого в порядку, визначеному вищим навчальним закладом

10

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу: - 6 відсотків для денної (очної) форми навчання; - 8 відсотків для вечірньої форми навчання; - 12 відсотків для заочної, дистанційної форми навчання

Для екстернатної форми навчання обсяг часу на проведення консультацій визначається індивідуальним навчальним планом екстерна, але не повинен перевищувати обсяг часу, що визначений для заочної, дистанційної форми навчання

11

Проведення екзаменаційних консультацій

- вступний екзамен - 2 години на потік (групу); - - семестровий екзамен - 2 години на академічну групу; - державний екзамен - 2 години на академічну (екзаменаційну) групу з кожної навчальної дисципліни, що входить до програми державного екзамену
12

Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час аудиторних занять

0,25 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

13

Перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи

0,33 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

14

Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:- рефератів, аналітичних оглядів, перекладів тощо

0,25 годин на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач
- розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт

0,50 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач
- курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін

2 години на курсову роботу, у тому числі 0,25 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
- курсових робіт із фахових навчальних дисциплін

3 години на курсову роботу, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
- курсових проектів із загальноінженерних навчальних дисциплін

3 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
- курсових проектів із фахових навчальних дисциплін

4 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
15

Проведення заліку

2 години на академічну групу
16

Проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, передбаченого навчальним планом

6 годин для кожного викладача, який бере участь у поході

Планується викладачам фізичного виховання один раз за весь період навчання студента

17

Проведення семестрових екзаменів:- в усній формі

0,33 години на одного студента- у письмовій формі

до 3 годин на академічну групу (диктант - 1 година); 0,50 години на перевірку однієї роботи18

Керівництво навчальною і виробничою практикою

Норми часу визначаються нормативними документами з організації практики
19

Проведення державних екзаменів

0,50 години на одного студента голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії

Не більше шести годин на день. Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб)

20

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту дипломних проектів (робіт):- освітньо- кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"

до 20 годин на одного студента, у тому числі: по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 16 годин - керівнику і консультантам; до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до п'яти осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)
- освітньо- кваліфікаційний рівень "бакалавр"

до 25 годин на одного студента, у тому числі: по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 20,5 години керівнику і консультантам; до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)
- освітньо- кваліфікаційни рівень "спеціаліст";

до 30 годин на одного студента, у тому числі: по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 24,5 години керівнику і консультантам; до 3 годин рецензенту

Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)
- освітньо- кваліфікаційний рівень "магістр"

до 40 годин на одного студента, у тому числі: по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 33,5 години керівнику і консультантам; до 4 годин рецензентам

Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб). За одним керівником закріплюється до п'яти дипломних проектів (робіт)
21

Рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні кандидатських екзаменів

3 години за один реферат
22

Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів

1 година кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача)

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

23

Керівництво аспірантами

50 годин щороку на аспіранта
24

Наукове консультування докторантів (до 3 років)

50 годин щороку на докторанта
25

Керівництво здобувачами (до 5 років)

25 годин щороку на здобувача
26

Керівництво стажуванням викладачів

8 годин на одного викладача-стажиста за один місяць, але не більше 30 годин на один рік

Для викладачів, які направлені на стажування в інші провідні вищі навчальні заклади терміном до трьох місяців; стажистів-викладачів і стажистів-дослідників, зарахованих на ці посади терміном до двох років

27

Проведення тематичних дискусій, науково-практичних конференцій слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Кількість викладачів - не більше трьох осіб

28

Керівництво стажуванням слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях

5 годин на тиждень на одного слухача

Стажування проводиться викладачами за місцезнаходженням навчального закладу

29

Рецензування рефератів слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів

3 години на реферат
30

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів

до 10 годин на одного слухача, у тому числі: по 0,33 години голові та кожному членові комісії; до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

31

Проведення випускних екзаменів слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти вищих навчальних закладів

0,50 години на одного слухача голові та кожному членові екзаменаційної комісії

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

Заступник Державного секретаря

М.Ф.Степко
Схожі:

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconПро затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconПорядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті
«Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної...
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Ичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення...
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconПоложення про регіональні центри системи дистанційного навчання та проект Норм часу для планування І обліку навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які забезпечують навчання за дистанційною формою
України у світовий інформаційний простір, зберігаючи при цьому високоякісний людський капітал
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconДонецький державний університет
Тимчасові норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної профорієнтаційної...
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconДонецький державний університет управління
Тимчасові норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної, профорієнтаційної...
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconПоложення про планування та облік науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. "Погоджено"
Положення визначає організацію планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших видів діяльності, а...
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconНорми часу для планування та обліку наукової роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників
Науково-виробнича перевірка та експериментальне впровадження завершених наукових розробок (наявність акта впровадження)
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconПоложення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти
Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України iconСо внз-днузт 04-2010 стандарт дніпропетровського національного
України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 05. 09. 1996 р. №1074 «Про вищий навчальний заклад освіти», наказів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи