Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни icon

Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни
Скачати 148.18 Kb.
НазваТретьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни
Дата31.07.2012
Розмір148.18 Kb.
ТипРегламент

ПРОГРАМА

ТРЕТЬОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

(22–23 квітня 2010 р.)


РЕГЛАМЕНТ

22 квітня, четвер

3 корпус ДонНТУ, фойє, 800–1200

Реєстрація учасників

11 корпус ДонНТУ, 1245–1315

Пленарне засідання, ауд. 11.503

11 корпус ДонНТУ,
секційні аудиторії, 1315–1600

Робота секцій наукової конференції

1 секція (Управління фінансами підприємства), ауд. 11.404*

2 секція (Розв’язання проблем оподаткування), ауд. 11.405*

3 секція (Розвиток страхового ринку), ауд. 11.406*

4 секція (Проблеми кредитної сфери), ауд. 11.408*

5 секція (Управління державними фінансами), ауд. 11.411*

*в залежності від кількості зареєстрованих можуть бути зміни, про що буде повідомлено на пленарному засіданні

1600 – 1700

Видача посвідчень на відрядження, оголошення результатів

1700 , профілакторій

Сплата за проживання (ДЛЯ ІНОГОРОДНІХ)

23 квітня, п’ятниця

Від’їзд^ МАТЕРІАЛИ ЗБІРНИКА ДОПОВІДЕЙ

ЗМІСТ


ВСТУП...........................................................................................................................................

8^ СЕКЦІЯ 1 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА.....................................................................................

9

^ Баранова К.А., Матвійчук В.І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН………………………………………………………………………..

9

Баранова Г.Є., Розумна Н.В. Обґрунтування вибору фінансової стратегії підприємства………………………………………………………………….

11

^ Баталко Ю.С., Слепнева Л.Д. Использование МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ для Анализа ФИНАНСОВого СОСТОЯНИя ПРЕДПРИЯТИЯ……..

13

^ Бєляєва О. В., Слєпньова Л.Д. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………………..

17

^ Биличенко В.В., Рытикова Е.А. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА ЕЁ ОБЕСПЕЧЕНИЯ…………………

20

^ Біль І.І., Кучер В.А. АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ………………

22

Болдырева Я.Н., Антоненко В.Н. ВНЕДРЕНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ……………………..

24

^ Болдирєва Н. В., Беліченко А.Ф. Економічна безпека підприємства..

27

Кривоберец Б.И., Вавенко С.В. ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ………………………………

29

^ Крикун Н. О., Васильєва А.О. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ……………………………………………………..

31

^ Крикун Н.О., Васильєва В.О ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………..

33

^ Ващенко М., Смірнов Ю.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………

35

^ Грубесюк Д.В., Антоненко В.М.ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ: ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ…………………………………...

37

^ Демський Д.О., Михайличенко Н.М. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ……………………...

40

^ Домніна Х.В., Устінова Л.М. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ…………………………………………………………………………………….

42

^ Зеленов Д.М, Устинова Л.М. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА…………………...

44

^ Казакова О.А., Сорокіна Л.В. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………

46

^ Какуніна Г.А., Кучер В.А. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ………………………………………………………..

48

^ Камеристий Є.В, Касьянова Н.В. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………..

49

^ Коломійцева К.І., Матвійчук В.І. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ГОРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………

52

^ Конько Д.В., Слєпньова Л.Д. Математичне МОДЕЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ПЛАНУВАННІ……………………………………………………………...

54

^ Конько Д.В., Слєпньова Л.Д. ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ПЛАНУВАННІ…………………………………...

57

^ Крепак И.С., Слепнева Л.Д. снижение рисков как инструмент управления финансовой безопасностью предприятия…………………...

60

^ Куташова А.І., Кривоберець Б.І. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГРОШОВОГО ПОТОКУ…………………………….

63

^ Кушнирюк О.В., Рытикова Е.А. АУТСОРСИНГ: ЗА И ПРОТИВ………………….

66

Левашова О.П., Хобта В.М. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………..

69

^ Линенко А.Е., Фищенко О.Н. Методика управления финансовой безопасностью предприятия…………………………………………………………

70

^ Марченко Л.А., Устинова Л.М. впровадження зарубіжного досвіду у розвиток УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА вітчизняних ПІДПРИЄМСТВАХ…….

73

^ Махортова Р.В., Розумна Н.В. Банкрутство підприємств:деякі теоретичні аспекти……………………………………………………………………….

75

^ Назина М.О., Сайгина Т.Б. ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ…………………………

77

^ Никулушкин А.Г., Хримли Т.К. ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА………………………………………………..…………………………………….

79

^ Омесь О.С., Портнова Г.О. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………

82

^ Османова М.С., Слепнева Л.Д. Многокритериальный выбор в антикризисном управлении фирмой……………………………………………...

85

^ Плішакова В.О., Стрілець А.І. Управління фінансами як функціональна сфера менеджменту підприємства………………………..

87

^ Помазан М.С., Антоненко В.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………….

89

^ Пушкова А.О., Смірнов Ю.О. Теоретичні аспекти УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АТИВАМИ……………………………………………………………………

91

^ Радіонова О.Г., Сайгіна Т.Б. Управління кредитним портфелем

92

Резнік О.С., Кучер В.А. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………………..

95

^ Рязанов А.В., Ніколайчук В.Є. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ “ЯСИНОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД”)…………………………………………………………………..

97

^ Сечина О.І., Крикун Н.О. ванадцять проблем при складанні бюджету……………………………………………………………………………………….

98

^ Сімоненко О.М., Рубан Т.Є. ПРОБЛЕМИУПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………………………….

101

^ Тимошенко Т.Е., Слепнёва Л.Д. НЕОБХОДИМОСТЬ АУТСОРСИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ……………………………………………………………….

103

^ Ульянова Г.В., Бєліченко А.Ф. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………….

105

^ Устинов О.В., Сайгіна Т.Б. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………...

107

^ Халієва А.Р., Рубан Т.Є. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………...

108

^ Хрупина К.И., Гурнак А.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА…………………………………………………..

111

^ Цвір К.М., Панфілова Т.С. АКТУАЛЬНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………

113

^ Шабаліна О.С., Сорокіна Л.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ………………………………………

115

ШЕЛЕСТ О., Устинова Л.М. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ ПРИБУТКУ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ…………………………………………………………………….
^ Ядикіна Х.І., Устінова Л.М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ…………………………………………………

120

^ Ясенова Е.С., Кужелев М.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ МИНОРИТАРНЫХ И МАЖОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ КОРПОРАЦИИ……………………………………………………………..

122^ СЕКЦІЯ 2 РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………………..…………………………..

125^ Бондар Д.Ю., Міночкіна О.М. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ……………………………………………………………………………………….

125

^ Величко А.Ю., Сорокіна Л.В. ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

128

^ Вітушка А.В., Гурнак О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ…………………………………………………………………………….

132

^ Горбата К.О., Рубан Т.Є. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПДВ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………………….

134

^ Гриценко І.А., Рибникова Г.І. Удосконалення процесів адміністрування ПОДАТКІВ в контексті податкового законодавства України………………………………………………………………...

136

^ Дудин А.А., Миночкина О.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ВЫСОКОРАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ В РЕФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

138

^ Евченко А., Кулиш Е. А. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ………………………………………………………………….

141

^ Камишова Н.В, Рубан Т.Є. Проблеми і напрямки вдосконалення оподаткування прибутку підприємств………………………………………….

144

^ Костина Ю.И., Кулиш Е.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ…………………………………..

145

^ Кравчук Я.О, Міночкіна О.М РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………………………..

148

^ Матвеев А.С., Антоненко В.Н. РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ…………………………………………

151

^ Мініна Д.І., Гурнак О.В. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………………………………………..

155

^ Нікітіна Ю.С., Гурнак О.В. ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СУБ’ЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ…………………………………………………………….

157

Іванісов С.М., Новицька О.В. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ…………………………….

159

^ Павлюк В.Б., Сумін В.О. ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ……………………………………………………………………….

162

^ Риков Є. О., Міночкіна О. М. ПРОБЛЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………………….

165

^ Синяк А.А., Миночкина О. Н. ТЕНДЕНЦИИ ОФФШОРНЫХ ЗОН………………..

168

Станицька О.В., Міночкіна О.М. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ……………………………………….

171

^ Плошай П.В., Тенішева М.А.ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА РІВЕНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………...

174

^ Харченко К.О., Міночкіна О.М. ВРАХУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ………………………………………………………………………

176

^ Шабельська Ю.А., Желудев О.В. МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ……………………………………………………………………………………….

179

^ Штиблова І.Г., Стрілець А.І. ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

182

^ Куліш В.В., Желудев О.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ…………………………………………………………………

184^ СЕКЦІЯ 3 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНИ……………..

186^ Антоненко Т. С., Сорокина Л. В. РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ………………………………………………………………………………………..

186

^ Верещагин И.С., Міночкіна О.Н. Перестрахування як ФАКТОР ЗНИЖЕН- НЯ РИЗИКУ РОЗОРЕННЯ………………………………………………………....

188

^ Ершова Т.И., Бурлуцкий Б.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖИ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ……………….

191

^ Жданова О.А., Сорокина Л.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ…………………………………………………………...

192

^ Коломийцев К.В, Устинова Л.Н Пути преодоления кризиса на страховом рынке в современных условиях…………………………………...

195

^ Куля К.И., Устинова Л.Н. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ…………………………..

198

^ Масюк А.Б., Хрімлі Т.К. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………..………………………………………………………

200

^ Орлова К.О., Бурлуцький Б.В. ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………………..

202

^ Тихоненко О.А., Бурлуцкий Б.В. оценка целесообразности перехода на трехуровневую модель пенсионной системы в Украине. ……………………………………………………………………………………….

204

^ Ткачева И. А., Суздальцев О. Н. Возможности целевого инвестирования в накопительном страховании жизни…………………

207

^ Целуйко О., Миночкина О.Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ……………………………………………………………………………………….

209^ СЕКЦІЯ 4 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ СФЕРИ……………………………….…………………………………………………………..

213^ Анисимова Е.И., Сайгина Т.Б. Проблемы кредитования субъектов малого бизнеса банками………………………………………………………………

213

^ Берковська Т.Ю., Іванісов С.М. РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ………………………………………………………………..

214

^ Бондарева О.Ю., Панфілова Т.С. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ.ПОЗИЧАЛЬНИКА…………………………………………….

217

^ Глушич Н. Ю., Матвійчук В. І. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні…………….……………………………………………………

219

^ Голубенко А.В., Стрелец А.И. Проблемы банковской системы Украины………………………………………………………………………………………..

220

^ Дикун К.М., Сайгіна Т.Б. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ…………….

223

Калашников В.Ю., Кривоберець Б.І. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ…….…………………………………………………………………...

225

^ Купесок І.В., Сайгіна Т.Б. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ….

227

^ Левитасова В.Б., Миночкина О.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА…………………………………………

230

^ Мікова В.В., Розумна Н.В. проблеми розвитку Банківської системи України…………………………………………………………………………………………

233

^ Миночкина Т., Слепнева Л.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО…………………………………………………………………..

235

^ Нікітін М.М., Астапова Г.В. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ ДО ЦИВІЛІЗОВАНИХ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ………

237

^ Новікова К.В., Розумна Н.В. Міжнародний фінансовий ринок…………

240

Омельченко Г.В. структура та динаміка капіталу банківської системи України……………………………………..........................................................

242

^ Пономарева А.В., Панфилова Т.С. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ…………………………………………………………..

245

^ Савеленко С.М., Стрілець А.І. ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ…………………………………………………………...

247

^ Сирко Т. П., Хримли Т. К. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ БАНКА НА ОСНОВЕ ФСА………………..

250

^ Соломіна О.В.Смірнов Ю.О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА…………………………………

253

^ Харченко В. Є., Стрілець А.І. АНАЛІЗ РОЗВИТОКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ……………………………………………………………………….

256

^ Четверик К.В., Сухіна О.О. Шляхи підвищення прибутковості комерційного банку……………………………………………………………………...

258

^ Швидкий О.С, Антоненко В.М. дослідження фінансової інфраструктури в україні……………………………………………………………….

260

^ Галкіна А.С. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КРЕДИТУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………....

263^ СЕКЦІЯ 5 ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ……………..

265^ Філатова Т.В, Гориненко Г.С. розвиток Ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг як чинник стабілізації фінансової системи в Україні………………………………………………………………………….

265

Іванісов С.М., Ковтун Ю.В ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ…………...

266

Ігнатова О.А., Колісник Д.Ю. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ – ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ТА МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ…………………………………………..

268

^ Колеснікова К.І., Стрілець А.І. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………

270

^ Кривоухов О.А., Беліченко А.Ф. Особливості бюджетного фінансування охорони здоров'я та фізичної культури в Україні……..

273

^ Маранды В.А, Миночкина О.Н. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРИЗИС В УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ…………………………………………………………………

276

^ Малєєва Я.О., Іванісов С.М. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ…………………………………………………………………………………….

279

^ Мельник А.С., Бондаренко А.В. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ…………

281

^ Нестругіна О.В., Розумна Н.В. Сучасні проблеми функціонування гривні. Перспективи розвитку………………………………………………………..

282

^ Прохоренко К. О., Стрілець А.І. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІАНСІВ…………………………………………………………………………………………

284

^ Хотько К.Г., Стрілець А.І. Проблеми управління державними фінансами при забезпеченні соціальних гарантій населення…………

286

Щербакова В.І., Манєров Г.М. ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ………………………………………………………...

288

Щербакова В.І., Манєров Г.М. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ…………………………………………………

292

Яворская Т.В, Следь А.Н. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКРАИНЫ…………...

294

Схожі:

Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconДругої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни

Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconПрограма п’ятої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни
Лук’янчикова о. В. Удосконалення наукового та нормативно-правового визначення екологічного підприємництва
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
move to 421-25396
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
move to 421-25396
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
move to 421-25396
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти вищих...
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconЗапрошуємо вас взяти участь в роботі XІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених”
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти вищих...
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни iconПерелік публікацій кафедри архівознавства за 2007 р
«Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспіратів...
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни icon«фінансово-кредитне регулювання економічного зростання»
Секція 1 “Сучасні проблеми функціонування та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи”
Третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни icon«фінансово-кредитне регулювання економічного зростання»
Секція 1 “Сучасні проблеми функціонування та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи