П/п Назва наукової праці icon

П/п Назва наукової праці
Скачати 351.07 Kb.
НазваП/п Назва наукової праці
Сторінка3/3
Дата19.09.2012
Розмір351.07 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
108.

Україна крізь віки

Урядовий кур’єр 2002.--№3.

0,1
109..

Від етносу до нації

Віче.—2002.--№1-.С.79.

0,1

А.М. Гуз

110.

Конкурентів боятися—у ВУЗ не ходити

Голос України.—1999.—13 липня

0,2
111.

Громадська зрілість—основа життя. Соціально-гуманітарний факультет

Освіта.—2001.—27 грудня-3 січня

0,7
112

Підготовку викладачів правознавства—на рівень сучасних вимог

Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наук. праця та матер. конф. Вип..1.—К. “Знання”, 2001.-С.691-693

0,1
113.

Соціально-економічний зміст української революції

Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення. Тези наук. доповідей/ Під ред. О.П.Реєнта, Ю.Терещенка та ін.—К.,2001.—С.47-48

0,1
114.

Згусток юридичної думки

Освіта.—2002.—26-30 листопада

0,1

С.В. Березовська

115.

Нерон

Юридична енциклопедія.—К.,2002.—Т.4 - С.151

0,05
116.

Плутократія

Юридична енциклопедія Т.4.—К.,2002.—С..578

0,05
117.

Сучасний стан і перспективи розвитку соціально-гуманітарних наук (від. редактор і автор)

Зб. Наукових праць, присвячений 10-річчю соціально-гуманітарного факультету.—К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова. 243 с.

14,2
118.

Хоростець – значить сонячний

Голос України.-2003.- 16 жовтня

0,5
119.

Нове комплексне дослідження з історії України

Освіта – 2003. - 16 – 23 квітня

0,4

І.І. Дробот


120.

Підготовка викладачів правознавства на соціально-гуманітарному факультеті //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти

Матеріал Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми.- К.:НПУ М.П.Драгоманова, 2002.-Ч.1.-257 с.-С. 8-10.

0,3

П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко121.

Гетьманські традиції в Україні очима наших сучасників

Гетьманський альманах.- Ч.2.-К.: ВЦ КНЛУ,2003.- 188 с. - С.176-185.

0,7

А.І.Козенюк122.

Ідеї опозиції в освіті у Польщі у 80-х рр. ХХ ст.

Наука і сучасність Зб.наук. праць НПУ ім.М.П.Драгоманова.- К., Логос,2003.- Т.ХХХVI.-С.310-323.

0,5

І.М.Ковчина

123.

Віхи творчої біографії Михайла Драгоманова

Матеріали міжнародних драгоманівських читань: 30 вересня – 2 жовтня 2003р.-К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2003.- Випуск 1.- 274 с.-С.27-29.

0,2

Г.І.Волинка, В.П.Сергієнко, Л.Л.Макаренко

124.

Чоловічий погляд на жіночі проблеми

Студентська платформа Газета СГФ.- 2003.- №3.

0,2
125.

Проблеми охорони праці та соціального забезпечення, боротьба з безробіттям за доби Директорії УНР

Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. Науково-практ..збірник.- 2003.- С.8-17.

0,9
126.

Від Хоростця до України

Освіта.-12-19 травня.- 2004.-С.8-9.

1
127.

Погляд у минуле – заради майбутньго

Лупейко В.Ю. Світочі і лжепророки: Есеї.Навчальний посібник.- Львів: Видавництво М.П.Коць, 2004.-468 с. –С.3-6

0,3
128.

Підготовка правознавчих кадрів для освітньої галузі

Юридичні читання молодих вчених : Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004.- НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 276 с.-Ч.ІІ.-С.3-13.

0,9
129.

Директорія УНР і автокефалія Української православної Церкви

Пам’ять століть.- 2004.-№ 6.- С.3-16.

1,7
130.

М.С.Тишкевич: людина, політик, дипломат (до 85-річчя початку дипломатичних відносин України з Ватиканом)

Людина і політика. - 2004.- № 1. - С.144-152.

0,6

Г.В.Стрельський

131.

Спогади про друга

Лупейко В. Лупейко Олександр. З Україною в серці.Фрагменти життя і творчості педагога-вченого.- Київ-Тетерів, 2004. - С.148-149.

0,1
132.

Студінський В.А. Паперова промисловість України: XVI-XX століття

Монографія.Вид. 2-ге, доп., виправл. /За наук. ред. Б.І.Андрусишин.- Житомир: Видавництво “Волинь”, 2004. – 268с.133.

Село Хоростець на територіальній і міфологічній мапі України

Проблеми історії України ХІХ – поч.ХХ ст. – Вип.VIII.- Київ, інститут історії України, 2004 р.-С.144-154.

1
134.

Кадри для освітньої галузі: проблеми підготовки .

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Серія 18. Економіка і право: Збірник наукових праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005.-№2.-С.96-105


0,8
135.

Спроба реформування середньої духовної освіти у добу Дерикторії УНР (1918-1920 рр.)

Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: Матеріали міжнародної наукової конференції: 19 квітня 2005 р./Укл. Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко.- К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005.-198 с.-С.6-13.

0,6
136.

Економіка і право: Зб. - наукових праць.

(Відповідальний редактор)


Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. ,2005-серія 18.К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.-№2.-161 с.137.

Економіка і право: Зб. -наукових праць.

(Відповідальний редактор)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. ,2006-серія 18.К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.-№3.-216 с.138.

Методика організації позакласної роботи з правознавства в сучасній школі.

” Економіка і право ”. Вип.3.Серія 18. –К. 2005. -С. 143-151.

Гуз А.М.

139.

Перша світова війна в економіко-понятійному ракурсі: роль і місце України

Реєнт О.П., Сердюк О.В. Перша світова війна і Україна.-К., Генеза, 2004.-480 с. //Освіта.-2005.13-20 квітня. С.13.-
Верменич Я.


140

Створення і діяльність Комісії у справах військового духовенства в Українській державі (1918 р.)

Пам’ятки України. - 2004. - № 12. - С. 17 – 34.


1,2

Луговський О.Г.

141

Історико-краєзнавчі компоненти соборності у топонімах України

Україна соборна. Зб. наукових статей. Вип.2. - Ч.III. Історична регіоналістика в контексті соборності України.- К., 2005.- С.3-14.


1
142

О политике и религии

Час.ua. Всеукраинский иллюстрированный еженедельник.- 2005.- 29.10.-№2.-С.18-19.


0,1
143

Дипломатична спроба визнання автокефальної церкви Вселенським патріархом у добу української революції.

Україна дипломатична.- 2004.- Наук.щорічник.- Вип. -п’ятий. - К., 2005.- С.649-661.
144

Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства».Курс лекцій

К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005. – 162 с. Навчальний посібник.

0,89

Гуз А.М.

145

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005. – 162 с. (0.8 др. арк.). Навчальний посібник.

Другі Міжнародні драгомановські читання: Матеріали.27 – 28 жовтня 2006 р. / Укл. Г.І. Волинка, Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко.- Випуск 1. – К.: Видавництво Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2006.- 196 с. – С.9 – 13.

0,5

В.А. Короткий


146

Держава і церква на постсоціалістичному просторі: проблеми взаємовідносин

Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжнародної науково – теоретичної конференції: 8 – 9 лютого 2006 р. / Укл. Г.Н. Нестеренко / За ред. В.П. Беха. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 364 с. – С. 317 – 320

0,5
147

От Софии Константинопольской к Софии Киевской

Ежеквартальный международный культурно – интеллектуальный журнал. - № 22. – Осень, 2006. – С. 56 – 62

1

Т. Гребенникова

148

Натхненники громадянського суспільства

Освіта. – 2005. – 6 – 13 квітня . – С. 6


0,5
149

Питання Першої світової війни на сторінках історичної художньої літератури

Проблеми історії України ХІХ - поч.. ХХ століття. – Вип. ХІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 111 – 123.

1
150

Економіка і право: Зб. -наукових праць.

(Відповідальний редактор)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. ,2006-серія 18.К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006.-№4.-210 с.
Заступник директора

Інституту політології, соціології, права

з наукової роботи і міжнародних зв’язків

проф.Булда А.А.
1   2   3

Схожі:

П/п Назва наукової праці iconНазва наукової праці
Збут молока та молочної продукції у вітчизняній кооперативній практиці кінця ХІХ – початку ХХ ст
П/п Назва наукової праці iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
П/п Назва наукової праці iconП/п Назва праці
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
П/п Назва наукової праці iconНазва модуля: Охорона праці Код модуля
Оп на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики
П/п Назва наукової праці iconНазва модуля: Охорона праці Код модуля
Оп на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики
П/п Назва наукової праці iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Оп на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики
П/п Назва наукової праці iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
П/п Назва наукової праці iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
П/п Назва наукової праці iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
П/п Назва наукової праці iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи