Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» icon

Курс: «Основи соціально-політичних досліджень»
Скачати 121.28 Kb.
НазваКурс: «Основи соціально-політичних досліджень»
Дата19.09.2012
Розмір121.28 Kb.
ТипДокументи


Курс: «Основи соціально-політичних досліджень»

(укладач Козлова О.М.)


Тематичний план

№ п/п

Назва модулів і тем


Кількість годин
Всього годин

Аудиторні години


Самостійна робота
Всього аудиторних

Лекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Модуль І.Загальна характеристика науково соціально- політичних досліджень.

1.

Тема 1.Характеристика функціонального стилю наукових робіт.

10

6

2

22

4

2.

Тема 2 Особливості підготовки та написання реферативних досліджень..

10

6

2

22

4

3.

Тема 3 Сутність науково-соціального дослідження.10

6

2

22

4

4

Тема 4 Довідково- бібліографічний апарат.

6

2
2

4
Модуль ІІ Методологічні основи соціально-політичних досліджень. .
Тема 5 Основні наукові жанри соціально- політичних досліджень.

4

2

2

2
Тема 6 Структурний аналіз та методика досліджень

4

2
2


2
Тема 7 Особливості написання курсових робіт з соціаль-політологічної тематики.

6

2

2


2

2
Тема 8 Методика виконання дипломної роботи.

4

2

2

2
Всього годин за навчальний рік:

54

30

12

108

24^ VI. Навчально-методична карта дисципліни “Квантова механіка” (ІV курс-2005р.).Тиждень
модулі


Модуль 1

Модуль 2

Лекції


1

2

3

4

5

6

7

8

Дати

^

Теоре тичні розділи.


Загальна характеристика науково соціально- політичних досліджень

Методологічні основи соціально-політичних досліджень^

Теми лекцій.


Характеристика функціонального стилю наукових робіт

Особливості підготовки та написання реферативних досліджень

Сутність науково-соціального дослідження

Довідково- бібліографічний апарат

Основні наукові жанри соціально- політичних досліджень

Структурний аналіз та методика досліджень

Особливості написання курсових робіт з соціаль-політологічної тематики

Методика виконання дипломної роботи
^

Теми семінарських занять


Функціональні особливості наукових досліджень

Специфіка наукових соціально-політологічних досліджень

Довідково-бібіліографічний апарат

Основні наукові різновиди соціально-політологічних досліджень
Методологія наукового соціально-політологічного дослідження роботи

Методологія написання курсової роботи

Дипломна робота соціально-політологічного спрямування
^

Самостійна роботи


Співвідношення стилю і композиції наукової роботи

Порівняльна характеристика курсових та реферативних досліджень
^

Види контролю


Захист опорного конспекту. Огляд навчально-методичної літератури

Захист опорного конспекту. Реферат
Залік^ V. Порядок поточного і підсумкового контролю знань


Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводяться відповідно до навчально – методичної карти (п.IV.), де зазначено види і терміни контролю.

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в таблицях п.п. 5.1 і 5.2.

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів (п.5.3).

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях . Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою обговорюються та захищаються під час семінарських занять.

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських ) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.


5.1. Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт(вартість)

виду

Кількість робіт

РезультатСемінарські заняття

5

8

40Захист опорного конспекту

10

2

20Огляд навчально-методичної літератури

20

1

20Реферат

20

1

20
Підсумковий рейтинговий бал:

100
Нормований рейтинговий бал:

1005.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:


національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 » незадовільно

шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

шкала ECTS

A

B

C

D

E

FX

Xз

можливістю повторного складання

з обов’язко-вим повторним курсомСхожі:

Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconКурс: «Основи соціально-політичних досліджень»

Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» icon«основи соціально-педагогічних досліджень»
Програма курсу "Основи соціально-педагогічних досліджень" є складовою частиною навчального плану напряму "Соціальна педагогіка"
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconПроблемна лабораторія „Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень”
Моніторинг громадської думки населення Сумської області щодо політичних, професійних, ціннісних, економічних питань шляхом проведення...
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconПолітологи V курс (спеціалісти)
«Середній клас як чинник соціально-політичних трансформацій українського суспільства»
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconЛюбов жванко біженство першої світової війни в україні документи І матеріали (1914 – 1918 рр.)
П. П. Гай-Нижник — доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-економічної історії Інституту політичних...
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» icon1 Основи політичного маркетингу
Автори провели оцінку динаміки політичних подій, використовуючи методи маркетингових досліджень та розглянули відповідний вплив інструменту...
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconЮ. шведа “історія та теорія політичних партій ” Навчально-методичний посібник львів – 2010
Курс “Історія та теорія політичних партій” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету...
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
Курс: «Основи соціально-політичних досліджень» iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи