Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 icon

Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Скачати 120.23 Kb.
НазваМетодичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Дата21.09.2012
Розмір120.23 Kb.
ТипМетодичні вказівкиДонецький національний медичний університет

ім. М. Горького


Захворювання міокарда


Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини № 1


Донецьк – 2009
I. Актуальність теми:

Некоронарогенні хвороби серця (захворювання міокарда) - група різноманітних по етіологіїї та патогенезу хвороб серцевого м'яза запального (міокардити), дегенеративного (кардіоміопатії), дистрофічного (міокардіодистрофіі) характеру, які виявляються порушеннями її скорочення, збудливості і провідності, та протікають з аритміями, а у важких випадках - кардіомегалією, недостатністю кровообігу. Із цієї групи виключаються коронарогені і гіпертонічні по етіологіїї захворювання серцевого м'яза, а з числа міокардитів - ревматичний кардит. Захворювання міокарда займають важливе місце у практиці терапевта. Практичний досвіт, результаті досліджень, та епідеміологічні дані свідчать про збільшення числа некоронарогенних хвороб серця, їх частота складає 7-9% у структурі захворювань серцево-судинної системи. Серед некоронарогенних хвороб серця найбільш частіше зустрічаються міокардит та кардіоміопатія. Генез їх неоднорідний, початок буває недостатньо чіткий, клінічна картина легких випадків стерта. Це обумовлює важкість для діагностики та диференціальної діагностики навіть для досвідченого лікаря.

Пацієнти, які страждають захворюваннями м'яза серця, можуть зустрітися у практиці лікаря будь-якого фаху.

^ II. Мета навчання.

Мета загальна: уміти проводити посиндромну диференціальну діагностику при захворюваннях міокарду та визначити тактику ведення хворого.

^ Конкретні цілі - уміти:

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:


1. На основі скарг, анамнезу, та об’єктивного дослідження виділити головні синдроми при захворюваннях міокарду.

1. Збирати скарги, анамнез, проводити об‘єктивне дослід-ження та уміти інтерпретувати при типовому перебігу захворюваннь серцево-судинної системи. (каф. пропедевтики. внутр. хвороб)


12. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку у рамках основних синдромів і трактувати результати додаткових методів дослідження.

2. Визначити необхідний об’єм і послідовність методів обстеження:

- фізикальних і лабораторних: загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (КФК)(каф. проп. внутр. хвороб), вірусологічних, бактеріологічних, серологічних (каф. мікробіологіі);

- інструментальних: електрокардіографічного (каф.
проп. внутр. хвороб), рентгенологічного (каф. променевої діагностики), ехокардіо-графічного (каф. променевої діагностики).

- біопсіі міокарду (каф. пат. анатомії)

3. Проводити диференціальну діагностику з іншими захворюваннями серця в умовах діагностичного алгоритму

3. Трактувати провідні синдроми при патології серцево-судинної системи (каф. проп. внутр. хвороб) і інтепретувати морфологічний субстрат захворювання (каф. пат. анатомії)

4. Визначити тактику ведення хворих з захворюваннями міокарду.

4. Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної та симптоматичної медикаментозної терапії (каф. фармакології).


2

^ III. Визначення та забезпечення віхідного рівня знань-умінь. Завдання для перевірки вихідного рівня знань-умінь

Завдання 1

У пацієнта А., 45 років права межа відносної серцевої тупості розташовується на 1 см доназовні управо від правого краю грудини, верхня відповідає верхньому краю III ребера, ліва на 2 см уліво від лівої середнєключичної лінії.

Як розцінити вищеописану перкуторну картину?

а) зсув лівої межі;

б) зсув правої межі;

в) зсув верхньої межі;

г) нормальні межі серця;

д) зсув усіх трьох меж серця.

Завдання 2

Хворого С. 48 років турбують болі у ділянці серця, непритомність. При аускультації серця чути грубий систолічний шум у II міжреберьї справа від грудини, який проводиться на судини шиї.

Який метод дослідження найбільше інформативний для постановки діагнозу у даному випадку?

а
3
) ехокардіографія;

б) оглядова рентгенографія органів грудної клітки;

в) реовазаграфія;

г) електрокардіографія;

д) фонокардіографія


Завдання 3

Зібрав скарги та анамнез у пацієнта В. 18 років та оцінив результати лабораторних та інструментальних засобів дослідження, лікар зробив висновок, що систолічний шум на верхівці має функціональний характер.

Яка можлива причина такого шуму?

а) зниження АТ;

б) хронічна ревматична хвороба сердця, недостатність мітрального клапану,

в) гіпертрофічна кардіоміопатія;

г) хронічна ревматична хвороба сердця, стеноз аортального клапану;

д) хронічна ревматична хвороба сердця, стеноз лівого атріовентрикулярного отвору.

Завдання 4.

Хворий С., 54 років пред'являє скарги на задишку, приступи ядухи по ночах, через що змушений спати напівсидячи, набряки гомілок та стіп. Об'єктивно: у легенях - везикулярне дихання, у нижніх відділах вологі мілкопухирчаті хрипи, ліва межа серця зміщена на 2 см уліво, діяльність серця аритмічна, за рахунок миготливої аритмії, частота серцевих скорочень (ЧСС) 100, печінка на 3 см виступає з-під краю реберної дуги, набряки гомілок та стоп. У загальному аналізу крові та сечі без патології, білірубін та трансамінази крові у нормі.

Який препарат треба рекомендувати хворому як засіб патогенетичної терапії?

а) інтерферон;

б) амоксіциллін;

в
4
) верошпирон;

г) кальція хлорид;

д) эуфіллін.

^ Еталони правильних відповідей.

До завдання 1.

Правильна відповідь а). У нормі права межа розташована на 1 см управа від правого краю грудини, верхня відповідає верхньому краю 3 ребра, ліва розташована на 1,5 см уліво від лівої середнєключичної лінії.

^ Джерела інформації

Інформацію, необхідну для освоювання базисних знань-умінь можна знайти у таких літературних джерелах:

1. Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Пропедевтика внутренних болезней: Учебное пособие - Донецк: Донеччина, 1999. - С. 26-27, 65-68, 100-106, 127-168, 210-226, 273-286, 309-360, 379-407.

2. Шкляр Б.С. Диагностика внутренних болезней. – К., «Вища школа», 1972. – С. 158-232, 313-328.

3. Лекції по променевої діагностики


4. Лекціі по патологічній анатоміі.

5. Лекції по фармакології.


^ IV. Зміст навчання.


1. Теоретичні питання необхідні для досягнення поставлених цілей навчання:

1.1 Визначення, морфологічний субстрат міокардиту та кардіоміопатіі;

1.2. Клінічна картина при захворюваннях міокарду;

1.3. Методи клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики захворюваннь міокарду.

1.4. Диференціальна діагностика некоронарогенних хвороб серця між собою та іншими захворюваннями серця.

1.5. Этіологія та патогенез захворюваннь міокарду (міокардиту, кардіоміопатії)

1.6. Принципи ведення хворих із міокардитом, кардіоміопатією.

2. Граф логічної структури теми (Стр.6).


5

3. Джерела інформації необхідні для освоєння теоретичних питань:

3.1. Середюк Н. М. Госпітальна терапія: підручник (за редакцією академіка АМН України, професора Є. М. Нейка) .- Київ: Здоров’я, 2003. – 1176 с.

3.2. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: Учебник. - М: Медицина, 1999. - С.122-131, 172-180.

3.3. Ватутин Н.Т. Кардиология – Донецк «Каштан», 2008. - С. 11-37.

3.4. Лекції по внутрішній медицині.

3.5. Діагностичний алгоритм синдрому “Біль у ділянці серця”. (Додаток 1)

3.6. Причини міокардіодистрофії (Додаток 2)

3.7. Класифікація міокардитів та кардіоміопатій (Додаток 3).


Додаток 2

Причини міокардіодистрофіі:

1. Анемія;

2. Авітаміноз;

3. Ендокринно-обмінні порушення (гіпотиреоз, тиреотоксикоз, хвороба Иценко Кушинга, надниркова недостатність, хвороби статевих залоз, ожиріння);

4. Ендогенні інтоксикації (ниркова, печінкова недостатність, ракова інтоксикація);

5. Екзогенні інтоксикації (фосфороорганічні сполучення, діхлоретан, нікотин, алкоголь, свинець, сірковуглець), дисметаболічні впливи (ферментопатіі, гемохроматоз);

6. Фізичні фактори (вібрація, невагомість, струми високої частоти);

7. Спадково-сімейні нервово-м'язові захворювання (міастенія, міопатіі).

10

Класифікація міокардитів

По етіологіі

1. Інфекційний

а) вірусні (грип, Коксакі, ЭСНО, поліомієліт і ін.)

б) бактеріальні (дифтерія, скарлатина, туберкульоз, черевний тиф)

в) рикетсіозні (сипний тиф, лихоманка Ку)

г) спирохетозні (сифіліс, лептоспироз, поворотний тиф)

д) паразитарні (токсоплазмоз, хвороба Чагаса, трихінельоз)

е) грибкові (актиномикоз, кандидоз, кокцидіомикоз, аспергилльоз)

2. Неінфекційні (Алергичний (імунологічний)):


^ По поширеності:

Вогнищевий

Дифузний


За течією:

гострий;

хронічний.

Постміокардитичний кардіосклероз


11

Перебіг

легкий;

середній;

важкий;


Класифікація кардіоміопатій:

1. Дилатаційна;

2. Гіпертрофічна;

3. Рестриктивна.

4. Специфічна (метаболічна, запальна)

5. Аритмогенна

6. Некласифікована


Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


Завдання 1. Хворий Р., 25 років, пред'являє скарги на задишку, біль у ділянці серця при помірному фізичному навантаженні, перебої у роботі серця, запаморочення, непритомність. Захворювання починалось поступово. Паганих звичок не має, не палить, алкоголь не вживає. При об’єктивному дослідженні серцевий поштовх резістентний, межі сердца у нормі, при аускультаціі вислуховується грубий систолічний шум, епіцентр якого розташован вздовж лівого краю грудини на рівні III-IV ребра, на судини шиї шум не проводиться.

Яке захворювання можна запідозрити?

a) гіпертрофічна кардіоміопатія;

b) митральний стеноз;

c) ділатаційна кардіоміопатія;

d) нейроциркуляторна дистонія;

e) алкогольна кардіоміопатія.


Завдання 2. У хворого В. із підозрою на міокардит у біохімічному аналізі крові були виявлені зміни. Підвищення рівня якого з нижчеперерахованих показників варто очікувати?

a) креатінфосфокіназа;

b) креатинина;

c) білірубіна;

d) мочевины;

e) глюкози.

Завдання 3.

Хворий К., 55р пред'являє скарги на болі у передсерцевій ділянці, які виникають при ходьбі по рівній місцевості на відстань 200м., що купируются прийомом 1 т. нітрогліцерину, задишку при фізичному навантаженні, набряки стіп. При об‘єктивному дослідженні лікар виявив зсув лівої межі сердця на 1 см уліво На ЕКГ ритм синусовий, ЧСС 95 у хв, у V2 -V4 патологічний Q, ST у усіх відведеннях на ізолиніі.

Яка причина серцевої недостатності у хворого К.?


12

Автори:

К.м.н., доцент Васильєва Л.В.

К.м.н., доцент Калініна Н.В.


а) ІХС, стенокардія напруження, постінфарктний кардіосклероз; b) міокардит;

c) метаболічна кардіоміопатія;

d) ділатаційна кардіоміопатія;

e) перикардит.

Завдання 4

Хвора С. 19 років звернулась на прийом до дільничного лікаря зі скаргами на сердцебиття, задишку при помірному фізичному навантаженні. При об’єктивному дослідженні виявлені блідість шкіри та видимих слизових оболонок, на верхівці серця вислуховується м’який, дуючий систолічний шум, який посилюється при видиху. При дослідженні: Ер. 2,2 Т/л, Нв - 75 Г/л, Fe сироватки 7,2 мкмоль/л На ЕКГ - синусова тахикардія, ЧСС 104 в мин., ЕВС - нормальне положення, двухфазний Т в V1 -V6,косовисхідна депресія сегмента ST на 1 мм).

Який препарат показан хворій?

a) сорбифер;

b) нітрогліцерин;

c) амоксициллін;

d) кордарон;

e) АТФ.

13

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини №2 у студентів 5 курсу медичного факультету №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тому що тривалість практичного заняття 5 академічних години)
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття
Басій Р. В., доцент кафедри нормальної анатомії людини, зав. Методичним кабінетом Доннму
Методичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи