Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття icon

Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття
НазваМетодичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття
Адарічев В.В
Дата21.09.2012
Розмір91.1 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


ПОРУШЕННЯ ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ

Методичні вказівки для студентів 5 курсу

з самостійної підготовки до практичного заняття

на кафедрі Внутрішньої медицини № 1


Донецьк – 2009

Автори:

асп. Адарічев В.В.

к.мед.н., доц. Калінкіна Н.В.


Рецензенти:

Пархоменко Т.А., доцент кафедри внутрішньої медицини №2

Басій Р.В., доцент кафедри нормальної анатомії людини, зав. Методичним кабінетом ДонНМУ


I. Актуальність теми:


Порушення провідності серця – доволі поширене клінічне явище. Їхнє виникнення може бути обумовлене практично будь-якою серцево-судинної патологією. Блокади серця можуть збільшувати перебіг основного захворювання, навіть призводити до серйозних небезпечних для життя ускладнень.

Це є основою для вивчення різноманітних аспектів цього клінічного явища. Для засвоєння даної теми необхідні знання патологічної фізіології й анатомії провідної системи серця, а також пропедевтики внутрішніх хвороб. З огляду на поширеність порушень провідності пацієнти, що страждають цією патологією, можуть зустрічатися в практиці лікаря будь-якої спеціальності, особливо терапевта і кардіолога.

Якщо актуальність теми вам зрозуміла, тоді переходіть до вивчення цілей.


II. Цілі навчання

^ Мета (загальна): уміти проводити диференційну діагностику блокад серця, визначати принципи ведення хворого і надавати допомогу при невідкладних станах, обумовлених порушеннями провідності.


^ Конкретні цілі – уміти

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

 1. Визначити провідні синдроми при порушеннях провідності з урахуванням анамнезу захворювання.
 1. Збирати та оцінювати скарги, проводити об'єктивне дослідження хворих з патологією серцево-судинної системи (каф. пропедевтики внутрішніх хвороб, факультетської терапії)
 1. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерпретувати ці дані при порушенні провідності. Визначити ступінь тяжкості та тип порушень провідності.
 1. Оцінювати й інтерпретувати дані рентгенограм, ЕХОКГ, ЕКГ, холтеровського моніторування, велоергометрії (каф. пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, каф. факультетської терапії).
 1. Проводити диференційну діагностику блокад серця на підставі диференційно-діагностичних алгоритмів. 1. Діагностувати невідкладні стани при порушеннях провідності.
4. Уміти розпізнавати синдроми, що характеризують невідкладні стани, які виникають при захворюваннях серцево-судинної системи (каф. пропедевтики внутрішніх хвороб). 1. Обґрунтувати принципи ведення хворих з порушеннями провідності.

5. Використовувати методи патогенетичної й симптоматичної медикаментозної терапії у хворих з патологією серцево-судинної системи. (каф. Фармакології).Інформацію, необхідну для відновлення базових знань-вмінь можливо знайти у наступних літературних джерелах:


 1. О.В.Синяченко, Г.А.Ігнатенко. Пропедевтика внутрішніх хвороб: навчальний посібник. Донецьк; Донеччина. -2004. -548 с.

 2. Патофізіологія захворювань серцево-судинної системи / Під ред. Л.Ліллі. –Москва; Біном. -2003. –С.328-376.

 3. Струтинській А.В., Баранов А.П. Основи семіотики захворювань внутрішніх органів. М.1997. –С.91-142.

 4. Коміссаров І.В., Абрамець І.І., Самойлович І.М., Харін Н.А. Фармакологія: введення в фармако- і хіміотерапію. Донецьк., Донбас. -1999. –С.145-150.


Завдання для самоперевірки й самоконтроля вихідного рівня знань-умінь


1. Повна блокада правої ніжки пучку Гіса відрізняється від неповної довжиною:

A. PQ.

B. QT.

C. RR.

D. QRS.

E. PP.


2. В яких відведеннях слід виміряти час внутрішнього відхилення при підозрі на блокаду лівої ніжки пучку Гіса?

А. V5-6

B. V3-4

C. I, aVL, V5-6

D. V1-2

E. III, aVF


3. Чому дорівнює кут при нормальному положенні електричної вісі серця?

А. від 0 до +30

B. від +30 до +70

C. від +70 до +90

D. від 0 до -90


4. На ЕКГ спортсмена В., 23 р., лікар-діагност помітив наступні зміни:


^ Подібна ЕКГ спостерігається при:

A. блокаді правої ніжки пучку Гіса.

B. синдрому Фредеріка.

C. атріовентрикулярній блокаді І ступеня.

D. трансмуральному інфаркту міокарда.

E. блокаді лівої ніжки пучку Гіса.


5. Хворий З., 54 роки, з діагнозом ІХС, скаржиться на перебої в роботі серця. На ЕКГ: прогресуюче подовження інтервалу PQ з наступним випадінням QRS.

^ Для якої блокади характерна ця картина?

А. АВ-блокади 1 ступеня;

B. АВ-блокади 2 ступеня Mobitz 1;

C. АВ-блокади 2 ступеня Mobitz 2;

D. АВ-блокади 2 ступеня 3 типу;

E. АВ-блокади 3 ступеня (повної)


^ IV. Зміст Навчання


Для досягнення поставлений цілей навчання необхідно засвоїти наступні теоретичні питання:

1. Етіологія і патогенез порушень провідності.

2. Класифікація порушень провідності.

3. Способи клінічної і інструментальної діагностики порушень провідності серця.

4. Диференційна діагностика порушень провідності.

5. Невідкладні стани при блокадах серця.

6. Принципи лікування порушень провідності, способи лікування невідкладних станів, зв’язаних з блокадами серця.


Інформацію, необхідну для освоєння теоретичних питань, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Ватутін М.Т. Кардіологія. Донецьк, «Каштан», 2008. с. 239-247.

 2. Тінслі Р.Харрісон. Внутрішні хвороби. Книга 4. –М., Практика. -2005. –С.1536-1544.

 3. Клінічна електрокардіографія / під. Ред. Ф.Циммермана, М.: Біном. – 1997. – Розділи I-VI.

 4. Раціональна фармакотерапія серцево-судинних захворювань / Під ред. Є.І.Чазова, Ю.Н.Беленкова, М., Літтерра. -2005. –С.356-395.

 5. Ватутин Н.Т. Внутренние болезни в тестах и пояснениях. Учебное пособие / МЗУ, ЦМК по ВМО, ДонГМУ.-Донецк, 2006.- C. 28-42.

 6. Лекції.

 7. Структурно-логічна схема теми „Блокади серця” (додаток 1)

 8. Діагностичний алгоритм при синдромі „Блокади серця” (додаток 3).


Методичні вказівки до проведення заняття за темою

Порушення ритму і провідності серця”


На початку заняття викладач проводить перевірку і корекцію вихідного рівня знань по тестах. Потім студенти приступають до самостійної курації хворих, після чого проводиться розбір тематичних пацієнтів і корекція викладачем засвоєння змісту заняття. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці занять викладач підводить підсумки самостійної роботи студентів.


Г
Додаток 1
раф логічної структури


Блокади серця

^

Блокади серця

Провідні симптоми і синдроми

Гіпотонія

Брадікардія


Запаморочення


Клінічна картинаДані додаткових обстежень (лабораторні, ЕКГ, ЕхоКГ)Лабораторні • Електроліти крові (гіперкаліемія, гіперкальціемія)

 • Маркери некрозу міокарда (Тропоніни, КФК-МВ)

 • Обстеження функцій ендокринної системи (ТТГ, Т4)

Диференційний діагноз:

Слід виключати захворювання й патологічні стани, в т.ч. ятрогенні, які призводять до розвитку блокад серця: ІХС, гіпотиреоз, множинна мієлома, передозування калій-зберегаючих діуретиків, препаратів каліяи т. д.-Класифікація блокад серця

(додаток 3)Лікування (в залежності від етіології)

Додаток 2 Провідна система серця
К
Додаток 3
ласифікація блокад серця


 • Синоатріальні блокади.

 • Атріовентрикулярні.

 • Блокади, які виникають нижче АВ-вузла.

 • Блокади ніжок пучку Гіса.

 • Блокади, які виникають у гілках лівої ніжки пучку Гіса.
^

Синоатріальні блокади


 • СА-блокада з періодикою Самойлова-Wenckebach (Mobitz I)

 • СА-блокада Mobitz II

 • Блокади виходу з СА-вузла

АВ-блокади


 • АВ-блокада І ступеня (2)

 • АВ-блокада ІІ ступеня

  • Тип 1 (Mobitz I) (періодика Самойлова-Wenckebach) (3)

  • Тип 2 (Mobitz IІ) (1)

 • АВ-блокада ІІІ ступеня (повна) (4)
^

Блокади ніжок пучку Гіса


 • Блокада лівої ніжки пучку Гіса(6)

  • Блокада передньої гілки лівої ніжки пучку Гіса

  • Блокада задньої гілки лівої ніжки пучку Гіса

 • Блокада правої ніжки пучку Гіса (5)
Підсумковий тестовий контроль


1. За даними ЕКГ, у хворої З., 67 р., виявлено блокаду, яка, на думку експертів ВОЗ, є фактором ризику смерті від серцево-судинної патології


^ Яка це блокада?

A. Блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса;

B. Блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса;

C. Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса;;

D. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса;

E. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса;


2
.
Хвора М., що страждає на системну склеродермію, скаржиться на слабкість, запаморочення. На знятій ЕКГ частота передсерднього ритму 72 уд/хв. Відведення ІІ. Швидкість запису 25 мм/сек.

^ Яке порушення провідності має місце в хворій?


А. Атріовентрикулярна блокада І ступеня;

B. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня 1-го типу;

C. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня 2-го типу;

D. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня 3-го типу;

E. Атріовентрикулярна блокада ІIІ ступеня.


3. Яка з перерахованих блокад не може бути виявленою за допомогою звичайного ЕКГ-дослідження?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня 2-го типу;

B. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса;

C. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса;

D. Сіно-атріальна блокада І ступеня;

E. Атріовентрикулярна блокада І ступеня.


4. На ЕКГ у хворого В., 23 років виявлено зміни: прогресуюче зменшення інтервалу РР, за яким – довга пауза (менша за 2 РР).

^ Як можна розцінити подібні зміни?

A. Сіно-атріальна блокада І ступеня.

B. Сіно-атріальна блокада ІІ ступеня 1 типу (періодика Самойлова-Венкебаха)

C. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня 2 типу (періодика Самойлова-Венкебаха);

D. Атріовентрикулярна блокада І ступеня;

E. Атріовентрикулярна блокада ІIІ ступеня.


5. Хворий Н., 56 років, скаржиться на раптовий нестерпний біль за грудиною, з ірадіацією в ліву руку, холодний піт, задишку. Тривалість болю 30 хвилин. Не відчуває полегшення після прийому послідовно чотирьох пігулок нітрогліцерину. На ЕКГ: ритм синусовий, регулярний, ЧСС 64 на хв., ЕВС відхилена до лівого боку. Тривалість шлуночкових комплексів становить 0,15 с.

Що потрібно зробити для виключення діагнозу гострого інфаркту міокарда?

A. Загальний аналіз крові,

B. Аналіз крові на лужну фосфатазу,

C. Визначення рівня тропоніну Т та КФК-МВ,

D. ЕКГ-стрес-тест

E. Добове моніторування ЕКГ.

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1

Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи