Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу icon

Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу
Скачати 194.9 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу
Склянна О.В
Дата21.09.2012
Розмір194.9 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Донецький національний медичний університет

ім. М.Горького

Кафедра внутрішньої медицини №1


Методичні вказівки

до вивчення теми


«ІНФАРКТ МІОКАРДА»

для студентів V курсу


Донецьк - 2009 р.

Автори:

к.мед.н., доц. Склянна О.В.

к.мед.н., доц. Калинкіна Н.В.


Рецензенти:

Пархоменко Т.А., доцент кафедри внутрішньої медицины №2

Басій Р.В., доцент кафедри анатомії людини, зав. методичним кабінетом ДонНМУ 1. ^ Актуальність теми:


Ішемічна хвороба серця (ІХС) на сьогоднішній день - найпоширеніше й інвалідизуюче захворювання, що вражає переважно чоловіків активного віку. По своїй непередбачуваності, важкості проявів, лавиноподібності наростання і триваючому омолодженню її можна назвати головною хворобою людства. Клінічно ІХС проявляється рядом синдромів і симптомів - стенокардія, інфаркт міокарда, порушення ритму й провідності, серцева недостатність і раптова смерть. Часто границі між цими станами стираються, або вони сполучаються.

У багатьох країнах, у тому числі й на Україні, щорічно від інфаркту міокарда (ІМ) умирають більше 600 тисяч чоловік, причому більшу частину серед померлих становлять чоловіки працездатного віку. Незважаючи на те, що за останні роки летальність, обумовлена ІХС, має тенденцію до деякого зменшення, внутрішньолікарняна летальність від ІМ залишається досить високою - 15-20%. Через різноманітність проявів, фахівець практично будь-якого профілю може зштовхнутися в повсякденній клінічній практиці з ІМ.

Якщо актуальність теми вам зрозуміла, тоді переходите до вивчення цілей.


^ II. Цілі навчання


Ціль (загальна): уміти проводити диференціальну діагностику ІМ й інших захворювань, що супроводжуються больовим синдромом у пресерцевій області, намітити тактикові ведення хворого й надавати допомогу при невідкладних станах хворим з інфарктом міокарда.^ Конкретні цілі -

уміти:


Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння

Виділити провідні синдроми при ІМ.


Вибрати зі скарг, даних анамнезу й об'єктивного дослідження відомості, що свідчать про наявність ІХС, ІМ (факультетська терапія).

Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку й інтерпретувати ці дані при ІМ. Визначати форму, стадію й локалізацію процесу відповідно до класифікації.


Визначити необхідний обсяг і послідовність методів дослідження: фізикальних; лабораторних: загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові - трансамінази, креатинфосфокіназа, тропонін Т та I (каф. проп. терапії, каф. фізіології та пат. фізіології); інструментальних: електрокардіографічного (каф. проп. терапії); рентгенологічного (каф. променевої діагностики); ультразвукового (каф. проп. терапії, каф. факультетської терапії, каф. променевої діагностики).

Проводити диференціальну діагностику між захворюваннями, що характеризуються больовим синдромом у пресерцевій області.

Розпізнавати синдроми при патології серцево-судинної системи (каф. проп. терапії).

Діагностувати невідкладні стани при інфаркті міокарда (кардіогенний шок, раптова смерть, гостра недостатність кровообігу, розриви серця, порушення серцевого ритму).

Розпізнавати синдроми при невідкладних станах серцево-судинної системи (каф. проп. терапії).


Обґрунтувати принципи ведення хворого й надати допомогу при невідкладних станах у хворих з ІМ.

Застосовувати засоби патогенетичної і симптоматичної медикаментозної терапії (каф. фармакології); ЛФК (каф. фізіотерапії) при ІМ.


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Чеснокова С. А., Циркин В. И., Телль Л. З., Агаджанян Н. А. Физиология человека. –М.: Медицинская книга, 2001.-С. 310-425.

 2. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней Учебник для вузов.-М.: ГЭОТАР, 2005.- C. 7-16.

 3. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии.- М.:Медицина, 2000.- C. 222-333.


Завдання для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня знань-умінь


Завдання 1.

Хвора Л., 48 років, доставлена в кардіо-реаніматологічне відділення із приводу великовогнищевого передньоперегородкового інфаркту міокарда. Розглядається можливість проведення коронарного тромболизиса. Оклюзія, якої коронарної артерії має місце в пацієнтки?

А. передня міжшлуночкова гілка;

Б. огинаюча гілка;

В. права коронарна артерія;

Г. задня міжшлуночкова гілка;

Д. огинаюча і задня міжшлуночкова гілки.


Завдання 2.

При аналізі електрокардіограми (ЕКГ) хворого К. 39 років, була відзначена депресія сегмента ST нижче ізолінії на 3 мм і інверсія зубця Т. ЕКГ-зміни спостерігалися протягом 4-х тижнів, супроводжувалися вираженим больовим синдромом у пресерцевій області. Про яке захворювання необхідно думати в першу чергу?

А. дрібновогнищевий інфаркт міокарда;

Б. стенокардія напруги;

В. остеохондроз грудного відділу хребта, міжреберна невралгія зліва;

Г. варіантна стенокардія;

Д. гіпертонічна хвороба.


Завдання 3.

При ЕКГ обстеженні у хворого виявлені зміни характерні для інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка. Наявність патологічних змін у яких ЕКГ-відведеннях дозволило визначити локалізацію інфаркту в пацієнта?

А. II, III, aVF, V1-V2;

Б. I, aVL,V2-V6;

В. I, aVL,V1-V2;

Г. I, III, aVL;

Д. I, II, V3-V4.


Завдання 4.

У хворого інфарктом міокарда через годину з моменту початку захворювання раптово наступила втрата свідомості, зупинка подиху, пульс і артеріальний тиск (АТ) не визначалися. Початі реанімаційні заходи (прекардіальний удар, закритий масаж серця, електрична дефібриляція, введення адреналіну, штучна вентиляція легенів) виявилися безуспішними. Смерть пацієнта, по припущенню лікарів, що брали участь у реанімації, наступила від «найчастішого ускладнення інфаркту міокарда». Яке ускладнення інфаркту міокарда є найчастішим?

А) кардіогенний шок

Б) аневризма серця

В) набряк легенів

Г) порушення ритму

Д) синдром Дресслера


Завдання 5.

У хворого Р. 45 років, що страждає ІХС, стенокардією напруги ФК ІІІ, після прийому якогось медикаменту розвився важкий ангінозний напад, згодом було діагностовано інфаркт міокарда. При зборі анамнезу лікар з'ясував, що цей препарат належить до групи, що викликає так званий «феномен обкрадання» у пацієнтів з коронарною недостатністю. Який це препарат?

А. дипіридамол;

Б. панангін;

В. нітрогліцерин;

Г. пропранолол;

Д. предуктал.


^ IV. Зміст навчання


Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно освоїти наступні теоретичні питання:

 1. Методи клінічної, лабораторної й інструментальної діагностики ІМ

 2. Диференційна діагностика ІМ.

 3. Класифікація ІМ.

 4. Невідкладні стани при ІМ.

 5. Принципи лікування ІМ й методи лікування невідкладних станів.Інформацію, необхідну для освоєння теоретичних питань, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней Учебник для вузов.-М.: ГЭОТАР, 2005.- C. 7-16.

 2. Ватутін М.Т. Внутрішні хвороби в тестах і поясненнях. Навчальний посібник.-Донецьк, 2006.- C. 6-17,111-119;

 3. Ватутин Н.Т. Кардиология.-Донецк: «Каштан», 2008.-С. 58-88.

 4. Лекції по госпітальній терапії;

 5. Ватутін Н.Т. Внутрішні хвороби в тестах і поясненнях. Навчальний посібник / МЗУ, ЦМК по ВМО, Донгму.-Донецьк, 1999.- C. 6-46, 81-121, 161, 169-174;

 6. Структурно-логічна схема теми «інфаркт міокарда» (додаток 1);

 7. Алгоритм ведення хворого й надання допомоги при інфаркті міокарда й раптової смерті, осложнеиях інфаркту міокарда. (додаток 2,4,6);
 8. ^
  Діагностичний алгоритм при синдромі «Біль у передсерцевій області» (додаток 2);

 9. Алгоритм оцінки элевации й депресії сегмента ST. (додаток 5);

 10. Групи препаратів для лікування інфаркту міокарда (додаток 7);

Далі варто вирішити кілька завдань і перевірити правильність рішення завдання по еталону.


Завдання 1.


Хворий С. 85 років, госпіталізований у блок інтенсивної терапії кардіологічного відділення з підозрою на інфаркт міокарда. На ЕКГ виявлені патологічні зубці Q в ІІ, ІІІ й aVF. Визначите локалізацію інфаркту міокарда:

А. нижня стінка лівого шлуночка;

Б. перегородка лівого шлуночка;

В. бокова стінка лівого шлуночка;

Г. правий шлуночок;

Д. верхівка лівого шлуночка.


Завдання 2.

Хворий Б. 53 років, надійшов у кардіологічне відділення зі скаргами на болі в області серця. Біль носить стискаючий характер, супроводжується відчуттям «кола», триває протягом 4 годин, не припиняється після сублінгвального прийому нітрогліцерину (загалом 15 таблеток протягом трьох годин). Напередодні зазнав сильного психологічного стресу на роботі. Страждає протягом 12 років на гіпертонічну хворобу. Об'єктивно: загальний стан важкий. Шкірні покриви бліді, ціаноз губ. Задишка в спокої змішаного характеру (частота дихальних рухів 24 у хвилину). В легенях з обох боків хрипів немає; границі серця розширені вліво на 1,5 см; шумів немає. ЧСС 110 у хв. АТ 160/80 мм рт ст. Живіт без особливостей. В ан. крові: ер.- 4,1 1012/л, Нв 141 г/л, ЦП 1,0, Л-10,0 109/л, ю-2, п-8, е-4, с-55, л-22, м-9, ШОЕ 17 мм/год., вміст MB-фракції креатинфосфокінази підвищений.

Наявність, якого захворювання найбільше ймовірно в даного хворого?

А. стенокардія напруги ФК IV;

Б. стенокардія Принцметала;

В. інфаркт міокарда;

Г. гіпертонічна хвороба, гіпертонічний криз;

Д. міокардит.


Завдання 3.

У хворого З. 77 років, що страждає на ІХС, нестабільну стенокардію розвився дрібновогнищевий інфаркт міокарда в області нижньої стінки лівого шлуночка. Виберіть характерні зміни на електрокардіограмі для даної локалізації процесу:

А. депресія сегмента ST, інверсія зубця Т в II, III, aVF;

Б. депресія сегмента ST, інверсія зубця Т в II, III, V1-V5;

В. формування патологічного зубця Q, підйом сегмента ST в II, III, aVF;

Г. формування патологічного зубця Q, депресія сегмента ST в II, III, aVF;

Д. депресія сегмента ST, інверсія зубця Т в I, II, aVL.


Завдання 4.

Хворий В. 54 років, перебуває 2-у добу в блоці інтенсивної терапії із приводу інфаркту міокарда в передньоперегородковій області з переходом на верхівку і бокову стінку лівого шлуночка. Раптово хворий знепритомнів, при цьому пульс і АТ не визначалися.

У першу чергу черговий лікар повинен виконати:

А. реанімаційні заходи згідно з системою АВС (відновлення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легенів, непрямий масаж серця);

Б. ввести внутрішньовенно нітрогліцерин, атропін;

В. підняти головний кінець тулуба, накласти джгути на кінцівці, увести внутрішньовенно нітрогліцерин;

Г. зняти ЕКГ, ввести внутрішньовенно ізадрин;

Д. ввести в/м розчин фентанілу та дроперидолу.


Завдання 5.

Хворому, який доставлений в блок інтенсивної терапії з приводу великовогнищевого інфаркту міокарда в області верхівки та бічної стінки лівого шлуночка було призначено в/в краплинне введення нітрогліцерину. Від моменту початку больового синдрому до госпіталізації пройшло 4 години. Який ще з нижче перерахованих препаратів потрібно використати для патогенетичного лікування цього пацієнта?

А. дигоксин;

Б. аспаркам;

В. стрептокіназа;

Г. нифедипін;

Д. папаверин.


Короткі методичні вказівки до проведення заняття по темі «^ ІНФАРКТ МІОКАРДА»


На початку заняття викладач проводить перевірку й корекцію вихідного рівня знань по тестах. Потім студенти приступають до самостійного курації хворих, після чого відбувається розбір тематичних хворих і корекція викладачем освоєння змісту заняття. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці занять викладач підводить підсумки самостійної роботи студентів.


Г
Додаток 1
раф логічної структури теми

«Інфаркт Міокарда»


^

Інфаркт міокарда
Провідні симптоми і синдроми


^

Ірадиація болю


Ліва лопатка, рука, плече, нижня щелепа

Локалізація болю

За грудиною, пресерцева область, епігастральна область


Характер болю

пекучі, давлячі, стискаючі, «відчуття кола»

^


Інтенсивність болю

ІнтенсивнийТривалість болю


Більше 30 хвилин
Ефект від прийому препаратів нітрогліцерину

Відсутність ефекту від 3-х кратного сублінгвального прийму нітрогліцерину


Больовий синдром


Дані додаткових досліджень

Інструментальні

Лабораторні
Загальний ан. крові (лейкоцитоз, підвищення ШОЕ).

Біохімічний ан. крові: (МВ-фракція КФК, тропонін Т, тропонін I, міоглобін).

Електрокардіографія (Формування патологічного зубця Q, ішемично значимі елевація або депресія сегменту ST, інверсія зубця Т).

Ехокардіографія (зони гіпо-, акінеза)

Сцинтіграфія (локальне підвищення накопичення технецію).

Ізотопна вентрикулографія (Локальні порушення скорочувальної здатності лівого шлуночка).-


Диференційний діагноз за діагностичним алгоритмом:
^
Аортальний стеноз; остеохондроз шийно-грудного відділу хребта; міозит; гіпертрофічна кардіоміопатія; інфаркт міокарда; стенокардія.^

Класифікація інфаркта міокарда


Клінічні варіанти
^

Стадія

Форма


Найгостріша

Гостра

Підгостра Рубцювання

Больовий, асматичний, абдомінальний, аритмічний, церебральний, малосимптомний,

Великовогнищевий

Дрібновогнищевий


Додаток 2

Принципи ведення хворого
Хірургічне лікування


Медикаментозне лікування


^


Гострий ІМ

> 12 годин


Гострий ІМ

< 12 годин
Тромболізис


в/в або системний

 • Нітрати

 • β-блокатори

 • Антиагреганти

 • Антикоагулянти

 • Анальгетики


 • Аорто-коронарное шунтування

 • Стентування

 • Балонна ангіопластика
^
Діагностичний алгоритм при синдромі
«
Додаток 3
Біль у пресерцевій області»


Перелік нозологічних одиниць

 1. ^
  Аортальний стеноз;

 2. Остеохондроз шийно-грудного відділу хребта;

 3. Міозит;
 4. Гіпертрофічна кардіоміопатія;
 5. Інфаркт міокарда;
 6. Стенокардія.


Біль в пресерцевій області

Гіпертрофія міжшлуночкової перегородки або стінки лівого шлуночка

Приложение 3


Звуження устя аорти за даними ЕхоКГ


немаєє

є

немає


зубец Q / маркеры повреждения миокарда (МВ-КФК, тропонины T и I)


Болезненность остистых отростков позвонков, признаки остеохондроза позвоночника на рентгенограмме

4

2

1


немає
Болезненность при пальпации мышц, локальная гипертермия, эффект от НПВС


консультация невропатологаконсультация кардиохирурга

3


депрессия / элевация сегмента ST в момент приступа на 1мВ и более.на стандартной ЭКГнемає

є


немає

5

є


6^
Лікувальні заходи
п
Констатація

Зупинки

Кровообігу

Додаток 4
ри раптовій смерті на фоні діагностованого інфаркту міокарда^ ЕКГ

Асистолія шлуночка

Адреналін 0,1%-1 мл або ізадрин 1 мг або алупент 0,5 мг в 10 мл ізотонічного розчину натрія хлорида внутрисердечно или в/в
^

Фібриляція шлуночків (ФШ)


Тимчасова електростимуляція


 • Серцево-легенева реанімація

 • Прекардіальний удар

^

Начальна серія дефібриляцій

 • 1-й розряд – 200 Дж

 • 2-й розряд - 300 Дж

 • 3-й розряд - 360 Дж

Якщо ФШ зберігається

 • інтубірувати трахею

 • Адреналін у стандартних дозах ( 1 мг в/в кожні 3-5 хвилин). Якщо немає ефекту - високі дози

 • Дефібриляція (360 Дж)


^

Якщо ФШ зберігається
 • Продовжити серцево-легеневу реанімацію

 • Лідокаїн 1,5 мг/кг (звичайно 75-100 мг) в/в струменево

 • Дефібриляція (360 Дж)

^

Якщо ФШ зберігається • Продовжити введення адреналіну у високих дозах

 • Бікарбонат натрію

 • Можливо повторне струменеве в/в

введення лідокаїна (1,5 мг/кг)

 • Повторити дефібриляцію
^

Якщо ФШ зберігаєтьсяА
Додаток 5
лгоритм оцінки елевації або депресії сегмента STСегмент STЕлевація(>1 мм) в двох або більше відведеннях від кінцівок (II, III, aVF) або (>2 мм) в двох або більше грудних відведеннях

Депресія ST (>2 мм) в двох або більше відведеннях


↑ тропоніну, позитивний тест на МВ-фракцію КК

Наявність патологічного зубця Q, QS, зниження амплітуди зубця R або відсутність його збільшення в грудних відведеннях

Ні

Да

Да

НіВеликовогнищевий інфаркт міокарда


Дрібновогнищевий інфаркт міокарда

Ішемія

Н
Додаток 6
евідкладні стани й ускладнення при інфаркті міокарда


 • Порушення серцевого ритму;
 • Гостра недостатність кровообігу (набряк легенів кардіогенний шок);
 • Розриви серця;
 • Гостра аневризма серця;
 • Епістенокардитичний перикардит;
 • Тромбоендокардит;
 • Тромбоемболії;
 • Порушення шлунково-кишкового тракту (парез шлунка, кишечнику, гострі виразки, ерозії шлунка й кишечнику);
 • Порушення сечовивідної системи (затримка сечовипускання);
 • Постінфарктний аутоімунний синдром Дресслера;
 • Синдром передньої стінки грудної клітки, синдром плеча;
 • Психічні порушення (оглушення різного ступеня виразності, епізоди сплутаної свідомості, галюцинації, конфабуляторно-бредові розлади, невротичні реакції, фобії, реактивні депресії).
Г
Додаток 7
рупи препаратів, які застосовуються для лікування інфаркту міокардаI. Препарати з доведеною ефективністю в гострому періоді:

 • Тромболітики

 • Аспірин

 • Гепарин

 • Нітрати в/в

 • бета-болокаторы в/в

II. Препарати потенційно небезпечні в гострому періоді:

 • Нифедипін

 • Лідокаїн при профілактичному введенні

III. Препарати ефективні при тривалому введенні:

 • Аспірин

 • Непрямі антикоагулянти (фенілін) - якщо не застосовується аспірин і при тромбозі лівого шлуночка

 • бета-болокаторы

 • інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

 • ділтиазем або верапаміл при гострому інфаркті міокарда без патологічних зубців Q (якщо немає серцевої недостатності)

IV. Препарати потенційно небезпечні при тривалій терапії:

 • антагоністи кальцію при компенсованій серцевій недостатності

 • антиаритміки I класу (при профілактичному використанні)Наприкінці розділу кардіологія вам треба буде пройти підсумковий контроль, для цього зверніть увагу на пропоновані тести для зразка.


^ Підсумковий тестовий контроль


Завдання №1

На ЕКГ хворого з підозрою на інфаркт міокарда було порушення внутришлуночкової провідності (блокада), що, на думку кардіолога, найбільшою мірою утрудняло діагностику захворювання. Яке це порушення?

А) блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса (ЛНПГ)

Б) блокада задньої гілки ЛНПГ

В) ліва біфасцикулярна блокада (повна блокада ЛНПГ)

Г) повна блокада правої ніжки пучка Гіса (ПНПГ)

Д) неповна блокада ПНПГ


Завдання №2

У хворої Б. 50 років, було діагностовано великовогнищевий інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка. Найбільш інформативним методом діагностики ІМ, крім ЭКГ, у такої хворої може бути:

А. загальний аналіз крові;

Б. рентгенографічне дослідження органів грудної клітки;

В. реоплетизмографія;

Г. сфігмографія;

Д. визначення рівня тропоніну в сироватці крові.


Завдання №3

Хворий С., 50 років, що протягом двох місяців страждав на стенокардію напруги був доставлений у стаціонар після нападу давлючого загрудинного болю, що тривав незвичайно довго – біля півгодини. Об’єктивно: ритм серця правильний, 90 у хв-1, тони приглушені. Дихання везикулярне, 20 у хв-1, АТ 150/90 мм рт. ст. Органи черевної порожнини без особливостей. На знятій ЕКГ - повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. Ваш попередній діагноз?

А) прогресуюча стенокардія

Б) дрібно вогнищевий інфаркт міокарда

В) великовогнищевий інфаркт міокарда

Г) спонтанна стенокардія

Д) гострий коронарний синдром


Завдання №4

У момент вантаження шафи вантажник А., 55 років, раптово відчув різкий біль у лівій половині грудної клітки, слабість, нехватку повітря. Стан вкрай важкий. Стогне через біль, виражена задишка – 40 подихів у хв-1, роздуті шийні вени. Пульс малий, 130 у хв-1, АТ 90/60 мм рт. ст. Ліва половина грудної клітки вибухає, відстає при диханні, перкуторно визначається тимпаніт, дихання різко ослаблене. Зона серцевої тупості зміщена вправо, тони серця глухі. Печінка збільшена, болюча. Ваш попередній діагноз?

А) інфаркт міокарда

Б) тромбоемболія легеневої артерії

В) спонтанний пневмоторакс

Г) ексудативний плеврит

Д) пневмонія


Завдання №5

Хворому Б. 43 років, що переніс 2 місяці тому великовогнищевий інфаркт міокарда, був призначений препарат, який при тривалому прийомі вірогідно знижує ризик розвитку повторного ІМ. Який з наведених препаратів був призначений хворому?

А. лідокаїн;

Б. новокаїнамід;

В. аспаркам;

Г. рибоксин;

Д. аспірин.
Схожі:

Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення теми «гроші» з курсу «Основи економічної теорії» для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Гроші» з курсу «Основи економічної теорії» для студентів усіх форм навчання /...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи І технології обліку". Теми І задачі для курсової роботи (для студентів...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу
...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу
...
Методичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи