Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу icon

Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу
Скачати 179.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу
Дата21.09.2012
Розмір179.66 Kb.
ТипМетодичні вказівкиДонецький національний медичний університет ім.М.Горького


Методичні вказівки

до вивчення теми

«ВАДИ СЕРЦЯ»

для студентів 5 курсу

на кафедрі внутрішньої медицини №1

Донецьк

2009


Внутрішня медицина: Методичні рекомендації для індивідуальної підготовки до практичних занять студентів 5 курсу по темі «Вади серця»


Опубліковано: 2009, Донецьк, Україна, с.27

Автори: д. мед. н., доц. Гнилорибов А.М.


Рецензенти:

Пархоменко Т.А., доцент кафедри внутрішньої медицини №2,

Басій Р.В., доцент кафедри анатомії людини, зав. методичним кабінетом ДонНМУ


^ I. Актуальність теми:

Пороки серця - одне із самих серйозних ускладнень гострої ревматичної лихоманки й інфекційного ендокардиту. Гостра ревматична лихоманка й інфекційний ендокардит широко поширені в усім світі й у всіх географічних регіонах світу. В останні десятиліття переконливо доведений взаємозв'язок між частотою цих захворювань й економічною ситуацією в країні: особливо широко ревматизм й інфекційний ендокардит поширені в бідних і країнах, що розвиваються. Захворювання характеризується прогресуючим перебігом із частим формуванням множинних клапанних ушкоджень, легеневої гіпертензії, ранньою смертністю внаслідок серцевої недостатності. Хронічна ревматична хвороба серця залишається основною причиною стенозу мітрального клапана й заміни клапана в дорослих.

Все перераховане вище обґрунтовує необхідність ретельного вивчення предмета, для якого необхідні глибокі знання студентів з розділів нормальної й патологічної анатомії, фізіології й пропедевтичній терапії. Оскільки при вадах серця часто виявляються поразки системні поразки органів, хворі страждаючі від клапанних поразок можуть зустрічатися в практиці терапевтів, педіатрів, кардіологів, кардіохірургів, ревматологів, нефрологів, неврологів.


^ II. Ціль (загальна): уміти проводити диференціальну діагностику найбільш важливих пороків серця і їхніх причин, і визначати тактику ведення хворого.^ Конкретні цілі – уміти:

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні з:

 1. Виділити провідні синдроми при клапанних пороках серця
1. Вибрати зі скарг, анамнезу й об'єктивного дослідження дані, що відображають наявність у хворого захворювання серцево-судинної системи, опорно-рухового апарата.

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку й інтерпретувати ці дані при ревматизмі. Визначати фазу й ступінь активності захворювання відповідно до класифікації.

2. Визначити необхідний обсяг і послідовність методів обстеження:

-фізикальних і лабораторних: загальний аналіз крові, С-реактивний білок, дослідження титрів протистрептококкових антитіл й антистрептолізину-О (каф. пропедевтичної терапії, каф. фізіології й пат. фізіології );

-інструментальних

-рентгенологічного (каф. променевої діагностики);

-електрокардіографічного, ехокардіографічного (каф. пропедевтичної терапії, каф. променевої діагностики).

3. Проводити диференціальну діагностику між захворюваннями, що супроводжуються суглобними синдромами й кардитами з формуванням пороків.

3. Розпізнавати суглобні синдроми, уміти діагностувати захворювання, які супроводжуються кардитами (каф. проп. внутрішніх хвороб).

4. Обґрунтувати принципи ведення хворого з ревматизмом, придбаними вадами серця.

4. Застосовувати засоби медикаментозної (етіотропної, патогенетичної і симптоматичної) терапії (каф. фармакології), а також рекомендувати методи хірургічного лікування.Інформацію, необхідну для заповнення базисних з можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Струтынский А.В., Баранов А.П. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Москва 1997.- с.91-138

 2. Физиология человека. В 3-х томах. Пер. с англ.. /Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса.- М.: Мир, 1996.-с.454-478, с.503-506, с.560-565

 3. Шевченко Н.М. Рациональная кардиология. Справочное руководство. М.: «Стар-Ко», 1997.-с.13-24

 4. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Т.6. Диагностика болезней сердца и сосудов.: − М.: Мед. Лит., 2003. − 464 с.III. Завдання для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня з


Задача 1


У хворого Т., 30 років, який страждає на ревматизм, при аускультації серця вислуховується наступна картина: І тон, що хлопає, клацання відкриття мітрального клапану, мезодіастолічний шум на верхівці серця.

Яка набута вада серця має місце у хворого?

А) мітральний стеноз;

Б) мітральна недостатність;

В)трикуспідальна недостатність;

Г) аортальний стеноз;

Д) аортальна недостатність.


Задача 2

У хворого Т., 40 років, який страждає на ревматизм, мітральну недостатність, уперше лікар виявив акцент ΙΙ тону над легеневою артерією.

Про що свідчить ця аускультативна ознака?

А) про гіпертензію малого кола;

Б) про збільшення об’єму циркулюючої крові;

В) про підвищення системного АТ;

Г) про наявність у хворого міокардиту;

Д) про приєднання інфекційного ендокардиту.


Задача 3

У хворого А., 24 років, зі скаргами на болі в лівій половині грудної клітки, після аускультації була припущена набута вада серця.

Яке дослідження найбільш інформативне для підтвердження цього припущення?

А) електрокардіографія;

Б) фонографія;

В) ехокардіографія;

Г) ангіографія;

Д) рентгенографія.


Задача 4

У хворого Ф., 27 років, з аортальним стенозом, при об’єктивному огляді виявлено систолічне тримтіння грудної клітки (феномен «котячого муркотіння»).

Де треба припускати епіцентр цього тримтіння?

А) упродовж лівого краю грудини;

Б) в області верхівки серця;

В) в 5-й точці (точка Боткіна-Ерба);

Г) у 2-му межребір’ї зліва від грудини;

Д) у 2-му межребір’ї зправа від грудини.


Задача 5

У пацієнта Д, 35 років, при обстеженні виявлений мітральний стеноз. Яка найбільш вірогідна причина цієї вади серця?

А) інфекційний ендокардит;

Б) ревматизм;

В) фіброкальциноз;

Г) сифіліс;

Д) системна склеродермія.


Задача 6

У хворого Р., 24 років, з аортальним стенозом, після экстракції зуба з’явилася лихоманка, лейкоцитоз в периферичній крові із зсувом формули вліво, анемія, прискорення ШОЕ, при об’єктивному огляді посилився грубий систолічний шум при аускультації. Яка найбільш вірогідна причина цього?

А) міокардит;

Б) сухий перикардит;

В) ексудативний перикардит;

Г) інфекційний ендокардит.


^ Еталон відповіді до задачі 1.

Правильна відповідь А) – мітральний стеноз. При стенозі мітрального отвору через високий трансмітральний градієнт мітральний клапан на момент діастоли лівого шлуночка залишається відкритим і зачиняється з сильним звуком «стуком». Клацання відкриття виникає також через високий трансмітральний градієнт тиску. Мезодіастолічний шум виникає при проходженні струму крові через вузький мітральний отвір.


^ IV. Зміст навчання


Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно освоїти наступні теоретичні питання:

 1. Методи клінічної, лабораторної й інструментальної діагностики придбаних пороків серця.

 2. Диференціальна діагностика ревматизму, інфекційного ендокардиту й захворювань, що протікають із суглобним синдромом і кардитом, а також диференціальна діагностика придбаних пороків серця.

 3. Класифікація ревматизму.

 4. Етіологія й патогенез ревматизму.

 5. Принципи лікування ревматизму.

 6. Класифікація інфекційного ендокардиту.

 7. Етіологія й патогенез інфекційного ендокардиту.

 8. Принципи лікування інфекційного ендокардиту.


Інформацію, необхідну для освоєння теоретичних питань, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Ватутин Н.Т. Пороки сердца: Монография. − Донецк: Каштан, 2003. − 202с.

 2. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Т.3, кн.1. Лечение болезней сердца и сосудов.: − М.: Мед. Лит., 2000. − 433-437 с.

 3. Алмазов В.А., Атьков О.Ю. Болезни органов кровообращения/ под редакцией академика РАН Чазова Е.И.- М. «Медицина», 1997.- с. 58-74.

 4. Рематические болезни/Руководство для врачей/под редакцией В.А.Насоновой, Н.В.Бунчука. – М.: Медицина, 1997. – с.144-160.

 5. Лекції по госпітальній терапії.

 6. Ватутін Н.Т. Внутрішні хвороби в тестах і поясненнях. Навчальний посібник / МЗУ, ЦМК по ВМО, ДонГМУ.-Донецьк, 1999.- с.46-50, 121-126, 165.

 7. Структурно-логічна схема теми «Ревматизм» (Додаток 1).

 8. Діагностичний алгоритм синдрому «серцеві шуми» (Додаток 2).

 9. Діагностичний алгоритм синдрому «Кардит» (Додаток 3).

 10. Диференціальний діагноз суглобного синдрому при ревматизмі й ревматоїдному артриті (Додаток 4).

 11. Класифікація ревматизму (Додаток 5).^ Короткі методичні вказівки до проведення заняття по темі «Придбані вади серця»

На початку заняття викладач проводить перевірку й корекцію вихідного рівня знань по тестах. Потім студенти приступають до самостійного курації хворих, після чого відбувається розбір тематичних хворих і корекція викладачем освоєння змісту заняття. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці занятт викладач підводить підсумки самостійної роботи студентів.


С
Приложение 1
труктурно-логічна схема теми


«Вади серця»

Ревматизм

^


Головні симптоми й синдроми

Ураження ЦНС


^


Суглобовий синдром

Кардит


Поразка шкіри й підшкірної жирової клітковини


Поліартрит із переважним ураженням крупних суглобів, «літучість» болю, добрий ефект від лікування пеніциліном


Порушення серцевого ритму, провідності, формування вад сердцаСерцева недостатність


Анамнез захворювання

заболевания
У дитинстві часті ангіни, перенесена скарлатина, наявність вогнищ хронічної інфекції в носоглотці, хронічний тонзиліт

Дані додаткових досліджень


ІнструментальніЛабораторніЗагальний аналіз крові (лейкоцитоз зі здвигом формули «вліво», підвищення ШОЕ), поява С-реактивного білку, підвищення титрів протистрептококкових АТ і АСЛ-О.
ЕКГ: удлинение інтервала PQ, тахікардія, брадикардія, екстрасистолія, фібриліяція передсердь.

ЕхоКГ: формування вад сердця


^ Диференційний діагноз по діагностичному алгоритму: інфекційний ендокардит (ІЕ), системний червоний вовчак (СЧВ), ревматоїдний артрит (РА), системна склеродермія (ССД), міокардити

Класифікація^

Клініко-анатомічна характеристика
Характер перебігу
Серцева недостатність


ФазаПринципи ведення хворого
Профілактика

^


Патогенетична

терапія
Етіотропна терапія


Симптомати-чна терапіяПервічная


Нестероїдні або стероїдні протизапальні препарати


Пеніцилін, еритроміцин

Санація вогнищ інфекції


Антиаритміки,

серцеві глікозиди, діуретики


Вторичная


Постійна біцилінопрофі-лактика
Додаток 2.


Діагностичний алгоритм при синдромі

«Серцеві шуми»


Перелік вад серця


 1. Мітральна недостатність (МН)
 1. Аортальний стеноз (АС)
 1. Трикуспідальна недостатність (ТН)
 1. Стеноз клапана легеневої артерії (СКЛА)
 1. Мітральний стеноз (МС)
 1. Аортальна недостатність (АН)
 1. Трикуспідальний стеноз (ТС)
 1. Недостатність клапана легеневої артерії (НКЛА)

Діагностичний алгоритм при синдромі

«Серцеві шуми»


Шум у сердціСистолічнийтак


1

так


На верхушці, ослаблення 1 тону, 3 тон
Ні


Праворуч у края грудини у 2 м/р, ослаблення 2 тона над аортой


так


2

ніУ мечоподібного відростка, ослаблення 1 тону, 3 тон


так


ні


3


Вдоль лівого краю грудини, ослаблення 2 тону на ЛАтак


4


Діастолічний шум


ні


На верхівці підсілення 1 тона, щиглик відкриття митрального клапана


так
5ніЗліва у края грудини у 3-4 м/р, зниження діастолічного АТ, підвищення пульсового АТ


так

6


ні

У мечоподібного відростка, підсилення 1 тону, «клацання» відкриття тристулковоголапану

так

7


так


ні


8


Зліва у края грудини у 2-4 м/р, ослаблення 2 тону на ЛА^

Приложение 3

Діагностичний алгоритм при синдромі
«
Приложение 3
Кардит»

Перелік нозологічних одиниць

 1. ^
  ІЕ
 2. СЧВ
 3. РА
 4. ССД
 5. Міокардит

6. РевматизмКардит
Гематологічний синдром: анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, LE-клітини, фотосенсибілізаціяні


^

Вегетації при ЭхоКГ

є
1

так

ні

Ураження дрібних суглобів,утрішня скутність, ревматоїдний фактор

^

2

Консультація ревматолога


Консультація кардіолога, кардіохірурга

так

3

ніт


Підвишення титров проти-стрептококових антитіл і анти-О-стрептолізинів, хо-рея, кільцеподібна еритема, ревмати-чні вузли

CREST-синдром

4

так

ніт

ні

так

5

6Додаток 4


Диференціальний діагноз суглобного синдрому при ревматизмі й ревматоїдному артриті


Ранкова скутість

Ні


Ні


Так


Так


Ні

Так


Так


Ні


Ні


Так

^ Ураження дрібних суглобів


Летючість» суглобних болів


^ Ефект від пеніциліну


Ro-картина: звуження

суглобної щілини, узурація


Ревматизм

Ревматоїдний артрит


Додаток 5


^ Класифікація ревматизму

(А.И.Нестеров, 1964 рік)


Фаза хвороби

Клініко-анатомічна характеристика поразок

Характер перебігу

Стан кровообігу

Серця

Інших органів і систем

Активність 1, 2, 3 ступеня


Неактивна


Ревмокардит первинний без пороку клапанів


Ревмокардит поворотний з пороком клапана (яким)


Ревматизм без явних серцевих змін


Міокардіос-клероз ревматичний. Вада серця (яка)

Поліартрит, серозіти (плеврит, перитоніт, абдомінальний синдром), хорея, енцефаліт, менінгоенцефаліт, церебральний васкуліт, нервово-психічні розлади, васкуліт, нефрит, гепатит, пневмонія, поразка шкіри, іридоцикліт, тіреоїдит


Наслідки й залишкові явища перенесених внесерцевих поразок

Гостре, подострое, затяжне, непрерывно-рецидивирую-щее, латентне

По Н.Д.СтражескоВ.Х. Василенко,Г.Ф.Лангу

Н0

Н1

НΙ?А

НΙ?Б

НΙΙΙДодаток 6.

Діагностичні критерії ревматизму

(по T.D. Jones)


Великі критерії:


1.Кардит

2.Поліартрит

3.Хорея

4.Кільцеподібна еритема

5.Підшкірні ревматичні вузлики


Малі критерії:


1.Лихоманка

2.Артралгія

3.Збільшення ШОЕ

4.Поява С-реактивного білка

5.Подовження інтервалу PQ


Відповідно до рекомендацій ВООЗ (1992) діагноз ревматизму вважається обґрунтованим, якщо у хворого, після недавньої стрептококової інфекції носоглотки, є 2 великих або 1 великий й 2 малих критерії.


Наприкінці роздягнула «Вади серця» вам треба буде пройти підсумковий контроль, для цього зверніть увагу на пропоновані тести для зразка.


^ Підсумковий тестовий контроль


Завдання 1

У хворого К., 50 років, який тривалий час страждає на ревматизм, мітральний стеноз, з'явилася значна інспіраторна задишка, кашель з пінистим харкотинням, іноді з прожилками крові. При ЕКГ-дослідженні інтервал PQ - 0,3 сек.

Який препарат не можна призначати цьому пацієнту?

А) фуросемід;

Б) аспірин;

В) пеніцилін;

Г) анаприлін;

Д) діклофенак.


Завдання 2

Хворий К., 20 років, скаржиться на задишку при незначному навантаженні, приступися ядухи й кашлю в горизонтальному положенні. При аускультації: в області верхівки серця визначається перший тон, який хлопає, клацання відкриття мітрального клапану, мезодіастолічний шум, над легеневою артерією − акцент другого тону, тахікардія. У нижніх відділах легень з обох боків − вологі хрипи, послаблене дихання.

Препарати якої групи будуть найбільш ефективними в даному випадку?

А) серцеві глікозиди;

Б) сечогінні;

В) периферичні вазодилататори;

Г) адреноблокатори без внутрішньої симпатоміметичної активності;

Д) антикоагулянти, антиагреганти.


Завдання 3

У хворого Й., 50 років, який страждає на приступися нічної пароксизмальної задишки, в області верхівки серця вислуховується послабленя першого тону, пансистолічний шум з ірадіацією в ліву пахвову зону, третій тон, над легеневою артерією − акцент другого тону. Пульс ритмічний, 78 уд у хв, АТ 140/85 мм рт. ст.

Препарати якої групи будуть найбільш ефективними в даного пацієнта?

А) інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;

Б) серцеві глікозиди;

в) сечогінні;

Г) бета-адреноблокатори.


Завдання 4

У хворого Я., 50 років, у 2-му міжребер'ї зліва від грудини визначається грубий систолічний шум, систолічне тримтіння грудної клітки, послабленя II тон. Шум локальний, на судини шиї не розповсюджується. На ЕКГ ознаки значної гіпертрофії правого шлуночка й передсердя.

Ці ознаки є характерними для:

А) аортального стенозу;

Б) мітральної недостатності;

В) стенозу клапану легеневої артерії;

Г) трикуспідальної недостатності;

Д) аортальної недостатності.


Завдання 5

У хворого К., 29 років, з аортальним стенозом, за даними ехокардіографічного обстеження площа отвору аортального клапану складає 1,2 см2, а максимальний градієнт (різниця) тиску між лівим шлуночком і аортою − 40 мм. рт. ст.

Яка ступінь важкості цього аортального стенозу?

а) доклінічна;

б) легка;

в) помірна;

Г) тяжка;

д) критична.


Завдання 6

У пацієнта С., 33 років, який страждає на мітральний стеноз на протязі 5 років, за останні тижні уперше з'явилася задишка. Які препарати доцільно призначити в першу чергу?

А) серцеві глікозиди;

Б) діуретики;

В) нітрати;

Г) бета-блокатори;

Д) інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту.

Завдання 7

Хворий В., 17 років, восени після ангіни уперше в житті переніс ревмокардит. Коли (у випадку неадекватної профілактики й лікування ревматизму) слід очікувати формування клінічно значущого мітрального стенозу?

А) у гострому періоді ревмокардиту;

Б) через 1-2 роки;

В) через 10-12 років;

Г) через 20-25 років.Схожі:

Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи лікарів-інтернів терапевтів з теми
«Уроджені вади серця. Тактика лікаря – терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація. Особливості ведення і реабілітації...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення теми «гроші» з курсу «Основи економічної теорії» для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Гроші» з курсу «Основи економічної теорії» для студентів усіх форм навчання /...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи І технології обліку". Теми І задачі для курсової роботи (для студентів...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconГраф логічної структури теми “Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей”

Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи