Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу icon

Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу
Скачати 192.55 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу
м. М. Горького
Дата21.09.2012
Розмір192.55 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького


Методичні вказівки до вивчення теми

«Метаболічний синдром»

для студентів 5 курсу

на кафедрі внутрішньої медицини № 1


Донецьк-2009р.


Автори:

Туровська Т.В., д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Мітченко О.І., д.м.н., проф., Зав.відділу дісліпідемій ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеско АМН України », м.Київ.


Рецензенти:

Пархоменко Т.А., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 ДонНМУ


Басій Р.В., доцент кафедри анатомії людини,

зав. методичним кабінетом ДонНМУ.


I. Актуальність теми:


За статистичними даними понад 50% пацієнтів лікаря-кардіолога мають синдром інсулінорезистентності. При цьому в структурі смертності осіб з цукровим діабетом (СД) серцево-судинні захворювання (ССЗ) складають 55%, а наявність у даної категорії хворих артеріальної гіпертензії (АГ) призводить до ще більшого підвищення ризику кардіоваскулярной захворюваності і смертності. Цей прогноз погіршується при наявності у пацієнтів з АГ або ЦД дисліпідеміі та / або надлишкової маси тіла, що діагностуються більш, ніж у 50% кардіологічних хворих.

Найчастіше в клінічній практиці зустрічаються пацієнти з поєднанням двох і більше факторів ризику розвитку ССЗ, що призводить до взаємного потенціювання негативного впливу і значно погіршує прогноз.

Тому особливу увагу слід приділяти пацієнтам з метаболічним синдромом (МС), який характеризується наявністю: абдомінального ожиріння (об'єм талії для чоловіків ≥ 94 см, для жінок ≥ 80 см), а також наявністю будь-яких двох з чотирьох перерахованих факторів: підвищений рівень тригліцеридів (ТГ ≥ 1,7 ммоль / л); знижений рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (<1,03 ммоль / л у чоловіків та <1,29 ммоль / л у жінок) або проведення специфічної терапії з приводу дісліпідемій ; АГ (рівень систолічного тиску ≥ 130 мм.рт.ст., або рівень діастолічного тиску ≥ 85 мм.рт.ст.) Або гіпотензивних терапія з приводу раніше діагностованої АГ; підвищений рівень глюкози в крові натще ≥ 5,6 ммоль / л (або раніше діагностованого цукрового діабету другого (СД2) типу).

В результаті наявності такого різноманіття клінічних проявів, спеціаліст практично будь-якого профілю може зустрітися в повсякденній практиці з метаболічним синдромом (МС).


II. Цілі навчання


Загальна мета: Вміти проводити диференціальну діагностику МС та інших захворювань, які мають подібні клінічні прояви (артеріальна гіпертензія, ожиріння, гіперліпідемії, дісліпідемія), визначати тактику ведення хворого з МС і обгрунтувати принципи його лікування.


^ Конкретні цілі - уміти:


Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:


Визачити провідні симптоми МС з урахуванням анамнезу захворювання.

Вибрати зі скарг, даних анамнезу та об'єктивного дослідження дані, які відображають наявність МС (кафедра факультетської терапії).


Скласти індивідуальну

схему діагностичного

пошуку та інтерпретувати

ці дані при МС.

Визначати ризик захворювання

ЦД 2 типу або ІХС.


Визначити необхідність, обсяг та послідовність методів обстеження: фізикальних, лабораторних та інструментальних у хворих з МС (кафедра променевої терапії, каф.фізіологіі та пат. фізіології, каф.біохіміі, каф.пропедевтичної терапії, каф.факультетської терапії).

Проводити диференціальну

діагностику МС з іншими захворюваннями.


Розпізнавати синдроми при патології нирок, серцево-судинної системи, патології ендокринних органів у хворого з МС і ЦД (каф.пат. анатомії, каф.проп.терапіі, каф.ендокрінологіі).

Діагностувати невідкладні стани при МС і ЦД 2 типу (гіпертонічний криз, коми, гостра недостатність кровообігу, гострий коронарний синдром).


Розпізнавати синдроми при невідкладних станах серцево-судинної та ендокринної систем (каф. пропедевтичної терапії).


Визначити тактику ведення хворого з МС і ЦД 2 типу.

Використовувати методи симптоматичної та патогенетичної терапії, а також рекомендації здорового способу життя (каф.фармакологіі, каф.гігіени харчування, каф. фізіотерапії).Інформацію, яка необхідна для підвищення рівня базових знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

  1. Физиология человека в 3х томах / Под ред. Г. Шмидта и Г. Тевса.- Г.: Мир. – 1996 – Т.З. – с. 723-784

  2. Внутренние болезни:учебник:в 2т./ Под ред. А.И.Мартынова, Н.А.Мухина, В.С. Моисеева, А.С.Галевича – М.: ГЭОТАР МЕД,2001.-Т.I.-с.53-96.

  3. Патология заболеваний сердечно-сосудистой системы / Под ред. Л. Лилли. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2003. – с. 143-150.

  4. Пропедевтика внутренних болезней: учебное пособие, - 2 издание / Под ред. О.В.Синяченко, Г.А.Игнатенко. – Донецк: Донеччина, - 2004 – 544с.Завдання для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь


Завдання 1.

У хворого К., лікар визначив наявність ожиріння центрального типу, підвищений рівень тригліцеридів, знижений рівень ХСЛПВЩ, підвищений рівень глюкози в плазмі крові натще, артеріальну гіпертензію.

Який з перерахованих симптомів є головним при постановці діагнозу метаболічний синдром, відповідно до критеріїв IDF.


А. Ожиріння центрального типу.

Б. Підвищення рівня тригліцеридів.

В. Зниження рівня ХСЛПВЩ.

Г. Підвищення рівня глюкози в плазмі крові натще.

Д. Артеріальна гіпертензія.


Завдання 2.

У пацієнта з метаболічним синдромом проводили цілий ряд обстежень: вимірювали окружність талії, визначали АТ, досліджували ліпідний профіль, рівень глюкози натще, проводили пероральний глюкозотолерантний тест. Яке з перерахованих досліджень не є необхідним для визначення наявності метаболічного синдрому:


А. Вимірювання окружності талії

Б. Вимірювання АТ.

В. Дослідження ліпідного профілю.

Г. Визначення рівня глюкози натще

Д. Проведення перорального глюкозотолерантного тесту.


Завдання 3.

У хворого Д. терапевт виявив наявність порушень вуглеводного обміну. Зміна якого з лабораторних показників, виявленого у пацієнта, є критерієм метаболічного синдрому:


А. Підвищення рівня глюкози в плазмі крові натще.

Б. Підвищення постпрандіальної глюкози в плазмі крові.

В. Підвищення базального інсуліну в плазмі крові натще.

Г. Підвищення глікозілірованного гемоглобіну в плазмі крові натще.

Д. Підвищення реніну в плазмі крові натще.


Завдання 4.

У хворого Н., 58 років, що страждає на цукровий діабет 2 типу на тлі метаболічного синдрому розвинулася гіпоглікемічна кома. Яке дихання спостерігалося у хворого при об'єктивному обстеженні?


А. Нормальне

Б. Чейн-Стокса

В. Біотта

Г. Куссмауля

Д. Ортопное


Завдання 5.

У хворого Д, що має надлишкову вагу, лікарі діагностували цукровий діабет II типу. Який препарат є препаратом першого ряду для призначення пацієнту?


А. Розіглітазон

Б. Інсулін базальний

В. Діабетон MR

Г. Глюкофаш

Д. Глікоза


III. Зміст навчання


Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно освоїти такі теоретичні питання:

1. Способи клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики МС і ЦД.

2. Диференціальна діагностика МС і ЦД.

3. Класифікація МС і ЦД.

4. Епідеміологія, етіологія і патогенез МС і ЦД.

5. Принципи лікування МС і ЦД.


Інформацію, необхідну для засвоєння теоретичних питань, можна знайти в наступних літературних джерелах:

  1. И.В.Чазова,В.Б.Мычка. Метаболический синдром. – М.: Media Medica, 2004. – 163 с.

  2. Основы кардиологии. Принципы и практика. Второе издание / Под ред. К. Розендорф. – Львов: Медицина світу, 2007. – С. 511-532.

  3. Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н.Коваленко. – К.: Морион, 2008. – С. 228-242.

  4. Рекомендации Украинской ассоциации кардиологов и Украинской ассоциации эндокринологов «Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань» / Под ред.

Митченко Е.И., Карпачов В.В., Багрий А.Е., Звягина Т.В.- Киев, 2008. – 29с.

5. Лекції з госпітальної терапії.

6. Структурно-логічна схема теми «Метаболічний синдром» (Додаток 1).

7. Діагностичний алгоритм «Метаболічний синдром» (Додаток 2).

8. Критерії метаболічного синдрому (Додаток 3).

9. Алгоритм обстеження пацієнтів з МС, ЦД і ІХС (Додаток 4).

10. Алгоритм метаболічного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу (Додаток 3).

Далі необхідно вирішити декілька завдань і перевірити правильність рішення завдання по еталону.

Завдання 1.

У пацієнта К., який має в анамнезі цукровий діабет і артеріальну гіпертензію, доктор запідозрив наявність метаболічного синдрому. Яке потрібно провести дослідження хворому для визначення наявності у нього абдомінального ожиріння:


А. Визначити вагу пацієнта

Б. Виміряти окружність талії

В. Виміряти окружність стегна

Г. Розрахувати коефіцієнт об'єму талія / стегно

Д. Розрахувати індекс маси тіла


Завдання 2.

У хворого М. при обстеженні виявили метаболічний синдром. Поєднання яких трьох клінічних ознак, що мають місце у хворого дозволили діагностувати метаболічний синдром?


А. Ожиріння центрального типу + анемія + гіпертригліцерідемія.

Б. Ожиріння центрального типу + гіпертригліцерідемія + гіперглікемія.

В. Гіпертригліцерідемія + артеріальна гіпертензія + гіперглікемія.

Г. Гіпертригліцерідемія + артеріальна гіпертензія + анемія.

Д. Ожиріння центрального типу + артеріальна гіпертензія + анемія.


Завдання 3.

Хвора 48 років, надійшла в клініку зі скаргами на головний біль, підвищену стомлюваність, задишка та серцебиття при швидкій ходьбі, порушення менструального циклу. Погіршення самопочуття відзначає після нервово-емоційного стресу. При об'єктивному огляді - зріст - 172 см., маса тіла 100 кг. Розподіл жирової тканини нерівномірний - з переважанням на передній черевній стінці. АТ 160/90 мм.рт.ст. Дані ліпідограми: загальний холестерин 7,0 ммоль / л, тригліцериди 2,4 ммоль / л, холестерин ліпопротеїдів високої щільності - 0,86 ммоль / л.

Який синдром має місце у даної хворої?


А. Аліментарно-конституційне ожиріння II ступеня

Б. Нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом

В. Гіпоталамічний пубертатний синдром

Г. Метаболічний синдром

Д. Порушення оваріально-менструального циклу


Завдання 4.

Хворий, страждаючий на метаболічний синдром на тлі цукрового діабету 2 типу тривало приймав глібенкламід 15 мг на добу. Самопочуття було задовільним. Раптово, об 11.00 ранку самопочуття хворого погіршилося: з'явилися холодний піт, тремор кінцівок і хворий втратив свідомість.

Що лікар має зробити в першу чергу?


А. Ввести інсулін

Б. Ввести 40% р-н глюкози внутрішньовенно струменево

В. Почати внутрішньовенне крапельне введення інсуліну з глюкозою

Г. Викликати лаборанта і чекати на результати аналізу крові

Д. Дати кисень


Завдання 5.

При призначенні терапії пацієнту з метаболічним синдромом лікар встановив 5 основних задач:

1. Нормалізація маси тіла

2. Збільшення фізичної активності

3. Антигіпертензівная терапія

4. Ліпідзнижуюча терапія

5. Гіпоглікемічна терапія

Яке з завдань не є обов'язковим і його можна відстрочити?


А. - 1

Б. - 2

В. - 3

Г. - 4

Д. - 5


Еталон відповіді до завдання № 1.

Правильна відповідь Б. виміряти окружність талії. Наявність зайвої ваги та ожиріння пов'язане з інсулінорезистентністю і метаболічним синдромом. Однак, ожиріння за абдомінальним типом в більшій мірі корелює з метаболічним синдромом, ніж збільшення індексу маси тіла. Тому, звичайний вимір окружності талії рекомендується для виявлення «вагового» компоненту метаболічного синдрому.


Короткі методичні вказівки до проведення заняття за темою «Метаболічний синдром»


На початку заняття викладач проводить перевірку і корекцію рівня знань по тестах. Потім студенти приступають до самостійної кураціі хворих, після чого проводиться розбір пацієнтів і корекція викладачем засвоєння змісту заняття.

Для закріплення отриманих знань викладач підводить підсумки самостійної роботи студентів.

Додаток 1


^ Структурно-логічна схема «Метаболічний синдром»МС
Провідні симптоми і синдроми

Зниження рівня ХСЛПВЩ

Підвищений рівень тригліцеридів

Ожиріння за центральним типом


Підвищений рівень глюкози натще
Артеріальна

гіпертензія
Порушення

вуглеводного і ліпідного обмінуАнамнез
Збільшення ІМТ, проведення специфічної терапії з приводу дисліпідеміі, гіпотензивна терапія з приводу раніше діагностованої АГ, позитивний глюкозотолерантний тест,

ЦД 2 типу, менопауза у жінок.
Дані додаткових методів обстеженняІнструментальні


Лабораторні


Ліпідний профіль

крові (підвищення рівня ТГ і зниження рівня ХСЛПВЩ, підвищення ХСЛПНЩ); визначення

глюкози натще, глікозілірованого гемоглобіну і базального інсуліну в крові, визначення постпрандіальної

глюкози в плазмі крові.


Вимірювання росту, зважування пацієнта.

Вимірювання окружності талії. Дослідження АТ, ЕКГ (гіпертрофія ЛШ), ЕХОКГ (гіпертрофія ЛШ, діастолічниа дисфункція ЛШ). КТ та МРТ (особливості розподілу жиру).Диференційний діагноз за діагностичним алгоритмом: метаболічний синдром, цукровий діабет 2 типу.
Класифікація метаболічного

синдромуАртеріальна

гіпертензія

Ожиріння
Дисліпідемія
Порушення толерантності до глюкози або цукровий діабет^ Принципи ведення хворого
Патогенетична терапія

Симптоматична

Терапія

Профілактика
Нормалізація маси тіла:

- Орлістат (інгібітор шлунково-кишкової ліпази);

- Сібутрамін (інгібітор зворотного захоплення серотоніну);

- Рімонабант (антагоніст ендоканабоідних рецепторів)

Антигіпертензивна терапія:

ІАПФ, БРАТ, антагоністи кальцію продовженої дії, кардіоселектівние β-блокатори, тіазідоподобні діуретики, препарати центральної дії (активатори імідазолінових рецепторів). Гіполіпідемічна терапія. При СД 2 типу: похідні сульфонілсечовини, бігуандіди, глітозони, інсулін, похідні сульфонілсечовини, інгібітори альфаглюкозідази.

Дієтотерапія. Збільшення фізичної активності. Санитарна просвіта. Самоспостереження за рівнем глікемії і масою тіла.Додаток 2.

Діагностичний алгоритм при синдромі «Ожиріння»


Перелік нозологічних одиниць


1. Гіпофізарное ожиріння

2. Аліментарне ожиріння

3. ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз

4. Гіпертонічна хвороба

5. Цукровий діабет

6. Метаболічний синдромОжиріння


Рівномірний розподіл жирової тканини
Пухлина гіпофіза,

виявлена

при КТ.Немає


Наявність бляшок у коронарних

або сонних артеріях
Є Є


1

2


Немає

Є


Звуження артерій сіткової оболонки очей, набряк

диска зорового нерва

3
Немає

Є


Підвищення рівня глюкози плазми крові натще ≥ 7,0 ммоль / л.

4
5
Є Немає


Ожиріння за абдомінальним типом
Є


6Додаток 3


^ Критерії метаболічного синдрому що рекомендовані Міжнародною діабетологічною федерацією (IDF) 2007р.


I. Наявність ожиріння за центральним типом, що визначається за окружністю талії (в см) ≥ 90 см у чоловіків та ≥ 80 см у жінок.

II. Наявність будь-яких двох чинників з чотирьох перерахованих:

1. Підвищений рівень ТГ: ≥ 1,7 ммоль / л або на тлі специфічної гіполіпідемічної терапії;

2. Знижений рівень ХС ЛПВЩ <1,03 ммоль / л у чоловіків і < 1,29 ммоль / л у жінок чи проведення специфічної терапії з приводу дисліпідеміі.

3. Артеріальна гіпертензія (САТ ≥ 130 мм.рт.ст. або ДАТ ≥ 85 мм.рт.ст.) або гіпотензивних терапія з приводу раніше діагностованої артеріальної гіпертензії.

4. Підвищений рівень глюкози в плазмі крові натще ≥ 5,6 ммоль / л або раніше діагностований ЦД 2 типу.


Додаток 4


Алгоритм обстеження пацієнтів з СД, МС і ІХС.ІХС та ЦД
Основний діагноз

ЦД ± ІХС

Основний діагноз

ІХС ± ЦД


СД діагностований: скринінг нефропатії,при недостатньому контролю глікемії (HbAlc ≥ 7,0)^ ЦД не діагносто-

ваний: рівень ліпідів і глюкози в крові, HbAIC

ІХС діагностована:

ЕКГ, ЕхоКГ, навантажувальні проби з позитивними знахідками

ІХС не діагностована

ЕКГ, ЕхоКГ,

пробам з фізичним

навантаженнямКонсультація ендокринолога

Виявлені пат.зміни

Без пат

змінВперше виявлений ЦД

або порушення толерантності до глюкози +МС.
Без пат. змін

Консультація

кардіолога, інвазивна або антиішемічна терапія

Подальше

спостере-

ження
Подальше спостереження кардіолога
Консультація

ендокринологаДодаток 5


Алгоритм метаболічного лікування хворих на ЦД 2 типу.

^ Підсумковий тестовий контроль


Завдання 1.

У хворого С. наявність метаболічного синдрому було підтверджено порушенням показників ліпідного обміну. Зміна яких двох основних показників ліпідного обміну підтвердили діагноз лікаря?


А. ЗХ + ХС ЛПНЩ

Б. ЗХ + ТГ

В. ТГ + ХС ЛПНЩ

Г. ТГ + ХС ЛПВЩ

Д. ХС ЛПНЩ + ХС ЛПВЩ


Завдання 2.

Під час скринінгу пацієнтів з артеріальною гіпертензією у деяких чоловіків і жінок був виявлений метаболічний синдром. Які показники рівнів ХС ЛПВЩ брали до уваги лікарі, щоб підтвердити наявність даного синдрому?


А. <0,9 ммоль / л у чоловіків і <1,0 ммоль/л у жінок

Б. <0,9 ммоль / л у чоловіків та <1,29 ммоль/л у жінок

В. <1,03 ммоль / л у чоловіків і <1,0 ммоль/л у жінок

Г. <1,03 ммоль / л у чоловіків та <1,29 ммоль/л у жінок

Д. <1,0 ммоль / л у чоловіків та <1,29 ммоль/л у жінок


Завдання 3.

Під час огляду хворого Д. були виявлені чотири кардіометаболічних чинника ризику. Який з перерахованих нижче не є чинником ризику метаболічного синдрому?


А. Ожиріння

Б. Протеїнурія

В. Дисліпідемія

Г. Артеріальна гіпертензія

Д. Порушення толерантності до глюкози


Завдання 4.

Хворий Д. має абдоминальный тип ожиріння. Які мінімальні показники окружності талії у чоловіка можуть казати про наявність абдоминального ожиріння:

А. > 80 см

Б. > 88 см

В. > 94 см

Г. > 102 см

Д. > 112 см


Завдання 5.

У хворого М. з метаболічним синдромом під час огляду виявлено надлишкову вагу. Розрахувавши ІМТ, лікар визначив, що він дорівнює 35 кг/м². З чим у хворого пов’язана наявність надмірної маси тіла?


А. З інсулінорезистентністю.

Б. З дисліпідемією.

В. З диспротеінемією

Г. З гіперурікемією.

Д. З гіперкоагуляцією.


Завдання 6.

Під час огляду пацієнта АТ = 170/100 мм.рт.ст., ІМТ = 30 кг/м². При подальшому обстеженні в крові ЗХ - 6,5 ммоль / л, ХС ЛПВЩ - 0,9 ммоль / л, глюкоза крові - 6,5 ммоль / л. Про яке захворювання у хворого можна думати?


А. Гіпертонічна хвороба

Б. Метаболічний синдром

В. Церебральний атеросклероз

Г. Цукровий діабет

Д. Хвороба Кона


Завдання 7.

У хворого Д. з метаболічним синдромом і ЦД 2 типу були виявлені наступні симптоми: гіперглікемія, гіперінсулінемія, глюкозурія, поліурія, полідипсія. Який з симптомів не є головною ознакою ЦД 2 типу?


А. гіперглікемія

Б. гіперінсулінемія

В. глюкозурія

Г. поліурія

Д. полідипсія


Завдання 8.

Під час огляду хворого В., 57 років, було виявлено абдомінальній тип ожиріння та підвищення АТ до цифр 180/100 мм.рт.ст. Лікар для підтвердження наявності у хворого метаболічного синдрому вирішив визначити рівні гормонів у крові. Підвищення рівня якого гормону в крові може підтвердити діагноз лікаря?


А. Глюкагон

Б. Альдостерон

В. Інсулін

Г. Тироксин

Д. Кортизол


Завдання 9.

У хворого Д, 20 років, що має ІМТ = 32 кг/м², запідозрено цукровий діабет 2 типу. Однак, при більш ретельному обстеженні виявили, що хворий страждає на ЦД 1 типу. Яка основна патофізіологічна відміна ЦД 1 типу від ЦД 2 типу?


А. Низький рівень С пептиду

Б. Патологія інсулінових рецепторів

В. Резистентність до кетоацидозу

Г. Резистентность до інсуліну

Д. Абсолютний дефіцит інсуліну


Завдання 10.

У пацієнта Д., 46 років, що має абдомінальній тип ожиріння, артеріальну гіпертензію і гіпертригліцерідемію, рівні глюкози крові натше при кількоразовому дослідженні знаходилися в межах норми. В якому інтервалі спостерігалась концентрація глюкози у хворого?


А. 2,5 - 3,5 ммоль / л

Б. 3,6 - 5,5 ммоль / л

В. 5,6 - 7,5 ммоль / л

Г. 6,6 - 8,5 ммоль / л

Д. 7,6 - 8,5 ммоль / л
Схожі:

Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення теми «гроші» з курсу «Основи економічної теорії» для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Гроші» з курсу «Основи економічної теорії» для студентів усіх форм навчання /...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи І технології обліку". Теми І задачі для курсової роботи (для студентів...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу
...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Методичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу iconГ. В. Стадник методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг”
Методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг” для студентів 3 курсу спеціальності 050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи