Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі icon

Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі
Скачати 192.58 Kb.
НазваЦіль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі
Дата21.09.2012
Розмір192.58 Kb.
ТипДокументи

 1. Актуальність теми:

У більшості країн Європи серцево-судинні захворювання є головною причиною передчасної смерті. Окрім того, вони являються важливими причинами непрацездатності, роста витрат на охорону здоров”я.

 • Причиною серцево-судинних захворювань звичайно є я атеросклероз, який поступово розвивається на протязі багатьох років та на момент появи симптомів звичайно знаходиться в далеко заходячій стадії.

 • Смерть, інфаркт міокарда та інсульт часто виникають раптово, тому багато лікарських маніпуляцій виконати неможливо або вони дають лише паліативний ефект.

 • Серцево-судинна захворюваність залежить від стилю життя та модифікованих фізіологічних факторів ризику.

 • Модифікація факторів ризику приводить к сниженню захворюваності та смертності, особливо у пацієнтів із розпізнаними або нерозпізнаними серцево-судинними захворюваннями.

Рівень смертності від ССЗ залежить від віку, статі, соціально-економічного стану, етничної належності та географічного региону.


Якщо актуальність теми вам зрозуміла, тоді переходьте до вивчення мети.


II. Мета навчання:

^ Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань.

Конкретні цілі:

1. Виділити групи пацієнтів, яким необхідно провести профілактичні заходи з метою зниження ризику розвитку та прогресування серцево-судинних захворювань.

2. Вміти оцінити загальний ризик серцево-судинних захворювань та виникнення ускладнень.

3. Вміти виділити модифіковані та немодифіковані фактори серцево-судинного ризику у конкретного пацієнта.

4. Вміти розробити комплекс профілактичних заходів враховуючи ступіні та виявлені фактори ризику.

5. Вміти оцінити прихільність пацієнта до виконання отриманих рекомендацій та їх еффективність.


Інформацію, необхідну для поповнення базових знань-вмінь можна знайти у наступних літературних джерелах:

 1. Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Медицина, 1985.- C. 239-291.

 2. Терапия: пер. с англ. доп.//гл.ред. А.Г.Чучалинa – М.:ГЭОТАР, 1996.- C. 7-16, 69-82.

 3. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии.- М.:Медицина, 2000.- C. 222-333.

 4. Лекции по кардиологии. Под ред. Л.А. Бокерия, Е.З. Голуховой. В 3-х томах. Т2. –М.:Издательство НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2001.- C.75- 89; 89-119; 122-161.Завдання для самоперевірки и самоконтролю вихідного рівня знань-вмінь


Тест №1. Жінка 53 років страждає на ЦД впродовж 7 років, При оцінці загального ризику ССЗ їй було виконано дослідження крові на рівень холестерину. Який цільовий рівень ХС необхідний для даної хворої?

A) < 3,8 ммоль/л,

B) < 2,8 ммоль/л,

C) < 4,5 ммоль/л,

D) < 5,0 ммоль/л,

 1. < 5,2 ммоль/л.Тест№2. Хвора Є., 50 років, страждає на ЦД впродовж 8 років, пришла для оцінки серцево-судинного ризику фатальних подій. Які лабораторні дослідження не входять в перелік необхідних при оцінці СС ризику?

A) глюкоза

B) ХС

C) Білірубін

D) Креатинин

E) тригліцериди


Тест №3. На прийомі пацієнт 35 років, не палить, АТ 125/70 мм рт. ст., в родинному анамнезі – розвиток виникнення ССЗ. Яке дослідження ви призначите хворому для визначення необхідності оцінки ризику ССЗ?

A) коагулограма

B) СОЕ

C) LЕ – клітини

D) Холестерин

E) Білірубін

Тест №4. У Вас на прийомі пацієнт з ожирінням 2 ступеню, цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією 2 ст., 3 стадії. Які дослідження не входять в перелік необхідних для прогнозування ризику виникнення фатальних серцево-судинних подій протягом 10 років?

A) холестерин

B) тригліцериди

C) ЛПНЩ

D) загальний аналіз крові

E) НВА 1 С


Тест№5. Чоловік 58 років, який живе в Греції має систолічний АТ 160 мм рт. ст., загальний холестерин – 5 мг/дл.

За допомогою карти ризику SCORE оцініть 10-річний ризик фатальних серцево-судинних подій.

A) високий

B) середній

C) низький

D) дуже високий

E) помірний


Тест №6. Чоловіка 62 роки оглянуто на проф. огляді. Об-но: нормального живлення, ІМТ 28 кг/м2, ОТ - 100 см, АТ 120/80 мм. рт .ст., палить з 20 років. Дані лабораторних досліджень: ЗХС – 5,3 ммоль/л, глюкоза натщесерце - 5,4 ммоль/л. Скільки ФР має місце в даному випадку?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) Відсутні


Тест №7. Жінка 64 роки, АТ 170/90 мм рт ст., палить, ЗXC- 4,0 мг/дл, живе в Росії. Оцініть сумарний ризик фатального ССЗ.

A) високий

B) низький

C) відсутній

D) дуже високий

E) помірний


Тест№8. При обстеженні пацієнта Ж. 62 років встановлено, що 10-річний ризик смерті від ССЗ рівний 5%. До групи якої риски необхідно віднести даного пацієнта?

A) дуже низький

B) низький

C) середній

D) високий

E) підвищений


Тест №9. На проф. огляді чоловік 42 років. При виміренні АТ 130/80 мм рт. ст. Згідно сучасної класифікації АГ вкажіть рівень оптимального тиску:

A) 130/80 мм рт. ст.

B) 140/90 мм рт. ст.

C) 125/80 мм рт. ст.

D) 120/80 мм рт. ст.

E) 135/70 мм рт. ст.


IV. Зміст навчання

Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно освоїти наступні теорітичні питання :

 1. Показання до оцінки загального ризику розвитку ССЗ.

 2. Методика оцінки ризику розвитку ССЗ.

 3. Методи клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики серцево-судинних захворювань, виявлення модифікованих та немодифікованих факторів ризику.

 4. Принципи зміни поведінки та корекції факторів ризику, пов’язаних з поведінкою, призначення кардіопротекторної терапії.

 5. Ведення паціента із захворюваннями ССС.


Інформацію, необходну для освоєння теорітичних питань, можна знайти у наступних літературних джерелах:

 1. Лекции по кардиологии. Под ред. Л.А. Бокерия, Е.З. Голуховой. В 3-х томах. Т2. –М.:Издательство НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН.

 2. Терапевтический справочник Вашингтонского Университета: пер. с англ./ Под ред. М. Вудли, А. Уэлан.- М.: Практика, 1995.- C. 123-133, 236-249.

 3. Лекції з госпитальної терапії;

 4. Ватутин Н.Т. Кардиология. – Донецк:Каштан,2008. – 446с.

 5. Структурно-логічна схема теми «Профілактика ССЗ» (додаток 1);

 6. Алгоритм оцінки ризику розвитку фатальних ССЗ, рекомендації з корекції виявлених порушень (додатки 2-12)С
Додаток 1
труктурно-логічна схема теми

«Профілактика

ССЗ»


Контингент пацієнтів, яким необхідно провести обстеження


Дані сімейного анамнеза про раннє виникнення ССЗ, гиперлипидемияБажання пацієнта

Є 1 та більше факторів ризику, зокрема підвищення рівня ХСПацієнт середнього віку та палить

Наявність симптомов, що вказують на можливість ССЗ


При відсутності ССЗ, ЦД, виражених ФР - SCORE

Інструментальні

Лабораторні

Рівень глюкози у сечі

Білок у сечі

Ліпідограма

Глюкоза у сироватці крові

Креатинін у сироватці крові

ЕКГ в стані спокою та при навантаженні при підозрі на стенокардію

Ехо-КГ у особ молодого віку та хворих з високим АТ

Консультація спеціаліста

Окружність талії, ІМТ
-


^ Ризик по Score - <5% - поради щодо здорового способу життя для збереження низького ризику, систематичне проведення оцінки загального ризику у майбутньому.
^

ЦД 2 типу або ЦД 1 типу з мікроальбумінурєю


Наявність значно вираженого

1 ФР

Встановлене ССЗРизик по Score ≥ 5%

Рекомендації по оздоровленню способу життя:

Не палити

Якщо ІМТ≥25кг/м2, схуднути

Зниження маси тіла, якщо окружность талії ≥ 88 см у жінок та ≥102 см у чоловіків

30-хв фіз. навантаження помірної інтенсивності

Здорове харчування

^ Медикаментозна терапія

(Якщо ризик по SCORE 5-10% або є ураження органів-мішеней)

При АТ≥140/90 мм рт. ст., гіпотензивна терапія

При рівні ЗХС≥5 ммоль/л або ЛПНЩ ≥ 3 ммоль/л, призначення статінів

При наявності ССЗ – аспірін, статіни

При наявності ЦД – цукрознижуючі препарати
Додаток 2.


Пріоритетність для оцінки загального ризику ССЗ

1. Якщо пацієнт просить про це.

2. Якщо на момент консультації:

- пацієнт має середній вік та палить;

- є 1 та більше факторів ризику, зокрема, підвищення рівня ХС сироватки крові;

- у сімейному анамнезі – раннє виникнення ССЗ, наявність основних ФР, таких як гіперліпідемия;

- є симптоми, що вказують на можливість ССЗ


^ Методика оцінки ризику виникнення фатальних ССЗ

При відсутності ССЗ, ЦД, виражених ФР використовуйте шкалу SCORE

Анамнез: перенесені захворювання, обтяжений сімейний анамнез по раннєму виникненню ССЗ, паління, фіз.навантаження, раціон харчування (харчові звички)

Обстеження: АТ, ЧСС, аускультація серця та легень, пульс на артеріях нижніх кінцівок, зріст, маса тіла, ІМТ, окружность талії.

^ Лабораторні дослідження: визначення рівней глюкози та білків у сечі, ХС (якщо можливо ХС ЛПНЩ, ЛПВЩ та тригліцеріди), глюкози і креатиніна у сироватці крові.

^ ЭКГ у стані спокою та при навантаженні при підозрі на стенокардію та, на погляд лікаря, ЭХО-КГ (у осіб молодого віку з високим АТ)

На погляд лікаря: визначення сироваткового змісту СРБ (високочутливим кількісним методом), ліпопротеїна А, гомоцистеїна, фібріногена. Консультація спеціаліста при підозрі на ССЗ у молодому віці у обстежуваного або у його кровних родичів.


Додаток 3.


Пріоритетні групи для профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці

 1. Хворі з атеросклерозом коронарних, периферічних та церебральних судин.

 2. Пацієнти групи високого ризику розвитку серцево-судинних захворювань, пов’язанних з атеросклерозом:

  • множинні фактори ризику, які визначають ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань ≥5% на протязі 10 років (або при екстраполяції на 60-річний вік);

  • різко підвищенний рівень одного фактора ризику: холестерин ≥8 ммоль/л (320 мг%), холестерин ЛПНЩ ≥6 ммоль/л (240 мг%), Ат ≥180/110 мм рт. ст;

  • цукровий діабет 1 і 2 типу з мікроальбуминурією.

 3. Близкі родичі:

  • хворих, у яких атеросклеротичні захворювання з’явились у молодому віці;

  • пацієнтів, що відносяться до групи дуже високого ризику.
Для оцінки загального ризику рекомендується використовувати систему SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation - систематична оцінка коронарного ризику). Вона підготовлена на підставі результатів великих проспективних європейських досліджень та дозволяє попередити ризик смерті від атеросклерозу на протязі 10 років. Критерієм високого ризику є можливість смерті від серцево-судинних ускладнень ≥5% (а не ≥20% для суммарного ризику коронарних ускладнень, як раніше). За допомогою системи SCORE можна розробити таблицю ризику для усіх країн Європи з урахуванням відповідних показників смертності.Додаток 4.


система SCORE

(Systematic Coronary Risk Evaluation)

систематична оцінка коронарного ризику


^ ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ

 • Щоб оцінити суммарний 10-річний ризик смерті від серцево-судинних захворювань, у таблиці необхідно знайти з урахуванням статі, паління та віку клітку, яка відповідає рівням сістолічного АТ (мм рт.ст.) та загального холестерина (ммоль/л або мг%).

 • Таблиця дозволяє оцінити результати більш тривалої дії наявних факторів ризику (для цього необхідно переміститься у вищерозташовані графи). Це може бути корисним для молодих людей.

 • Пацієнтам низького ризика варто рекомендувати підтримувати його на цьому рівні. Максимальну увагу необхідно приділяти людям, у яких ймовірність смерті на протязі 10 років складає ≥5% або досягне цього рівня в середньому віці.

 • Щоб оцінити відносний ризик, порівняйте категорію ризику з такою у пацієнта, що не палить того ж віку і статі, з рівнем АТ <140/90 мм рт. ст. та загального холестерина <5 ммоль/л (190 мг%).

 • Таблиця допомагає оцінити результати перехода з однієї категорії в іншу, наприклад, якщо пацієнт покине палити або зменшить рівень інших факторів ризику.10-річний ризик смерті від серцево-судинних захворювань у країнах високого ризику в залежності від статі , віку, сістоличного АТ, рівня загального холестерина та паління.
ПРИМІТКА

Загальний ризик сердцево-судинних ускладнень може бути вище вказанного в таблиці в наступних випадках:

 • паціент наближається до слідуючої вікової категорії;

 • за наявністю ознак безсимптомного атеросклероза (комп’ютерна томографія, ультразвукове дослідження);

 • випадки раннього розвитку седцево-судинних захворювань у родичів;

 • зниження рівня холестерину ЛПВЩ, підвищення рівню тригліцеридів, порушення толерантності до глюкози, високі рівні С-реактивного білка, фібриногена, гомоцистеїна, аполіпопротеїна В або ліпопротеїна (а);

 • ожиріння та малорухомий спосіб життя.

Додаток 5.

^ Рекомендації по зміні стилю життя задля зниження сердцево-судинного ризику.

Як кинути палити?

Усім курцям необхідно рекомендувати відмовитися від паління будь-яких видів тютюну. Боротьба з палінням повинна містити у собі 5 компонентів:

 • при кожній можливості з’ясовуйте, чи палить паціент;

 • оцініть ступінь залежності та бажання паціента кинути палити;

 • наполегливо рекомендуйте всім курцям кинути палити;

 • рекомендуйте паціенту методи боротьби з палінням, включаючи поведінкову терапію, засоби, що містять никотин, і/або інші лікарські препарати;

 • визначте з паціетном схему наступних візитів.

^ Як покращити дієту?

Усім паціетнам необхідно надавати професійні поради щодо здорового харчування, яке забеспечує мінімальний ризикрозвитку сердцево-судинних захворювань.

Загальні рекомендації (їх необхідно адаптувати до місцевих умов):

 • їжа повинна бути різноманітною, а потребу в енергії необхідно скорегувати таким чином, щоб вона підтримувала ідеальну масу тіла;

 • слід рекомендувати збільшити вживання наступних продуктів: овочей та фруктів, хліба з грубого помолу, знежирених молочних продуктів, риби та пічного м’яса;

 • найбільш виражені захисні властивості має жирна риба та омега-3-жирні кислоти;

 • загальне вживання жирів повинно складати не більш, ніж 30 % калорійності їжі, а вживання насичених жирів не повинно перевищувати 1/3 від загальної кількості жирів;

 • вживання холестерина повинно бути не більшим за 300 мг/доб;

 • при дотримуванні низькокалорійної дієти начичені жири можуть бути частково замінені складними вуглеводами, мононенасиченими та поліненасиченими жирами рослинного та тваринного (риба) походження.


Хворі на артеріальну гіпертонію, цукровий діабет та гіперхолестеринемію або на інші дісліпідемії повинні отримувати спеціальні рекомендації щодо дієтотерапії.


Додаток 6.


^ Класифікація артеріальної гіпертонії за рівнем артеріального тиску (ВООЗ, 1999).


Категорія

Систолічний АТ

Діастолічний АТ

Оптимальний

<120

<80

Нормальний

<130

<85

Високий нормальний

130-139

85-89

1-й ступінь гіпертонії (м’яка)

Підгрупа –– гранична

140-159


140-149

90-99


90-94

2-й ступінь гіпертонії (помірна)

160-179

100-109

3-й ступінь гіпертонії (важкий)

>180

>110

Ізольована систолічна гіпертонія

Підгрупа –– граничний АТ

>140

140-149

<90

<90
^
Додаток 7.Рекомендації щодо лікування артеріальної гіпертонії.
Оцініть абсолютний ризик смерті від сердцево-судиних захворювань за таблицями SCORE. Для оцінки ризику використовуйте вихідні значення офісного АТ**


Додаток 8.


^ Нормальний вміст у плазмі основних ліпідів, що виявляються за допомогою ферментативних методів

Показники

Вміст у плазмі

Загальний холестерин

3,5-5,2 ммоль/л

ХС-ЛПНЩ

До 3,5 ммоль/л

ХС-ЛПВЩ

0,9-1,9 ммоль/л

ТГ

0,5-2,0 ммоль/л

Індекс атерогенності за Клімовим

До 4Додаток 9.


^ Класифікація гиперліпідемій, прийнята ВООЗ


Тип

ЗХС

ХС-ЛПНЩ

ТГ

Порушення ліпопротеїнів

Ризик розвитку атеросклероза

I

Підвищений

Знижений або нормальний

Підвищений

Надлишок хіломікронів

Не підвищений

IIA

Підвищений або нормальний

Підвищений

Нормальний

Надлишок ЛПНЩ

Різко підвищений, особливо в коронарних артеріях

IIB

Півищений

Підвищений

Підвищений

Надлишок ЛПНЩ та ЛПДНЩ

Те ж

III

Підвищений

Знижений або нормальний

Підвищений

Налишок ремнантів хіломікронів та ЛППЩ

Значно підвищений, особливо для коронарних та переферійних артерій

IV

Підвищений або нормальний

Нормальний

Підвищений

Надлишок ЛПДНЩ

Можливо, підвищений для коронарного атеросклероза

V

Підвищений

Нормальний

Підвищений

Надлишок хіломікронів та ЛПДНЩ

Не ясноДодаток 10.

^ Рекомендації щодо гіполіпідемічної терапії у пацієнтів без ознак сердцево-судинних захворювань

Додаток 11.


^ Мета лікування хворих на цукровий діабет


 

 

Мета
HbA1c(DCCT)

HbA1c(%)

≤6.1
Глюкоза у плазмі

Натще/препрандіальна
ммоль/л

≤6.0мг%

<110

Глікемія при самостійному моніторуванні

Натще/препрандіальна
ммоль/л

4.0-5.0
мг%

70-90
Постпрандіальнаммоль/л

4.0-7.5
мг%

70-135

АТ

мм рт. ст.

< 130/80
Загальний холестерин

ммоль/л (мг%)

<4.5(175)
Холестерин ЛПНЩ

ммоль/л (мг%)

<2.5(100)


Додаток 12.

Метаболічний синдром

У хворих з метаболічним синдромом відмічається високий ризик розвитку сердцево-судинних захворювань. Діагноз може бути встановлено за наявністю хоча б трьох з наступних критеріїв.

 1. окружність талії > 102 см у чоловіків і >88 см у жінок;

 2. тригліцериди плазми ≥1,7 ммоль/л (≥150 мг%);

 3. рівень холестерина ЛПВЩ <1 ммоль/л (40 мг%) у чоловіків, <1,3 ммоль/л (50 мг%) у жінок;

 4. АТ ≥130/85 мм рт. ст.;

 5. глюкоза плазми ≥6,1 ммоль/л (≥110 мг%).


Додаток 13.


Визначення відповідності маси тіла зросту


ІМТ=вага(кг)/{зріст(м)2}


Індекс маси тіла

^ Відповіність між вагою людини та її зростом

15 і менше

Гострий дефіцит маси

15—20

Недостатня (дефіцит) маса тіла

20—25

Норма

25—30

Надлишок маси тіла

30—35

Ожиріння першого ступеня

35—40

Ожиріння другого ступеня

40 і більше

Ожиріння третього ступеняПідсумковий тестовий контроль


Тест№1. Хворому з АГ 2-ого ступеня, одним з методів профілактики фатальних ССЗ рекомендовано дотримання одного з нижче наведених режимів фізичної активності:

A) значне обмеження фізичної активності

B) 30 хв низької інтенсивності фізичної активності на добу

C) 15 хв високої інтенсивності фізичної активності на добу

D) 30 хв середньої інтенсивності фізичної активності на добу

E) 60 хв низької інтенсивності фізичної активності на добу


Тест№2. Пацієнт Е 68 років з діагнозом АГ 2-го ступеня, 2 стадії. З’явився на прийом до дієтолога. Яку дієту ви йому порадите з метою зниження фатальніх подій ССЗ?

A) нежирну рибу, фрукти, овочі

B) продукти з високим вмістом йоду

C) обмеження цукру і вуглеводів, які легко засвоюються

D) свинина, баранина

E) обмеження рідини до 700 мл на добу

.


Тест№3. При об'єктивному дослідженні пацієнта Е. 46 років виявлено: загальний стан задовільний. Діяльність серця ритмічна, 68 уд/хв.., АТ 160/90 мм рт ст. Живіт м’який, нехворобливий, печінка біля краю реберної дуги. Набряків немає. Чи існує необхідність у призначенні йому медикаментозної терапії з метою зниження загального ризику ССЗ?

A) можливо

B) ні

C) так

D) тільки при наявності у нього підвищеного ЩХС

E) тільки при наявності у нього підвищеного рівня глюкози натщесерце


Тест№4. Пацієнт Д., 46років скаржиться на головний біль, прискорене серцебиття, зниження працездатності. При огляді виявлено: ЧСС 100 за хвилину, АТ 140/ 90 мм рт. ст. Що не впливає на рішення про призначення медикаментозного лікування?

A) рівень АТ

B) наявність клінічно встановленого ССЗ

C) наявність інших факторів ризику

D) наявність субклінічного ССЗ або ураження органів-мішеней

E) наявність тиреотоксикозу


Тест № 5. При об'єктивному огляді у жінки 40 років, яка страждає на АГ впродовж 15 років обсяг талії складає 90 см. Що ви порекомендуєте з метою оздоровлення способу життя?

A) контроль маси тіла

B) зниження маси тіла

C) обмеження глюкози

D) змін в раціоні не вимагається

 1. збільшити вміст жирних кисло-молочних продуктів в раціоні.


Тест№6. Пацієнтові 48 років з АГ 2-го ступеня, СС ризиком по SCORE 4% яку корекцію загального ризику ССЗ Ви порекомендуєте?

A) зміна образу життю

B) зміна образу життю + медикаментозна терапія

C) медикаментозна терапія

D) при збереженні АГ – медикаментозна терапія

E) можлива медикаментозна терапія


Тест№7. Пацієнтові з АГ 1 ст., СС ризиком по SCORE 8% рекомендована медикаментозна терапія з метою зниження загального СС ризику. Яка група гіпотензівних препаратів не рекомендується як 1-й лінія для лікування даного пацієнта?

A) ß-адреноблокатори

B) антагоністи Са

C) α-адреноблокатори

D) інгібітори АПФ

E) діуретики


Тест№8. Пацієнтові з ІХС, підвищеним рівнем загального холестерину рекомендовані ліпідознижуючі препарати з метою зниження загального ризику СС захворювань. Які препарати з нижче перерахованих не є ліпідознижуючими?

A) фібрати

B) статіни

C) секвестранти ЖК

D) нікотинова кислота

E) силденафіл


Тест№9. Пацієнтові з ЦД 2-го типа рекомендовано постійно контролювати рівень глікозилірованого НВ (НВА 1 C). Яке його цільове значення?

A) ≤3%

B) ≤4%

C) ≤5,5%

D) ≤6,5%

E) ≤6%


Тест№10. У Вас на обстеженні пацієнт М., 56 років. При об'єктивному огляді обсяг талії 98 см. Для підтвердження діагнозу Метаболічний синдром необхідно зробити ряд обстежень. Що з нижче перерахованого не входить до цього списку?

A) тригліцериди

B) ХС ЛПВЩ

C) рівень АТ

D) рівень глюкози натщесерце

E) креатинін


Схожі:

Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconМіністерство охорони здоров’я україни
Невідкладна допомога при серцево-судинній недостатності (запамороченні, колапсі, шоці, ліво- та правошлуночковій серцевій недостатності)....
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconSCD40l фактор ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2-го типу
Етапі розвитку медицини підвищення рівня sCD40L є фактором ризику серцево-судинних захворювань І пов'язано з несприятливим прогнозом...
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconМета загальна – вміти діагностувати за зовнішніми та внутрішніми ознаками вузький таз, його тип та ступінь звуження, виробити раціональний план ведення пологів, передбачити можливі ускладнення та їх профілактика. Уміти Конкретні цілі
Ознайомитися з розвитком учення про вузький таз та великий плід, сучасні погляди на ці проблеми
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconТематичний план семінарсько-практичних занять пац «Дитяча кардиореваматологія»
Фактори ризику захворювань серцево-судинної системи у дітей. Профілактика захворювань серцево-судинної системи
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconЛюбов Різник, Юрій Шевченко
Україні, так І в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, самогубства вийшли на четверте місце серед причин...
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconТематичний план практичних занять з „Основ клінічної медицини” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності
Модуль 2: Загальна семіотика поширених захворювань серцево-судинної системи, органів дихання, системних захворювань сполучної тканини...
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconДинаміка адипоцитокінового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу на тлі лікування
Ься приблизно у 80% хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Коморбідність цих двох взаємопов'язаних захворювань значно збільшує...
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconПроблема профілактики та діагностики рахіту загородня А. П., Мінакова Н. Б
Україні, як І в інших цивілізованих країнах світу, організовано профілактику цього захворювання починаючи з антенатального періоду....
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconДитячі інфекції. Актуальність теми
Мета (загальна): вміти видзначати морфологічні особливості інфекційних хвороб, знати їх етіологію, патогенез, механізми розвитку...
Ціль (загальна): вміти проводити первинну та вторинну профілактику серцево-судинних захворювань. Конкретні цілі iconКонкретні цілі
Описати І продемонструвати з’єднання між шийними хребцями, між І шийним хребцем та черепом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи