Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 icon

Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Скачати 153.36 Kb.
НазваМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
М.Т. Ватутін
Дата21.09.2012
Розмір153.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького


«Анемії»

методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1


Донецьк - 2010


Автори: проф., д.мед.н. М.Т. Ватутін,

Ас. О.К. Кашанська


Рецензенти:

Басій Р.В., зав. учбово-методичним кабінетом, кед.н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім. М.Горького;

^ Пархоменко Т.А., к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Донецького національного медичного універсітету ім. М.Горького


I. Актуальність теми:

Анемія - клініко-гематологічний синдром, що характеризується зниженням кількості гемоглобіну та еритроцитів в одиниця об'єму крові. Вони займають значне місце в структурі захворюваності. У цілому переважна більшість анемій (65-75 %) обумовлена залізодефіцитними станами, 15-25% - викликано дефіцитом вітаміну В12, і лише в 10% діагностується гемолітична або апластична анемії.

Анемічний синдром може бути проявом великої кількості захворювань: лімфопроліферативних, ендокринних, системних захворювань сполучної тканини, хронічної ниркової недостатності, пневмоній, хронічних активних гепатитів і т.і.. Процес діагностики є найчастіше надзвичайно складним і потребує притягнення спеціалістів різноманітних областей медицини.

Якщо актуальність теми вам зрозуміла, тоді переходьте до вивчення цілей навчання.


^ II. Цілі навчання.


Ціль (загальна): уміти проводити диференційну діагностику між захворюваннями, що супроводжуються синдромом “анемія”, поставити попередній діагноз, визначити тактику ведення хворого.

^ Конкретні цілі - уміти:

Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Вибрати зі скарг, даних анамнезу й об'єктивного дослідження дані, що відображають наявність захворювання кровотворної системи.(каф.факультетської терапії)


1.Збирати та оцінювати скарги, проводити об’єктивне дослідження хворих з патологією системи крові (каф. пропедевтики внутрішніх хвороб)

2. Виділити головні синдроми при анеміях.2.Збирати та оцінювати скарги, проводити об’єктивне дослідження хворих з патологією системи крові (каф. пропедевтики внутрішніх хвороб)

3. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку й інтепретувати ці дані при анеміях.

3. Визначити необхідний об'єм і послідовність методів обстеження: фізикальних, лабораторних і інструментальних методів дослідження ( каф. пропед. внутрішніх хвороб);

4. Вміти поставити попередній діагноз. Проводити диференційну діагностику між захворюваннями, що супроводжуються синдромом “анемія” на підставі діагностичного алгоритму.
5. Обгрунтувати тактику ведення хворого.

5. Застосовувати засоби патогенетичної і симптоматичної медикаментозної терапії при анеміях (каф. фармакології).Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких літературних джерелах:


 1. Струтынский А.В., Баранов А.П. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Москва 1997. - с.209-222

 2. Физиология человека. В 3-х томах. Пер. с англ.. /Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. - М.: Мир. 1996.-с.422-426.

3. Патофизиология крови. Пер. с англ. /Под ред. Е.Б.Жибурта, Ю.Н.Токарєва. - М.-СПб.: “Издательство БИНОМ” - “Невский Диалект”, 2000. -с. 71-101, 283-301.


Завдання для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь


Задача 1.

Лікар-лаборант у мазку крові виявив клітини, що мають округлу або злегка овальну двоввігнуту форму, позбавлені ядер. Середній діаметр клітин складає 7,5-8,3 мкм, середній обсяг клітини (СІК) 80-100 мкм, осмотична резистентність клітин - початок 0,44%, кінець - 0,32%. Які клітини були виявлені ?

А) нормальні еритроцити;

Б) мегалобласти;

В) мікросфероцити;

Г) серповидно-клітинні еритроцити;

Д) шизоцити.

Задача 2.

У аналізі крові виявлені такі зміни: еритроцити- 2,5 Т/л, гемоглобін - 81г/л, КП - 0,8, ретикулоцити - 0%, СОК- 65 мкм. Який характер анемії в даному випадку?

А) мікроцитарна, гіпохромна, арегенераторна;

Б) макроцитарна, гіперхромна, арегенераторна;

В) макроцитарна, гіпохромна, гіперрегенераторна;

Г) мікроцитарна, гіперхромна, норморегенераторна;

Д) нормоцитарна, гіпохромна, гіпорегенераторна.


Задача 3.

Хворому Д.,38 років, були зроблені такі лабораторні дослідження: заг. ан. крові: ер. -1,2 Т/л, гемогл. - 58 г/л, КП - 0,9 ,ретикул. - 10%, лейк. - 4,0 Г/л, б-1, еоз. - 1%, пал. - 6%, с - 54%, лімф. - 36%, мон. -2%, тромб. -25 Г/л, ШЗЕ-15 мм/ч, заг. біліруб. - 98,6 мкмоль/л, непрямий-86,6 мкмоль/л, прямий -12 мкмоль/л. Які зміни виявлені в даному випадку?

А) анемія, ретикулоцитоз, гіпербілірубінемія;

Б) анемія, лейкопенія, нормальний вміст білірубіна;

В) гіпорегенераторна анемія, лімфоцитоз, гіпербілірубінемія;

Г) анемія, лейкоцитоз, гіпербілірубінемія;

Д) усі показники в нормі.


Задача 4.

У процесі обстеження хворої С., 66 років, госпіталізованої з приводу важкої анемії, при об'єктивному обстеженні виявлені: жовтушність склер, атрофія сосочків язика; симетричні парестезії, порушення ходи; спленомегалія. При інструментальному дослідженні: атрофічний гастрит з ахлоргідрією. У аналізі крові виявлений макроцитоз. Який метод дослідження необхідно обов'язково зробити в даному випадку для уточнення діагнозу?

А) стернальну пункцію;

Б) УЗД органів черевної порожнини;

В) люмбальну пункцію;

Г) фіброгастродуоденоскопію (ФГДС);

Д) оглядову рентгенографію органів грудної клітини,

Задача 5.

Хвора К., 35 років, надійшла в клініку зі скаргами на слабкість, серцебиття і задишку при фіз. навантаженні. Відзначає викривлені смакові пристрасті: їсть крейду, глину. Об'єктивно: блідість, сухість шкіри, ламкість нігтів, тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Печінка біля реберного краю, селезінка не пальпується. У заг. ан. крові: ер. - 2,2 Т/л, гемогл. - 65 г/л, КП - 0,7, ретикул. - 0,5%, лейк. - 5,4 г/л, б-0, еоз. - 1%, пал. - 5%, с - 52%, лімф. - 38%, мон. -5%, ШЗЕ-18 мм/ч. Анізоцитоз, пойкілоцитоз еритроцитів. Fе сир-ки - 7 мкмоль/л, заг. біліруб. - 17,3 мкмоль/л. Які препарати для лікування необхідно використовувати в даному випадку?

А) препарати заліза;

Б) вітамін В-12;

В) свіжозаморожену плазму;

Г) еритроцитарну масу;

Д) b-адреноблокатори.


^ Еталон відповіді до задачі 1.

Правильна відповідь А) - у даній задачі форма, розміри, і показники осмотичной резистентності клітин цілком відповідають нормальним еритроцитам периферичної крові.


Еталон відповіді до задачі 2.

Правильна відповідь А) - дана анемія є мікроцитарною тому що СОК< 80 мкм, гіпохромною тому що КП< 0,82, арегенераторною тому що кількість ретикулоцитів=0.


^ IV. Зміст навчання


Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно засвоїти такі теоретичні питання:

 1. Збір скарг, анамнезу в хворих з анемічним синдромом

 2. Методика проведення об'єктивного дослідження у хворих з анемічним синдромом.

 3. Методи клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики анемій.

 4. Диференційна діагностика захворювань, що супроводжуються синдромом “анемія”.

 5. Класифікація анемій.

 6. Принципи лікування анемій.


Інформацію, необхідну для освоєння теоретичних питань, можна знайти в таких літературних джерелах:

 1. Справочник по гематологии/Под редакц. А.Ф.Романовой.-Київ “Здоров’я”, 1997.-с.39-110.

 2. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. Руководство: В 3т. Т.3. Кн.2. – Мн., Выш.шк. Витебск: Белмедкнига, 1998.-с.317-351.

 3. Лекції з шпитальної терапії.

 4. Ватутин Н.Т. Внутренние болезни в тестах и пояснениях. Учебное пособие / МЗУ, ЦМК по ВМО, ДонГМУ.-Донецк, 1999.- с.68-74, 145-152, 176-180.ДонГМУ. -Донецк, 1999. - с.68-74, 145-152, 176-180.

 5. Граф структурно-логічної схеми теми “Анемія” (Додаток 1).

 6. Діагностичний алгоритм синдрому “Анемія” (Додаток 2,).

 7. Класифікація анемій. (Додаток 3)Далі варто вирішити декілька задач і перевірити правильність рішення задачі 5 за еталоном.


Задача 1.

У хворого Д. у загальному аналізі крові виявлені такі зміни: ер. - 2,9 Т/л, гемогл. - 75 г/л, КП - 1,1, лейк. - 3,4 г/л, б-0, еоз. - 1%, пал. - 4%, с - 58%, лім - 32%, мон. 5%, тромб -200 Г/л, ШЗЕ-10, кільца Кебота, тільця Жоллі; клінічно виявлені ознаки фунікулярного мієлозу. Які скарги характерні для цього синдрому?

А) задишка, серцебиття, слабкість;

Б) випадіння волосся, ламкість нігтів, сухість шкіри;

В) жовтушність шкіри і склер, важкість в лівому і правому підребер'ях;

Г) нудота, діарея, пекучість у язиці;

Д) симетричні парестезії, порушення ходи.


Задача 2.

Хворий надійшов у гематологічне відділення зі скаргами на випадіння волосся, ламкість нігтів, ложкоподібну деформацію нігтів, бажання істи крейду, вдихати неприємні запахи. Симптомами якого синдрому є дані скарги?

А) сидеропенічного;

Б) гемолітичного;

В) фунікулярного мієлозу;

Г) інтоксикаційного;

Д) алергічного.


Задача 3.

Хвора Г., 50 років, надійшла в гематологічне відділення зі скаргами на слабкість, задишку, серцебиття. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові бліді, із жовтушним відтінком. Селезінка на 3 см виступає з-під краю реберної дуги. У заг. ан. крові: ер. - 2,9 Т/л, гемогл. - 75 г/л, КП - 1,0, ретикул. - 30%, лейк. - 5,4 г/л, б-0, еоз. - 1%, пал. - 4%, с - 58%, лімф. - 32%, мон. -5%, тромб-200 Г/л, ШЗЕ-10 мм/ч, позитивна пряма проба Кумбса. Fе сироватки - 20 мкмоль/л, заг. біліруб. - 42,0 мкмоль/л, непрямий-30 мкмоль/л, прямий - 12 мкмоль/л, у стернальному пунктаті - гіперплазія еритроцитарного ростка. Яке захворювання ви припускаєте в даному випадку?

А) залізодефіцитна анемія;

Б) апластична анемія;

В) хронічний мієлолейкоз;

Г) хронічний лімфолейкоз, селезінкова форма;

Д) аутоімуна гемолітична анемія;


Задача 4.

У загальному аналізі крові хворого П., 29 років виявлені зміни: ер. -1,9 Т/л, гемогл. - 53 г/л, КП - 0,9 ретикул. - 0%, лейк. - 2,0 г/л, б-0, еоз. - 1%, пал. - 0, із - 15%, лімф. - 80%, мон. -4%, тромб. -25 Г/л, ШЗЕ-45 мм/ч. Fе сир-ки - 16 мкмоль/л, заг. біліруб. - 18,6 мкмоль/л, непрямий-8 мкмоль/л, прямий -10,6 мкмоль/л. У стернальному пунктаті і трепанобіоптаті - зменшення костномозкових елементів, заміщення кісткового мозку жировою тканиною. Яке захворювання ви припускаєте в даному випадку?

А) хронічний лімфолейкоз;

Б) гемолітична анемія;

В) залізодефіцитна анемія;

Г) В12-дефіцитна анемія;


Задача 5.

У хворого Д., що страждає на ідіопатичну аутоімунну гемолітичну анемію (ІАГ), терапія глюкокортикоїдами виявилася неефективною. Яку тактику лікування ви виберете в даному випадку?

А) трансплантація кісткового мозку;

Б) лікування еритропоетином;

В) лікування препаратами заліза;

Г) лікування анаболічними препаратами;

Д) спленектомія.


^ Еталон відповіді до задачі 5.


Правильна відповідь Д) - спленектомія рекомендується хворим, що страждають на ІАГ, у яких лікування глюкокортикоїдами неефективне або виникла необхідність у постійному прийомі препарату, а також у випадку рецидиву гемолізу після відміни преднізолону або при розвитку ускладнень глюкокортикоїдної терапії.


^ Стислі методичні вказівки до проведення заняття по темі “Анемії”


На початку заняття викладач проводить перевірку і корекцію вихідного рівня знань за тестами. Потім студенти починають самостійну курацію хворого, після чого відбувається розбір тематичних хворих і корекція викладачем освоєння змісту заняття. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці занять викладач підводить результати самостійної роботи студентів.


С
Додаток 1
труктурно-логічна схема теми

Анемії


Анемія^

Скарги та дані об'єктивного обстеження


1. Загальна слабкість, задишка,запаморочення. Об'єктивно: блідість, тахікардія, систолічний шум на верхівці, “шум вовчка” на яремній вені.

2. Викривлення смаку та нюху,порушення ковтання .Об'єктивно: атрофія сосочків язику, хейліт, сухість шкіри та волосся, крихкість нігтів.

3. Порушення чутливості нижніх, рідше верхніх кінцівок.

4. Жовтуха, гепатомегалія, спленомегалія.

5. Кровоточивість, геморагічна висипка.

6. Лихоманка, приєднання бактериальної ,грибкової, вірусної інфекції


Провідні синдроми
1.Анемічний

2.Сидеропенічний

3.Неврологічний (фунікулярний мієлоз)

4.Гемолітичний

5.Геморагічний

6.Синдром інфекційних ускладненьДані додаткових досліджень
^Інструментальні


ЛабораторніЗагальний аналіз крові, заг. аналіз сечі, біохімічний аналіз (білірубін, трансамінази), рівень заліза, залізозв'язуюча здатність крові, калу на гельмінтів, приховану кровь, стеркобілін, осмотична резистентність еритроцитів, проби: Хема, Кумбса, сахарозна.

Стернальна пункція, трепанобіопсія, УЗД внутрішніх органів (печінка, селезінка, матка), рентген-дослідження органів ШКТ, дослідження кислотності шлункового соку


Диференційний діагноз за діагностичним алгоритмом: залізодефіцитна (хронічна постгеморагічна), В12-дефіцитна, апластична, гемолітична анемія.^

Принципи ведення хворого


МедикаментозніНемедикаментозніУсунення

етіологічних

чинників

1. Fe-дефіцитна анемія

- препарати заліза

2. В-12 дефіц. анемія

- вітамін В-12

3. Аутоімунна гемолітична анемія

- глюкокортикоїди

- спленектомія

4. Апластична анемія

- трансплантація кісткового мозку

-антилімфоцитарний глобулін

- циклоспорин А

- глюкокортикостероїди

^
Діагностичний алгоритм при синдромі

Додаток 2
Анемія”

Перелік нозологічних одиниць

 1. Залізодефіцитна (хронічна постгеморагічна ) анемія
 2. В12- дефіцитна анемія

 3. Гемолітична анемія

 4. Апластична анемія


Анемія


Зниження рівня Fe у сироватці кровіє

немає


1

Виявлення мегалобластів у мієлограмі


немає


2

є

Значне підвищення непрямого білірубіну у крові, позитивна проба Кумбса


є

немає


3

Пригнічення всіх ростків кровотворення, заміщення кісткового мозку жировою тканиною за даними трепанобіопсії
є


4

Э
Додаток 3
тіопатогенетична класифікація анемій


( Г.А. Алексєєв, И.А. Кассирський, 1970 р.)


^ 1. Анемії внаслідок крововтрати (постгеморагічні)

2. Анемії, обумовлені порушенням кровоутворення:

а) залізодефіцитні анемії;

б) анемії, пов'язані з порушенням синтезу порфиринів;

в) анемії, обумовлені порушенням синтезу ДНК і РНК ( мегалобласні );

г) анемії внаслідок дефіциту білка і амінокислот, а також інших речовин (мідь, кобальт, вітамінів групи В), що беруть участь у кровотворенні;

д) гіпо- і апластичні.

^ 3. Анемії внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітичні анемії:

а) анемії, викликані внутриеритроцитарними чинниками (еритроцитопатії, ензимопатії, гемоглобінопатії);

б) анемії, викликані позаеритроцитарними чинниками (антитіла, механічні, хімічні і паразитарні впливи).


^ Нормальні показники крові


Загальний аналіз крові (клінічний)


Еритроцити: М - 4,0 - 5,1х1012/л

Ж - 3,7 - 4,7х1012/л

Гемоглобін: М - 130 - 164 г/л

Ж - 115 - 145 г/л

Кольоровий показник - 0,82-1,05

Ретикулоцити - 0,2 -1,2%

Тромбоцити - 170 - 400х109/л

Лейкоцити - 4,0 - 9,0х109/л

Базофіли - 0 -1 %

Еозинофіли - 1 -5 %

Паличкоядерні - 1 - 6%

Сегментоядерні - 45 - 70 %

Лімфоцити - 18 - 40%

Моноцити - 2 - 9%

ШЗЕ М - 2 -10 мм/ч

Ж - 4 -16 мм/ч

Гематокрит М - 40 - 48%

Ж - 36 - 42%


Показники обміну заліза


Залізо сироватки крові: - 9,0 - 31,3 мкмоль/л

Загальна залізозв'язуюча здатність - 30,6 - 84,6 мкмоль/л

Концентрація феритину

в крові М - 106 ±21,5 мкг/л

Ж - 65 ± 18,6 мкг/л


Середній діаметр еритроцитів 7,5 - 8,3 мкм

Середній об'єм еритроцитів 80 -100 мкм

Осмотична резистентність початок 0,44% кінець 0,32 %


Наприкінці розділу "Гематологія” вам необхідно пройти рубіжний контроль, для цього звернете увагу на запропоновані для зразка тести.


^ Підсумковий тестовий контроль


Задача 1

Хворий Д., 49 років, надійшов у гематологічне відділення зі скаргами на задишку, м'язову слабкість, дисфагічні явища, ламкість нігтів і волосся. Об'єктивно: блідість, сухість шкіри, ангулярний стоматит, увігнутість нігтьових платівок. У анамнезі виразкова хвороба 12-палої кишки, геморой. Заг. аналіз крові: еритр. - 2,7 Т/л, гемогл. - 80 г/л, КП - 0,7, лейк. - 5 г/л, тромбоц. - 250 тис/л, ретикул. - 0,5%, еоз. - 2%, баз. - 0, сегм. - 50%, лімф. - 40%, мон. -5%, ШЗЕ - 12 мм/ч. Сироваткове залізо - 9,5 мкмоль/л, заг. біліруб. - 20 мкмоль/л, прямий - 8 мкмоль/л, непрямий - 12 мкмоль/л. Стернальний пунктат без особливостей. Наявність якого захворювання Ви припускаєте в даному випадку?

А) залізодефіцитна анемія;

Б) В12-дефіцитна анемія;

В) гемолітична анемія;

Г) таласемія;

Д) апластична анемія.


Задача 2

Хворий К., 29 років, акумуляторник, надійшов із скаргами на слабкість у руках, болючисть по ходу нервів, різкі переймоподібні болі в животі. Об'єктивно: блідість шкіри з землистим відтінком, по краю ясен визначається вузька лілова смуга. У заг. аналізі крові еритр. - 1,6 Т/л, гемогл. - 56 г/л, КП - 0,7, лейк. - 8 г/л, ретикул. - 8%, еоз. -5%, базоф. - 0%, пал. - 9%, сегм. - 65%, базофільна пунктація нейтрофілів, лімф. - 19%, мон. -2%, ШЗЕ - 15 мм/ч. Сироватк. залізо - 16 мкмоль/л. Яке захворювання найбільш ймовірне у даного пацієнта?

А) залізодефіцитна анемія;

В) анемія, внаслідок свинцевої інтоксикації;

С) апластична анемія;

Д) геморагічний васкуліт;

Е) В12-дефіцитна анемія.


Задача 3

Хвора К., 42 років, надійшла у важкому стані зі скаргами на різку слабкість, підвищення температури до 38 С, кашель, задишку, часто рецидивуючі десневі, носові, маткові кровотечі, синці на шкірі. Об'єктивно: справа притуплення легеневого звука, ослаблення везикулярного дихання, крепітація. У заг. аналізі крові еритр. - 1,6 Т/л, гемогл. - 46 г/л, КП - 0,9, ретикул. - 0%, тромб. - 30 тис/л, лейк. - 1,5 г/л, еоз. -1%, базоф. - 0%, пал. - 0%, сегм. - 16%, лімф. - 79%, мон. -5%, ШЗЕ - 38 мм/ч. При гістологічному дослідженні кісткового мозку спостерігаються невеличкі осередки кровотворення на тлі значного спустошення кісткового мозку. Яке захворювання найбільш ймовірне у даному випадку?

В) апластична анемія;

С) ідопатична тромбоцитопеніча пурпура;

Д) гемолітична анемія;

Е) гострий лейкоз.


Задача 4


Хвора З., 21 року, надійшла зі скаргами на значну слабкість, задишку, підвищення температури тіла, поява спонтанних синців на шкірі. Об'єктивно: виразково-некротична ангіна, велика кількість петехій на шкірі, збільшення печінки і селезінки. У заг. аналізі крові: еритр. - 1,9 Т/л, гемогл. - 71 г/л, КП - 0,7, лейк. - 300 г/л, тромбоц. – 90тис/л, еоз. -1%, баз. - 0, пал. -2%, сегм. - 31%, лімф. - 18%, мон. -2%, бласн. клітини - 46% ШЗЕ - 30 мм/ч. Сироватк. залізо -16,2 мкмоль/л, заг. біліруб. - 18,7 мкмоль/л, прямий - 10,7 мкмоль/л, непрямий - 8 мкмоль/л. Визначите характер анемії в даному випадку?

А) метапластична;

В) В12-дефіцитна

С) апластична;

Д) гемолітична;

Е) залізодефіцитна.


Задача 5


Хворий К., 50 років, надійшов із скаргами на болі в язиці, порушення чутливості в нижніх кінцівках із відчуттям “відсутності опори під ногами”, диспептичні розлади. Об'єктивно: блідість із жовтушним відтінком, атрофія сосочків язика, селезінка виступає на 2 см з-під краї реберної дуги. У заг. аналізі крові: еритр. - 3,1 Т/л, гемогл. -96 г/л, КП - 1,2, макроцитоз еритроцитів, лейкоц. - 3,5 г/л, тромбоц. - 150 тис/л, кільця Кебота, тільця Жоллі. Сироватк. залізо -20 мкмоль/л. У стернальному пунктаті виявлені мегалобласти.Яке захворювання в пацієнта ви припускаєте?

А) спадкова гемолітична анемія Минковського-Шоффара;

В) залізодефіцитна анемія;

С) апластична анемія;

Д) гострий лейкоз;

Е) В12-дефіцитна анемія.


Схожі:

Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1

Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини №2 у студентів 5 курсу медичного факультету №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тому що тривалість практичного заняття 5 академічних години)
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи