Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 icon

Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1
Скачати 217.69 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1
Склянна О.В
Дата21.09.2012
Розмір217.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Донецький національний медичний університет

ім. М.Горького

Кафедра внутрішньої медицини №1


Методичні вказівки до вивчення

темы «ГОСТРІ ЛЕЙКОЗИ» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини № 1


Донецьк - 2010 р.

Автори:

к.мед.н., доц. Склянна О.В.

д.мед.н., доц. Калінкіна Н.В.


Рецензенти:

Пархоменко Т.А., доцент кафедри внутрішньої медицины №2

Басій Р.В., доцент кафедри анатомії людини, зав. методичним кабінетом ДонНМУ


Актуальність теми:


По частоті зустрічаємості, серед гемобластозів, гострі лейкози займають одне з перших місць. До появи сучасних цитостатичних препаратів і програм лікування гострий лейкоз був швидко прогресуючим і фатальним у усіх випадках захворюванням із середньою тривалістю життя пацієнтів 2,5-3 міс.

В останні роки, особливо після аварії на Чорнобильській АЕС, на Україні та країнах колишнього СРСР відзначений ріст онкогематологічних захворювань. Захворюваність гострими лейкозами (ГЛ) складає в середньому 5 випадків на 100000 населення в рік. У 75% випадків захворювання діагностується у дорослих осіб. Середнє співвідношення мієлоїдних і лімфоїдних лейкозів складає 6:1. У дитячому віці в 80-90% випадків ГЛ відзначаються лімфобластні форми, а після 40 років спостерігається зворотне співвідношення - у 80 % хворих ГЛ виявляється мієлоїдний варіант захворювання.

Клінічно гострий лейкоз проявляється кількома синдромами – гіперпластичним, геморагічним, анемічним, інтоксикаційним.

Через різноманітність проявів, фахівець практично будь-якого профілю може зустріти в повсякденній клінічній практиці з гострими гемобластозами.


II. Цілі навчання

^ Ціль (загальна): уміти проводити диференціальну діагностику гострих лейкозів і інших захворювань, що супроводжуються гіперпластичним, геморагічним, анемічним, інтоксикаційним синдромами. Вміти поставити попередній діагноз госторого лейкозу. Намітити тактику ведення хворих гострими лейкозами (ГЛ).


Конкретні цілі -

уміти:


Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Виділити зі скарг, даних анамнезу й об'єктивного дослідження зведення, що відображають наявність гострого лейкозу, розпізнавати ведучі синдроми при ГЛ (пропедевтика внутрішніх хвороб).

1.Збирати та оцінювати скарги, проводити об’єктивне дослідження хворих з патологією системи крові (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб)

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку при ГЛ і інтерпретувати ці дані. Визначати форму і стадію процесу відповідно до класифікації.

2. Інтерпретувати показники

фізикальних і

лабораторних:

- загальний аналіз крові, аналіз пунктату кісткового мозку; трепанобіопсія клуб-кової кістки; цитохімічне дослідження препаратів стернального пунктату (кафедра фізіології і пат. фізіології);

інструментальних методів дослідження:

 • рентгенографія і томо-графія легень, ультра-звукове дослідження внутрішніх органів (кафедра променевої діагностики; кафедра проп. терапії, кафедра внутрішньої медицини ім. А.Я. Губергрица).
3. Вміти поставити попередній діагноз ГЛ. Проводити диференціальну діагностику гострих лейкозів.

3. Оцінювати типову клінічну картину онкологічних, інфекційних, хірургічних хвороб, котрі супроводжуются анемічним, геморагічним, гіперпластичним та інтоксикаційним синдромами (кафедри онкології, інфекційних хвороб, хірургічних хвороб). Зробити висновки, сформулювати діагноз згідно класифікаціям.

4. Обґрунтувати принципи ведення хворих ГЛ.

4.Застосовувати засоби па-тогенетичної і симпто-матичної медикаментоз-ної і променевої терапії при ГЛ (кафедра фармакології, кафедра променевої діагностики).
 1. Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Медицина, 1985.- C. 239-291.

 2. Терапия: пер. с англ. доп.//гл.ред. А.Г.Чучалинa – М.:ГЭОТАР, 1996.- C. 139-151.

 3. Руководство по гематологии / под ред. А.И. Воробьева, Ю.И. Лорие.- М.: Медицина, 2007 .- C. 6-117.Завдання для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь


Задача 1.

Під час дослідження лейкоцитарної формули хворої Б. 34 років, що страждає на алергійний риніт, лікар-лаборонт знайшов формені елементи діаметром 10-14 мкм, які мають «двулопасне ядро», эозинофільно забарвлену цитоплазму.

Про які формені елементи крові йдеться у даному випадку?

А. базофіли;

Б. еозинофіли;

В. нейтрофіли;

Г. моноцити;

Д. лімфоцити.


Задача 2

Хворий І. 23 років, пред'являє скарги на загальну слабість, підвищення температури тіла до 37,9°С, збільшення передньошийних лімфовузлів. У загальному аналізі крові при підрахунку лейкоцитарної формули було виявлено у великій кількості клітини мієлоїдного ряду діаметром 10-14 мкм, з нейтрофільно забарвленою цитоплазмою; підковоподібним ядром з чергуванням більш щільних ділянок зі світлими.

Які клітини були виявлені лікарем-лаборантом?

А. базофіли;

Б. еозинофіли;

В. нейтрофільні метамієлоцити;

Г. сегментоядерні нейтрофіли;

Д. паличкоядерні нейтрофіли.


Задача 3.

У хворого Б. 17 років, що страждає гострим лімфолейкозом при об'єктивному обстеженні було виявлено безболісне збільшення лімфовузлів, печінки, селезінки, мигдалин, гіперплазія ясен. Відзначається різка болючість при постукуванні по кісткам, на шкірі виявлені інфільтрати у виді лейкемідів.

Який клінічний синдром має місце в даного пацієнта?

А. гіперпластичний;

Б. геморагічний;

В. анемічний;

Г. інтоксикаційний;

Д. гемолітико-уремічний.


Задача 4.

У хворої Д. 42 років, що знаходиться на обстеженні в онкогематологічному відділенні, в загальному аналізі крові виявлені наступні зміни: Эр.-4,0/1012,, Л.-7/109, Hb 130 г/л, ЦП 0,9; Тр.-40‰, П.- 5, С.-55, Л.-32, М.-8.

Прийом якого препарату, найбільше імовірно, міг викликати такі зміни?

А. аброксол;

Б. амінокапронова кислота;

В. ацетилсаліцилова кислота;

Г. сорбіфер;

Д. ефедрин.


Задача 5.

У загальному аналізі крові хворого Д. 34 років, що страждає на гостру правосторонню нижньодолеву пневмонію, у лейкоцитарній формулі 75% складають формені елементи діаметром 10-14 мкм, ядро котрих складається з декількох фрагментів (від 2 до 6), зв'язаних між собою тонкими нитями; структура часточки представляється грубоглибчастою, з поділом грубих частин світлими проміжками; цитоплазма клітини містить невелике число дрібних нейтрофільних зерен, розташованих безладно.

Які формені елементи переважають у даного хворого?

А. сегментоядерні нейтрофіли;

Б. нейтрофільні метамієлоцити;

В. плазмоцити;

Г. базофіли;

Д. паличкоядерні нейтрофіли.


Задача 6.

У хворої В. 54 років, що знаходиться на лікуванні в онкогематологічному відділенні з приводу хронічного мієлолейкозу, в аналізі крові виявлено підвищений вміст двох видів формених елементів: один з яких містить «двулопасне ядро», еозинофільно забарвлену цитоплазму, другий– полісегментоване, з нечіткими контурами ядро, базофільну зернистість, що густо заповнює цитоплазму і накладається на ядра.

Які формені елементи було виявлено у хворої?

А. еозинофіли і базофіли;

Б. нейтрофіли і базофіли;

В. нейтрофіли і еозинофіли;

Г. базофіли і моноцити;

Д. моноцити і лімфоцити.


Задача 7.

У хворої З. 25 років, що страждає гострим мієломоноцитарним лейкозом мають місце підвищення температури тіла до 38,8ºЗ, важкі, затяжні інфекційно-запалювальні процеси (герпесні, грибкові поразки). Прояви якого клінічного синдрому описано в даної хворий?

А. гіперпластичний;

Б. геморагічний;

В. анемічний;

Г. інтоксикаційний;

Д. гемолітико-уремічний.


^ Еталон відповіді до задачі 2.

Правильна відповідь «В» - нейтрофільні метамієлоцити.

Метамієлоцити досягають 10-14 мкм у діаметрі. Відмітні риси ядер метамієлоцитів - не тільки підковоподібна форма, але й особливість сплетення хроматинових нитей з чергуванням більш щільних ділянок зі світлими. Ця особливість клітини, перехідної до зрілих елементів, стає демонстративною при порівнянні метамієлоцита з його попередником мієлоцитом і, з іншого боку, зрілими нейтрофілами – паличкоядерними і сегментоядерними.


^ Еталон відповіді до задачі 3.

Правильна відповідь «А» – гіперпластичний синдром. Для нього характерно безболісне збільшення лімфовузлів, печінки, селезінки, мигдалин, гіперплазія ясен. Часто проявом гіперпластичного синдрому є, також, різка болючість при постукуванні по кісткам.


IV. Зміст навчання


Для досягнення поставлених цілей навчання необхідно освоїти наступні теоретичні питання:


 1. Скарги, дані анамнезу та об’єктивного дослідження хворого.

 2. Методи клінічної, лабораторної й інструментальної діагностики гострих лейкозів (ГЛ).

 3. Диференціальна діагностика ГЛ.

 4. Класифікація ГЛ.

 5. Этіологиія і патогенез ГЛ.

 6. Принципи ведення хворих ГЛ.


Інформацію, необхідну для освоєння теоретичних питань, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Терапия: пер. с англ. доп.//гл.ред. А.Г.Чучалин – М.:ГЭОТАР, 1996.- C. 154-170.

 2. Терапевтический справочник Вашингтонского Университета: пер. с англ./ Под ред. М. Вудли, А. Уэлан.- М.: Практика, 1995.- C. 468-484, 497-498.

 3. М.Г. Абрамов. Гематологический атлас.- 2-е изд., перераб. и доп. М.:Медицина, 1985. 344с., ил.- С.9-32, 48-57.

 4. Лекции по госпитальной терапии.

 5. Руководство по гематологии / под ред. А.И. Воробьева, Ю.И. Лорие.- М.: Медицина, 2007 .- C. 121-197, 331-338.

 6. Довідник з гематології / А.Ф. Романова, Я.І. Виговська, В.Є. Логинський та ін.; За ред. А.Ф. Романової.- К.: Здоров’я, 2002.- С.5-39, 122-177.

 7. Ватутин Н.Т. Внутренние болезни в тестах и пояснениях. Учебное пособие / МЗУ, ЦМК по ВМО, ДонГМУ.-Донецк, 2006.- C. 68-74.

 8. Структурно-логічна схема теми «гострі лейкози» (додаток 1).

 9. Класифікація лейкозів. (додаток 2).

 10. Цитохімічна характеристика форм ГЛ. (додаток 3).

 11. Схеми поліхіміотерапії ГЛ. (додаток 4).

 12. Діагностичний алгоритм при синдромі “Інтоксикація” (додаток 5,6).


Далі належить розв’язати кілька задач і перевірити за еталоном правильність рішення задачі 5.

Задача 1.

У пацієнта К. 22 років, в стернальному пунктаті 40% складають формені елементи розміром 18-22 мкм у діаметрі, з ніжною структурою ядра та рівномірним розподілом хроматинових нитей, що утворюють тонкопетлисту сіть; ядра цих клітин містять від 2 до 5 ядерець, забарвлених у синій колір, цитоплазма різного ступеня базофілії оточує ядро невеликим паском.

Яке захворювання, найбільш ймовірно, має місце в даного хворого?

А. гострий лейкоз;

Б. лейкемоїдна реакція;

В. хронічний лімфолейкоз, розгорнута стадія;

Г. хронічний мієлолейкоз, розгорнута стадія;

Д. хвороба Вакеза.


Задача 2.

У хворої Б. 32 років, що страждає гострим лейкозом, на фоні інтенсивної поліхіміотерапії, розвинувся синдром «бластного лізису». Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення?

А. алопурінол;

Б. пропранолол;

В. димедрол;

Г. діазепам;

Д. лазикс.


Задача 3.

У хворого К. 22 років, що знаходиться на лікуванні в онкогематологічному відділенні з приводу гострого промієлоцитарного лейкозу, було запідозрено синдром «бластного лізісу».

Які клініко-лабораторні ознаки підтвердять наявність даного синдрому?

А. різке підвищення сечової кислоти крові;

Б. підвищення білірубіна крові за рахунок непрямої фракції;

В. підвищення білірубіна крові за рахунок прямої фракції;

Г. підвищення креатинфосфокінази;

Д. підвищення фібриногену крові.


Задача 4.

Хворому Ю. 15 років, з діагностичною, було виконано стернальну пункцію. В отриманій мієлограмі: бластні клітини складають 77%, мієлоцити 0,5%, юні 1%, паличкоядерні 2%, сегментоядерні 2%, лімфоцити 17%, нормобласти 1,5%.

Найбільш ймовірний діагноз у даному випадку?

А. хвороба Вакеза;

Б. хронічний мієлолейкоз;

В. хронічний лімфолейкоз;

Г. множинна мієлома;

Д. гострий лейкоз.


Задача 5.

Хворий П. 19 років звернувся на прийом до дільничного терапевта зі скаргами на біль в горлі при ковтанні, припухлість шиї ліворуч, підвищення температури тіла до 38,0°С. Вищеописані скарги з'явилися 1 тиждень назад. Об'єктивно: стан середньої ваги. Слизові оболонки задньої стінки глотки гіперемовані, мигдалини розпушені, гіпертрофовані, нальотів немає. Передні- і задньошийні лімфатичні вузли збільшені, різко болючі при пальпації; над легенями везикулярне дихання, хрипів немає. Діяльність серця ритмічна, ЧСС 87 уд/хв, АТ 120/80 мм рт.ст. Живіт м'який при пальпації. Відрізки кишечнику звичайних властивостей. Печінка +3-4 см з-під краю реберної дуги, селезінка +4-5 см, чуттєві при пальпації. Периферичних набряків немає.

У загальному аналізі крові: Эр.- 3,1/1012; Hb- 110г/л; КП- 0,9; Тр.- 190/109; Лейк.- 12,5/109; Э.-6; П/Я– 14; С/Я– 46; Лімф.- 12; Мон.- 2; атипічні мононуклеари 20%. 70% нейтрофілів містять токсичну зернистість, 30% нейтрофілів гіперсегментовані в ядрах.

Яке захворювання, найбільш ймовірно, має місце в хворого?

А. гострий лейкоз;

Б. лейкемоїдна реакція;

В. хронічний лімфолейкоз;

Г. інфекційний мононуклеоз;

Д. еритремія.


^ Еталон відповіді до задачі 5.


Правильна відповідь «Г» – інфекційний мононуклеоз. В даній задачі наведено типові клінічної картини і загального аналізу крові – пропасний синдром, гепато-спленомегалия і наявність 20% атипічних момнонуклеарів крові.


Короткі методичні вказівки до проведення заняття за темі «^ ГОСТРІ ЛЕЙКОЗИ»


Спочатку заняття викладач проводить перевірку та корекцію вихідного рівня знань за допомогою тестів. Потім студенти починають самостійну курацію хворих, після чого відбувається розбір тематичних пацієнтів та корекція викладачем засвоєння змісту заняття. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці занять викладач підбиває підсумки самостійної роботи студентів.


Г
Додаток 1
раф логічної структури теми


«Гострі Лейкози»

^

Гострий лейкозВедучі симптоми і синдромигеморагічний


тромбоцитопенія, внутрішньошкірні крововиливи, носові, шлунково-кишкові, ниркові, маткові, легеневі, внутріцеребральні кровотечі різної інтенсивності.

гіперпластичний


безболісне збільшення лімфо-вузлів, печінки, селезінки, мигдалин, гіперплазія ясен, лейкемоїди.

інтоксикаційний


загальна слабкість, висока температура тіла, пітливість, головний біль, відсутність апетиту, зниження маси, атрофія мускулатури, осалгії, нудота, блювання, важкі інфекційно-запальні захворювання, сепсис


анемічний


слабкість, блідість, задишка, тахікардія.

Клінічна картина
ГЛ

Дані додаткових досліджень
Лабораторні


 • Загальний ан. крові (анемія, тромбоцитопенія, феномен «лейкемічного провалу».

 • Мієлограма (бласти >30).

 • Трепанобіопсія (недиференційовані бластні клітини, елементи еритроїдного, гранулоцитарного і мегакаріоцитарного паростків майже цілком витиснуті або відсутні, кісткові поперечини атрофічні, і зменшені у розмірі).

 • Цитохімічне дослідження препаратів стернального пунктату.

 • Імунофенотипирування.

 • Цитогенетичне дослідження.


-


Диференційний діагноз за діагностичним алгоритмом:

Хронічні лейкози (хронічний мієло- та лімфолейкоз), апластична анемія, лімфогранулематоз.
Класифікація гострих лейкозів

Морфоцитохімічна класифікація гострих лейкозів

(ВОЗ 1996)


/ Додаток 2 /

FAB-Класифікація гострих лейкозів


/ Додаток 2 /
Лікування

патогенетичне


поліхіміотерапія

(Додаток 4)

симптоматичне

 • еритроцитарна маса

 • тромбоконцентрат

 • колоніє-стимулюючий фактор

 • антибактеріальні та протигрибкові препарати


К
Додаток 2
ласифікація
лейкозів

Гострий лейкоз

Хронічний лейкоз

FАВ-класифікація

Морфоцитохімічна

(ВОЗ 1996)

Мієлоїдні лейкози


m1 — ГМЛ без ознак дозрівання бластів

М2 — ГМЛ з ознаками дозрівання бластів

Мз — промієлоцитарний

М4 — мієломоноцитарний

Ms — монобластний (моноцитарний)

М5f — недиференційований, клітини типу монобластів

М5b— з ознаками диференціровки клітин моноцитарного ряду

М6 — еритролейкоз

М7 — мегакаріобластний

Мо — з найменш диференційованими бластними клітинами

Нелімфобластні лейкози

Мієлобластні


Промієлоцитарний

Мієломоноцитарний

Монобластний


Эритромієлоз Мегакаріобластний Недиференціруємий лейкозМієлоїдні форми

ХМЛ із філадельфійською хромосомою

ХМЛ без філадельфійської хромосоми

Мієломоноцитарний Остеомієлосклероз (мієлофіброз)

Еритремія

Лімфобластні лейкози

l1 — з малими розмірами клітин, переважно в дітей

l2 — з великими клітинами, частіше в дорослих

L3 — із бластними клітинами типу кліток при лімфомі БеркітаЛімфобластний Плазмобластний

Лімфоїдні форми

ХЛЛ

 • Лімфоцитарний (типовий)

 • Пролімфоцитарний

 • Волосатоклітинний;


Парапротеїнемічні гемобластози:

 • Макроглобулінемія Вальденстрема

 • Мієломна хвороба


Додаток 3

^ Цитохімічна характеристика при різних формах гемобластозів
^ Варіант гострого лейкозу

Перокси-даза

Ліпіди

PAS-реакція

Неспеци-фічнаесте-раза

Хлораце-татестера-за

Кисла фосфатаза

Лімфо-бластний

Негативна

Негативна

Позитивна крупно гранулярна

Слабо по-зитивна або позитивна

Негативна

В окремих клітинах

Мієломоно-бластний:


клітини типа мієлобластів


клітини типа монобластівПозитивна


Слабо позитивнаПозитивна


Слабо позитивнаПозитивна дифузна


Позитивна мілкограну-лярнаСлабо позитивна


Виражена позитивнаПозитивна


НегативнаПозитивна


Виражена позитивна

Монобласт-ний

Слабо позитивна або негативна

Слабо позитивна або негативна

Позитивна мілкограну-лярна

Виражена позитивна

Негативна

Виражена позитивна

Промієло-цитарний

Виражена позитивна

Виражена позитивна

Виражена позитивна дифузна

Виражена позитивна

Виражена позитивна

Виражена позитивна

Еритроміє-лоз:


бластні клітини


еритронор-мобластиПозитивна


НегативнаПозитивна


НегативнаПозитивна дифузна


Позитивна дифузна або великограну-лярнаСлабо позитивна


ПозитивнаПозитивна


НегативнаПозитивна


Позитивна

Недиферен-цируваний

Негативна

Негативна

Негативна

Негативна

Негативна

Негативна
Діагностичний алгоритм при синдромі «Інтоксикація»

Додаток 4


Пералік нозологічних одиниць


 1. лімфогранулематоз;

 2. хронічний лімфолейкоз

 3. хронічний мієлолейкоз;

 4. апластична анемія;

 5. гострий лейкоз.

Синдром інтоксикації


нет

Характерная картина біоптату ураженого лім-фовузла, наявність клітин Березовського-Штернберга, Ходжкіна

Абсолютный лімфоцитоз, тіні Боткіна-Гумпрехта у загаль-ному анализі крові, більш ніж 30% лімфоцитів і у пунктаті кісткового мозку, дифузна лім-фатична гіперплазія у трепа-наті кісткового мозку

есть


Є


немає

1
Лейкоциоз зі зсувом до проміжних форм мієлоїдного ряду, базофільно-эозино-фільна асоціація, тотальна гіперплазія мієлоїдного паростка у кістковому мозку

Є


2


Є


3


немає


Є


4

Аплазія кісткового мозку з перевагою жирових елементів у трепанаті


нет

Є


немає

Більше 30% бластів у мієлограмі


^ 5
Підсумковий тестовий контроль


Задача №1

Хворий Б. 32 років, що страждає гострим лейкозом, одержує поліхіміотерапію за схемою Хельцера. Останнім часом став відзначати порушення сну, інтенсивні головні болі; надалі з'явилися парез мімічної мускулатури, мови. Проведено діагностичну люмбальну пункцію- у спино-мозковій рідині у великій кількості виявлені бластні клітини.

Який препарат необхідно додати до лікування даного хворого?

А. метотрексат эндолюмбально;

Б. метотрексат эндотрахеально;

В. адриабластин;

Г. інтерферон;

Д. преднізолон эндолюмбально.


Задача №2

У хворого П. 22 років, що страждає на гострий лімфобластний лейкозом, на тлі проведеної поліхіміотерапії нормалізувалася температура тіла, зникли геморагічні прояви; у крові – Эр.- 3,1/1012, Hb– 126 г/л, КП 0,90, Л.– 5,2/109, П.-5, С.-55, Лімф.-24, М.-9, тромбоцити – 125/109, ШЗЕ 15 мм/годину; бластні клітини не виявляються; у кістковому мозку бласти складають 2%. У даного хворого має місце:

А. повна клініко-гематологічна ремісія;

Б. неповна клініко- гематологічна ремісія;

В. бластний криз;

Г. термінальна стадія ГЛ;

Д. перехід у мієлофіброз.


Задача №3

Хворий Р. 56 років, відзначає безболісне збільшення лімфовузлів, різко виражену загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,2ºЗ, пітливість, головний біль, відсутність апетиту; протягом останніх 3 місяців схуд на 9 кг. При об'єктивному огляді виявлена гіперплазія ясен, виражене збільшення лімфовузлів; у загальному аналізі крові: Эр.-3,6/1012,, Л.-9/109, Hb 125 г/л, КП 0,9; Тр.-120/109, П.- 5, С.-61, Л.-22, М.-12.

Який з додаткових методів дослідження необхідно призначити для виключення гемобластоза?

А. стернальна пункція;

Б. біопсія селезінки;

В. біопсія печінки;

Г. УЗД селезінки;

Д. комп'ютерна томографія органів грудної клітки.


Задача №4

Хвора Н. 27 років, протягом останнього місяця відзначає часті носові кровотечі, рясні місячні загальну слабість, підвищення температура тіла до38,5ºЗ, пітливість, головний біль, зниження маси тіла. У загальному аналізі крові: Эр.- 2,7/1012; Hb- 92/л; КП- 0,85; Тр.- 55/109; Лейк.- 30/109; П/Я – 5; З/Я – 40; Лімф.- 14; Мон.- 8; бласти 35%; ШЗЕ 25 мм/годину. У мієлограмі бластні клітини складають 45%.

Результати цитохімічного дослідження: реакція на пероксидазу– виражена позитивна, реакція на ліпіди - позитивна, PAS-реакція– позитивна дифузна, на неспецифічну естеразу, хлорацетатестеразу– позитивна.

Ваш діагноз?

А. хронічний мієлолейкоз;

Б. гострий лімфобластний лейкоз;

В. еритромієлоз;

Г. недиференційований лейкоз;

Д. гострий промієлоцитарний лейкоз.


Задача №5

Хвора C. 26 років, що страждає гострим мієломонобластним лейкозом, пред'являє скарги на різку загальну слабкість, запаморочення, кровоточивість ясен. У загальному аналізі крові Эр.-1,6/1012,, Hb 75 г/л, КП 0,80; Тр.-5‰, Л.-17/109, бласти-40%, П.- 5, С.-23, Л.-22, М.-10. У зв'язку з тромбоцитопенієй було виконане переливання тромбоцитарної маси.

У якому випадку можна вважати трансфузію тромбоцитів ефективної?

А. через 24 години від моменту трансфузії приріст тромбоцитів >20%;

Б. через 48 годин від моменту трансфузії приріст тромбоцитів >40%;;

В. через 12 годин від моменту трансфузії приріст тромбоцитів <12%;;

Г. через 72 години від моменту трансфузії приріст тромбоцитів >20%;

Д. через 24 години від моменту трансфузії приріст тромбоцитів >50%;


Задача №6

Хворий Б. 32 років, що страждає гострим лейкозом, пред'являє скарги на порушення сну, інтенсивні головні болі; періодично тоніко-клоничні судоми. Викликаний на консультацію невропатолог знайшов ознаки поразки черепно-мозкових нервів, парез мімічної мускулатури. Проведено діагностичну люмбальну пункцію - у спинномозковій рідині у великій кількості виявлені бластні клітини. Яке ускладнення, імовірніше всього, має місце в даного пацієнта?


А. нейролейкемія;

Б. менінгіт;

В. синдром "бластного лізису";

Г. енцефаліт;

Д. полірадикулоневрит.


Задача №7

Хвору Р. 27 років, протягом останнього місяця турбують загальна слабкість, висока температура тіла, пітливість, головний біль, відсутність апетиту, зниження маси тіла, осалгії. Відзначає часті носові кровотечі, рясні місячні. У загальному аналізі крові: Эр.- 2,5/1012; Hb- 90 г/л; К.П.- 0,9; Тр.- 60/109; Лейк.- 50,5/109; П/Я – 4; С/Я – 40; Лімф.- 10; Мон.- 2; бластні клітини 43%; ШЗЕ 25 мм/годину. У мієлограмі бластні клітини складають 35%. Результати цитохімічного дослідження: реакція на пероксидазу, ліпіди, неспецифічну естеразу, хлорацетатестеразу- негативна; PAS-реакція позитивна, крупногранулярна.

Ваш діагноз?

А. гострий лімфобластний лейкоз;

Б. гострий монобластний лейкоз;

В. еритромієлоз;

Г. недиференційований лейкоз;

Д. гострий промієлоцитарний лейкоз.


Задача 9.

У хворого П. 17 років, було діагностовано гострий лімфобластний лейкоз. Хворий одержував курс поліхіміотерапії за схемою Хельцера.

Який ще препарат доцільно додати до терапії для профілактики нейролейкемії?


А. метотрексат;

Б. преднізолон;

В. інтерферон;

Г. мієлосан;

Д. мієлобромол.
Схожі:

Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки до вивчення теми «гострі лейкози» для студентів VI курсу
По частоті зустрічаємості, серед гемобластозів, гострі лейкози займають одне з перших місць. До появи сучасних цитостатичних препаратів...
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу до самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1

Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу
...
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки для студентів 6 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття на кафедрі внутрішньої медицини №1
Басій Р. В., зав учбово-методичним кабінетом, к мед н., доцент кафедри анатомії Донецького національного медичного універсітету ім....
Методичні вказівки до вивчення темы «гострі лейкози» для студентів 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) /Укладачі: Н. М. Кириченко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи