Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять icon

Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять
Скачати 97.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять
Петренко І.А
Дата21.09.2012
Розмір97.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Донецький національний медичний університет

ім. М. Горького


МНОЖИННА МІЄЛОМА

Методичні вказівки для студентів 6 курсу

з самостійної підготовки до практичних занять

на кафедрі внутрішньої медицини № 1


Донецьк – 2010


Автори:

асс. Петренко І.А.,

к.мед.н., доц. Калінкина Н.В.


Рецензенти:

Пархоменко Т.А., доцент кафедри Внутрішньої медицини №2

Басій Р.В., доцент кафедри анатомії людини, зав. методичним кабінетом ДонНМУ


I. Актуальність теми:


Множинна мієлома (ММ) являє собою парапротеїнеміний гемобластоз, пухлину, для якої характерними ознаками є неконтрольована проліферація і накопичення плазматичних клітин В-лімфоцитів в периферичній крові й кістковому мозку, які здатні виробляти велику кількість патологічних імуноглобулінів. Частота цього захворювання становить 2-4 випадки на 100 000 людей на рік. ММ взустрічається у людей всіх рас і на всіх континентах, але представники монголоїдної раси хворіють значно рідше, ніж білої, а чорної – значно частіше. Як правило, цей гемобластоз уражає людей у віці 40 р. та більше; середній вік хворих становить 69 р. В літературі освітлені тільки поодинокі випадки ММ в осіб, молодших 30 р.

Встановити діагноз ММ досить складно, тому що плазмоцитоз разом із помірно вираженою парапротеїнемією може спостерігатись і при інших хворобах (первинний амілоїдоз, деякі колагенози). Множинні ураження кісток, плазмоклітинна інфільтрація кісткового мозку і парапротеїнемія зустрічаються при деяких формах раку в разі його метастазування в кістки й кістковий мозок. Враховуючи широку розповсюдженість, різноманітність клінічних проявів, пацієнти, які страждають на це захворювання, можуть зустрічатися в практиці лікаря будь-якої спеціальності.


II. Цілі навчання

^ Мета (загальна): вміти поставити попередній діагноз ММ, вміти проводити диференційну діагностику ММ та інших захворювань, які можуть супроводжуватися синдромами «біль в кістках» та «нефропатія», визначити тактику ведення хворих ММ

^ Конкретні цілі -

вміти:


Для досягнення цілей навчання необхідні базисні знання-вміння:

 1. Виділити провідні синдроми при ММ. Вибрати із скарг, даних анамнезу і об’єктивного обстеження відомості, які відбивають наявність захворювання системи кроветворення (факультетська терапія).
1. Збирати та оцінювати скарги, проводити об’єктивне обстеження хворих (каф. Пропедевтики внутрішніх хвороб, факультетської терапії).


 1. Скласти індивідуальну систему діагностичного пошуку й інтерпретувати ці дані при ММ.
2. Визначити необхідний обсяг і послідовність методів обстеження фізикальних і лабораторних: (загальний аналіз крові; біохімічний аналіз крові, загальний білок, креатинін, сечовина), електрофорез білків плазми і визначення М-градиенту, аналіз сечі за Зімницьким, проба Реберга-Тареєва (каф. пропедевтики внутрішніх хвороб, фізіології і патологічної фізіології).
3. Вміти поставити попередній діагноз ММ. Проводити диференціальну діагностику між захворю-ваннями, характеризуючи-мися синдромами «біль в кістках» та «нефропатія».


4. Обґрунтувати тактику ведення хворих ММ

Застосовувати засоби па-тогенетичної і симпто-матичної медикаментоз-ної і променевої терапії при ГЛ (каф. фармако-логії, каф. променевої діагностики).


Інформацію, необхідну для відновлення базисних знань-вмінь можна знайти в наступних джерелах:

1. Довідник з гематології//під ред. д-ра мед. наук, проф. А.Ф. Романовської, Київ: "Здоров'я" 1997.-С.122-188.

2. Терапія: гл. Ред. А.Г. Чучалін М.:ГЭОТАР,

1996.С133-199.

3. Терапевтичний довідник Вашингтонського Университету://Під ред. М. Вудлі, А. Уелан.- М.:Практика,1995.С. 120-133, 233-255.

4. Лекції з шпитальної терапії.

5. Ватутін М. Т. Внутрішні хвороби в тестах і поясненнях. Навчальний посібник/МЗУ,ЦМК по ВМО, ДонГМУ-Донецьк, 1999. -С 66-77. 144-155.

6. Структурно- логічна схема "Множинна мієлома"(дод. 1).

7.Алексеев Г.А. Андреева Н.Е. Миеломная болезнь.__М.:

Медицина, 1996. С 77- 85.

8. Андреева Н.Е. Диагностика и лечение множественой

миеломы. М.:Ньюамед-АО,1998 . С. 86- 98.

9. Руководство по гематологии//Под. ред. А. И.

Воробьева. М.: Медицина, 1985 . 79-97.

10. Андреева Н.Е. Гематол. и трансфузиол.___1998.__№ 3.__

С. 4-11.

Завдання для самоперевірки й самоконтроля Вихідного рівня знань-вмінь


1.

Хворий А., який страждає на ММ, скаржиться на втрату апетиту, нудоту, блювання, запори, поліурію, загальну та м’язову слабкість, сонливість, АТ 80/50, на ЕКГ – укорочення інтервалу QT.

Які зміни в крові могли зумовити подібну клінічну картину?

А. гіперкальціемія.

В. гіпернатріемія.

С. гіперкаліемія.

Д. гіпокальціемія.

Е. гіпокаліемія.


2.

У хворого В., який страждає на ММ, під час аналізу рентгенограми черепа було знайдено окремі дефекти «побиті міллю».

Який вид ураження кісткової тканини виявлено у цього хворого?

А. дифузний остеопороз без осередків остеодеструкції.

В. остеопороз з поодинокими осередками остеолізу.

С. остеопороз із множинними осередками деструкції.

Д. метастази пухлини.

Е. патологічні переломи.


3.

У хворої В., яка страждає на ММ, з масивним остеолітичним ураженням кісток у плазмі підвищена концентрація кальція.

Який рівень цього мікроелементу було здобуто у цієї хворої?

A. 0,9 ммоль/л.

В. 1,5 ммоль/л.

С. 1,9 ммоль/л.

Д. 2,6 ммоль/л.

Е. 4,5 ммоль/л.


4.

У хворого Д., з ММ на протязі останніх двох місяців відмічаються прогресуюча слабкість та кровоточивість (шкірні геморагії, назальні кровотечі), біль у грудному відділі хребта. В аналізі крові: НЬ 50 г/л. Ер.1,5хЮ.12/л. КП. 1,0 Л.5,8х10 9/л. Тр. 63х10 9/л. ШЗЕ 60 мм/год. У плазмі крові: Са 30 ммоль/л, сечовина 70 мкмоль/л, креатінін 66 мкмоль/л. IgG 90г/л, IgA 70г/л. В аналізі сечі: білок Бенс -Джонса — ЗО г на добу.

Яка причина анемії у цього хворого?

А. інфільтрація кісткового мозку мієломними клітинами.

В кровоточивість.

С Гемоділюція внаслідок високого рівня парапроетїну.

Д Порушення продукції еритропоетину.

Е всі перераховані


5.

Хворий 3., 68 р., надійшов до клініки зі скаргами на слабкість, підвищену втомлюваність, біль у попереково-крижовій ділянці. Хворіє на протязі 9 міс. Довго лікувався в невропатолога з приводу радикуліту. Загальний стан хворого середньої важкості. Блідість шкіри та слизових. Хворий з великим трудом перегортається в ліжку набік. При пальпації ребер, поперекового відділу хребта відмічається біль. В аналізі крові: ЕР. 2,4х10 12/л. Hb-6О г/л. Л.-4,2х10 9/л. П-2. Е-2. С-70. Л-21. М-5. ШЗЕ 84 мм/год. КП. 1,0. Тр.140х10 9/л. В аналізі сечі: білок Бенс-Джонса 30 г. На добу. На рентгенограмі: остеопороз поперекових хребців, поодинокі осередки остеолізу.

Яке захворювання найбільш ймовірне у цього хворого?

А. метастази злоякісної пухлини до кісток.

В. Гемолітична анемія.

С. Множинна мієлома.

Д. попереково-крижовий радікуліт.

Е. саркома кістки.


^ IV. Зміст навчання


Для досягнення поставлених цілей необхідно засвоїти наступні теоретичні питання:

1. Скарги, анамнез, об’єктивні дані хворих, які страждають на ММ.

2. Методы клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики ММ.

3. Диференційна діагностика ММ

4. Классификація ММ.

5. Принципи ведення хворих з ММ


Інформацію, необхідну для засвоєння теоретичних питань, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Алексеєв Г.А., Андреєва Н.Е. Мієломна хвороба. – М.: Медицина, 1999. с 55-87

 2. Андреєва Н.Е. Діагностика і лікування множинної міжломи. – М.: Ньюамед – А.Щ. 1998. С. 77-88.

 3. Андреєва Н.Е. Гематологія та трансфузіологія – 1998 №3 С4-11.

 4. Руководство по гематологии. Под ред. А.И. Воробьева. М.:Медицина, 1985. С 66-96

 5. Лекції зі шпитальної терапії.Методичні вказівки до проведення заняття за темою

Множинна мієлома”


На початку заняття викладач проводить перевірку і корекцію вихідного рівня знань по тестах. Потім студенти приступають до самостійної курації хворих, після чого проводиться розбір тематичних пацієнтів і корекція викладачем засвоєння змісту заняття. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці занять викладач підводить підсумки самостійної роботи студентів.


^ С
Додаток 1
труктурно-логічна схема теми


Множинна мієломаД
Додаток 2
іагностичний
алгоритм при сечовому синдроміПерелікь нозологічних одиниць

 • Діабетична нефропатія

 • Мієломна нефропатія

 • Амілоїдоз нирки

 • Пухлина нирки

 • Полікістоз нирок

 • Сечокам’яна хвороба

 • Пієлонефрит

 • Гломерулонефрит

Діагностичний алгоритм при синдромі «біль у кістках»Перелік нозологічних одиниць

 • Радикуліт попереково-крижового відділу

 • Метастази в кістки

 • Саркома кости

 • Хвороба Бехтерева

 • Макроглобулінемія Вальденстрема

 • Множинна мієломаДодаток 3

^ КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ

1) дифузно-вогнищева – 60%

2) дифузна – 25%

3) множинно-вогнищева – 15%

4) рідкісні форми - вісцеральні ураження


^ ДІАГНОСТИКА МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ, ЩО ГРУНТУЄТЬСЯ НА СТАДІЙНОСТІ ПО САЛЬМОНУ

І ст. – Нв>100 г/л

Са2 = норма, немає явищ деструкції кісткової тканини

ІІ ст. – проміжна


ІІІ ст. Нв<85 г/л

Са2 + >12, відзначаються явища остеодеструкції

Підстадії поділяються на А і В.

А - нормальна ниркова функція, креатенін < 130.

В - ниркова недостатність, креатенін >130.


^ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ

1. Моноклональний парапротеїн у плазмі / сечі хворих

2. Плазмоцити в к/мозку > 10% або під час біопсії інших тканин (плазмоцитома)

3. Ознаки ураження органів

- ниркова недостатність

- анемія

- гіперкальціемія

- ураження кісток

- часті інфекції

- амілоїдоз

- синдром підвищеної в’язкості

Додаток 4


IPI группа I

β2-мікроглобулін< 3.5 мг/л і альбумін плазми >3.5 г/дл

IPI группа II

β2-мікроглобулін< 3.5 мг/л и альбумін плазми >3.5 г/дл або β2-мікроглобулін 3.5-5.5 мг/л

IPI группа III

β2-мікроглобулін > 5.5 мг/лПідсумковий тестовий контроль


1.

У хворого І., який страждає на ММ в аналізі крові: Ер. 2,5х10 12/л, НЬ 105г/л, Тр. 247х10 9/л, Л.З,61х10 9/л, ШЗЕ 53 мм/год. Біохімічний аналіз крові: заг. білок 87,8 г/л, альбумін 35,7г/л, кальцій 2,27ммоль/л.

Які додаткові обстеження необхідно виконати для визначення стадії мієломи?

A. кількісна оцінка імуноглобулінів.

В. Імуноелектрофорез плазми крові.

С. Ro-дослідження плоских кісток.

Д. імуноелектрофорез сечі.

Е. всі перераховані.


2.

При аналізі рентгенограми хворого Р в кістках черепа було знайдено остеопороз із множинними осередками остеолізу круглої форми, різного діаметру (від кількох міліметрів до 3 см), які нагадують бджолині соти.

Для якого захворювання характерні наведені зміни?

A. метастази рака в кістки.

В. Перелом черепа.

С. Субдуральна гематома.

Д. саркома кістки.

Е. множинна мієлома.


3.

Хворий С., надійшов до клініки у важкому стані, нерухомий з-за болю в грудному відділі хребта і тазостегнових суглобах. Значний геморагічний синдром у по типу петехіального сипу. В аналізі крові. НЬ 66г/л, Л. 5,9х10 9/л, Тр. 63х10 9/л, ШЗЕ 70 мм/год. Заг. білок в плазмі крові 108г/л, парапротеїн 53,3г/л. Рентенологічно – деструкція всіх тіл хребців грудного відділу хребта, ребер, великі осередки деструкції в клубовій кістці, в шийці та верхній третині стегнових кісток.

Яке захворювання слід підозрювати в першу чергу?

A. остеохондроз.

В. Метастази в кістки.

С. Ревматоїдний артрит.

Д. хвороба Бехтерева.

Е. множинна мієлома.


4.

Пацієнту У., який страждає на ММ, було проведено рентгенографію кісток.

Які характерні зміни кісток було знайдено?

А. Навколосуглоовий дифузний остеопороз.

В. Нечіткість кісткових країів, деструктивні зміни у верхніх і нижніх відділах хребців, «квадратні хребці»

С. Крайові остеофіти мищелків, вузлики Гебердена

Д. Генералізований остеопороз, поодинокі або множинні осередки остеолізу, патологічні переломи.

Е. Округлі дефекти епіфізів з формуванням кісткових тофусів, остеоартроз.


12.

У хворого Н., з підозрою на ММ, в мієлограмі 10% плазматичних клітин, моноклональний імуноглобулін при імуноелектрофорезі (ІgG 40 г/л.)., остеолітичне ураження поперекових хребців.

Достатньо критеріїв для діагностування ММ?

А. ні.

В. так, присутній 1 критерій.

С. так, присутні 2 критерії.

Д. так, присутні 3 критерії.

Е. так, присутні 4 критерії.


Схожі:

Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для студентiв 2 курсу стоматологічного факультета з самостійноі підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі
Підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі (Модуль 1 Загальна хірургія) для студентів 2 курсу стоматологічного факультету...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconВ. А. Воскобойніков методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconД. В. Сисоєв методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconД. В. Сисоєв методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання економіки» (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconО.І. Калініна методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з вивчення курсу „Композиція” (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Методичні вказівки для студентів 6 курсу з самостійної підготовки до практичних занять iconО.І. Россоха методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з вивчення курсу „Композиція” (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи