Тести 5 6 курс icon

Тести 5 6 курс
НазваТести 5 6 курс
Сторінка1/12
Дата21.09.2012
Розмір1.86 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Тести 5 - 6 курс


1. У хворого С., 53 років, що знаходився в кардіологічному відділенні з приводу гострого інфаркту міокарда, розвинулася картина раптової серцевої сметрі. На моніторі визначалася фібриляція шлуночків. Розпочато проведення реанімаційних заходів. У якому співвідношенні необхідно проводити закритий масаж серця та штучне дихання, якщо реаніматор один?

А) 15 натисків : 2 вдиха;

В) 5 натисків : 1 вдих;

С) 4 натиска : 1 вдих;

D) 10 натисків : 2 вдиха;

Е) 15 натисків : 1 вдих.


2 Пацієнт К. 42 років, пред'являє скарги на задишку при фізичному навантаженні, непритомності, болі у ділянці серця. При аускультації серця у 2-му міжреберьї справа від грудини II тон ослаблений, там же чути грубий систолічний шум, який проводиться на судини шиї.

Для якого пороку серця характерна вищеописана картина?

а) недостатність мітрального клапану;

b) аортальний стеноз;

c) мітральний стеноз;

d) недостатність тристулкового клапану;

e) стеноз тристулкового клапану.


3. Хворий С., 54 років пред'являє скарги на задишку, приступи ядухи по ночах, через що змушений спати напівсидячи, набряки гомілок та стіп. Об'єктивно: у легенях - везикулярне дихання, у нижніх відділах вологі мілкопухирчаті хрипи, ліва межа серця зміщена на 2,5 см уліво, діяльність серця аритмічна, за рахунок миготливої аритмії, частота серцевих скорочень (ЧСС) 100, печінка на 3 см виступає з-під краю реберної дуги, набряки гомілок та стоп. У загальному аналізу крові та сечі без патології, білірубін та трансамінази крові у нормі.

Визначите стадію серцевої недостатності відповідно до класифікації Василенко В.Х., Стражеско Н.Д., Ланга Г.Ф. ?

а) 0

b) I ;

c) II А;

d) II Б;

e) III.


4. Тривалість терапiї гострого лейкозу:

A) до нормалізації температури тіла;

B) до полiпшення самопочуття;

C) до полiпшення показникiв кровi;

D) до поліпшення показників кiсткового мозку;

E) обов’язкове проведення індукцiї, консолiдацiї ремiсiї, пiдтримуючої терапії.


5. Пацієнт А 40 р. госпіталізован у кардіологічне відділення зі скаргами на задишку при звичайному фізичному навантаженні. При огляді симетричні набряки стіп, при натисканні пальцем у місті набряка залишається ямка. Колір шкіри над ділянкою набряка не змінений. При аускультації серця вислуховується 3 патологічний тон.

Який патогенетичний механізм набрякового синдрому найбільш ймовірний у даному випадку

а) зменшення онкотичного тиску;

b) порушення відтоку лімфи;

c) збільшення гідростатичного тиску та неостаточне виведення NaCl;

d) поразка капілярної стінки;

e) запальний.

6. Хворий С. 45 р госпіталізован у кардіологічне відділення зі скаргами на задишку при незначному фізичному навантаженні, набряки гомілок та стіп. Стан погіршався поступово продовж півроку. При об‘єктивному огляді виявлено, що права межа серця розташовується на 2 см доназовні від правого краю грудини, верхня – на рівні верхнього краю 2 рібра сліва, ліва – на 2 см доназовні від лівої середньо-ключичної лінії. Живіт м який безболісний, печінка на 2 см виступаэ із-під краю реберної дуги. У загальному аналізі крові та сечі – без патологіі. На ЕКГ – синусовий регулярний ритм, ЧСС 95 у хв, повна блокада лівої ніжки пучка Гіса.

Який із нижче перерахованих засобів інструментальної діагностики необхідно використати для уточнення діагнозу?

а) велоергометрія;

b) електронейроміографія;

c) ехокардіографія;

d) реовазографія;

e) фонокардіографія.


7. У хворого Д., 44 років, що страждає на ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз, діагностовано хронічну форму аритмії, давність якої близько 3 місяців. ЕКГ хворого (моніторні відведення) представлена нижче.

Який препарат можна використовувати для усунення такої аритмії?

А) хінідин;

В) верапаміл;

С) АТФ;

D) дигоксин;

Е) кокарбоксилазу.


8. Чоловік 58 років, який живе в Греції має систолічний АТ 160 мм рт. ст., загальний холестерин – 5 мг/дл.

За допомогою карти ризику SCORE оцініть 10-річний ризик фатальних серцево-судинних подій.

A) високий

B) середній

C) низький

D) дуже високий

E) помірний


9. При проведенні ехокардіографічного дослідження чоловіку К. 63 років, який продовж 12 років мав артеріальну гіпертензію, лікар виявив, що товщина стінки міокарда левого шлуночка 20 мм., товщина стінки міокарда правого шлуночка 5мм. ФВ – 60%, клапани не змінені, порожнини не розширені.

Оцініть результати

а) норма

b) гіпертрофія міокарда лівого шлуночка;

c) зменшення товщини стінки міокарда лівого шлуночка;

d) гіпертрофія міокарда правого шлуночка;

e) зменшення товщини стінки міокарда правого шлуночка.


10. До кардіоселективних в-адреноблокаторів відносять:

А) надолол;

В) пиндолол;

С) метопролол;

D) соталол;

Е) пропранолол.


11. Хворого І. 56 років турбує серцебиття. Моніторне спостереження ЕКГ через 10 днів після аорто-вінцевого шунтування виявило наявність екстрасистолічної аритмії. До якої градації за класифікацією В.Лауна і М.Вольфа відноситься дане порушення ритму серця? Відведення ІІ. Швидкість запису 25 мм/сек. Масштаб: 1 клітка = 0,1 сек.А) І клас;

В) ІІ клас;

С) ІІІ клас;

D) ІV клас;

Е) V клас.


12. Пацієнту з міокардитом проведено холтеровське моніторування. Нижче представлено фрагмент.

Які зміни виявлені на фрагменті?

а) фибриляція передсердь;

b) повна атріовентрикулярна блокада;

c) екстрасистолія;

d) шлуночкова тахікардія;

e) фибриляція шлуночків.


13. Хвора А., 75 років, звернулась зі скаргами на задишку при фізичному навантаженні, пекучі болі в передсерцевій області, набряки на гомілках; 4 роки тому перенесла к/о інфаркт міокарду.

Який додатковий діагностичний метод є найбільш інформативним у виявленні ступеню важкості та виду серцевої недостатності у даної пацієнтки?

А) лабораторний метод;

B) електрокардіографія;

C) велоергометрія;

D) ехокардіографія;

E) рентгенографія.


14. Хворий В, 57 років, рік тому переніс q-інфаркт міокарду. Пред'являє скарги на задишку при ходьбі, аускультативно визначається ритм галопу і вологі хрипи в нижніх відділах легенів з обох боків. Печінка не збільшена, набряків немає.

Визначите стадію сердцевої недостатності (за класифікацією Н.Д. Стражесько, В.Х. Василенко):

А) 0;

В) I;

C) IIA;

D) IIБ;

E) III..


15. Хворий Т., 67 років, який страждає ІХС і бронхіальною астмою, поступив із скаргами на виражену задишку, набряки на ногах, збільшення печінки. При огляді у нього різко посилилася задишка, з'явилося клекочуще дихання, пінява мокрота; аускультативно в легенях безліч вологих різнокаліберних хрипів. На ЕКГ – патологічний зубець Q у відведеннях II, III, avf, сегемент ST на ізолінії, зубець Т позитивний.

Який стан розвинувся у хворого?

А) напад бронхіальної астми;

B) кардіогений набряк легенів;

C) тромбоемболія легеневої артерії;

D) респіраторний дистрес-синдром;

E) гострий інфаркт миокарду.

16. У лейкоцитарній формулі пацієнтки У., 19 років, виявлені наступні зміни: еозинофіли 8%, базофіли 1%, паличкоядерні 4%, сегментоядерні 57% лімфоцити 23%, моноцити 7%. Як трактувати ці зміни?

А) базофілія;

B) еозинофілія;

C) нейтрофільоз;

D) лімфоцитоз;

E) моноцитоз.


17. Хворий В., 17 років, восени після ангіни уперше в житті переніс ревмокардит. Коли (у випадку неадекватної профілактики і лікування ревматизму) слід очікувати формування клінічно значущого мітрального стенозу?

А) у гострому періоді ревмокардиту;

Б) через 1-2 роки;

В) через 10-12 років;

Г) через 20-25 років


18. У хворого K, 65 років, який страждає на серцеву недостатність, спостерігаються задишка, втома, серцебиття при будь-якому рівні фізичному навантаженню і навіть у спокої.

Який функціональний клас сердцевої недостатності у хворого за класифікацією NYHA?

А) 0;

B) I;

C) II;

D) III;

E) IV.


19. У хворого Щ., 32 років, після травми серця з’явилася симптоматика мітральної недостатності.

Яке дослідження слід провести для оцінки ступеня мітральної регургітації?

А) електрокардіографію;

Б) реовазографію;

В) ехокардіографію;

Г) ангіографію;

Д) рентгенографію.


20. Яка ознака не входить в перелік свідчень до призначення серцевих глікозидів при серцевій недостатності?

А) дилатація порожнин шлуночків;

В) дисфункція діастоли лівого шлуночку;

С) дисфункція систоли лівого шлуночку;

D) миготлива тахиарітмія;

E) ритм галопу.


21. При аускультації хворого С., лікар запідозрив наявність набряку легенів.

Який аускультативний феномен, найімовірніше, мав місце у даного пацієнта?

А) сухі свистячі хрипи;

B) стрідорозне дихання;

C) мілкопухирясті вологі хрипи;

D) крепітація;

E) бронхіальне дихання.


22. У хворого С. при фізікальному обстеженні терапевт виявив симптоми правошлуночкової недостатності.

Яка з нижче перерахованих ознак мала місце у даного пацієнта?

А) задишка;

B) кашель;

C) вологі хрипи в легенях;

D) асцит;

E) ритм галопу.


23. Хворий С., 49 років, скаржиться на стискаючий біль у лівій половині грудної клітки. Напередодні ввечері, повертаючись з ресторану, він упав. Уночі прокинувся від постійного різкого болю в ділянці серця, неодноразово безуспішно приймав анальгетики і нітрогліцерин. Уранці звернувся в поліклініку, був оглянутий травматологом, зроблена рентгенограма грудної клітки. Патологічних змін при цьому виявлено не було. На електрокардіограмі у відведеннях I, II, III, aVL, aVF, V1-V6 має місце горизонтальний підйом сегмента ST на 1-3 мм вище ізолінії. Аускультативно в області верхівки серця кардіолог визначив локальний (без іррадіації) тихий систоло-діастолічний шум. Дихання при цьому було везикулярне, чисте, легеневий звук не змінений. Ваш діагноз?

A) гострий інфаркт міокарда;

B) вперше виявлена стенокардія;

C) гострий перикардит;

D) гострий міокардит;

E) сухий плеврит.


24. Доведено, що зроcтання ЧСС супроводжується зростанням загальної і СС смертності, а також розвитком ССЗ. Яка нормальна ЧСС?

A) 50-70 уд/хв

B) 60-100 уд/хв

C) 40-60 уд/хв

D) 60-80 уд/хв

E) 80-110 уд/хв


25. У пацієнта К., який має в анамнезі цукровий діабет і артеріальну гіпертензію, доктор запідозрив наявність метаболічного синдрому. Яке потрібно провести дослідження хворому для визначення наявності у нього абдомінального ожиріння:

А. Визначити вагу пацієнта

Б. Виміряти окружність талії

В. Виміряти окружність стегна

Г. Розрахувати коефіцієнт об'єму талія / стегно

Д. Розрахувати індекс маси тіла


26. Пацієнтка 50 років з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом з приводу серцевої недостатності приймала : інгібітор АПФ (каптопріл), діуретик (фуросемід), серцевий глікозид (дігоксин), β-адреноблокатор (карведілол) і блокатор рецепторів до альдостерону (верошпірон). Через 2 тижні стан хворої покращав, проте з'явився сухий кашель, що виснажував. В анамнезі захворювань респіраторного тракту не було. Запідозрений зв'язок появи кашлю з прийомом одного з препаратів.

Який це препарат?

А) каптопріл;

В) фуросемід;

С) дігоксин;

D) карведілол;

Е) верошпірон.


27. У хворого Д, що має надлишкову вагу, лікарі діагностували цукровий діабет II типу. Який препарат є препаратом першого ряду для призначення пацієнту?

А. Розіглітазон

B. Інсулін базальний

C. Діабетон MR

D. Глюкофаш

E. Глікоза


28. При проведенні патологоанатомічного розкриття, хворого П, що вмер від тромбоемболіі легеневої артерії, виявлено, що міокард ригідний, зменшений обсяг порожнин шлуночків, ендокард порожнин і клапанів стовщений, розміри клапанів у нормі, є тромби у порожнинах правого й лівого шлуночків.

Яке з нижче перерахованих захворювань ускладнилося тромбоемболією легеневої артерії?

a) дилатаційна кардіоміопатія;

b) гіпертрофічна кардіоміопатія;

c) рестриктивна кардіоміопатія;

d) гострий інфекційний ендокардит;

e) гострий вірусний міокардит.


29. У хворого Д., 56 років, що страждає ревматизмом із наявністю мітрального стенозу 2 тижні тому з'явилися перебої в серцевій діяльності. На ЕКГ – фібриляція передсердь. Яка частота передсердного ритму спостерігається при даному порушенні ритму?

А) 350-600 за хв;

В) 100-250 за хв;

С) 100-150 за хв;

D) 100-350 за хв;

Е) 60-100 за хв.


30. Не дивлячись на вживання в адекватних дозах комбінації з 6 препаратів основної групи засобів лікування ХСН, стан пацієнтки 58 років не покращується. У неї зберігаються виражені застійні явища в обох кругах кровообігу і тахісистолична форма фібриляції передсердя. Дисфункції щитовидної залози немає. В анамнезі - перенесений інфаркт міокарду.

Для раціональної допомоги пацієнтці необхідно:

А) збільшити дозу серцевого глікозиду;

В) збільшити дозу β-адреноблокатора;

С) збільшити дозу діуретика;

D) збільшити дозу інгібитора АПФ;

Е) використовувати хірургічні методи.


31. При яких формах гострого лейкозу найчастiше зустрiчається лейкемiчна iнфiльтрацiя ясен?

A) мiєлобластна;

B) лiмфобластна;

C) монобластна;

D) промiєлоцитарна;

E) мегакарiобластна


32. Хворий С., 50 років, який протягом двох місяців страждає на стенокардію напруження, був доставлений у стаціонар після приступу стискаючого загруднинного болю, що продовжувався незвичайно довго – біля напівгодини. У момент огляду болю немає (хворий неодноразово приймав нітрогліцерин, лікар «швидкої допомоги» вводив йому анальгетик), ритм серця правильний, 90 у хв-1, тони приглушені. Дихання везикулярне, 20 у хв-1, АТ 150/90 мм рт. ст. Органи черевної порожнини без особливостей. На знятої ЕКГ – повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. Ваш попередній діагноз?

A) прогресуюча стенокардія;

B) дрібновогнищевий інфаркт міокарда;

C) великовогнищевий інфаркт міокарда;

D) спонтанна стенокардія;

E) гострий коронарний синдром.


33. Пацієнт В, 64 років, звернувся в клініку із скаргами на задишку при незначному фізичному навантаженні, періодичну появу набряків на нижніх кінцівках. В анамнезі – білатеральний стеноз ниркових артерій.

Яка група препаратів протипоказана даному хворому?

А) антагоністи кальцію;

В) серцеві глікозиди;

С) інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;

D) антиаритмічні препарати;

Е) антикоагулянти.


34. Під час огляду пацієнта АТ = 170/100 мм.рт.ст., ІМТ = 30 кг/м². При подальшому обстеженні в крові ЗХ - 6,5 ммоль / л, ХС ЛПВЩ - 0,9 ммоль / л, глюкоза крові - 6,5 ммоль / л. Про яке захворювання у хворого можна думати?

А. Гіпертонічна хвороба

B. Метаболічний синдром

C. Церебральний атеросклероз

D. Цукровий діабет

E. Хвороба Кона


35. Відповідно до рекомендацій ВООЗ (1996 рік) оптимальним вважається рівень артеріального тиску (мм рт. ст.) нижчий, ніж:

А) 140/90;

В) 130/80;

С) 120/80;

D) 110/70;

Е) 130/90.


36. У хворого Л. диагностирована дилатационная кардиомиопатия. ФВ 38%. Призначені верошпирон, фуросемид, лизиноприл, клопидогрель.

Який ще препарат необхідно приймати хворому?

a) кордарон,

b) верапамил,

c) рибоксин;

d) дигоксин;

e) АТФ.


37. Хворий Т., 60 років, який страждає ІХС, потрапив у терапевтичне відділення із скаргами на виникнення нападів задухи в горизонтальному положенні тіла, частіше вночі. Об'єктивно: при аускультації вологі мілкопухірчасті хрипи в нижніх відділах легенів, додатковий III тон на верхівці серця. Загальний аналіз крові без патології; креатинін - 0.046 ммоль/л; сечовина-4.2 ммоль/л; загальний аналіз сечі: уд. вага-1021, білка немає, л-1-2 п/зр.

Який патологічний стан розвинувся у хворого?

А) броніальная астма;

B) уремічнаастма;

C) кардіальна астма;

D) тромбоемболія легеневої артерії;

E) стеноз гортані.


38. У жінки К., 38 років, в аналізі крові наступні показники: ер 4,05х1012, Hb 138 г/л, тромб 120х109, л 4,1х109, п 5, с 55, л 35, м 4, ШОЕ 10 мм/год. Як можна трактувати результати аналізу?

А) норма;

B) тромбоцитоз;

C) анемія;

D) лейкопенія;

E) тромбоцитопенія.


39. У хворого К., 50 років, який тривалий час страждає на ревматизм, мітральний стеноз, з’явилася значна інспіраторна задишка, кашель з пінистим харкотинням, іноді з прожилками крові. При ЕКГ-дослідженні інтервал PQ – 0,3 сек.

Який препарат не можна призначати цьому пацієнту?

А) фуросемід;

Б) аспірин;

В) пеніцилін;

Г) анаприлін;

Д) диклофенак.


40. При важкій ХСН основною причиною смерті хворих є:

А) Тромбоемболії;

В) Медикаментозні ускладнення;

С) Кахексія;

D) Набряк легень;

Е) Життєнебезпечні аритмії


41. Хворий І., 25 років, пред'являє скарги на часті припухання, біль й утруднення рухів у колінних, гомілковостопних, локтьових суглобах, періодичне виникнення хворобливих щільних утворень на стегнах, які з'являються після мінімальних травм і спонтанно, а також тривалі інтенсивні кровотечі після екстракції зуба.

Який тип кровоточивости в даного пацієнта?

А) петехіально - плямистий;

B) гематомний;

C) васкулітно-пурпурний;

D) ангіоматозний;

E) змішаний.


42. Хвора А., 33 років, пред'являє скарги на появу геморагічної пекучої висипки на шкірі гомілок, біль у місцях висипань, набряклість, біль й утруднення рухів у гомілковостопних суглобах. Напередодні вживала в їжу різноманітні морепродукти, екзотичні фрукти. При огляді гомілковостопні суглоби й гомілки набряклі, шкіра над ними гаряча на дотик, покрита геморагічними папулами з одиничними центральними некрозами зі скоринкою. При натисненні предметним склом вони не зникають.

Який тип кровоточивости в даної пацієнтки?

А) петехіально - плямистий;

B) гематомний;

C) васкулітно-пурпурний;

D) ангіоматозний;

E) змішаний.


43. Пацієнтка З, 38 років, відзначає часті рясні носові кровотечі. При огляді на язику, крилах носа, губах, шкірі тулуба визначаються багряно-синюшні, виступаючі над рівнем здорової шкіри, безболісні, легко ранимі висипання, що зникають при натисненні предметним склом. При детальному зборі анамнезу з'ясовано, що в батька хворої були подібні висипання.

Який тип кровоточивости в даної пацієнтки?

А) петехіально - плямистий;

B) гематомний;

C) васкулітно-пурпурний;

D) ангіоматозний;

E) змішаний.


44. При огляді хворого В., 21 року, що надійшов у хірургічне відділення у зв'язку з поширеною міжм’язовою гематомою, що з'явилася після незначної травми, на шкірі тулуба й кінцівок виявлені дрібні крапкові й плямисті безболісні геморагії. Пацієнт указує, що з дитячого віку схильний до швидкого виникнення гематом, тривалих кровотеч, множинних дрібних синців і дрібнокрапкових геморагій. Крововиливів у суглоби ніколи не відзначалося.

Який тип кровоточивости у хворого?

А) петехіально - плямистий;

B) гематомний;

C) васкулітно-пурпурний;

D) ангіоматозний;

E) змішаний.


45. Бета-адреноблокатори поряд з антагоністами кальцію і нітратами є антіангінальними препаратами, які рекомендовані для лікування ІХС. Яким з перерахованих механізмів пояснюється сприятлива дія бета-адреноблокаторів на хворих стенокардією?
A. Обмеження стресорних гемодинамічних реакцій.
B. Зниження рівня холестерину.
C. Поліпшення вуглеводного обміну.
D. Цитопротекція (захист клітин від ішемії).
E. Вазоділятація.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Тести 5 6 курс iconДокументи
1. /5 курс медико-психолог_чний факультет/МАТЕР_АЛИ П_ДГОТОВКИ ДО _СПИТУ/Питання по темам/_нфекц_йний...
Тести 5 6 курс iconДокументи
1. /4 курс методички/1,ФГР/~$тод.вказ_вки ФГЗ1.doc
2. /4...

Тести 5 6 курс iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Тести 5 6 курс iconТести (Контрольна робота) Модуль тестів
Цей модуль дає можливість викладачу створювати І задавати тести у формі quiz, що містять питання з декількома варіантами відповіді,...
Тести 5 6 курс iconТести до лекції 1 "Вступ в дисципліну"
Який рівень навичок роботи з комп'ютером передбачає дати курс "Інформатика й обчислювальна техніка"?
Тести 5 6 курс iconДокументи
1. /5 курс/Лекц_х 5курс/Контрольн_ запитання до лекц_й.doc
2. /5...

Тести 5 6 курс iconДокументи
1. /5 курс, медичний факультет/Курсова робота/курсова робота.doc
2. /5...

Тести 5 6 курс iconХарківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання /Укл. В. В.Іванієнко....
Тести 5 6 курс iconТести у вигляді гри з загальної хімії
Анотація. Тести з загальної хімії зі звуковим супроводженням у вигляді гри складаються з 20 варіантів завдань по 5 питань у кожному...
Тести 5 6 курс iconЛексичні тести з англійської мови для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання
Тести з англійської мови для студентів та аспірантів / Укладач І. А. Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87c
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи