Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році icon

Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році
НазваРекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році
Дата23.09.2012
Розмір49.6 Kb.
ТипЗакон


РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК

питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до ВНЗ МВС у 2012 році


1. "ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО", "ЛЮДИНА І СВІТ".

 1. Співвідношення понять людина, особистість, громадянин.

 2. Взаємозв’язок в людині біологічного і соціального, фізичного і духовного.

 3. Людина та основні теорії її походження.

 4. Вікові етапи людського життя.

 5. Мета, сенс, спосіб людського життя.

 6. Класифікація потреб людини.

 7. Види людської діяльності.

 8. Почуття, інтелект, воля в житті людини.

 9. Світогляд: поняття та структура.

 10. Сутність та структурні елементи людської свідомості.

 11. Матеріальність та ідеальність світу.

 12. Сутність культури особистості.

 13. Поняття культури. Матеріальна та духовна культура.

 14. Мова як засіб людського спілкування.

 15. Сім’я як мала соціальна група.

 16. Поняття рівня життя та його показники.

 17. Поняття ідеалу та його різновиди.

 18. Вплив суспільства на природу.

 19. Вплив природно-географічного середовища на суспільне життя.

 20. Роль та значення ідеології суспільства у формуванні особистості.

 21. Закон і закономірність. Простір і час.

 22. Сутність поняття “пізнання”. Логічне (раціональне) пізнання.

 23. Мораль та моральність.

 24. Честь, совість, гідність людини.

 25. Інтелігентність і порядність людини.

 26. Добро і зло як моральні категорії.

 27. Правда, хиба, істина – єдність та відмінність між ними.

 28. Гуманність та антигуманність людських взаємовідносин.

 29. Суспільство як самоорганізована система.

 30. Роль цивілізації у розвитку людини і суспільства. Основні ознаки сучасної цивілізації.

 31. Поняття рід, плем’я, народність, нація та етнос.

 32. Формування і розвиток української нації.

 33. Сутність економічних процесів суспільства.

 34. Основні пріоритети зовнішньої політики України.

 35. Міжнародні інтеграційні процеси в Україні.

 36. Характеристика основних світових релігій сучасності.

 37. Громадські рухи і громадські організації в сучасній Україні.

 38. Соціальна сутність праці. Причини безробіття та політика зайнятості в Україні.

 39. Особливості демографічної ситуації в Україні.

 40. Виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.


^ 2. "ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА".

 1. Поняття та ознаки держави.

 2. Функції держави: поняття, види.

 3. Форма державного правління: поняття, різновиди та їх характеристика.

 4. Форма територіального устрою: поняття, різновиди та їх характеристика.

 5. Форма державно-правового режиму: поняття, різновиди та їх характеристика.

 6. Право: поняття, ознаки.

 7. Суб’єкти права: поняття та види.

 8. Норма права: поняття та ознаки.

 9. Структура норми права.

 10. Форма права: поняття, види.

 11. Поняття та ознаки правовідносин.

 12. Структура правовідносин.

 13. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки.

 14. Закон: поняття та види.

 15. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види.

 16. Поняття та ознаки правової держави.

 17. Поняття, ознаки та склад правопорушення.

 18. Поняття і види юридичної відповідальності.

 19. Конституція України: поняття та юридичні властивості.

 20. Характеристика форми української держави відповідно до Конституції.

 21. Громадянство України: поняття, умови набуття та припинення.

 22. Конституційні права та обов’язки громадян України.

 23. Правовий статус та повноваження Верховної Ради України.

 24. Президент України: правовий статус і повноваження.

 25. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування та повноваження.

 26. Центральні органи виконавчої влади в Україні.

 27. Місцеві органи виконавчої влади в Україні.

 28. Місцеве самоврядування в Україні.

 29. Поняття та засади здійснення правосуддя в Україні.

 30. Конституційний суд України (склад, порядок формування та повноваження).

 31. Прокуратура України, її функції.

 32. Право власності: поняття, зміст, види.

 33. Поняття та види цивільно-правових договорів.

 34. Поняття шлюбу та умови його укладення.

 35. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

 36. Поняття та ознаки адміністративного проступку.

 37. Види адміністративних стягнень.

 38. Поняття та ознаки злочину.

 39. Склад злочину.

 40. Види кримінальних покарань.


^ 3. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Система правоохоронних органів України.

 2. Поняття та походження військової присяги.

 3. Поняття та призначення військових статутів.

 4. Поняття статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

 5. Правила військової ввічливості та поведінки.

 6. Порядок видання та виконання наказів військовослужбовців.

 7. Суть і значення військової дисципліни.

 8. Правова основа діяльності міліції.

 9. Поняття та функції міліції.

 10. Структура міліції.

 11. Принципи діяльності міліції.

 12. Основні права міліції.

 13. Основні обов’язки міліції.

 14. Основні завдання міліції.

 15. Завдання кримінальної міліції.

 16. Завдання міліції громадської безпеки.

 17. Основні завдання транспортної міліції.

 18. Основні завдання державної автомобільної інспекції.

 19. Основні завдання міліції охорони (Державна служба охорони).

 20. Основні завдання судової міліції.

 21. Основні завдання спеціальної міліції.

 22. Прийняття на службу до міліції.

 23. Професійний ризик в діяльності міліції: поняття та причини виникнення.

 24. Відповідальність працівників міліції.

 25. Державна таємниця: поняття та характеристика.

 26. Моральні якості працівника міліції.

 27. Правове становище працівників міліції.

 28. Правовий захист працівників міліції.

 29. Соціальний захист працівників міліції.

 30. Нагляд за діяльністю міліції.

 31. Взаємодія міліції з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.

 32. Основні причини професійної деформації працівників міліції.

 33. Імідж працівника міліції в Україні.

 34. Професіоналізм працівника міліції: поняття та критерії визначення.

 35. Фактори формування професійної свідомості та культури працівника міліції.

 36. Службова дисципліна в міліції України.

 37. Поняття та співвідношення суспільного порядку і правопорядку.

 38. Поняття та принципи законності.

 39. Гарантії законності.

 40. Загальна характеристика Закону України “Про державну службу”.


Схожі:

Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconВитяг порядок проведення співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ, вступних екзаменів І визначення рівня фізичної підготовки у 2012 році
Порядок проведення співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ і вступних екзаменів
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах...
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconВитяг перелік вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту, які здійснюють набір на навчання фахівців для органів І підрозділів мвс за державним замовленням у 2012 році
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту, які здійснюють набір на навчання фахівців для органів...
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconВитяг перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) при вступі до вищих навчальних закладів мвс за державним замовленням у 2012 році Денна форма навчання
За спеціальністю "Правознавство": комплексний екзамен (адміністративне право; кримінальне право, цивільне право)
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconА. М. Волощук липня 2012 р
Співбесіда щодо готовності до навчання та проходження служби в овс (консультація)
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconА. М. Волощук липня 2012 р
Співбесіда щодо готовності до навчання та проходження служби в овс (консультація)
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconА. М. Волощук липня 2012 р
Співбесіда щодо готовності до навчання та проходження служби в овс (консультація)
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconА. М. Волощук липня 2012 р
Співбесіда щодо готовності до навчання та проходження служби в овс (консультація)
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році iconПоложення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому до Університету у поточному році для проведення конкурсних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи