Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт icon

Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт
НазваПротокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт
Сторінка1/5
Дата23.09.2012
Розмір1.01 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5


Додаток

до вих. ОДУВС

від ___.____._______№_______


ПОГОДЖЕНО

на засіданні Вченої ради Одеського державного

університету внутрішніх справ

протокол № ___від ____________ 2011 р.


Звіт

про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Одеського державного університету внутрішніх справ у 2011 році

№ з\п

Найменування

теми НД і ДКР

Замовник та підстави

НД та ДКР

Заклади, які брали участь у розробленні НД і ДКР,

форма координації роботи

Форми реалізації НД і ДКР

Термін

проведення

НД і ДКР

(місяць, рік)

Керівники та

виконавці, їх

посади, наукові ступені та

вчені звання

Примітка

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо

Підручники

1.1

«Професійно-психологічний тренінг»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедри:

юридичної психології та педагогіки, практичної психології Національної академії внутрішніх справ

Підручникли-пень

ли-пень

Авторський колектив: професор кафедри юридичної психології та педагогіки д.псих.н., професор

Яковенко С.І., професор кафедри практичної психології Національної академії внутрішніх справ д.псих.н., професор Мороз Л.І.

Гриф

МОНмолодьспорт, лист № 1/11-6336 від 19.07.2011 р.

Друк.


Посібники

1.1

«Логіка для юристів»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

філософії та соціальних дисциплін

Навчальний посібник

лис-топад

гру-день

Доцент кафедри к.філол.н., доцент Мисик С.Г.


Вчена рада ОДУВС, протокол

№ 5, від 28.12.2011 р.

До друку

1.2

«Юридична

психологія»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

юридичної психології та педагогіки

Навчально-методичний посібник

тра-вень

тра-вень

Доцент кафедри к.ю.н.

Меркулова Ю.В.


Науково-методична рада ОДУВС,

протокол

№ 12, від 22.02.11р.

До друку

1.3

«Практикум з судової психіатрії»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

юридичної психології та педагогіки

Навчальний посібник

бере-зень

бере

зень

Начальник кафедри д.ю.н., доцент

Цільмак О.М.

Друк

1.4

«Зобов’язальне право України: елементарний курс»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

цивільного права та

процесу

Навчальний посібник

лю-тий

лю-тий

Професор кафедри к.ю.н.,

професор

Резніченко С.В.

гриф МОН, лист № 1/11 - 10736 від 23.11.2010 р.

Друк

1.5

«Адміністративне право України (особлива частина)/ наоч. пос. у схемах»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра адміністративного права та адміністративної

діяльності ОВС

Наочний посібниквере-сень

вере-сень

Доцент кафедри к.ю.н.

Денисова А.В.

Друк

1.6

«Методичні рекомендації по написанню курсових робіт з Історії держави і права України»Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра теорії й історії держави та права

Посібник

лю-тий

лю-тий

Доцент кафедри к.ю.н., доцент

Сокальська О.В.

Друк

1.7

«Історія держави і права України»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра теорії й історії держави та права

Навчальний посібник


кві-тень

кві-

тень

Доцент кафедри к.ю.н., доцент

Сокальська О.В.

Друк

1.8

«Судова бухгалтерія»


Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

економічної безпеки

Навчальний посібник

чер-вень

чер-вень

Начальник кафедри к.ю.н., доцент

Шелехов А.О.

гриф

МОН,

лист «1/11 – 11474 від 16.12.2010 р.

Друк

1.9

«Історія України»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра українознавства

Навчально-методичний посібник

сер-пень

сер-пень

Професор кафедри д.і.н., професор

Цвілюк С.А.

Друк

1.10

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Конституційне право України» для студентів ОДУВС

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

конституційного та міжнародного права,

навчально-методичний центр

Навчально-методичний посібник

листопад

червень

Доцент кафедри

к.політ.н., доцент

Мошак О.В.,

начальник навчально-методичного центру к.політ.н., доцент

Юрченко М.М.

Друк

1.11

«Адміністративне право України»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС

Навчальний посібниклистопад

гру-день

Авторський колектив: начальник кафедри к.ю.н., доцент

Коропатов О.М.,

професор кафедри

д.ю.н., професор

Кузніченко С.О.,

професор кафедри к.ю.н., доцент

Волощук А.М.,

професор кафедри

д.ю.н., професор

Ярмакі Х.П.,

викладач кафедри

Позюбанов Р.П.,

професор кафедри к.ю.н.

Аносєнков А.А.,

доцент кафедри к.ю.н.

Ізбаш К.С.

Вчена Рада ОДУВС, протокол

№ 5, від 28.12.2011 р.

До друку1.12

«Мова ділових паперів»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра українознавства

Навчально-методичний посібникжовтень

жовтень

Доцент кафедри к.пед.н.

Тягнирядно Є.В.

Друк

1.13

«Практичні

завдання з риторики»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра українознавства

Методичний посібник


червень

червень

Доцент кафедри к.пед.н.

Тягнирядно Є.В.

Друк

1.14

«Довідник з професійного мовлення»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра українознавства

Методичний посібник


листопад

листопад

Доцент кафедри к.пед.н.

Тягнирядно Є.В.

Друк

1.15

«Судова бухгалтерія» для студентів ННІФЕБП»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

економічної безпеки

Навчально-методичний посібник

червень

червень

Начальник кафедри к.ю.н., доцент

Шелехов А.О.

Друк

1.16

«Судова бухгалтерія» для курсантів ФПФТМ, ФПФКМ, ФПФПСД»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра

економічної безпеки

Навчально-методичний посібник

червень

червень

Начальник кафедри к.ю.н., доцент

Шелехов А.О.

Друк

1.17

«Психологія безпеки професійної діяльності в системі МВС України»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра

юридичної психології та педагогіки

Навчально-методичний посібник

травень

травень

Професор кафедри

д.псих.н., професор

Яковенко С.І.

Вчена Рада ДНДІ МВС України, протокол

№ 2, від 16.06.2011 р. Вчена Рада ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, протокол № 11, від 31.05.2011 р.

До друку

1.18

«Соціологія»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра

філософії та соціальних

дисциплін

Навчально-методичний посібник

листопад

листопад

Професор кафедри к.і.н., доцент

Савченко В.А.

Рішення засідання кафедри, протокол

№ 6, від 07.11.2011 р.

Рекомендовано до розгляду

науково-методичої ради університету

Монографії

1.1

«Вдосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, правової держави»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра теорії й історії держави та права

Монографія

листопад

грудень

Доцент кафедри к.ю.н. Бєлая Л.В.

Вчена рада ОДУВС, протокол

№ 5, від 28.12.2011 р.

До друку

1.2

«Двадцять два місяці: Україна доби від пакту Ріббентропа-Молотова до нападу на СРСР»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра українознавства

Монографія


червень

червень

Професор кафедри

д.і.н., професор

Цвілюк С.А.

Друк

1.3

«Україна між Сталіним і Гітлером: тоталітарні системи в українській історії у контексті Другої світової війни»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра українознавства

Монографія

червень

червень

Професор кафедри

д.і.н., професор

Цвілюк С.А.

Вчена рада ОДУВС, протокол

№ 6, від 20.06.2011 р.

До друку

1.4

«Інститут градоначальництва в системі державної влади на Півдні Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

загальноправових дисциплін

Монографія

листопад

грудень

Доцент кафедри к.ю.н.

Юрій І.А.

Вчена рада ОДУВС, протокол

№ 5, від 28.12.2011 р.

До друку

1.5

«Оборона Одессы 1941 г.»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

філософії та соціальних дисциплін

Монографія

квітень

квітень

Професор кафедри к.і.н., доцент

Савченко С.А.

Друк

1.6

«Поет на тлі епохи

(Філософсько-компартивний аналіз)»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

філософії та соціальних дисциплін

Монографія

травень
Професор кафедри

д.філос.н., доцент

Ямчук П.М.

Не вик.

у звязку зі звільненням Ямчука П.М.

Методичні рекомендації

1.1

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра українознавства

Методичні рекомендації

грудень


грудень

2010

Доцент кафедри к.філол.н.

Шаповаленко Н.М.

Друк

1.2

«Формування

гуманістичної спрямованості спілкування підлітків як умова подолання агресивних тенденцій»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра

юридичної психології та педагогіки

Методичні рекомендації

березень

березень

Викладач кафедри

к.псих.н.

Павелко І.І.

Друк

1.3

«Розмовник українсько-англійський для працівників адміністративної служби міліції»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедри:

адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, іноземних мов

Розмовник

2011

2011

Професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС к.ю.н., доцент

Волощук А.М.,

завідувач кафедри іноземних мов к.філол.н., доцент Мітіна О.М.

Друк

1.4

«Навчально-методичний комплекс з Історії держави і права України для студентів 1 курсу денної форми навчання»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра загальноправових дисциплін

Методичні рекомендації

лютий

лютий

Доцент кафедри к.ю.н.

Юрій І.А.


Друк

1.5

«Методичні

рекомендації та навчальні завдання до самостійної роботи з з Історії держави і права України»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра загальноправових дисциплін

Методичні рекомендації

листопад

листопад

Доцент кафедри к.ю.н.

Юрій І.А.


Друк
  1   2   3   4   5

Схожі:

Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Закону України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 № 162 «Про державну реєстрацію...
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 №162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних,...
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Закону України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 № 162 «Про державну реєстрацію...
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconПро затвердження Порядку планування, виконання та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на залізничному транспорті України
Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29. 02. 96 №262,...
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення виконавців І оплату їх роботи загальні положення
Уково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ндр та дкр), що виконуються за господарчими договорами, грантів (вітчизняних...
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт icon«Про освіту»
Про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення...
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconДонецький національний університет нака з
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 12. 04. 2012 р. № 462 «Деякі питання розвитку Національної...
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconІнформація щодо впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за 2011-2012 роки

Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconОголошення міністерство освіти І науки України оголошує конкурс науково-технічних проектів з розроблення найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2011 рік
На конкурс приймаються пропозиції щодо виконання прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Протокол № від 2011 р. Звіт про виконання науково-дослідних І дослідно-конструкторських робіт iconПоложення про відділ держбюджетних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт І студентської науки науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
move to 0-383010
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи