Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження icon

Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження
Скачати 188.42 Kb.
НазваІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження
Дата23.09.2012
Розмір188.42 Kb.
ТипІнформація


ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні комітету з конкурсних

торгів ОДУВС

протокол № ____ від ______2011

Голова комітету


_______________ Д.О. Гончарук

м.п.


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


щодо проведення відкритих торгів


Одеса – 2011 р.


I. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ


^ 1. Термін и які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

^ 2. Інформація про замовника торгів

Повне найменування

Одеський державний університет внутрішніх справ


Місце знаходження^ 65014, Одеська область, м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

^ Грубнік Віталій Іванович, 65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, (048) 724-41-29, varotnik@ukr.net3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Найменування предмета закупівлі

15.11.1, м'ясо свіже та заморожене


3.2. Вид предмета закупівлі


Яловичина 1 – ої категорії на кості, заморожена, в кількості 12 015.00 кг.

3.3. Місце, кількість обсяг поставки товарів (надання

послуг, виконання

робіт)65014, Одеська область, м. Одеса, пров. Сабанський, 4.

яловичина 1 – ої категорії на кості, заморожена, в кількості 12 015.00 кг.


3.4. Строк поставки товарів (надання послуг, виконання

робіт)Протягом 2011 р. на підставі попереднього замовлення замовником.

^ 4. Процедура закупівліВідкриті торги

5. Недискримінація учасниківВітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах^ 6. Інформація про валюту (валюти) у якій (яких) повинна бути розрахована ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Учасник якій є нерезидентом, може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларів США, по курсу НБУ на день розкриття конкурсних пропозицій.^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документів конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо проведення конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою, замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити, зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін, замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення щодо проведення конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому запитів щодо всіх роз'яснень відносно запитів і надсилає його документацію всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріальних завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника. Вона повинна бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *. На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до 19.05.2011 р. 10 год. 00 хв."

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення не вимагається.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачається, так як забезпечення не вимагалося

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійснимиПропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

 • учасник повинен надати документи, які підтверджують право власності або оренди на спеціалізований транспортний засіб (обладнаний холодильною камерою, що підтверджено відповідним технічним паспортом);

 • учасник повинен надати документи, які підтверджують право власності або оренди на складські приміщення.

 1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

 • учасник повинен надати довідку у довільній формі про відповідну кваліфікацію працівників;

 • учасник повинен надати копії санітарних книжок водія, який перевозитиме предмет закупівлі, а також експедиторів.

 1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

 • учасник повинен надати довідку у довільній формі щодо укладення договорів на постачання продуктів харчування, вказавши адресу, ПІБ, телефон відповідальної особи виконання даних договорів.

 • учасник повинен надати не менше трьох копій договорів на постачання продуктів харчування за останні два роки;

 • учасник повинен надати позитивні відгуки від організацій, з якими співпрацював останні два роки.

 1. Наявність фінансової спроможності:

 • баланс, звіт про фінансові результаті, звіт про рух грошових коштів за 2010 р. ( 2011 р. - за наявністю).

 • довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, в період за тиждень до розкриття тендерних пропозицій.

5. Учасник повинен надати в довільній формі довідку про непритягнення до відповідальності за скоєння корупційного правопорушення.

6. Фізична особа, яка є учасником, повинна надати у довільній формі довідку про незасудження за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений із корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

7. Учасник який уповноважує посадову особу представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, повинен надати у довільній формі довідку про незасудження даної посадової особи за
злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

8. Учасник який уповноважує посадову особу представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, повинен надати документ на уповноваження посадової особи на підписання договору (довіреність або витяг з протоколу засновників юридичної особи).

9. Учасник повинен надати довідку про відсутність банкрутства або відкриття ліквідаційної процедури за місяць до дати розкриття конкурсних пропозицій.

10. Учасник повинен надати довідку з ДПІ про сплату податків, на день розкриття конкурсних пропозицій.

11. Учасник повинен надати копію статуту або іншого установчого документа.

У разі неподання даних документів, учасник повинен надати письмове пояснення: на підставі чого він не надає відповідні документи.


^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівліУчасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документів, які підтверджують відповідність пропозицій конкурсних торгів учасника.

Учасники повинні надати сертифікати якості предмет закупівлі.^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля здійснюється в цілому.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто

Місце подання пропозицій конкурсних торгів

65014, Україна, Одеська область, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 106.

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

19.05.2011 р. 09 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

65014, Україна, Одеська область, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 106.Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

19.05.2011 р. 10 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів .

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Той учасник який надав конкурсну пропозицію з найменшою ціновою пропозицією, вважається переможцем торгів.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону ( 2289-17 )

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Арифметичні помилки будуть виправлені наступним чином:

 1. Якщо ціна, написана цифрами відрізнятиметься від ціни, яка написана словами, то визначною ціною буде, ціна, яка написана словами.

 2. Якщо загальна ціна відрізняється від ціни за одиницю, визначальною ціною є ціна за одиницю.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється


^ 3. Інша інформація

Учасник повинні надати копію свідоцтва про сплату податків, та копію довідки 4 ОПП з ДПІ


^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону ( 2289-17 );

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону ( 2289-17 )


^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяЗамовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом ( 2289-17 ); подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону


^ VІ. Укладання договору про закупівлю


1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів


^ 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови договору передбачені в ст.ст. 40,41 Закону.

Умови договору не повинні відрізнятися від конкурсних пропозицій

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом ( 2289-17 ), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

Схожі:

Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ місце знаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconІнформація про замовника торгів: Повне найменування. Місцезнаходження. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками. Інформація про предмет закупівлі. Найменування предмета закупівлі
Розділ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування. Одеський державний університет внутрішніх справ
Грубнік Віталій Іванович, секретар комітету з проведенням конкурсних торгів, юрисконсульт, 65014 м. Одеса, вул. Успенська, 1, (048)...
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування. Одеський державний університет внутрішніх справ
Грубнік Віталій Іванович, секретар комітету з проведенням конкурсних торгів, юрисконсульт, 65014 м. Одеса, вул. Успенська, 1, (048)...
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування. Одеський державний університет внутрішніх справ
Грубнік Віталій Іванович, секретар комітету з проведенням конкурсних торгів, юрисконсульт, 65014 м. Одеса, вул. Успенська, 1, (048)...
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Реконструкції навчального корпусу з прибудовами по вул. Сонячній,1 вінницького національного аграрного університету
Інформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання громадян, які бажають отримати повну вищу юридичну освіту
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ на базі вищої юридичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи