Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) icon

Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Скачати 116.66 Kb.
НазваЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Дата19.11.2012
Розмір116.66 Kb.
ТипДокументи

Додаток 4

до Правил прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2012 роціЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________

(начальник органу внутрішніх справ,

___________________________________

який має право призначення

___________________________________

на посади середнього та старшого

___________________________________

начальницького складу)

___________________________________

(підпис, прізвище)

___________________ 20___ року


ВИСНОВОК

про направлення на навчання


,

(звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада кандидата на навчання)

19__ року народження, освіта __________, який (яка) у ____ році закінчив(ла) ,

(назва навчального закладу)

атестат (диплом)

(серія, номер, ким виданий)

^ Матеріали, що характеризують кандидата на навчання:

(коротка характеристика, яка відображає службову та

громадську діяльність в органах внутрішніх справ)

Рекомендація:

(найменування органу)

для вступу у 20 році на денну (заочну) форму навчання Одеського державного університету внутрішніх справ

Підстава: рішення (висновок) атестаційної комісії

(найменування органу)

від ______________ 20___ року № _____Додаток 5

до Правил прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2012 роціЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУМВС, УМВС

_____________________________________

_____________________________________

_________________ 20___ року

ВИСНОВОК


про направлення на навчання

до Одеського державного університету внутрішніх справ

(напрям підготовки (спеціальність), спеціалізація)

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата на навчання в родовому відмінку)


1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата:

___________________________

(начальник органу,

________________________________ __________________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року


2. Результати спеціальної перевірки:

________________________________

(посада,

________________________________ ___________________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року


3. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС: ______ ____

Продовження додатка 5

Результати психофізіологічного обстеження кандидата: _______________________________________________________________________

________________________________

(посада,

________________________________ __________________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року


4. Рішення постійно діючої комісії з питань профорієнтації:


5. Результати вивчення кандидата на навчання:


Висновок за результатами вивчення кандидата:

(мотивований висновок про направлення на навчання із зазначенням навчального закладу МВС або про

відмову в направленні на навчання)

__________________________

(начальник органу, підрозділу,

__________________________

який вивчає кандидата,

____________________________________ ______________________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

__________________________

(начальник кадрового апарату,

____________________________________ ______________________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

__________________________

(заступник начальника органу

підпорядкованої служби,

____________________________________ ______________________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20___ року

__________________________

(начальник підрозділу

внутрішньої безпеки,

____________________________________ ______________________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20___ рокуДодаток 6

до Правил прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2012 році
Д

Рекомендація


________________________________________________________________________________

(назва органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС)

Для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра _______________________

(назва вищого навчального закладу)

Навчання за ______________________________________ формою (денною, заочною)

Спеціальністю ____________________ і спеціалізацією ________________________________

________________________________________________________________________________

Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження _______________________

________________________________________________________________________________,

який (яка) обіймає посаду _________________________________________________________

Місце роботи ____________________________________________________________________

Характеристика (може бути викладена на окремому аркуші) ____________________________

________________________________________________________________________________

(відображення службової діяльності та фактичних результатів роботи, наявність заохочень, стягнень тощо)

Освіта __________________________________________________________________________

(назва навчального закладу, у якому році закінчив (ла), за денною чи заочною формою, чи має диплом з відзнакою, № диплома)

Стаж роботи в органах внутрішніх справ ____________________________________________

Стаж практичної роботи __________________________________________________________

Стаж роботи на посаді ____________________________________________________________

Зарахований (а) до кадрового резерву для прийняття на посаду ________________________

________________________________________________________________________________

(указати № наказу, дату зарахування до резерву)

Після успішного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра______________________

(назва навчального закладу)

________________________________________________________ випускник (ця) буде

призначений (а) на посаду _______________________________________________________

(указати, на яку конкретну посаду буде призначено випускника)

Рекомендація є підставою для персонального розподілу випускника (ці) на зазначену в цій рекомендації посаду.


Керівник структурного підрозділу МВС, ГУМВС, УМВС, ректор (начальник) вищого навчального закладу МВС, що надає рекомендацію


М.П. _____________________

(підпис)

Дата ________________

ПОГОДЖЕНО *______________________ (посада, звання, прізвище (керівник органу (підрозділу), ім'я та по батькові) за місцем персонального розподілу випускника)


М.П. __________________

(підпис)

Дата _______________
* Погоджується тільки стосовно випускників вищих навчальних закладів МВС (далі – ВНЗ), які навчаються на ,,відмінно” та рекомендовані вченими радами ВНЗ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.Додаток 7

до Правил прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2012 році(найменування комплектувального органу внутрішніх справ)

АНКЕТА

кандидата на навчання

в (у)

(найменування навчального закладу, напрям підготовки (спеціальність), спеціалізація)


Фото

3 х 4 см


1. Прізвище, ім'я та по батькові

(указати друкованими літерами дані свідоцтва про народження чи паспорта)

2. Число, місяць, рік та місце народження

3. Антропологічні дані: зріст _____, вага _____, розміри: одягу _____, взуття _____, головного убору_____

4. Громадянство

5. Освіта

(указати повну назву навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення, одержану спеціальність)

6. Відомості: а) про закінчення закладів освіти із золотою (срібною) медаллю або дипломом з відзнакою

;

б) про участь чи перемогу в обласних, Всеукраїнських та міжнародних предметних олімпіадах

;

(указати місце, рік проведення олімпіад, з яких предметів проводились)

в) яку іноземну мову вивчав(ла)

7. Відношення до військового обов'язку

8. Служба в Збройних Силах України, військове звання

9. Служба або робота в органах внутрішніх справ, спеціальне звання

10. Участь у:

а) бойових діях ;

(указати серію і номер посвідчення, коли і ким видане)

б) ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

(указати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)

11. Проживання в зоні радіоактивного забруднення

(указати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)

12. Чи є дитиною-сиротою, дитиною працівника органів внутрішніх справ, який загинув при виконанні службових обов’язків

13. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту

14. Хто з близьких родичів перебуває(в) на службі в органах (військах) МВС

(указати прізвище, ім’я та по батькові родича, його звання та останню посаду)

15. Відомості про навчання в спеціалізованих класах, ліцеях юридичного профілю, а також проведену профорієнтаційну роботу в органах внутрішніх справ за профілем майбутньої спеціалізації

(указати, де і ким проводилися навчання чи профорієнтаційна робота, кількість годин)

^

Продовження додатка 7


16. Місце постійного проживання та номер телефону кандидата на навчання


17. БЛИЗЬКІ РОДИЧІ

(дружина, чоловік, діти, батьки, вітчим, мачуха, брати, сестри)


Ступінь родинних

зв’язків

Прізвище,

ім’я

та по батькові

Дата і місце народження

Місце роботи, посада

Місце постійного проживання і

номер телефону


^ 18. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Місяць, рік

Місце роботи

(навчання, служба в Збройних Силах України)

Посада

призначення

(вступу)

звільнення

(закінчення)


20 року Особистий підпис кандидата _____

(дата заповнення анкети)

Заступник начальника відділу (управління) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС _______________________________________________

_______________________________________________


20 року

М.П.Додаток 8

до Правил прийому до

Одеського державного університету внутрішніх справ у 2012 роціПРОТОКОЛ

засідання приймальної комісії

Одеського державного університету внутрішніх справ


Комісія у складі: ,

(посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові членів комісії)


розглянувши на своєму засіданні подані матеріали,


ВИРІШИЛА:


№ з/п

Найменування органу внутрішніх справ, прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта, рік його народження, освіта та кількість набраних балів

Рішення комісії щодо

прийому на навчання

1

2

3

Голова комісії ____________________________________________________

(звання, підпис, прізвище, ініціали)


Члени комісії:

(звання, підписи, прізвища, ініціали)Додаток 9

до Правил прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2012 роціШтамп Одеського державного

університету внутрішніх справ


___________ 20___ року № ____


Д О В І Д К А


Видана гр.

(прізвище, ім’я та по батькові)

про те, що він (вона) вступав(ла) до Одеського державного університету внутрішніх справ


на

(напрям підготовки)

і за підсумками конкурсу отримав(ла) такі результати:


№ з/п

Етапи відбору (конкурс сертифікатів, вступні

екзамени, співбесіда, оцінка рівня фізичної підготовки)

Дата

проведення

Результат проходження конкурсу сертифікатів, екзаменів, співбесіди, оцінки рівня фізичної підготовки

1

2

3

4Гр. ______

не зарахований(на) до університету як такий (така), що не пройшов(ла) за конкурсом.


Ректор _______________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Відповідальний секретар _______________ _________________________

приймальної комісії (підпис) (ініціали, прізвище)


Гербова печатка

Одеського державного

університету внутрішніх справСхожі:

Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання громадян, які бажають отримати повну вищу юридичну освіту
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ на базі вищої юридичної...
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання працівників міліції
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які...
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconДоцільність навчання метанню ножа при підготовці бійців підрозділів спеціального призначення саєнко В. Г., Шевченко Г. О
Криті доводи та наведені рекомендації можуть використовуватися при організації процесу підготовки особового складу в загонах швидкого...
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Затверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу) iconПрактикум Навчальний посібник
М.І., д ю н., професор, начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ днду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи