Онопрієнко, В. І icon

Онопрієнко, В. І
Скачати 169.55 Kb.
НазваОнопрієнко, В. І
О. А. Трубнікова
Дата24.11.2012
Розмір169.55 Kb.
ТипКурс лекцій
1. /Бюлетень-жовтень2011/biol.rtf
2. /Бюлетень-жовтень2011/ekonom.rtf
3. /Бюлетень-жовтень2011/filolog.rtf
4. /Бюлетень-жовтень2011/filosof.rtf
5. /Бюлетень-жовтень2011/fiziko-mat.rtf
6. /Бюлетень-жовтень2011/fizvih.rtf
7. /Бюлетень-жовтень2011/istor.rtf
8. /Бюлетень-жовтень2011/knigoz.rtf
9. /Бюлетень-жовтень2011/lit.rtf
10. /Бюлетень-жовтень2011/mistectvo.rtf
11. /Бюлетень-жовтень2011/nauka.rtf
12. /Бюлетень-жовтень2011/politika.rtf
13. /Бюлетень-жовтень2011/pravo.rtf
14. /Бюлетень-жовтень2011/priroda.rtf
15. /Бюлетень-жовтень2011/psihologi.rtf
16. /Бюлетень-жовтень2011/religi.rtf
17. /Бюлетень-жовтень2011/suspilni.rtf
Біологічні науки
Економічні науки
Колесник, О. С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури [Текст] : монографія / О. С. Колесник. – Чернігів : рвв чнпу ім. Т. Г. Шевченка, 2011. – 312 с. – 40 грн. Кільк прим.: 1 (Бібл каб.: 1)
Васильева, Е. К
Фізико-математичні науки
Фізичне виховання
Історія. Історичні науки
Книгознавство. Бібліотечна справа
Справочник / сост. А. В. Колосов. Могилев : мгу им. Кулешова, 2010. 200 с. 30 грн. Кільк прим.: 1 (Бібл каб.: 1)
Мистецтво. Мистецтвознавство
Онопрієнко, В. І
Концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору. Лісабон : нато, 2010. 40 с. 6 грн. Кільк прим.: 2 (Н. аб.: 2)
Держава і право. Юридичні науки
Природничі науки. Охорона природи
Головнева, И. В
Релігія. Э а38 Академический летописец [Текст] : студ журнал Киевской духовной академии и семинарии. №1(8) / под ред. Преосвященнейшего Антония (Паканича). – К. [б в.], 2011. – 72 с. + фото. – 8 грн. Кільк прим.: 1 (Ч. з.№1: 1)
Трубнікова, О. А

Наука. Освіта .1.

Ч21

О-59

Онопрієнко, В. І.

Історія української науки [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Онопрієнко, В. В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


2.

Ч21

Т41

Тимошик, М. С.

Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність [Текст] : монографія / М. С. Тимошик. – К. : Архангельський Глас, 2008. – 656 с. : іл. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


3.

Ч21

Ш47

Шендеровський, В.

Нехай не гасне світ науки [Текст]. Кн. 1 / В. Шендеровський ; за ред. Е. Бабчук. – 3-е вид. – К. : Простір, 2009. – 416 с. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


4.

Ч21

Ш47

Шендеровський, В.

Нехай не гасне світ науки [Текст]. Кн. 2 / В. Шендеровський ; за ред. Е. Бабчук. – 3-е вид. – К. : Простір, 2009. – 416 с. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)Педагогіка.

5.

Ч30

А43

Актуальные проблемы педагогической инноватики [Текст] : матер. международ. науч.-практ. конф., 22-23 апреля 2009 г. / под ред. В.П. Делия. – Балашиха : ИСЭПиМ, 2009. – 373 с. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


6.

Ч48

А64

Анализ образовательных ситуаций [Текст] : сб. науч. ст. / ред. А.М. Корбута, А.А. Полонникова. – Минск : БГУ, 2008. – 260 с. – (Образовательные исследования). – 59 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


7.

Ч34

А66

Андрущенко, В. П.

Образовательная политика (обзор повестки дня) [Текст] / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельев. – К. : МП Леся, 2010. – 404 с. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


8.

Ч34

А66

Андрущенко, В. П.

Освітня політика (огляд порядку денного) [Текст] / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв. – К. : МП Леся, 2010. – 368 с. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


9.

Ч34(4УКР)

А72

Антонюк, Т. Д.

Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття [Текст] : монографія / Т. Д. Антонюк. – К. : МП Леся, 2011. – 232 с. – 70 грн.

Кільк. прим.: 2 (Н.аб.: 1, Іст.аб.: 1)


10.

Ч30

Б17

Базалук, О. А.

Философия образования в свете новой космологической концепции [Текст] : учеб. / О. А. Базалук. – К. : Кондор, 2010. – 458 с. – 67 грн. 50 коп.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


11.

Ч30

Б17

Базалук, О. О.

Філософія освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – К. : Кондор, 2011. – 164 с. – 43 грн.

Кільк. прим.: 15 (Ч.з.№1: 1, Іст.аб.: 2, Уч.аб.: 12)


12.

Ч48

Б19

Бакалов, В. П.

Дистанционное обучение: концепция, содержание, управление [Текст] : учеб. пособ. для препод. вузов / В. П. Бакалов, Б. И. Крук, О. Б. Журавлева. – М. : Горячая линия - Телеком, 2008. – 107 с. : ил. – 62 грн.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№1: 2)


13.

Ч34(4УКР)

Б61

Біла книга національної освіти України [Текст] / ред. В.Г. Кремень. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 342 с. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


14.

Ч34

Б94

Бухарова, Г. Д.

Системы образования [Текст] : учеб. пособ. для слуш. ин-тов и ф-тов повыш. квал., препод., аспир. и др. / Г. Д. Бухарова, О. Н. Арефьев, Л. Д. Старикова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 475 с. – (Высшее образование). – 80 грн.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№1: 2)


15.

Ч31

В41

Виговська, С. В.

Збірник тестових завдань з дисципліни "Педагогіка" для студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" [Текст]. Ч. 1. Загальгі основи педагогіки. Дидактика / С. В. Виговська, І. М. Буцик, О. Ю. Ямковий. – К. : НАКККіМ, 2010. – 96 с. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


16.

Ч31

В41

Виговська, С. В.

Збірник тестових завдань з дисципліни "Педагогіка" для студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" [Текст]. Ч. 2. Теорія виховання. Школознавство. Вибрані теми дидактики / С. В. Виговська, О. Ю. Ямковий, Л. М. Маценко. – К. : НАКККіМ, 2010. – 100 с. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


17.

Ч48

В53

Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці [Текст] : щокв. наук. зб. № 4 / заг. ред. В.М. Андріїва. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2010. – 361 с. – (Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


18.

Ч48

Г65

Гончарова, Н. О.

Основи професійної орієнтації [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Гончарова. – К. : Слово, 2010. – 168 с. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


19.

Ч48

Г65

Гончаренко, Л. А.

Полікультурна освіченість педагога: теорія і практика [Текст] : монографія / Л. А. Гончаренко. – Херсон : РІПО, 2009. – 136 с. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


20.

Ч48

Г65

Гончаренко, Л. А.

Підготовка вчителів до формування в учнів полікультурної картини світу [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. А. Гончаренко, А. М. Зубко, В. В. Кузьменко. – вид. 2-е. – Херсон : РІПО, 2010. – 196 с. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№1: 2)


21.

Ч48

Г94

Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 19. Педагогіка. Психологія. Філософія / редкол. В.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 473 с. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


22.

Ч48

Г94

Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 13. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / редкол. В.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 368 с. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


23.

Ч46

Г95

Гуревич, Р. С.

Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах [Текст] : монографія / Р. С. Гуревич ; вид. 2-е, стер. – Вінниця : Планер, 2009. – 410 с. – 35 грн.

Кільк. прим.: 3 (Ч.з.№1: 1, Н.аб.: 2)


24.

Ч48

Д50

Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи [Текст] : матер. методолог. семінару 19 листопада 2008 р. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


25.

Ч30

Д58

Довбня, В. М.

Філософія освіти Г.Г. Ващенка [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Довбня. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 300 с. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


26.

Ч421.203

Ж81

Жорова, І. Я.

Методика формування професійних здібностей учнів у процесі професійного навчання [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Жорова. – Херсон : РІПО, 2009. – 121 с. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


27.

Ч30

З-14

Загвязинский, В. И.

Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] : учеб. пособ. для студ. ВУЗ, обуч. по спец. "Педагогика и психология", "Педагогика" / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 6-е изд., стереотип. – М. : "АКАДЕМІЯ", 2010. – 208 с. – (Высшее профессиональное образование). – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


28.

Ч421.2

З-34

Зарецкий, В. К.

Как учителю работать с неуспевающим учеником [Текст] : теория и практика рефлексивно-деятельностного подхода / В. К. Зарецкий. – М. : Чистые пруды, 2011. – 32 с. – (Воспитание. Образование. Педагогика ; Вып. 33). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


29.

Ч48

З-43

Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2010 році [Текст] / відп. за вип. В.І. Луговий, М.І. Бурда. – К. : НАПН України, 2011. – 367 с. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


30.

Ч48

К18

Кам'янець-Подільський національний університет [Текст] / редкол. О.М. Завальнюк [та ін.]. – К. : ЛОГОС, 2008. – 200 с. + фото. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


31.

Ч48

К18

Кам'янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка в особах [Текст]. Т. 3 / ред. О.М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 1008 с. + фото. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


32.

Ч43

К43

Кириленко, В. Г.

Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній системі навчання [Текст] / В. Г. Кириленко. – К. : Освіта України, 2010. – 286 с. – 45 грн.

Кільк. прим.: 3 (Ч.з.№1: 2, Уч.аб.: 1)


33.

Ч33

К50

Клочек, Г. Д.

Константи Василя Сухомлинського [Текст] : статті / Г. Д. Клочек. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – 68 с. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


34.

Ч31

К60

Колесникова, И. А.

Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособ. для студ. ВУЗ, обуч. по спец. "Педагогика и психолоия", "Социальна педагогика", "Педагогика" / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. – 3-е изд., стереотип. – М. : "АКАДЕМІЯ", 2008. – 288 с. – (Профессионализм педагога). – 98 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


35.

Ч48

К66

Коржуев, А. В.

Научное исследование по педагогике: теория, методология, практика [Текст] : учеб. пособ. для слуш. сист. доп. образов. препод. высш. шк. / А. В. Коржуев, В. А. Попков. – М. : Академический Проект, 2008. – 287 с. – 69 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


36.

Ч421.2

К82

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (початкова школа) [Текст]. Т. 1. – К. : Поліграфкнига, 2010. – 80 с. – 2 грн.

Кільк. прим.: 4 (Ч.з.№1: 2, Уч.аб.: 2)


37.

Ч421.2

К82

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (початкова школа) [Текст]. Т. 2. – К. : Поліграфкнига, 2010. – 64 с. – 3 грн.

Кільк. прим.: 4 (Ч.з.№1: 2, Уч.аб.: 2)


38.

Ч421.2

К82

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (основна та старша школа) [Текст]. – К. : Поліграфкнига, 2010. – 112 с. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№1: 2)


39.

Ч421.350

К89

Кузьменко, В. В.

Формування в учнів наукової картини світу (ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" / В. В. Кузьменко. – вид. 2-е. – Херсон : РІПО, 2010. – 224 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


40.

Ч44

К89

Кузьменко, В. В.

Особистісно орієнтований підхід до навчання учнів вечірньої загальноосвітньої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Кузьменко, І. В. Богомолова. – Херсон : [б.в.], 2009. – 160 с. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


41.

Ч421.351

К89

Кузьменко, Ю. В.

Формування культури праці особистості [Текст] : монографія / Ю. В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2010. – 170 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


42.

Ч31

М17

Максимюк, С. П.

Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670 с. – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


43.

Ч48

М30

Марченко, Е.

Успеваемость на "Отлично"! [Текст] : практикум по тайм-менеджменту для учителя / Е. Марченко, И. Павлов, М. Сорока. – М. : Чистые пруды, 2011. – 32 с. – (Воспитание. Образование. Педагогика ; Вып. 31). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


44.

Ч30

М69

Михайлычев, Е. А.

Математические методы в педагогическом исследовании [Текст] : учеб. пособ. / Е. А. Михайлычев, Б. Е. Механцев. – М. : Высш. школа, 2008. – 196 с. : ил. – 165 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


5.

Ч421.354

М74

Моїсеєв, С. О.

Особистісно орієнтоване фізичне виховання старшокласників загальноосвітньої школи [Текст] : монографія / С. О. Моїсеєв. – Херсон : РІПО, 2009. – 153 с. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


46.

Ч48

М92

Мухина, С. А.

Современные инновационные технологии обучения [Текст] / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 с. – 98 грн.

Кільк. прим.: 3 (Ч.з.№1: 2, Н.аб.: 1)


47.

Ч48

Н34

Наукові записки [Текст] : періодичне видання. № 2 (47). "Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем", присвяч. пам'яті О.Ф. Явоненка. – Тернопіль : Терноп. держ. пед. ун-т імені В. Гнатюка, 2011. – 315 с. – (Серія: Біологія). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


48.

Ч48

Н34

Наукові записки з української історії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 23 / редкол. В.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 291 с. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


49.

Ч48

Н34

Наукові записки з української історії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 22 / редкол. В.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 308 с. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


50.

Ч48

Н34

Наукові записки Києво-Могилянської академії [Текст]. Т. 104. Історичні науки / відп. ред. В. С. Брюховецький. – К. : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2010. – 82 с. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


51.

Ч48

Н73

Нові технології навчання [Текст] : науково-методичний збірник. Вип. 61 / редкол.: О. П. Гребельник (гол. ред.) [та ін.]. – [К.] : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. – 185 с. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 ()


52.

Ч34(4УКР)

О-72

Освіта, наука і культура на Поділлі [Текст] : зб. наук. пр.: матер. 7-го круглого столу "Культура, освіта і просвіт. рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам'янець-Подільського нац. ун-ту" / редкол. Л.В. Баженов [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 520 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


53.

Ч33

П30

Петрик, В. І.

Школа моя. Радість моя [Текст] : іст.-худ. нарис про Данинську загальноосвіт. шк. Ніжин. району Чернігів. обл. / В. І. Петрик. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 164 с. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


54.

Ч48

П44

Подгурецки, Ю.

Атрибуты социальной коммуникации в процессе беспрерывного образования учителей [Текст] / Ю. Подгурецки, А. Зубко. – Херсон : РІПО, 2008. – 256 с. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


55.

Ч48

П75

Пригодій, М. А.

Підготовка майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : монографія / М. А. Пригодій, Х. В. Процко. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – 280 с. – 40 грн.

Кільк. прим.: 6 (Ч.з.№1: 1, Н.аб.: 5)


56.

Ч421.358

С49

Слюсаренко, Н. В.

Гендерний підхід до організації навчально-виховного процесу сучасної школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2010. – 158 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


57.

Ч36

С50

Сманцер, А. П.

Превентивная педагогика: методология, теория, методика [Текст] / А. П. Сманцер, Е. М. Рангелова. – Минск : БГУ, 2008. – 263 с. – 63 грн.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№1: 2)


58.

Ч41

С79

Степанова, Т. М.

Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині ХХ століття [Текст] : монографія / Т. М. Степанова. – К. : Слово, 2010. – 184 с. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


59.

Ч43

Т19

Тарасун, В. В.

Логодидактика [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Дефектологія" / В. В. Тарасун. – 2-е вид. – К. : Слово, 2011. – 392 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


60.

Ч46

Т33

Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві [Текст] : монографія / Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук'янова, В. М. Аніщенко та ін. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с. : іл. + табл. – 28 грн.

Кільк. прим.: 5 (Ч.з.№1: 2, Н.аб.: 3)


61.

Ч426.81

Т35

Терещук, Б. М.

Трудове навчання. Технічні види праці. 8 клас [Текст] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Б. М. Терещук, В. І. Туташинський, В. К. Загорний. – К. : Генеза, 2008. – 272 с. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№2: 1)


62.

Ч48

Т35

Терентьєва, Н. О.

Методика викладання економічних дисциплін у вищій школі [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. О. Терентьєва, В. В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2010. – 150 с. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


63.

Ч426.81

Т78

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 8 клас [Текст] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / авт. О.П. Гнеденко [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 256 с. : іл. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№2: 1, Уч.аб.: 1)


64.

Ч421.2

У-74

Усі формули та таблиці для школярів та абітурієнтів: фізика, хімія, біологія, математика, інформатика [Текст] / уклад. О.В. Дудінова [та ін.]. – Х. : Весна, 2008. – 224 с. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (Уч.аб.: 1)


65.

Ч421.38

Ф71

Флегонтова, Н. М.

Педагогічна організація культурного дозвілля школярів [Текст] : навч.-метод. посіб. для пед. прац. ВНЗ / Н. М. Флегонтова. – К. : Освіта України, 2008. – 224 с. – 40 грн.

Кільк. прим.: 3 (Ч.з.№1: 2, Уч.аб.: 1)


66.

Ч421.38

Ф75

Фольклорно-етнографічні свята в школі [Текст] : зб. сценаріїв і матеріалів / упор. С.В. Ткачов. – Тернопіль : Ранок, 2009. – 176 с. – (День святковий). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


67.

Ч421.350

Ф79

Форми та методи екологічної освіти і виховання школярів та учнівської молоді [Текст] : зб. матер. / укл. В.Д. Кузьменко [та ін.]. – Чернігів : ЧОСЮН, 2008. – 128 с. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


68.

Ч34(4УКР)

Ч-24

Час "дешевого клоуна" [Текст] : укр. освіта: випробування горе-реформами. – К. : Аграр Медів Груп, 2011. – 100 с. – 9 грн.

Кільк. прим.: 2 (Н.аб.: 2)


69.

Ч48

Ч-49

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 88 / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – 288 с. – (Серія: Педагогічні науки). – 50 грн.

Кільк. прим.: 5 (Ч.з.№1: 2, Н.аб.: 3)


70.

Ч48

Ч-49

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 89 / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – 500 с. – (Серія: Педагогічні науки). – 50 грн.

Кільк. прим.: 5 (Ч.з.№1: 2, Н.аб.: 3)


71.

Ч48

Ч-49

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Т. 1. Вип. 82 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2010. – 320 с. – (Серія: Психологічні науки). – 45 грн.

Кільк. прим.: 5 (Ч.з.№1: 2, Н.аб.: 3)


72.

Ч48

Ч-49

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Т. 2. Вип. 82 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2010. – 320 с. – (Серія: Психологічні науки). – 45 грн.

Кільк. прим.: 5 (Ч.з.№1: 2, Н.аб.: 3)


73.

Ч421.38

Ш66

Шкільні свята [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Державні свята. Календарна обрядовість / упор. Н.М. Білоус, М.В. Масловська. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 324 с. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


74.

Ч421.38

Ш66

Шкільні свята [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Родинна обрядовість. Фольклорно-етнографічний матеріал / упор. Н.М. Білоус, М.В. Масловська. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 364 с. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


75.

Ч424

Я80

Ясвин, В. А.

Проектирование развития школы [Текст] / В. А. Ясвин. – М. : Чистые пруды, 2011. – 32 с. – (Воспитание. Образование. Педагогика ; Вып. 32). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


Схожі:

Онопрієнко, В. І iconРозробка технології створення тривимірної моделі історичного центру харкова
Студентка гр. Гіс 2005-1 кафедри геоінформаційних систем та геодезії А. М. Онопрієнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи