Історія. Історичні науки icon

Історія. Історичні науки
Скачати 193.47 Kb.
НазваІсторія. Історичні науки
Дата24.11.2012
Розмір193.47 Kb.
ТипДокументи
1. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/_стор_я, _сторичн_ науки.rtf
2. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/економ_чн_ науки.rtf
3. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/книговидав. справа.rtf
4. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/культуролог_я.rtf
5. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/л_тература ун_версального зм_сту.rtf
6. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/медицина.rtf
7. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/мистецтво.rtf
8. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/науки про Землю.rtf
9. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/обчислювальна техн_ка.rtf
10. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/педагог_ка.rtf
11. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/пол_тичн_ науки.rtf
12. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/право.rtf
13. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/психолог_я.rtf
14. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/рел_г_я.rtf
15. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/соц_альн_ дисципл_ни.rtf
16. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/техн_ка.rtf
17. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/ф_зико-матем. науки.rtf
18. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/ф_зичне виховання.rtf
19. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/ф_лолог_чн_ науки.rtf
20. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/ф_лософськ_ науки.rtf
21. /Бюлетен_ с_ченеь-травень2010/х_м_ко-б_олог_чн_ науки.rtf
Історія. Історичні науки
Економічні науки
Книговидавнича справа. Книгознавство
Культура. Культурологія
Література універсального змісту
Медицина р б77 Бойченко, Т.Є
Мистецтво Щ14 Д22 25 років "Деснянській палітрі" [Текст] : каталог. – Чернігів : Деснянська палітра, 2007. – 32с. – 10грн. Кільк прим.: 1 (Н. аб.: 1)
Учебное пособие для реализации системного эколог обуч в вузах и школах / Н. А. Шалимов. О. Друк, 2009. 204с ил. 25грн
Обчислювальна техніка
Наука. Освіта Наука
Навчально-методичний посібник для студ фізико-математичного ф-ту / авт уклад. Острянко М. М. Чернігів : чдпу, 2010. 44с. 6грн
Держава і право. Юридичні науки
Психологія Ю9 А85 Арсеньев, А. С
Релігія э б30 Баханов, А. К
Соціальні дисципліни
Техніка. Технічні науки
Фізико-математичні науки
Фізична культура
Гордиенко, Н. И
Вільчинський, Ю. М
Природничі науки

Історія. Історичні науки


.2

Т1

Л28

LAUREA [Текст] : к 80-летию проф. В.И. Кадеева: сб. науч. трудов. – Х. : Константа, 2007. – 264с. – 20грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


1.

Т1

Я95

Ячменіхін, К.М.

Історіографія всесвітньої історії [Електронний ресурс] : інформаційний пакет матеріалів для орг. навч. за кредитно-модульною сист. для студ. іст. ф-тів ВНЗ / К. М. Ячменіхін. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – 1 опт. диск (CD-ROM). – 15грн.

Кільк. прим.: 1 (Від. ІТ: 1)Джерелознавство.Допоміжні історичні дисципліни


3.

Т2

Г65

Гончаревський, В.Е.

Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / В. Е. Гончаревський ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)Методика викладання історії


4.

Т3р

К19


Канторович, И.В.

Библейские сюжеты на уроках истории и МХК [Текст] : разработка элективного курса. Ч. 1 / И. В. Канторович. – М. : Чистые пруды, 2009. – 32с. – (История ; Вып. 27). – 5грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


Всесвітня історія


5.

Т3(0)6

В75

Воронянський, О.В.

Всесвітня історія ХХ ст. [Текст] : навчальний посібник для вступників до ВНЗ / О. В. Воронянський. – Х. : Парус, 2007. – 336с. – 25грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


6.

Т3(0)5

Г51

Гісем, О.В.

Всесвітня історія. 9 клас [Текст] : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Х. : Ранок, 2009. – 224с. – 13грн.67коп.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№1: 1, Іст.аб.: 1)


7.

Т3(0)р

Д37

Десятов, Д.Л.

Методика використання пізнавальних завдань із застосуванням наочності у навчанні історії Стародавнього світу [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) / Д. Л. Десятов ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


8.

Т3(0)4

Д99

Дятлов, В.О.

Історія Середніх віків країн Європи та Америки [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник: інформаційний пакет матеріалів для орг. навч. за кредитно-модульною сист. для студ. іст. ф-тів ВНЗ / В. О. Дятлов, М. К. Кеда, О. М. Уманець. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – комп'ютерний файл. – 5грн.

Кільк. прим.: 1 (Від. ІТ: 1)


9.

Т3(0)3

К33

Кеда, М.К.

Історія Стародавнього світу: Стародавня Греція, Стародавній Рим [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник: інформаційний пакет матеріалів для орг. навч. за кредитно-модульною сист. для студ. іст. ф-тів ВНЗ / М. К. Кеда. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – комп'ютерний файл. – 5грн.

Кільк. прим.: 1 (Від. ІТ: 1)


10.

Т3(0)4

К64

Кондратьєв, І.В.

Історія країн Азії та Африки у Середні віки [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. 2 курсу іст. ф-тів ВНЗ / І. В. Кондратьєв. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – комп'ютерний файл. – 5грн.

Кільк. прим.: 1 (Від. ІТ: 1)


11.

Т3(0)5

К64

Кондратьєв, І.В.

Нова історія країн Азії та Африки [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. 3 курсу іст. ф-тів ВНЗ / І. В. Кондратьєв, В. І. Онищенко. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – комп'ютерний файл. – 5грн.

Кільк. прим.: 1 (Від. ІТ: 1)


12.

Т3(0)5

К64

Кондратьєв, І.В.

Нова історія країн Азії та Африки [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. заочного відділення 2-3 курсу іст. ф-тів ВНЗ / І. В. Кондратьєв, В. І. Онищенко. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – комп'ютерний файл. – 5грн.

Кільк. прим.: 1 (Від. ІТ: 1)


13.

Т3(0)5

Н72

Новая и новейшая история Европы и США: исследования, проблемы, поиски [Текст] : сб. науч. статей / [редкол. А.П. Житко [и др.]]. – Минск : ПГПУ, 2007. – 199с. – 20грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


14.

Т3(0)

П32

Підлуцький, О.

Постаті ХХ сторіччя [Текст] / О. Підлуцький. – вид. 2-е, доп. і перероб. – Л. : Дух і літера, 2007. – 268с. : іл. – (Б-ка газети "Дзеркало тижня"). – 20грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


15.

Т3(0)

Р35

Рейда, Р.М.

"Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор'я [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.02-всесвітня історія / Р. М. Рейда ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2009. – 18с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)
Історія України


16

Т3(4УКР)

Б19

Бакланов, В.М.

Роки, люди, події [Текст] : нотатки з журналістських доріг / В. М. Бакланов. – К. : Сільські вісті, 2008. – 176с. – 28грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


17.

Т3(4УКР)

Б67

Биченко, С.М.

Внесок сільськогосподарської кооперації у зміцнення добробуту селянства України (1921-1929 рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / С. М. Биченко ; Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


18.

Т3(4УКР)

Б76

Божко, О.А.

Перший всеукраїнський з'їзд рад у джерелах [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01-історія України / О. А. Божко ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


19.

Т3(4УКР)

Б81

Бондар, В.В.

Аграрна і соціальна історія пореформеного селянства в сучасному українському історіописанні [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / В. В. Бондар ; Ін-т історії України. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


20.

Т3(4УКР)

Б87

Брегеда, М.В.

Ставлення населення Української РСР до процесу дестанілізації (1953-1964 роки) [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01-історія України / М. В. Брегеда ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


21.

Т3(4УКР)

Б87

Бриль, Л.М.

Технічна інтелигенція України в роки німецько-радянської війни 1941-1945 рр. [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / Л. М. Бриль ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


22.

Т3(4УКР)

В22

Вахула, М.Є.

Роман Шухевич - військовий і політичний діяч України [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01-історія України / М. Є. Вахула ; Львівський нац. ун-т імені І. Франка. – Л., 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


23.

Т3(4УКР)

В52

Вирський, Д.С.

Річпосполитська історіографія України (ХVІ - середина ХVІІ ст.) [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.06-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Д. С. Вирський ; Ін-т історії України. – К., 2009. – 38с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


24.

Т3(4УКР)

В61

Вовк, О.В.

Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 09.00.12-українознавство / О. В. Вовк ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


25.

Т3(4УКР)

В82

Вронська, Т.В.

Репресії проти родин "ворогів народу" в Україні: ідеологія та практика (1917-1953 рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / Т. В. Вронська ; Ін-т історії України. – К., 2009. – 40с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


26.

Т3(4УКР)

Г12

Гаврик, В.Г.

Державницька, суспільно-політична та громадська діяльність Ісака Мазепи (1884-1952 рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / В. Г. Гаврик ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


27.

Т3(4УКР)

Г28

Гедз, В.А.

Газети "Українське слово" та "Нове українське слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни (жовтень 1941- вересень 1943 рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / В. А. Гедз ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2009. – 16с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


28.

Т3(4УКР)

Г44

Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : всеукраїнська наукова конференція 19-20 травня 2008 р. / [ред. В.Ф. Верстюк]. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 320с. – 72грн.

Кільк. прим.: 4 (Н.аб.: 2, Іст.аб.: 2)


29.

Т3(4УКР)

Г61

Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка [Текст] : матеріали міжнародної наукової конференції; Київ, 25-26 вересня 2008 р. / [відп. ред. І.Р. Юхновський]. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2009. – 447с. – 52грн.47коп.

Кільк. прим.: 4 (Ч.з.№1: 1, Н.аб.: 2, Іст.аб.: 1)


30

Т3(4УКР)

Г61

Голодомор 1932-1933 років: злочин влади - трагедія народу [Текст] : документи і матеріали. – К. : Генеза, 2008. – 504с. – 50грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


31.

Т3(4УКР)

Г61

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі [Текст] : наук. часопис. №1(5). – К. : Укр. центр вивчення історії Голокосту, 2009. – 196с. – 10грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


32.

Т3(4УКР)

Г67

Горбань, А.В.

Український самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939-1940 роки) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / А. В. Горбань ; Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 ()


33.

Т3(4УКР)

Г70

Горобець, В.

Павло Полуботок [Текст] / В. Горобець. – К. : Житомирська облдрукарня, 2009. – 64с. – (Гетьмани). – 6грн.10коп.

Кільк. прим.: 20 (Ч.з.№1: 3, Н.аб.: 3, Іст.аб.: 14)


34.

Т3(4УКР)

Г70

Городинець, І.

Війна проти власного народу [Текст] / І. Городинець. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 146с. – 18грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


35.

Т3(4УКР)

Д18

Данілова, І.Ю.

Протестантські релігійні організації в Україні у повоєнний період (1945-1955 рр.): структура, діяльність та стосунки з владою [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / І. Ю. Данілова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


36.

Т3(4УКР)

Д39

Дешевенко, Л.П.

Збройна боротьба проти соціального гніту на Півночі Гетьманщини в ХVІІІ столітті [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / Л. П. Дешевенко ; Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


37.

Т3(4УКР)

И29

Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні [Текст] : [монографія] / ред. М. Антонович. – К. : Дух і літера, 2009. – 496с. – 30грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


38.

Т3(4УКР)

И49

Ілюк, Т.В.

Українсько-грецькі зв'язки в галузі культури та освіти: 1991-2007 рр. [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.02-всесвітня історія / Т. В. Ілюк ; Ін-т історії України. – К., 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


39.

Т3(4УКР)

И90

Історичний архів [Текст] : наукові студії: зб. наук. праць. Вип. 1 / ред. кол. М.О. Багмет [та ін.]. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 200с. – 40грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


40.

Т3(4УКР)

К64

Кононенко, В.П.

Суспільно-політичні уявлення та ідеї козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кінець 80-х років ХVІІ - кінець 60-х років ХVІІІ ст.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / В. П. Кононенко ; Ін-т історії України. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


41.

Т3(4УКР)

К72

Костюк, Є.С.

Громадські об'єднання у соціалістичній модернізації індустріальної сфери України (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / Є. С. Костюк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


42.

Т3(4УКР)

Л72

Лозовий, В.С.

Ставлення селянства України до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / В. С. Лозовий ; Ін-т історії України. – К., 2010. – 36с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


43.

Т3(4УКР)

М75

Молода нація [Текст] : альманах. №1 (42) / [ред. кол. І. Гирич [та ін.]]. – К. : СМОЛОСКИП, 2007. – 268с. – 6грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


44.

Т3(4УКР)

М75

Молода нація [Текст] : альманах. №2 (43) / [ред. кол. І. Гирич [та ін.]]. – К. : СМОЛОСКИП, 2007. – 256с. – 6грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


45.

Т3(4УКР)

М75

Молода нація [Текст] : альманах. №3 (44) / [ред. кол. І. Гирич [та ін.]]. – К. : СМОЛОСКИП, 2007. – 280с. – 6грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


46.

Т3(4УКР)

Н73

Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні [Текст] : збірка наукових статей. Вип. 18. – К. : Часи козацькі, 2009. – 466с. – 40грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


47.

Т3(4УКР)

П29

Петлюра, Л.

Народе мій, улюблений... [Текст] / Л. Петлюра. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2009. – 668с. + вкл. – 63грн.95коп.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


48.

Т3(4УКР)

П70

Праці Центру пам'яткознавства [Текст]. Вип. 15. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2009. – 334с. – 28грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


49.

Т3(4УКР)

П70

Праці Центру пам'яткознавства [Текст]. Вип. 16. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2009. – 318с. – 28грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


50.

Т3(4УКР)

Р36

Рекрут, В.П.

Дмитро Маркович в кооперативному та громадсько-політичному житті України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01-історія України / В. П. Рекрут ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


51.

Т3(4УКР)

С34

Сидорук, А.Ф.

Голодомор: коли Україна й світ визнають правду? [Текст] : роздуми над трагедією / А. Ф. Сидорук. – К. : Просвіта, 2009. – 352с. – 60грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


52.

Т3(4УКР)

П29

Симон Петлюра - вождь української нації [Текст] : матеріали наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження С.В. Петлюри (1879-1926), 27 квітня 2009 року / за ред. І.В. Зайченка. – Чернігів : ЧДІПСТтаП, 2009. – 76с. – 8грн.

Кільк. прим.: 3 (Іст.аб.: 1, Бібл.каб.: 1, Ч.з.№1: 1)


53.

Т3(4УКР)

П29

Симон Петлюра - незламний борець за волю й незалежність України [Текст] : матеріали наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження С.В. Петлюри (1879-1926), 27 квітня 2009 року / за ред. І.В. Зайченка. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – 48с. – 8грн.

Кільк. прим.: 3 (Ч.з.№1: 1, Іст.аб.: 1, Бібл.каб.: 1)


54.

Т3(4УКР)

С34

Сіверщина в історії України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2. Матеріали Восьмої науково-практ. конф. "Сіверщина в історії України" (м.Глухів, 15-16 жовтня 2009 р.) / [гол. ред. С.А. Слєсарєв]. – К. : НЗ "Глухів", 2009. – 224с. – 40грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


55.

Т3(4УКР)

Т31

Теличко, А.М.

Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / А. М. Теличко ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2009. – 16с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


56.

Т3(4УКР)

Т48

Ткаченко, І.В.

Охорона здоров'я в Україні в роки нової економічної політики: соціально-історичний аспекти [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / І. В. Ткаченко ; Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


57.

Т3(4УКР)

Т89

Турченко, Ф.Г.

Історія України [Текст] : підручник для 9 класу середніх загальноосвіт навч. закладів / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко. – К. : Генеза, 2009. – 352с. : іл. – 12грн.93коп.

Кільк. прим.: 6 (Ч.з.№1: 2, Іст.аб.: 4)


58.

Т3(4УКР)

Ф33

Федоренко, Я.А.

Зміни в культурно-духовному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги" [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01-історія України / Я. А. Федоренко ; Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


59.

Т3(4УКР)

Ф34

Федотова, О.О.

Політична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР: становлення, технологія, еволюція. 1919-1990 рр. [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / О. О. Федотова ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 34с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


60.

Т3(4УКР)

Ч-75

Чорновіл, В.

Твори в 10-ти т. [Текст]. Т. 6. Документи та матеріали (листопад 1985 - квітень 1990) / В. Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2009. – 1052с. : іл. – 28грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


61

Т3(4УКР)

Ш24

Шаповал, А.І.

Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.01 - історія України / А. І. Шаповал ; Чернігівський держ. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


62.

Т3(4УКР)

Ш76

Шнабель-Тихомирова, О.Я.

Незатухаюча свіча [Текст] / О. Я. Шнабель-Тихомирова. – О. : Астропринт, 2008. – 80с. – 18грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


63

Т3(4УКР)

Ш83

Шпик, І.Є.

Болгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання чверть ХІV - перша половина ХVІ ст.) [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.02-всесвітня історія / І. Є. Шпик ; Львівський нац. ун-т імені І. Франка. – Л., 2009. – 18с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)Історія зарубіжних країн


64.

Т3(2)

Б48

Бережинский, В.Г.

Оружие и оснащение войска печенегов [Текст] / В. Г. Бережинский, А. К. Бороздина. – К. : УИВИ, 2009. – 301с. – 40грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


65.

Т3(2)

Б68

Блащук, С.М.

"Правда Руська" у радянській історіографії (1920-ті - перша половина 1960-х рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / С. М. Блащук ; Ін-т історії України. – К., 2010. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


66.

Т3(2)

Р76

Российская империя в историческом ретроспективе [Текст] : сб. науч. трудов V Международ. науч. конф., г. Белгород, 28-29 января 2010 г. – Белгород-Чернигов : ЧГПУ, 2010. – 186с. – 30грн.

Кільк. прим.: 2 (Ч.з.№1: 1, Іст.аб.: 1)Археологія
67.Т4

Г67


Горбаненко, С.А.

Сільське господарство жителів Пастирського городища [Текст] : [монографія] / С. А. Горбаненко, О. П. Журавльов, Г. О. Пашкевич. – К. : Академперіодика, 2008. – 188с. : іл. + табл. – 30грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


68.

Т4

С75

Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура [Текст] : материалы международной науч. конф., посвящ. 100-летию начала археолог. исследов. Гочевского археологич. комплекса. – Курск : КГУ, 2009. – 329с. – 35грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)


69.

Т4

Ю96

Юшко, А.А.

Археология на уроках истории [Текст] : материалы для учителя / А. А. Юшко. – М. : Чистые пруды, 2009. – 32с. – (История ; Вып. 25). – 5грн.

Кільк. прим.: 1 (Ч.з.№1: 1)Етнографія


70.

Т5

Б82

Борисенко, М.В.

Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках ХХ ст. [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.05-етнологія / М. В. Борисенко ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2009. – 32с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


71.

Т5

Б90

Будзар, М.М.

Дворянська сільська садиба Лівобережної України ХІХ ст.: типологія та еволюція культурних форм [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 26.00.01-теорія та історія культури / М. М. Будзар ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


72.

Т5

В75

Воропай, М.В.

Етнокультура українців північно-східної Слобожанщини в другій половині ХХ - на початку ХХІ століть [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.05-етнологія / М. В. Воропай ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


73.

Т52

С47

"Славянский мир" Сибири: новые подходы в изучении процессов освоения Северной Азии [Текст]. – Томск : Изд. ТУ, 2009. – 218с. – 30грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


74.

Т5

Ф32

Федака, П.М.

Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ - ХХ століть [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.05-етнологія / П. М. Федака ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К., 2009. – 40с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


75.

Т5

Ю83

Юрченко, В.О.

Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.05-етнологія / В. О. Юрченко ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2009. – 20с. – 3грн.

Кільк. прим.: 1 (Н.аб.: 1)


Схожі:

Історія. Історичні науки iconІсторичні науки 1 63. 3(4Укр)6-8р4 М30 Марченко, Н. В
Марченко, Н. В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в усрр [Текст] : автореф дис канд. історич наук : спец. 07. 00. 01...
Історія. Історичні науки iconНауковий вісник вну імені Лесі Українки”
Журнал має такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”, “Географічні...
Історія. Історичні науки iconІнформаційний лист Шановні колеги! Термін подачі матеріалів до «Наукових записок Науоа (серія історичні науки)»
Термін подачі матеріалів до «Наукових записок Науоа (серія історичні науки)» до 1 січня кожного року
Історія. Історичні науки iconГуманітарні науки
П., Шеретюк В. Історія України. Всесвітня історія. Програма фахового іспиту для вступників до рдгу на здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Історія. Історичні науки iconТема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут

Історія. Історичні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Історія. Історичні науки icon'їоох ув друкованим
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук за спеціальностями...
Історія. Історичні науки icon'їоох ув друкованим
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук за спеціальностями...
Історія. Історичні науки iconКафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
Історія. Історичні науки icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Історія. Історичні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи