Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства icon

Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства
НазваЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства
Сторінка1/5
Дата24.11.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


УКРАЇНА – КОЛИСКА ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЛЮДСТВА

Бібліографічний покажчик літератури


ЧЕРНІГІВ

2011


Т3(4УКР)0-02я15

Україна – колиска цивілізації людства [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри. – Чернігів, 2011. -

656 назв.


№ 538


Україна – розвинута суверенна європейська держава. Вона має потужний економічний і ресурсний потенціал, характеризується великими перспективами розвитку.

Нині, в часи державного відродження, Україна відкриває світ, а світ – Україну. Нелегко даються такі кроки, і особливо через те, що останні віки нашу країну намагалися штучно вилучити зі світової цивілізації, звівши її до статусу провінції чи області якоїсь із імперій. Отож нагальною проблемою є подолання такого стану речей, у тому числі й шляхом повернення суто українських цінностей у лоно власної та світової культури, гідного входження нашої держави у світове співтовариство. Цивілізований світ завше мислив Україну невід’ємним складником Ойкумени (мається на увазі передусім свідчення та уявлення про ту землю, яку нині займає наша держава, про її мешканців та умови їхнього життя).

Сучасний стан України та її перспективи на майбутнє цікавлять багатьох. Це одна з найбільших європейських країн, територія якої майже дорівнює території Франції, за кількістю населення вона лише трохи поступається Італії. Для того, щоб розуміти цю країну, необхідно орієнтуватися в широкому колі проблем, і не лише тих, що залишилися їй у спадок від радянського періоду, але й тих, коріння яких сягає значно давніших часів, зокрема у такій сфері, як взаємини з Польщею та Росією.


Укладач: провідний бібліограф Н. Ф. Головатенко


ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ


Історія – це кров і мозок політики, це кістяк державницької свідомості народу, на якій виростає і тримається держава. І через те, коли ми звертаємося до історії, ми говоримо про майбутнє. Коли ми говоримо про історію, зразу звертаємо погляд свій у минуле: а коли ж починається державність нашого народу? До історичної минувшини України нині звертаються всі: політики і робітники, урядовці і опозиція, а щей наші – на сході й на заході – сусіди час від часу витягують на світ Божий призабуті за давниною події. Отож історія наша нині потрібна всім. Тільки ж справжня, а не така, котра дісталася нам у спадщину. Бо ця історія, за якою навчали десятки поколінь людей протягом багатьох століть, вся наповнена міфами, перекрученнями, а часом з неї вирубані цілі епохи…Офіційно києво-руська історіографія, руська митрополія тривалий час замовчували існування етнопоніму «Україна», не використовували античної термінології щодо Великої Скіфії, пропагуючи назву нової етно-політичної спільноти, що утвердилася в Середньому Подніпров’ї, а саме – «Руської землі» (Іларіон. «Слово про закон і благодать»). Дати об’єктивну, чітку і ясну для розуміння відповідь на запитання, звідки є пішла назва «українська земля» («Україна»), допомагають саме античні джерела, зокрема ті з них, які відображають уявлення наших предків про космос, природу, форму залюдненої суші – ойкумени. У писемних джерелах слово «Україна» вперше зустрічається в Іпатіївському літописі від 1187 р. Слово «Русь», у часи Київської Русі, стосувалось, природно, території навколо Києва, а тому історія Київської території та сусідніх з нею земель і є історією України.


Алексєєв, Ю. М. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.) [Текст] / Ю. М. Алексєєв, С. В. Кульчицький, Ю. М. Слюсаренко. – К. : "ЕксОб", 2000. – 296 с.

Х

А47


Антонюк, О. Етнополітичний чинник державотворчих процесів в Україні: основні концептуальні засади [Текст] / О. Антонюк // Міжнаціональні відносини і національні меншини України : стан, перспективи / за ред. Р. Чілачави. – К., 2004. – С. 224–241.

Ф5

М58


Апанович, О. Козацтво – ментальність українського народу [Текст] : походження і становлення Запорозької Січі / О. Апанович // Сучасність. – 1995. - № 9. – С. 104–108.


Аркас, М. Історія України-Русі [Текст] / М. Аркас. – Одеса : Маяк, 1994. – 389 с.

Т3(4УКР)

А82


Багалій, Д. І. Історія Слобідської України [Текст] / Д. І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. - 255 с.

Т3(4УКР)

Б14


Баженова, О. В. Ідея соборності України. Минуле, сучасне, майбутнє [Текст] / О. В. Баженова // Історія та правознав. – 2010. – № 29(жовтень). – С. 6–9.


Балушок, В. Україна флібустьєрська? [Текст] : [що означала назва «Україна» в козацькі часи?] / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 2004. - № 3-4. – С. 37–41.


Бантыш-Каменский, Д. Н. История Малой России: От водворения славян в сей стране до уничтожения Гетманства [Текст] / Д. Н. Бантыш-Каменский. – К. : Час, 1993. – 565 с.

Т3(4УКР)

Б23


Баран, В. Витоки українського народу та походження назви «Україна» [Текст] / В. Баран // Історія України. – 2002. - № 14(квітень). – С. 1–4.


Баран, В. Державотворчі та етнокультурні процеси в період Київської Русі [Текст] / В. Баран // «Істину встановлює суд історії» : зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т. 2. Наукові студії. – С. 82–101.

Т1

І89


Батюк, В. С. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648 – 1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори [Текст] / В. С. Батюк // Укр. іст. журн. – 1993. - № 1. – С. 50–56.


Бебик, В. Велика Україна і Мала Русь [Текст] / В. Бебик // Голос України. – 2008. – № 216(12 листопада). – С. 12.


Бебик, В. Глобальна українська ідея: (Чому ж з нашої історії викреслюють Арію/Оратту?) [Текст] / В. Бебик // Уряд. кур'єр. – 2007. – № 74(25 квітня). – С. 16.


Бебик, В. Кельти і саки [Текст] : розповідь про українську Кельтику, яка лише з XVI століття стала Європою / В. Бебік // Голос України. – 2009. – № 127(11 липня). – С. 26–27.


Бебик, В. Ки-Я(А)нська (У)країна [Текст] / В. Бебик // Голос України. – 2007. – № 167(19 вересня). – С. 12.


Бебик, В. Територіальний патріотизм - передумова державотворення (звертаючись до поглядів В'ячеслава Липинського) [Текст] / В.  Бебик, О. Самойленко // Віче. – 2007. – № 7-8. – С. 65–67.


Бебик, В. Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя [Текст] / В. Бебик // Віче. – 2008. – № 1. – С. 69–70.


Білокінь, С. X-FILES: за лаштунками совєцької державності в Україні (1918-1938 рр.) [Текст] : [про складні державотворчі процеси в Україні у 1918-1938 рр.] / С. Білокінь // Історія в шк. – 2004. - № 3. – С. 40–47.


Біляцький, С. Міфи та реальність державотворення [Текст] / С. Біляцький, Н. Ярова // Наука і сусп-во. – 2005. – № 5-6. – С. 2–5.


Бойко, І. Д. До питання про державність українського народу в період феодалізму [Текст] / І. Д. Бойко // Укр. іст. журн. – 1968. - № 8. – С. 27–38.


Бойко, О. 1991 р.: стартові умови та потенційні можливості розгортання державотворчого процесу в Україні [Текст] / О. Бойко // Людина і політика. – 2001. – № 6(листопад-грудень). – С. 34–48.


Бойкова, М. Діалектична основа методології ефективного правового державотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни [Текст] / М. Бойкова // Віче. – 2011. – № 6. – С. 5–7.

Борисенко, В. Тернистий шлях державотворення [Текст] : історичний досвід XIV ст. / В. Борисенко // Київ. старовина. – 1994. - № 1. – С. 2–9.


Борківський, В. «Се ми слов’яни, бо славимо богів…» [Текст] : скільки ж років Україні? / В. Борківський // Укр. культура. – 1995. - № 7-8. – С. 36–37.


Брайчевський, М. Термін «Україна» [Текст] / М. Брайчевський // Хроніка 2000. – 1999. - № 31-32. – С. 87–88.


Братко-Кутинський, О. Феномен України [Текст] : наук. дослідж. / О. Братко-Кутинський. – К. : Вечір. Київ, 1996. – 304 с.

Т3(4УКР)

Б87


Бураковський, І. Від державотворення до створення ефективної держави: повернення до основоположних принципів [Текст] / І. Бураковський // Політична думка. – 2001. - № 1-2. – С. 59–67.


Бутирська, Т. О. Концептуальний аналіз принципів державотворення [Текст] / Т. О. Бутирська // Гуманіт. науки. – 2010. – № 2. – С. 64–73.


Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – К. : Наук. думка, 1996. – 687 с.

Т3(4УКР)

В35


Висоцький, С. О. Київ: «Сє буди мати градом [hecmcrjv]» : [Текст] : [про літописний вислів та його тлумачення] / С. О. Висоцький // Історія Русі-України : (іст.-археол. зб.). – К., 1998. – С. 99–103.

Т3(4УКР)

І90


Відейко, М. Ю. У пошуках держави Аратти [Текст] / М. Ю. Відейко // Археологія. – 1995. - № 2. – С. 104–118.


Гавриш, С. Б. Модулі українського державотворення [Текст] / С. Б. Гавриш // Законодавство України: проблеми вдосконалення. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 16–22.

Х9(4УКР)

З19


Галушко, К. Народжена війнами [Текст] : [сучасна Україна з'явилася на мапі Європи внаслідок двох всесвітніх збройних протистоянь] / К. Галушко // Укр. тиждень. – 2009. – № 35. – С. 40–44.


Гваньїні, О. Хроніка руської землі, в якій міститься стислий опис всіх міст, замків, що їй належать, а також генеалогія давніх царів та монархів… [Текст] / О. Гваньїні // Всесвіт. – 2000. - № 11-12. – С. 116–152.


Гетьманчук, М. П. Теорія про кельтське походження України-Русі [Текст] / М. П. Гетьманчук, Я. Б. Турчин // Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / М. П. Гетьманчук, Я. Б. Турчин. – Л., 2006. – С. 72–94.

Т3(4УКР)

Г44


Головатий, С. Ми не є народом відсталим [Текст] : історико-юридичні факти розвитку державності / С. Головатий // Наука і сусп-во. – 1991. - № 1. – С. 7–11.


Горєлов, М. Є. Держава русів [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський // Держава і цивілізація в історії України : моногр. / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К., 2009. – С. 227–262.

Т3(4УКР)

Г68


Гошуляк, І. Проблема соборності України [Текст] : [ідейні засади, спроби реалізації] / І. Гошуляк // Пам’ять століть. – 1997. - № 5. – С. 2–8.


Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення [Текст] / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 607 с.

Т3(4УКР)

Г34


Григориїв, Н. Соціалізм та національна справа [Текст] : [державотворення і безпека української нації] / Н. Григориїв // Освіта і упр. – 2003. - № 2. – С. 11–29.


Грушевський, М. С. Історія України [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Освіта, 1991. – 272 с.

Т3(4УКР)

Г91


Грушевський, М. С. Історія України-Руси в 11-ти т., 12-ти кн. [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1992-1998.

Т3(4УКР)

Г91


Грушевський, М. С. Про старі часи на Україні [Текст] : коротка історія України (для першого початку) / М. С. Грушевський. – К. : Обереги, 1991. – 104 с.

Т3(4УКР)

Г91


Грушевський, М. Україна до заснування Київської держави [Текст] : [про історію, передісторичне життя, українські племена та побут їх розселення, найдавніші князі та інші] / М. Грушевський // Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. Грушевський. – К., 1993. – С. 11–81.

Т3(4УКР)

Г91


Давиденко, В. В. Межі впливу держави на економічні відносини [Текст] / В. В. Давиденко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2002. – № 4. – С. 16–21.


Державотворчий процес в умовах незалежності [Текст] // Історія України: навч.-метод. посіб. для семінар. занять / за ред. В. М. Литвина. – К., 2006. – С. 466–476.

Т3(4УКР)

І90


Дзюба, В. Загадка назви «Україна» [Текст] / В. Дзюба // Все для вчителя. – 1999. - № 19-20. – С. 2–3.


Дичковська, Г. Проблеми державотворення: український індивідуалізм [Текст] / Г. Дичковська // Людина і політика. – 2002. – № 2. – С. 73–81.


Дорошенко, Д. Доісторичне минуле нашого рідного краю. Початок української держави. Перші київські князі [Текст] / Д. Дорошенко // Історія України з малюнками для школи й родини / Д. Дорошенко. – К., 1993. – С. 13–34.

Т3(4УКР)

И90


Дорошкевич, В. Ментальність України і проблеми її державності [Текст] / В. Дорошкевич // Розбудова держави. – 1992. - № 7. – С. 20–26.


Дробноход, М. Про проблему "національного" в українському державотворенні [Текст] : державотворення і безпека української нації / М. Дробноход // Освіта і упр. – 2008. – № 4. – С. 63–69.


Дроботенко, Н. А. Історіографія розвитку державотворення незалежної України (90-ті роки XX – початок XXI ст.) [Текст] / Н. А. Дроботенко // Сумська старовина : Всеукр. наук. іст. журн. / редкол. : В. О. Дятлов [та ін.]. – Суми, 2009. - № XXVIII–XXIX. – С. 88–94.

Т3(4УКР)

С89


Дутчак, В. В. Вплив Запорозької Січі на формуваня національної ідеї державності України [Текст] / В. В. Дутчак // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. - № 1. – С. 3–7.


Жуковський, А. Нарис історії України [Текст] / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Світ : Наук. т-во ім.  Т. Г. Шевченка, 1993. – 230 с.

Т3(4УКР)

Ж86


Жупанський, Я. Перші згадки про державу Україну [Текст] / Я. Жупанський // Хрестоматія з географії України / П. О. Масляк, П. Г. Шишенко. – К., 1994. – С. 15–17.

Д9

М31


З літопису Григорія Грабянки [Текст] : [14жовтня – 360 років із дня утворення Української козацької держави] // Шкіл. б-ка. – 2009. - № 9. – С. 3–6.


Зарульский, С. Описание о Малой России и Украине с приложениями [Текст] / С. Зарульский. – М. : Ун-т. Тип., 1847. – 27 с.

9(С)1

З35


Заставний, Ф. Д. Походження назви «Україна» [Текст] / Ф. Д. Заставний // Географія України / Ф. Д. Заставний. – Львів, 1994. – С. 5–10.

Д9

З36


Захарченко, П. Запорозька Січ – предтеча Української гетьманської держави [Текст] / П. Захарченко // Історія України. – 2003. - № 18(травень). – С. 1–5.


Іванченко, Р. До проблеми сучасної концепції державотворення [Текст] / Р. Іванченко // Четвертий міжнародний конгрес україністів (м. Одеса, 26-29 серпня 1999 р.) : доп. та повідомл. – О.; К.; Л., 1999. – Ч. 11. Історія. XX ст. – С. 622–626.

Т3(4УКР)

Ч52


Іванченко, Р. До проблеми сучасної концепції державотворення [Текст] / Р. Іванченко // Пам’ять століть. – 1999. - № 4. – С. 3–8.


Іванченко, Р. Заповіт подвижника і сучасне державотворення [Текст] / Р. Іванченко // Пам’ять століть. – 1996. - № 2. – С. 20–22.


Іванченко, Р. П. Історія без міфів [Текст] : бесіди з історії української державності / Р. П. Іванченко. – К. : Укр. письм.,1996. – 335 с.

Т3(4УКР)

И23


Іванченко, Р. Історія без міфів [Текст] : історична минувшина України / Р. Іванченко // Рідна шк. – 1994. - № 7, 11.


Іванченко, Р. Київська Русь: початок української державності [Текст] / Р. Іванченко // Рідна шк. – 1994. - № 8. – С. 27–54.


Іванченко, Р. Україна від Кия до Кравчука [Текст] : короткий нарис Української державності / Р. Іванченко. – К. : Укр. письм., 1992. – 47 с.

Т3(4УКР)

И23


Іванченко, Р. Четверте воскресіння України [Текст] / Р. Іванченко // Наука і сусп-во. – 1999. - № 7-9. – С. 6–9.


Ізюмов, В. Проблема української державності у XX столітті [Текст] / В. Ізюмов // Історія. Політологія : матеріали VІ Конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст. – К., 2007. – Кн. 3, ч. 2. – С. 412–427.

Т3(4УКР)

И90


Історичні типи держави [Текст] // Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / за ред. В. В. Копейчикова. – К., 1997. – С. 27–29.

Х

З14


Історія Русі-України [Текст] : іст.-археолог. зб. / редкол.: О. П. Моця [та ін.]. – К., 1998. – 336 с. : іл.

Т3(4УКР)

І90


Канигін, Ю. Початок Русі-України [Текст] / Ю. Канигін // Дніпро. – 2000. - № 3-4. – С. 46–63.


Каныгин, Ю. История начинается в Аратте. Земля Праукраины – Ноев Ковчег [Текст] / Ю. Каныгин // Вехи священной истории: Русь-Украина / Ю. Каныгин. – К., 2004. – С. 96–100.

Т3(4УКР)

К19

Касьянов, Г. Державотворення: проблема еліт і лідерства [Текст] / Г. Касьянов // Україна 1991 – 2007: нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – К., 2007. – С. 35–42.

Т3(4УКР)

К28


Кафарський, В. І. Проблема походження назв "Україна", "Малоросія", "Великоросія", "Росія" [Текст] / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук // Етнологія : підручник для студ. ВНЗ / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук. – К., 2006. – С. 136–146.

Т5

К30


Кельман, М. С. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави [Текст] : [первісне суспільство: економічна основа, організація соціальної влади] / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома // Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома – Львів, 2003. – С. 28–37.

Х

К34


Киридон, А. М. Етапи українського державотворення: крос-історичне дослідження [Текст] / А. М. Киридон // Історія та правознав. – 2010. – № 19-21(липень). – С. 9–17.


Кириленко, С. О. Причорноморсько-Азовська Русь: історіограф. нарис [Текст] : [питання походження Давньоруської держави та її назви] / С. О. Кириленко // Укр. іст. журн. – 2004. – № 3. – С. 39–47.


Кобилюх, В. Звідки ж походять назви «Русь-Україна» і «Тризуб»? [Текст] / В. Кобилюх // Рідна шк. – 1995. - № 6. – С. 6–8.


Кобилюх, В. Праукраїна та санскрит [Текст] / В. Кобилюх // Мандрівець. – 2009. - № 4. – С. 4–17.


Коляда, І. А. Основні етапи розвитку української державності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Коляда, Я. П. Лозовий // Основи правознавства, 9 кл.: Зошит-конспект тем : навч. посіб. / І. А. Коляда, Я. П. Лозовий – К., 1996. – С. 21–22.

Х9(4УКР)

К62


Копиленко, О. “Друга” УНР: спроба історико-теоретичного аналізу [Текст] : [державотворення] / О. Копиленко // Право України. – 1996. - № 8. – С. 54–60.


Корінний, М. М. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів [Текст] / М. М. Корінний // Історія України. – 1999. - № 9(березень). – С. 10–11.


Костомаров, М. Дві руські народності [Текст] / М. Костомаров // Укр. мова і л-ра в шк. – 2001. - № 6. – С. 58–63; 2002. - № 1. – С. 58–62.


Котюк, І. Історичний аспект формування уявлень про державу [Текст] / І. Котюк, О. Котюк // Історія в шк. України. – 2002. - № 4. – С. 17–20.


Кравченко, П. Історичні передумови формування ідеалу незалежної України [Текст] / П. Кравченко // Стратегія українського державотворення. Філософсько-політологічний та економічний аналіз (Філософія. Економіка. Політика. Освіта). – К., 2000. – С. 5–21.

Х9(4УКР)

С83

Крип’якевич, І. Коротка історія України [Текст] / І. Крип’якевич. – К. : Вид-во «Україна», 1993. – 93 с.

Т3(4УКР)

К82


Крип'якевич, І. П. Огляд історіі України [Текст] : посібник / І. П. Крип'якевич. – К. : Вища шк., 1995. – 143 с.

Т3(4УКР)

К82


Крисаченко, В. Античні звістки про українську землю [Текст] / В. Крисаченко // Укр. світ. – 1994. - № 3-4. – С. 34–38.


Кульчицький, С. Історичне місце української радянської державності [Текст] / С. Кульчицький // Історія в шк. України. – 2002. - № 4, 6; 2003. - № 1.


Кульчицький, С. Феномен радянської державності [Текст] : [державотворча спадщина] // Розбудова держави. – 1996. - № 6. – С. 56–62.


Кульчицький, С. В. Державотворчий процес в Україні [Текст] / С. В. Кульчицький // Укр. іст. журн. – 1996. - № 6. – С. 69–78.


Курас, І. Державотворчі інтереси в сучасній Україні. Загальнонаціональний та регіональні аспекти [Текст] : [проблема загальнонаціональних та регіональних інтересів у державотворчому процесі] / І. Курас // Вісн. НАН України. – 1994. - № 4. – С. 26–31.


Кучер, В. Історичні та ідейно-теоретичні передумови сучасного конституційного процесу в Україні [Текст] : [важливим чинником національної ідеї XIX-XX ст. була і залишається ідея державотворення] / В. Кучер // Історія України. – 1997. - № 39. – С. 1–2; № 40. – С. 6–7.


Липа, Ю. Призначення України [Текст] / Ю. Липа. – К. : Фундації ім. О. Ольжича, 1997. – 268 с.

Т3(4УКР)

Л88


Луцький, І. Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності [Текст] / І. Луцький // Юрид. Україна. – 2009. - № 10. – С. 10–13.


Малик, Я. Т. Історія української державності [Текст] / Я. Т. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.

Т3(4УКР)

М19


Маркевич, Н. История Малороссии Николая Маркевича. Т. 4. Издание книгопродавца О. И. Хрусталева [Текст] / Н. Маркевич. – М. : Тип. Августа Семенна, 1842. – 491 с.

9(С)1

М26


Мартинюк, А. Національне державотворення і українознавство [Текст] / А. Мартинюк // Українознавство. – 2003. - № 2-3. – С. 65–71.


Мацькевич, М. Державотворчі процеси в Україні на сучасному етапі її розвитку: проблеми і перспективи [Текст] / М. Мацькевич // Право України. – 2009. - № 2. – С. 74–79.


Мацькевич, М. Історична пам’ять народу та сучасне українське державотворення [Текст] / М. Мацькевич // Юрид. Україна. – 2009. - № 1. – С. 4–8.


Мойсеєнко, В. Так коли ж постала Русь-Україна? [Текст] : саме завдяки християнізації Русь перетворилася на повноцінну державу / В. Мойсеєнко // Уряд. кур’єр. – 2011. - № 226(3 грудня). – С. 20.


Мороз, В. Про русинство - без емоцій [Текст] / В. Мороз // Укр. культура. – 2004. – № 8. – С. 28–29.


Нагорна, Л. Антиколоніальний дискурс в Україні: пастки метафоричної експансії [Текст] : [етична основа постколоніалістського дискурсу - визнання права будь-якого соціуму чи соціальної групи на культурний суверенітет і несприйняття притензій будь-кого на нав'язування йому власних цінностей і норм поведінки] / Л. Нагорна // Іст. журн. – 2009. – № 2. – С. 3–13.


Назви і самоназви української території [Текст] // Вітчизна. – 1998. - № 3-4. – С. 150–153.


Наливайко, С. Давня історія України на початку XXI ст. [Текст] / С. Наливайко // Українознавство. – 2003. - № 2-3. – С. 102–104.


Наливайко, С. Назва Аратта у прив’язці до Трипілля й України [Текст] / С. Наливайко // Українознавство. – 2003. - № 2-3. – С. 250–256.


Наливайко, С. Проблема Русі у світлі новітніх історико-лінгвістичних досліджень [Текст] : походження і значення назви Русь / С. Наливайко // Українознавство. – 2003. - № 4. – С. 371–376.


Наулко, В. Коріння та крона [Текст] : [історико-етнографічний погляд на територію України] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. - № 5(лютий). – С.  4–7.


Однороженко, О. "Звичайна схема" української історії [Текст] : концепція вітчизняної історії потребує термінового переформатування / О. Однороженко // Укр. тиждень. – 2009. – № 52. – С. 56–61.


Оніщенко, І. Утворення козацької держави [Текст] / І. Оніщенко // Історія України : навч. посіб. / І. Оніщенко. – К., 1999. – С. 45–51.

Т3(4УКР)

О58


Особливості державотворчих процесів в незалежній українській державі [Текст] // Історія України XX століття (для старшокласників та абітурієнтів) / Н. В. Пода, Ф. І. Акімов. – К., 1997. – С. 218–221.

Т3(4УКР)

И90


Остафійчук, В. Ф. Державотворчі процеси розбудови незалежності [Текст] / В. Ф. Остафійчук // Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. – К., 2004. – С. 354–358.

Т3(4УКР)

О76

Павленко, Ю. Передісторія України [Текст] / Ю. Павленко // Політика і час. – 1991. - № 10. – С. 88–93.


Палійчук, Є. До походження терміна "Русь" [Текст] / Є. Палійчук, Ю. Палійчук // Наук. світ. – 2008. – № 8. – С. 21.


Пасько, Я. Феномен соціальної держави в історичній традиції [Текст] / Я. Пасько // Філос. думка. – 2007. – № 2. – С. 40–49.


Петровський, В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи, Коментарі [Текст] / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : ВД «Школа», 2007. – 592 с. : іл.

Т3(4УКР)

П30


Півторак, Г. Русь – найдавніша назва України [Текст] / Г. Півторак // Укр. мова і л-ра. – 1998. – Ч. 11(березень). – С. 6.


Плешко, М. Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України [Текст] / М. Плешко // Юрид. журн. – 2008. - № 11. – С. 132–136.


Плющ, І. Історична віха на шляху незалежності і державотворення [Текст] / І. Плющ // Віче. – 2001. - № 8. – С. 3–11.


Погорілко, В. Державотворчий процес в Україні і «парад факторів» [Текст] / В. Погорілко // Віче. – 1999. - № 10. – С. 3–10.


Погорілко, В. Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення [Текст] / В. Ф. Погорілко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2005. - № 4. – С. 87–95.


Поджарський, М. Історичні події у світлі еволюції людських популяцій [Текст] : [спроба аналізу глибинних причин розпаду держав] / М. Поджарський // Вісн. НАН України. – 1999. - № 10. – С. 20–30.


Половець, В. М. Історія українського державотворення [Текст] / В. М. Половець // Українознавство : курс лекцій / В. М. Половець. – Чернігів, 2006. – С. 132–161.

Т1

П52


Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України [Текст] Т. 1. До середини XVII ст. – 3-е вид. / Н. Д. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1995. – 672 с.

Т3(4УКР)

П52


Попович, М. Що таке Україна? [Текст] / М. Попович // Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 1998. – С. 715–724.

Т3(4УКР)

П58


Проблеми державотворення: пошуки й труднощі [Текст] // Україна: друга половина XX століття: Нариси історії / П. П. Панченко, М. Р. Плющ, Л. А. Шевченко. – К., 1997. – С. 230–233.

Т3(4УКР)

У45

Радько, П. Історіографічні традиції “Переяславської легенди” та історичні реалії державотворення [Текст] / П. Радько // Рідний край. – 2004. - № 1. – С. 141–150.


Рафальський, О. Вячеслав Липинський: “Українцем єсть всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією” [Текст] / О. Рафальський // Віче. – 2004. - № 8. – С. 47–49.


Рижко, Н. Українське державотворення [Текст] : тези й антитези / Н. Рижко // Науковий збірник Українського Вільного Університету: наук. зб. : матеріали конф. (м. Львів, травень 1993 р.). – Мюнхен; Л., 1995. – С. 239–242.

Т3(4УКР)

Н34


Рогоза, Б. «Предковічна Отчизна наша…» [Текст] : 810 років тому в літописі вперше вжито назву «Україна» / Б. Рогоза // Наука і сусп-во. – 1997. - № 9-10. – С. 78–81.


Руденко, Г. М. Стислий історичний нарис становлення державності в Україні [Текст] / Г. М. Руденко // Представництва іноземних держав в Україні : Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти. – К., 2004. – С. 9–14.

Ф4

Р83


Рябов, С. Політологічна теорія держави [Текст] : [проблеми визначення поняття держави, стародавні уявлення про державу] / С. Рябов // Політол. читання. – 1995. - № 3. – С. 151–218.


Рябошапко, Л. Політичний вимір державотворення; конституційний аспект [Текст] / Л. Рябошапко // Політ. менедж. – 2008. - № 4. – С. 48–56.


Салабай, В. Ф. Зміцнення національної державності. Державотворчий процес і формування нової політичної системи в Україні [Текст] / В. Ф. Салабай // Політична історія XX століття : навч. посіб. / авт. : В. Ф. Салабай [та ін.]. – К., 2001. – С. 334–340.

Т3(0)6

П50


Сас, П. М. Від «Русі» до «України» [Текст] / П. М. Сас // Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.) : навч. посіб. / П. М. Сас. – К., 1998. – С. 98–105.

Т3(4УКР)

С20


Свідзинський, А. Етногенез, нація, державотворення [Текст] / А. Свідзинський // Синергетична концепція культури / А. Свідзинський. – Луцьк, 2009. – С. 272–305.

Ч11

С24


Селіванов, В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні [Текст] / В. Селіванов // Право України. – 2006. - № 4. – С. 21–28.


Семененко, В. И. Украинские территории от прадавних времен до позднего средневековья [Текст] / В. И. Семененко, Л. А. Радченко // История Украины. С Древнейших времен до наших дней : учеб. пособ. / В. И. Семененко, Л. А. Радченко. – Харьков, 1999. – С. 6–31.

Т3(4УКР)

С30


Сергійчук, В. Етнічні межі і кордони України: південь [Текст] : [розселення наших предків] / В. Сергійчук // Наука і сусп-во. – 1993. - № 3-4. – С. 10–15; № 9-10. – С. 26–31. Почат. див.: № 8-9, 10-12, 1992 р.


Середюк, О. Козацька республіка [Текст] / О. Середюк // Лицарі сонця : іст. нарис / О. Середюк. – Луцьк, 2008. – С. 110–133.

Т3(4УКР)

С32


Смолій, В. А. Державотворення в контексті історичного поступу [Текст] / В. А. Смолій // Історія України XX – початку XXI ст. : навч. посіб. / за ред. В. А. Смолія. – К., 2004. – С. 258–259.

Т3(4УКР)

І90


Смолій, В. А. Передумови в державотворенні України у XX столітті[Текст] / В. А. Смолій // Історія України XX – початку XXI ст. : навч. посіб. / за ред. В. А. Смолія. – К., 2004. – С. 255–257.

Т3(4УКР)

І90


Східні середньовічні джерела про геополітичне становище України [Текст] // Людина і довкілля: у 2 кн. / упоряд. В. С. Крисаченко. – К., 1995. – Кн. 1. – С. 201–218.

Т3(0)

Л93


Танцюра, В. І. Слов’янські протодержавні утворення на українських землях [Текст] / В. І. Танцюра, В. В. Петровський // Політична історія України : посібник / за ред. В. І. Танцюри [та ін.]. – К., 2002. – С. 26–30.

Т3(4УКР)

П50


Терес, Н. Історичні традиції та сучасне національно-державне будівництво в Україні в оцінці зарубіжної історіографії [Текст] : [вплив історичних та історико-культурних традицій на процес державотворення в сучасній Україні] / Н. Терес // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. : А. Г. Слюсаренко [та ін.]. – К., 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень : тенденції і перспективи. – С. 140–143. – Текст парал. : англ., укр.

Т3(4УКР)

Е88


Терлюк, І. Я. Політико-правові передумови виникнення української державності й Річ Посполита [Текст] / І. Я. Терлюк // Історія держави і права України. Доновітній час : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – К., 2006. – С. 168–170.

Х2(4УКР)

Т35


Терлюк, І. Я. Українське козацтво – творець нової форми української державності. Виникнення українського козацтва [Текст] / І. Я. Терлюк // Історія держави і права України. Доновітній час : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – К., 2006. – С. 141–145.

Х2(4УКР)

Т35


Терзі, О. С. Розвиток історії ідеї правової держави [Текст] / О. С. Терзі // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 1. – С. 148–152.


Ткаченко, П. Не претендуючи на істину: походження термінів «Київ» і «Русь» [Текст] / П. Ткаченко // Рідна шк. – 1997. - № 11. – С. 17–22.


Толочко, О. «Русь» очима «України»: в пошуках самоідентифікації та континуїтету [Текст] / О. Толочко // Сучасність. – 1994. - № 1. – С. 111–117.


Толочко, П. Назва «Україна» в південноруських літописах і актових документах [Текст] / П. Толочко // Київ. старовина. – 1994. - № 3. – С. 2–8.


Толочко, П. П. Від Русі до України [Текст] : походження терміну «Русь» / П. П. Толочко // Від Русі до України / П. П. Толочко. – К., 1997. – С. 15–32.

Т3(4УКР)

Т52


Троневич, П. До питання про назву «Україна» [Текст] / П. Троневич // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 59–60.

Т2

Ш79


Тупчієнко, Л. С. Державотворення [Текст] // Політична історія України. XX ст. : у 6 т. / редкол.: І. Ф. Курас [та ін.]. – К., 2003. – Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002). – С. 521–538.

Т3(4УКР)

П50


Тупчієнко, Л. С. Державотворення як вид соціальної творчості [Текст] / Л. С. Тупчієнко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / [за заг. ред. М. А. Кулінича [та ін.]. – К., 2004. – Вип. 10 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття. – Ч. 2. – С. 176–182.

Ф4

Н34


Удод, О. Київська держава і родоплемінна культура [Текст] / О. Удод, М. Юрій // Вища шк. – 2011. - № 10. – С. 15–30.


Україна – суверенна і незалежна, демократична, правова, соціальна держава // Історія України XX століття (для старшокласників та абітурієнтів) / Н. В. Пода, Ф. І. Акімов. – К., 1997. – С. 244–247.

Т3(4УКР)

И90


Успіхи і труднощі державотворення в Україні [Текст] // Новітня історія України (1900-2000): підручник / за ред. А. Г. Слюсаренко. – К., 2000. – С. 541–550.

Т3(4УКР)

Н73


Хмельниччина (1648 – 1657). Утворення Української козацько-гетьманської держави [Текст] // Історія України та її державності. – Львів, 2005. – С. 92–113.

Т3(4УКР)

И90


Черепанова, С. Цінності національної культури [Текст] : [перша літописна згадка назви "Україна"] / С. Черепанова // Філософія родознавства : навч. посіб. – К., 2008. – С. 82–110.

Т2

Ч46


Шевчук, В. Початки творення Козацької держави в пам’ятках суспільно-політичної думки [Текст] / В. Шевчук // Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. / В. О. Шевчук. – К., 2007. – Кн. 1. – С. 160–167.

Т3(4УКР)

Ш37


Шемшученко, Ю. С. Етапи становлення української державності [Текст] / Ю. С. Шемшученко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. - № 3. – С. 8–10.


Шемшученко, Ю. Проблеми розбудови української державності [Текст] / Ю. Шемшученко// Право України. – 1997. - № 1. – С. 26–29.


Шилов, Ю. Історія розпочалася в Україні [Текст] : [Аратта – походження держави] / Ю. Шилов // Переяславська земля і світ людини. – К.; Переяслав-Хмельн., 1998. – С. 63–66.

Т3(4УКР)

П27


Шилов, Ю. Скільки тисячоліть слов’янській державності? [Текст] / Ю. Шилов // Укр. культура. – 2005. - № 3-4. – С. 30.


Шокало, О. Національна ідентичність і громадянська воля українського суспільства [Текст] : [на культурних традиціях корінного українського народу формується соціально-політично-правова спільнота - українське суспільство] / О. Шокало // Наук. світ. – 2010. – № 3. – С. 18–20.


Шпорлюк, Р. Створення України [Текст] / Р. Шпорлюк // Людина і світ. – 2000. - № 3. – С. 2–10.


Шпорлюк, Р. Україна: від імперської окраїни до незалежної держави [Текст] / Р. Шпорлюк // Мандрівець. – 2004. – № 4. – С. 3–20.


Щепотьєв, В. Назва України в народних піснях [Текст] / В. Щепотьєв // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 3–9.


Ющик, О. Питання державотворення: чи відбудеться в Україні правова реформа? [Текст] / О. Ющик // Віче. – 2007. - № 9-10. – С. 36–38.


Яковенко, Н. «Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.» [Текст] : [формування території: історичне ядро та пізніші прирощення] / Н. Яковенко // Вітчизна. – 1998. - № 3-4. – С. 148–150.


Яковенко, Н. Формування територій: історичне ядро та пізніші прирощення. Назви і самоназви української території [Текст] / Н. Яковенко // Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття / Н. Яковенко. – К., 1997. – С. 8–13.

Т3(4УКР)

Я47


Яковлів, А. Тисячолітні етноісторичні традиції української державності [Текст] : [історичні традиції української державності] / А. Яковлів // Нар. творчість та етнографія. – 1997. - № 2–3. – С. 33–40.


Ярошенко, А. Українці, хто вони? Український етнос у його ставленні [Текст] / А. Ярошенко // Березіль. – 1993. - № 9-12. – С. 117–128.


Яценко, Б. Україна і Русь у ретроспективі [Текст] / Б. Яценко // Шкіл. б-ка. – 2006. – № 8. – С. 83–85.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Україні, навколо якої вони відбуваються. Виходячи з уроків воєнного конфлікту в Косово, можна стверджувати, що вони вже набули об'єктивного...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства icon539 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Всесвітнє Братство, Всесвітній Орден. Одним з найбільш поширених визначень масонства є «система моралі викладена в алегоріях та проілюстрована...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Пересопницьке Євангеліє – визначна пам’ятка староукраїнської літературної мови І мистецтва хyi ст. Відшукав рукописну пам’ятку у...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства iconЧернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ етика та психологія сімейного життя
Сьогодні збільшився розрив між статевим та соціальним дозріванням молоді. У 16 років молоді люди уже отримують паспорт, у 17 – можуть...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства icon527 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Ю. О. Гагарін став найвідомішою людиною на планеті. Про нього писали всі газети світу. Його нагородили орденами, медалями, дипломами,...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Наукова бібліотека
Гриценко : до 30-річчя науково-педа­гогічної діяльності на посаді завідувача кафедри : біобібліогр покажч. / уклад. Н. П. Шуляр;...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства iconЧернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека
Проте збереглося чимало спогадів, або дещо видозмінених залишків визначних споруд України, з яких можна зробити висновок, що Україна...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства icon555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека
Григорій Сковорода – видатний представник української культури [Текст] : бібліогр список л-ри. – Чернігів, 2012.– 201 назва
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства icon540 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека
Специфіка соціально-педагогічної діяльності з віл-інфікованою молоддю та профілактика віл-сніду
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства iconЧернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека соціальна педагогіка
В пропонованому бібліографічному покажчику розглянуто широке коло теоретичних питань пов’язаних із створенням умов для соціального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи