555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека icon

555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека
Скачати 248.48 Kb.
Назва555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека
Дата24.11.2012
Розмір248.48 Kb.
ТипДокументи

555

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Науково-бібліографічний відділ


Григорій Сковорода – видатний представник української культури

Бібліографічний список літератури


Чернігів

2012


Ш5(4УКР)5-4 я15


Григорій Сковорода – видатний представник української культури [Текст] : бібліогр. список л-ри. – Чернігів, 2012.– 201 назва.


555


На хресті над його могилою,

на прохання самого Сковороди,

написано: «Світ ловив мене, та не впіймав…».


Григорій Савич Сковорода – філософ, поет, педагог, просвітитель, який посідає унікальне місце в історії української культури. Він, у повному розумінні слова, – учитель життя, який на особистому прикладі показав сучасникам гідний його зразок. Г. Сковорода належав до того типу мудреців, яким поталанило втілити в повсякденному житті своє розуміння блага, істини, і краси.

Бібліографічний список підготовлено у відповідності з діючими державними стандартами та згідно з рекомендаціями ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання бібліографічних списків літератури.

Рекомендований список адресований, перш за все, на допомогу навчальному процесу, викладачам, студентам, працівникам бібліотек, а також всім, хто цікавиться постаттю українського генія – Григорія Сковороди.


Укладач: бібліограф І. В. Малай


Григорій Сковорода – видатний педагог


Алексюк, А. М. Григорій Сковорода – викладач Переяславського і Харківського колегіумів, домашній учитель / А. М. Алексюк // Педагогіка вищої освіти України / А. М. Алексюк. – К., 1998. – С. 58–71.

Ч48

А48


Артемова, Л. В. Педагогічні погляди Григорія Сковороди [Текст] / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ.ВПНЗ / Л. В. Артемова. – К., 2006. – С. 126–130.

Ч33(4УКР)

А86


Бакай, С. Ю. Формування музично-педагогічних знань, умінь і навичок студентів під час викладацької діяльності Г. Сковороди у Харківському колегіумі [Текст] / С. Ю. Бакай // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Євдокимова та О. М. Микитюка. – Х., 2006. – Вип. 24, ч. 1. – С. 3–13.

Ч34(4УКР)

З36


Величко, О. Сергій Єфремов про творчість Григорія Сковороди [Текст] / О. Величко // Рід. шк. – 2004. – № 10. – С. 53–57.


Гірний, О. Педагог нетлінного життя [Текст] : Г. Сковорода / О. Гірний // Укр.мова та л-ра. – 1999. – Число 36(148). – С. 1–3.


Гребенная, Г. П. Педагогические взгляды Г. С. Сковороды (1722-1794) [Текст] / Г. П. Гребенная // Сов. педагогика. – 1970. – № 9. – С. 127–133.


Демченко, С. Ідеї родинного виховання в параболах Г. Сковороди "Вдячний Еродій" та "Убогий Жайворонок" [Текст] / С. Демченко // Рід. шк. – 2005. – № 11. – С. 42–44.


Дзеверин, О.  Г. Видатний просвітитель про навчання і виховання дітей [Текст] / О. Г. Дзеверин // Почат. шк. – 1972. – № 12. – С. 64.


Дічек, Н. Шлях до щастя Григорія Сковороди [Текст] / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 43–48.


Зайченко, І. В. Г. Сковорода – видатний український просвітитель ХVIII ст. [Текст] / І. В. Зайченко // "Світ ловив його і не спіймав" : матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю від дня народж. видат. укр. філософа і мислителя (м. Чернігів, 25 листоп. 2007 р.) / за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2007. – С. 4–7.

Ю3

С24


Зильберштейн, А. Педагогические взгляды Г. С. Сковороды [Текст] / А. Зильберштейн, А. Доценко // Нар. образование. – 1972. – № 11. – С. 83–84.


Кислашко, О. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в українській духовності [Текст] / О. Кислашко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 6. – С. 42–45.


Козубовська,  І. В. Формування особистості в педагогічній спадщині Г. Сковороди [Текст] / І. В. Козубовська // Почат. шк. – 1996. – № 6. – С. 40–42.


Колегіум-музей Григорія Сковороди: про початок викладацької діяльності Г. Сковороди [Текст] // Валеологія. – 2000. – № 9. – С. 21–22.


Коломієць, Л. В. Г. Сковорода про вчителя [Текст] / Л. В. Коломієць // "Світ ловив його і не спіймав" : матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю від дня народж. видат. укр. філософа і мислителя (м. Чернігів, 25 листоп. 2007 р.) / за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2007. – С. 35–36.

Ю3

С24


Кондрашова, В. М. Гуманістичні ідеї Г. Сковороди [Текст] / В. М. Кондрашов,О. С. Максимов // Почат. шк. – 1996. – № 2. – С. 51–53.


Коцур, В. Спадщина Григорія Сковороди як фундамент історико-духовного виховання майбутніх учителів [Текст] / В. Коцур // Освіта і упр. – 2004. – № 1. – С. 91–97.


Кулик, І. О. Педагогічна історіографія 30-40-х рр. про творчу спадщину Григорія Сковороди [Текст] / І. О. Кулик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 80. – С. 191–193.

Ч48

Ч49


Лебеденко, А. "Зажигайте сердца!" [Текст] : Г. С. Сковорода – великий украинский философ и просветитель / А. Лебеденко // Нар. образование. – 2003. – № 7. – С. 149–154.


Лизогуб, О. Л. Проблема розумового виховання в педагогічній спадщині Г. Сковороди [Текст] / О. Л. Лизогуб // "Світ ловив його і не спіймав" : матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю від дня народж. видат. укр. філософа і мислителя (м. Чернігів, 25 листоп. 2007 р.) / за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2007. – С. 27–28.

Ю3

С24


Любар, О. О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Г. С. Сковороди [Текст] / О. О. Любар // Історія української педагогіки. – К.,1999. – С. 116–127.

Ч33(4УКР)

Л93


Майданська, С. Що дає основу... [Текст] : [педагогічні погляди Григорія Сковороди і проблеми сучасності] / С. Майданська // Укр. культура. – 1992. – № 12. – С. 16–18.


Марков, А. П. Етичні основи педагогічних поглядів Г. С. Сковороди [Текст] / А. П. Марков // Рад. шк. – 1969. – № 3. – С. 97–101.


Мосіяшенко, В. А. Григорій Савович Сковорода (1722-1794) [Текст] / В. А. Мосіяшенко, І. Курок, Л. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах / В. А. Мосіяшенко, І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 41–46.

Ч33(4УКР)

М81


Наливайко, С. Сковорода: таємниця славетного імені [Текст] / С. Наливайко // Освіта і упр. – 2008. – № 4. – С. 97–107.


Паласюк, Г. Григорій Сковорода і неплатонічна традиція [Текст] / Г. Паласюк // Людинознавчі студії : зб.наук.пр. ДДПУ. – Дрогобич, 2003. – Вип. 7. – С. 74–84.

Ч48

Л93


Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди [Текст] : зб. ст. / редкол. О. Г. Дзеверін [та ін.]. – К. : Рад. шк., 1972. – 246 с.

37(09С)

П24


Педагогічні погляди і просвітня діяльність Г. С. Сковороди на Харківщині [Текст] // Харків – моя мала Батьківщина : навч. посіб. / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2003. – С. 154–159.

Т3(4УКР)

Х-21


Прокопенко, Л. І. Деякі проблеми батьківства в творчійспадщині Г. С. Сковороди [Текст] / Л. І. Прокопенко // Шк. світ. – 1998. – № 1. – С. 3.


Русова, С. Виховні ідеї Сковороди [Текст] / С. Русова // Дивослово. – 1996. – № 8. – С. 42–45.


Стельмахович, М. Г. Григорій Сковорода і народна педагогіка [Текст] / М. Г. Стельмахович // Почат. шк. – 1996. – № 1. – С. 47–50.


Стогній, І. Переяславський педагог: Г. С. Сковорода [Текст] / І. Стогній // Рід. шк. – 1996. – № 7. – С. 75–79.


Стогній, І. Г. С. Сковорода і українська національна ідея [Текст] / І. Стогній // Рід. шк. – 2002. – № 7. – С. 58–61.


Ткаченко, Л. І. Г. С.Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід [Текст] / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 31–40.


Ткаченко, Л. І. Гуманістична концепція розвитку особистості у спадщині Г. С. Сковороди з позицій сучасної освітньої парадигми [Текст] / Л. І. Ткаченко // Упр. шк. – 2008. – № 19–21 (лип.). – С. 34–38.


Ткаченко, Л. І. Гуманістичні ідеї Г. С. Сковороди і А. С. Макаренка в поглядах на особистість [Текст] / Л. І. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 141–148.

Ч48

В54


Ярмаченко, М. Д. Питання освіти та виховання у творчій спадщині Г. Сковороди [Текст] / М. Д. Ярмаченко, Н. П. Калениченко // Почат. шк. – 1995. – № 12. – С. 4–6.


Григорій Сковорода – видатний український письменник


"Світ ловив його і не спіймав" [Текст] : матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю від дня народж. видат. укр. філософа і мислителя (м. Чернігів, 25 листоп. 2007 р.) / за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – 52 с.

Ю3

С24


"Світ ловив мене, та не впіймав..." [Текст] : (Г. С. Сковорода) // Шк. б-ка. – 2007. – № 10. – С. 30–32.


Бакалицький, М. Григорій Сковорода та Іван Багряний: типологічна подібність постатей [Текст] / М. Бакалицький // Укр. мова та л-ра. – 2005. – № 48 (груд.). – С. 5–8.


Бакуменко, В. Вічний шлях Григорія Сковороди [Текст] / В. Бакуменко // Літ. Україна. – 1999. – 18 березня. – С. 9.


Барабаш, Ю. Григорій Сковорода [Текст] / Ю. Барабаш // Слово і час. – 1997. – № 7. – С. 27–29.


Береза, Б. Античністю зачарований: Григорій Сковорода [Текст] / Б. Береза // Зарубіж. л-ра. – 2002. – № 48 (груд.). – С. 8.


Білоус, П. В. Григорій Сковорода: випробування часом [Текст] / П. В  Білоус, О. П. Білоус // Українська література ХІ – ХVІІІ ст. : навч. посіб. для самост. роботи студ. / П. В. Білоус, О. П. Білоус. – К., 2010. – С. 230–268.

Ш5(4УКР)

Б61


Білоус, П. В. Феномен Григорія Сковороди у художньо-літературних колізіях 19-20 ст. [Текст] / П. В. Білоус // Історія української літератури ХІ – ХVІІІ ст. : навч. посіб. / П. В. Білоус. – К., 2009. – С. 404–409.

Ш5(4УКР)

Б61


Білоус, П. В. Художня творчість Григорія Сковороди [Текст] / П. В. Білоус, О. П. Білоус // Українська література ХІ – ХVІІІ ст. : навч. посіб. для самост. роботи студ. / П. В. Білоус, О. П. Білоус. – К., 2010. – С. 208–229.

Ш5(4УКР)

Б61


Бовсунівська, Т. Образи смутку в поезії Григорія Сковороди [Текст] / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 5–7.


Бондарчук, Л. Григорій Сковорода як символ мудрості української землі [Текст] / Л. Бондарчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 10. – С. 7–10.


Бондарчук  Л. Чи й нам потрібен Сковорода? [Текст] / Л. Бондарчук // Укр. мова та л-ра. – 2003. – № 48 (груд.). – С. 3–6.


Ваш, С. Таємниці Григорія Сковороди у його "любезной Унгарии" [Текст] : (відомі і маловідомі сторінки перебування українського поета-мислителя в Угорщині) / С. Ваш // Всесвіт. – 2006. – № 9–10. – С. 222–224.


Вельгун, Н. Сенс людського життя [Текст] : (розмірковування над афоризмами Григорія Сковороди) / Н. Вельгун // Укр. мова та л-ра. – 2008. – № 37 (жовт.). – С. 6–7.


Верба, Г. Григорій Сковорода на межі тисячоліть: проблема перекладу [Текст] / Г. Верба // Київ. старовина. – 2001. – № 2. – С. 156–169.


Войтюк, А. Григорій Сковорода: "Я доповнюю цим історію, а не руйную" [Текст] / А. Войтюк // Віче. – 2004. – № 11. – С. 69–73.


Гажаман, Н. Григорій Савич Сковорода (1722-1794) [Текст] : біографія і творчість / Н. Гажаман // Шк. б-ка. – 2011. – № 4. – С. 40–42.


Гармаш, М. Методична розробка теми "Григорій Сковорода. Життя і творчість" [Текст] / М. Гармаш // Дивослово. – 1999. – № 8. – С. 26–29.


Гнатюк, Л. "Внутрішня людина" Григорія Сковороди (погляд крізь призму староукраїнської літературно-мовної традиції кінця ХУІ–ХУІІ століть) [Текст] / Л. Гнатюк // Укр. мова та л-ра. – 2003. – № 48 (груд.). – С. 16–20.


Гнатюк, Л. То якою ж мовою писав Григорій Сковорода? [Текст] / Л. Гнатюк // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 44–49.


Гнатюк, Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції [Текст] / Л. П. Гнатюк // Мовознавство. – 2011. – № 3. – С. 78–83.


Голубенко, І. А що, як може те пропасти... [Текст] : тема ідеалу у творчості Григорія Сковороди / І. Голубенко // Київ. – 1999. – № 5–6. – С. 145–146.


Грабовський, В. Садівник із майбутнього [Текст] : Григорію Сковороді – 285 / В. Грабовський // Літ. Україна. – 2007. – № 46 (29 листоп.). – С. 1, 4.


Григорій Сковорода. Бібліографія. [Текст] / уклад. Е. С. Беркович [та ін]. – Х. : вид-во Харк. ун-ту, 1968. – 183 с.

016:8

С44


Гринь, Т. Мовою документів про малу батьківщину Григорія Сковороди [Текст] / Т. Гринь // Рід. край. – 2007. – № 2. – С. 174–179.


Демчук,  О. Хто такий Григорій Сковорода? [Текст] / О. Демчук // Укр. мова та л-ра. – 2003. – № 48 (груд.). – С. 6–16.


Дічек, Н. Шлях до щастя Григорія Сковороди [Текст] / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 43–48.


Жулинський, М. Григорій Сковорода [Текст] / М. Жулинський // Дивослово. – 2004. – № 6. – С. 29–33.


Загорулько, М. Вивчення творчості Г. Сковороди представниками української діаспори в Канаді [Текст] / М. Загорулько // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори: у 3-х томах / ред. кол.: С. Пономаревський [та ін.]. – Чернігів, 2009. – Т. 1. – С. 183–185.

Т3(0=УКР)

У45


Іванько, І. Григорій Сковорода – перекладач [Текст] / І. Іванько // Всесвіт. – 1972. – № 12. – С. 217–224.


Івахненко, Л. Григорій Сковорода – видатний український письменник, філософ [Текст] : ознайомлення учнів з життєвим і творчим шляхом Г. Сковороди / Л. Івахненко // Укр. мова та л-ра. – 2011. – № 33–34 (верес.). – С. 16–19.


Казанжи, О. Анакреотичні та гораціанські оди у творчості Г. Сковороди і В. Капніста [Текст] / О. Казанжи // Всесвіт. л-ра та культура. – 2009. – № 1. – С. 6–8.


Каналюк, В. Байки Григорія Сковороди [Текст] : інноваційний урок з вивчення творчості письменника / В. Каналюк // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 24–28.


Климович, О. Ю. "У чому сенс життя" [Текст] : визначити місце Г. Сковороди в українській історії та культурі / О. Ю. Климович // Історія та правознавство. – 2011. – № 30. – С. 19–22.


Козенко, Ю. Григорій Сковорода як основоположник української "філософії серця" [Текст] / Ю. Козенко // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : у 3-х томах / ред. кол.: С. Пономаревський [та ін.]. – Чернігів, 2009. – Т. 2. – С. 55–57.

Т3(0=УКР)

У45


Козловська, Л. С. Г. Сковорода як предтеча нової української літератури [Текст] / Л. С. Козловська, С. І. Терещенко // Українська література : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. С. Козловська, С. І. Терещенко. – К., 2005. – С. 24–26.

Ш5(4УКР)

К59


Кононенко, П. Григорій Сковорода і Лев Толстой [Текст] / П. Кононенко // Українознавство. – 2003. – № 4. – С. 317–322.


Корнієнко, Н. М. Григорій Сковорода: гіпотеза щастя [Текст] / Н. М. Корнієнко // Філософ. і соціол. думка. – 1992. – № 11. – С. 113–128.


Краснопольська, Р. А. Філософія життя і творчості українського Сократа – Григорія Сковороди [Текст] / Р. А. Краснопольська // Історія та правознавство. – 2008. – № 9 (березень). – С. 14–16.


Лесюк, М. Українська живомовна стихія в творчості Г. Сковороди [Текст] / М. Лесюк // Дивослово. – 1996. – № 8. – С. 38–41.


Лощиц, Ю. М. Сковорода [Текст] / Ю. М. Лощиц. – М. : Мол. гвардия, 1972. – 223 с.

8У1

Л81


Луців, Ю. Життя Григорія Сковороди [Текст] / Ю. Луців // Життя і шк. – 1993. – № 5. – С. 19–20.


Місця Слобожанщини, якими мандрував Григорій Сковорода [Текст] // Історія України. – 2008. – № 21 (черв.). – С. 16–17.


Мовчан, Р. Г. Сковорода: текст і контекст 1920-х років [Текст] : неоміф Г. Сковорода / Р. Мовчан // Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі. / Р. Мовчан. – К., 2008. – С. 94–109.

Ш5(4УКР)

М74


Наливайко, С. Сковорода: таємниця славетного імені [Текст] / С. Наливайко // Освіта і упр. – 2008. – № 4. – С. 97–107.


Ніженець, А.  М. На зламі двох світів [Текст] : розвідка про Г. С. Сковороду і Харківський колегіум / А. М. Ніженець. – Х. : Прапор, 1970. – 208 с.

Ш5(2=Ук)

Н60


Паласюк, Г. Григорій Сковорода і неплатонічна традиція [Текст] / Г. Паласюк // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. – Дрогобич, 2003. – Вип. 7. – С. 74–84.

Ч48

Л93


Панчук, Л. "Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце"[Текст]: урок вивчення біографії Г. Сковороди в 9 класі / Л. Панчук // Дивослово. – 2008. – № 10. – С. 21–23.


Пільгук, І. І. Григорій Сковорода [Текст]: (художній життєпис до 250-річчя з дня народження) / І. І. Пільгук. – К. : Дніпро, 1971. – 262 с.

8У1

П32


Погребенник, В. Григорій Сковорода як лірик і байкар [Текст] / В. Погребенник // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 8. – С. 24–26.


Попов, П. М. Григорій Сковорода [Текст] : літ. портр. / П. М. Попов. – 2-е, випр. вид. – К. : Дніпро, 1969. – 173 с.

8У1

П58


Редько, М. П. Світогляд Г. С. Сковороди [Текст] : (до 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди) / М. П. Редько. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. – 264 с.

IФС

Р33


Розробка бінарного уроку "Життя і слово Григорія Савича Сковороди" [Текст] // Історія та правознавство. – 2006. – № 13 (трав.). – С. 14–16.


Сивокінь, Г. Григорій Сковорода як читач Біблії [Текст] / Г. Сивокінь // Слово і час. – 1993. – № 9. – С. 11–16.


Ситченко, А. Григорій Сковорода. Байки харківські. [Текст] : матеріали до уроків / А. Ситченко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 10. – С. 21–25.


Сковорода, Г. С. Вибране [Текст] / Г. С. Сковорода, І. П. Котляревський. – Х. : Прапор, 1990. – 299 с.

Ш6(2=Ук)

С44


Сковорода, Г. С. Вибрані твори [Текст] / Г. С. Сковорода. – Х. : Прапор, 2007. – 384 с.

Ш6(4УКР)

С44


Сковорода, Г. С. Вибрані твори [Текст] / Г. С. Сковорода – К. : Дніпро, 1971. – 135 с.

У1

С44


Сковорода, Г. С. Вибрані твори [Текст] / Г. С. Сковорода, І. П. Котляревський – Х. : Прапор, 1985. – 304 с.

У1

С44


Сковорода, Г. С. Літературні твори [Текст] / Г. С. Сковорода. – К. : Наук. думка, 1972. – 436 с.

У1

С44


Сковорода, Г. С. Розмова про істинне щастя [Текст] / Г. С. Сковорода. – Х. : Прапор, 2002. – 280 с.

Ш6(4УКР)

С44


Сковорода, Г. С. Сад божественных пъсней: вірші, байки, діалоги, притчі [Текст] / Г. С. Сковорода. – К. : Дніпро, 1988. – 319 с.

Ш6(2=Ук)1

С44


Сковорода, Г  С. Сад пісень [Текст] : вибр. твори / Г. С. Сковорода. – К. : Веселка, 1972. – 190 с.

У1

С4


Сковорода, Г. С. Сад пісень [Текст] : вибр. твори : для старш. шк. віку / Г. С. Сковорода. – К. : Веселка, 1983. – 190 с.

У1

С44


Сковорода, Г. С. Сочинения [Текст] / Г. С. Сковорода. – Минск : Соврем. литератор, 1999. – 704 с.

Ш6(4УКР)1

С44


Сковорода, Г. С. Твори [Текст] : для старш. шк. віку / Г. С. Сковорода. – К. : Веселка, 1996. – 271 с.

Ш6(4УКР)

С44


Сковорода, Г. С. Твори [Текст] у 2 т. Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Г. С. Сковорода. – К. : Обереги, 1994. – 480 с.

Ш6(4УКР)1

С44


Сковорода, Г. С. Харківські байки [Текст] / Г. С. Сковорода – К. : Укрдержвидав, 1946. – 32 с.

У1

С44


Солонська, Н. Григорій Сковорода [Текст] / Н. Солонська // Бібл. вісн. – 1995. – № 1. – С. 22–27.


Софієнко, О. Сковорода [Текст] : вірш / О. Софієнко // Дзвін. – 2005. – № 7. – С. 10.


Софійчук, Г. Байки Григорія Сковороди [Текст] / Г. Софійчук // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 23–25.


Соя, Б .Г. Сковорода Г. С. - гордість українського народу [Текст] : [підсумковий урок] / Б. Г. Соя // Все для вчителя. – 1998. – № 8. – С. 30–32.


Сташків, О. Про шлях у вічність [Текст] : урок-бесіда про Г. Сковороду за романом В. Шевчука "Предтеча"/ О. Сташків // Дивослово. – 1994. – № 10–11. – С. 38–40.


Сулима, В. Розум небесний, розум земний [Текст] : до 275-річчя від дня народження Григорія Сковороди / В. Сулима // Київ. – 1997. – № 11–12. – С. 125–132.


Тичина, П. Г. Сковорода [Текст] : симфонія / П. Г. Тичина. – К. : Рад. письм., 1971. – 403 с.

У2

Т93


Тома, Л. Першорозум наш: Григорій Сковорода у контексті світової культури [Текст] / Л. Тома // Літ. Україна. – 2006. – № 7. – С. 7.


Уманська, Т. Тваринний світ у байках Григорія Сковороди [Текст] : про байки Г. Сковороди для 9 класу / Т. Уманська // Укр. мова та л-ра. – 2011. – № 33–34 (верес.). – С. 20–25.


Урбанович, Н. П. Літературний гурток [Текст] : вечір, присвячений творчості видатного українського філософа, письменника, педагога, просвітителя і народного мудреця Григорія Сковороди / Н. П. Урбанович // Позаклас. час. – 1998. – № 5. – С. 17–22.


Ушкалов, Л. Портрет Сковороди на тлі греко-римської старовини [Текст] : антична література у творчості Г. Сковороди / Л. Ушкалов // Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 97–100.


Федорчук, Л. Простір і колір як категорії художнього світу Григорія Сковороди [Текст] / Л. Федорчук // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 55–59.


Федчун, Н. Шляхами Григорія Сковороди [Текст] : (музей одного дня) / Н. Федчун // Дивослово. – 2008. – № 9 (верес.). – С. 21–25.


Фесенко, О. Європейський флер Григорія Сковороди [Текст] / О. Фесенко // Укр. мова та л-ра. – 2006. – № 41–43 (листоп.). – С. 72.


Хавунка, П. Щастя Григорія Сковороди [Текст] / П. Хавунка // Укр. мова та л-ра. – 2005. – № 38–39 (жовт.). – С. 10–13.


Цуркан Л. "Они не признавали никакого авторитета..." [Текст] : [життєвий та творчий шлях Г. С. Сковороди] / Л. Цуркан // Переяславська земля і світ людини. – К., 1998. – С. 191–196.

Т3(4УКР)

П27


Швець, В. Підсумковий урок за творчістю Григорія Сковороди [Текст] / В. Швець // Дивослово. – 2005. – № 9. – С. 29–30.


Шевчук, Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди [Текст] / Т. Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 11. – С. 48–53.


Шевчук, Т. Г. Гесс де Кальве і Г. Сковорода: історія літературознавчого міфу [Текст] / Т. Шевчук // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 83–89.


Шевчук, Т. Григорій Сковорода [Текст] : шлях мудреця : п'єса для позакласної роботи в шкільному театрі / Т. Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 1. – С. 29–32.


Шевчук, Т. Емблематичні збірки 16-17 ст. у рецепції Г. Сковороди [Текст] / Т. Шевчук // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 71–84.


Шевчук, Т. Музичний код творчості Григорія Сковороди [Текст] / Т. Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 24–34.


Шухорова, А. На шляху до істини.. [Текст] : на основі творів Григорія Сковороди й Ліни Костенко : матеріали до уроку в 11-му класі / А. Шухорова // Укр. мова та л-ра. – 2005. – № 38–39 (жовт.). – С. 17–20.


Сковорода – філософ


«Перший розум нації...» [Текст] : [Г. С. Сковорода : життя, діяльність, погляди] // Світ.-1998. – № 7. – С. 7.


Андрущенко, В. Сакральний світ Григорія Сковороди [Текст] / В. Андрущенко, М. Юрій // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2008. – Вип. 13. – С. 13–27.

Ч48

А43


Барабаш, Ю. Григорій Сковорода [Текст] / Ю. Барабаш // Слово і час. – 1997. – № 7. – С. 27–29.


Бацевич, Ф. Символогія біблійного слова Г. Сковороди [Текст] / Ф. Бацевич // Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософ. нариси. – К., 2009. – С. 20–55.

Ш1

Б31


Білецький, В. Есхатологічна спрямованість філософії Г. С. Сковороди [Текст] / В. Білецький // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 2. – С. 121–125.


Білоус, П. В. Творчість Григорія Сковороди [Текст]: філософські погляди Г. Сковороди / П. В. Білоус // Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст. : навч. посіб. / П. В. Білоус. – К., 2009. – С. 375–387.

Ш5(4УКР)

Б61


Бондаревська, І. Проблема і філософське обгрунтування у Григорія Сковороди [Текст] / І. Бондаревська // Філософ. обрії. – 2002. – № 8. – С. 3–5.


Бородій, М. До біографії Григорія Сковороди [Текст] : [кілька нововиявлених документів] // Слово і час. – 1998. – № 1. – С. 36–41.


Верба, Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди [Текст] : Сковорода і біблія / Г. Верба. – Тернопіль : Астон, 2007. – 656 с.

Ш5(4УКР)

В31


Войтюк, А. Григорій Сковорода: "Я доповнюю цим історію, а не руйную" [Текст] / А. Войтюк // Віче. – 2004. – № 11. – С. 69–73.


Воропай, О. Український філософ Григорій Сковорода [Текст] / О. Воропай // Визвол. шлях. – 1982. – № 8. – С. 925–933.


Гапоненко, Р. Мислитель минулого і питання сучасної культури спілкування [Текст] : [Г. С. Сковорода] / Р. Гапоненко // Гарт. – 1998. – 11 груд. – С. 12.


Горський, В. С. Філософія Григорія Сковороди [Текст] / В. С. Горський, К. В. Кислюк // Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – К., 2004. – С. 124–155.

Ю3

Г70


Гудзоватий, І. «У моїй любій Гунгарії...» [Текст]: [угорський період Г. Сковороди] // Голос України. – 1998. – 11 квіт. – С. 10.


Денисенко, А. Мандрівник-філософ Григорій Сковорода [Текст] / А. Денисенко // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1994. – № 11. – С. 34.


Дзира, Я. Національний мандрівний університет [Текст] : [філософські, політичні, культурологічні погляди Г. Сковороди] // Час. – 1997. – 27 листоп. – 3 груд. – С. 10.


Жилка, Г. У царині великого мислителя [Текст] : філософські ідеї Григорія Сковороди / Г. Жилка // Бібліотечка «Дивослова.» – 2008. – № 4. – С. 18–20.


Закала, М. Свобода, як одна з антропологічних проблем, які порушує Г. Сковорода [Текст] / М. Закала // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність : матеріали міжнар. наук. конф., 2–3 жовт. 2008 р., м. Чернівці / ред. М. Г. Марчук [та ін.]. – Чернівці, 2008. – С. 275–278.

Ю2

Ф56


Зязюн, І. «Філософія серця» Григорія Сковороди [Текст] / І. Зязюн // Шлях освіти. – 1998. – № 1. – С. 38–40.


Ільїн, В. Григорій Сковорода як відповідь на виклик епохи [Текст] : про філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди / В. Ільїн, Л. Ткаченко // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 44–46.


Калюжний, А. Є. Філософія серця Г. Сковороди [Текст] / А. Є. Калюжний // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 642–660.

Ю3

С44


Кашуба, М. Григорій Сковорода і російська філософія «срібного віку» [Текст] / М. Кашуба // Сковорода Григорій : ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 79–88.

Ю3

С44


Киркач, В. Н. Психічна структура людини крізь призму поглядів Г. С. Сковороди та К. Д Ушинського [Текст] / В. Н. Киркач // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 3. – С. 86–90.


Кисельов, М. Г. Сковорода - фундатор української філософії [Текст] / М. Г. Кисельов // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 88–96.

Ю3

С44


Козенко, Ю. Григорій Сковорода як основоположник української "філософії серця" [Текст] / Ю. Козенко // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : у 3 т. / ред. кол.: С. Пономаревський [та ін.]. – Чернігів, 2009. – Т. 2. – С. 55–57.

Т3(0=УКР)

У45


Колесник, М. Естетичні погляди Григорія Сковороди [Текст] / М. Колесник // Сівер. літопис. – 1996. – № 4. – С. 81–86.


Кондрашова, В. М. Гуманістичні ідеї Г. Сковороди [Текст] / В. М. Кондрашова // Почат. шк. – 1996. – № 2. – С. 51–53.


Кононенко, Т. Г. С. Сковорода - приятель мудрості українського терену [Текст] / Т. Кононенко // Українознавство. – 2003. – № 1. – С. 40–43.


Корнієнко, Н. М. Григорій Сковорода: гіпотеза щастя [Текст] / Н. М. Корнієнко // Філософ. і соціол. думка. – 1992. – № 11. – С. 113–129.


Кримський, С. Філософ, якого "не спіймав світ" [Текст] : філософія Г. Сковороди / С. Кримський // Україна Іncognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – К., 2005. – С. 145–146.

Т3(4УКР)

У45


Лисий, І. Навколо Сковороди [Текст] : з філософського життя України початку ХХ сторіччя / І. Лисий // Філософ. думка. – 2005. – № 2. – С. 67–82.


Мармуров, В. В. Дружба та любов як компоненти духовності в етико-аксіологічних концепціях Г. С. Сковороди та П. Д. Юркевича [Текст] / В. В. Мармуров, П. Г. Давидов // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 2. – С. 168–173.


Огородник, І. В. Філософія Сковороди [Текст] / І. В. Огородник, В. В. Огородник // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій : навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К.,1999. – С. 251–264.

Ю3

О39


Паласюк, Г. Григорій Сковорода і неплатонічна традиція [Текст] / Г. Паласюк // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. – Дрогобич, 2003. – Вип. 7. – С. 74–84.

Ч48

Л93


Петров, В. Г. С. Сковорода. Спроба характеристики [Текст] / В. Петров // Київ. старовина. – 2001. – № 4. – С. 109–120.


Пісоцький, В. Ідея толерантності в етиці Г. Сковороди [Текст] / В. Пісоцький // Сівер. літопис. – 1997. – № 6. – С. 86–94.


Пісоцький В. Ідея толерантності в етиці Григорія Сковороди [Текст] / В. Пісоцький // Людина і світ. – 1999. – № 10. – С. 49–51.


Подольська, Є. А. Філософія українського Просвітництва другої половини ХVІІ-ХVІІІ століття. Григорій Сковорода [Текст] / Є. А. Подольська // Філософія : підруч. для студ. вузів. / Є. А. Подольська. – К., 2006. – С. 356–373.

Ю2

П44


Поліщук Н. Філософська мова Григорія Сковороди у річищі західноевропейського філософського мислення [Текст] / Н. Поліщук // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 153–166.

Ю3

С44


Попович, М. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів «раннього Модерну» [Текст] / М. Попович // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 30–51.

Ю3

С44


Потапенко, Я. Постать Григорія Сковороди і українська культурно-національна традиція [Текст] / Я. Потапенко // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : у 3 т. / ред. кол.: С. Пономаревський [та ін.]. – Чернігів, 2009. – Т. 3. – С. 36–43.

Т3(0=УКР)

У45


Предко, О. І. Особливості трансформації змісту ідеї "внутрішньої" релігії у філософії Г. Сковороди [Текст] / О. І. Предко // Психологія релігії – К., 2008. – С. 44–54.

Ю9

П71


Прокопов, Д. Є. Філософія Г. Сковороди [Текст] / Д. Є. Прокопов // Історія української філософії / авт.кол.: С. В. Бондар [та ін.]. – К., 2008. – С. 271–282.

Ю3

И90


Протопов, Д. Образ змія в діаплогах Сковороди: контекст співвідношення трансцендентного та манентного [Текст] / Д. Протопов // Філос. думка. – 1998. - № 2. – С. 139–152.


Сирцова, О. Неогностичні тенденції у філософії Григорія Сковороди [Текст] / О. Сирцова // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 287–294.

Ю3

С44


Сирцова, О. Притча і міф в історіографії Г. Сковороди [Текст] / О. Сирцова // Київ. старовина. – 1995. – № 3. – С. 56–63.


Сініцина, А. Раціональність і духовність у філософії П. Лодія і Г. Сковороди [Текст] / А. Сініцина // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність : матеріали міжнар. наук. конф., 2–3 жовт. 2008 р., м. Чернівці / ред. М. Г. Марчук [та ін.]. – Чернівці, 2008. – С. 112–114.

Ю2

Ф56


Скакун, О. Питання держави і права в філософії Г. С. Сковороди [Текст] / О. Скакун // Право України. – 1995. – № 2. – С. 49–51.


Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали [Текст] : зб. наук. пр. / упоряд. В. М. Нічик. – К. : Наук. думка, 1992. – 383 с.

Ю3

С44


Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність. [Текст] / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – 716 с.

Ю3

С44


Солонська, Н. Григорій Сковорода [Текст] / Н. Солонська // Бібл. вісн. – 1995. – № 1. – С. 22–26.


Стадниченко, В. Мандрівний будитель народу [Текст] : Г. С. Сковорода / В. Стадниченко // Укр. культура. – 2002. – № 11–12. – С. 29–31.


Стогній, І. П. Про силу духу і вивчення Г.С. Сковороди [Текст] / І. Стогній // Освіта. – 1996. – 2 жовт. – С. 5.


Табачніков, І. А. Скарби духовні, невимірні [Текст] : [філософські погляди Г. Сковороди] / І. А. Табачніков // Філософ. і соціол. думка. – 1992. – № 6. – С. 113–129.


Ткачук, О. Реалізація у філософії Г. Сковороди засадничих принципів доби Бароко [Текст] / О. Ткачук // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 144–152.

Ю3

С44


Топтигін, О. Сонячне око [Текст] : про Григорія Сковороду / О. Топтигін // Шкіл. світ. – 2000. – № 5 (берез.). – С. 10.


Троїцька, Т. Філософсько-антропологічні роздуми Г. Сковороди про пізнання, самопізнання і саморозвиток людини [Текст] / Т. Троїцька // Нова парадигма : журн. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 71 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 3–9.

Ю

Н72


Ушкалов, Л. Три заваги про українськість Г. Сковороди [Текст] / Л. Ушкалов // Філософ. думка. – 2002. – № 5. – С. 108–127.


Ушкалов, Л. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди [Текст] / Л. В. Ушкалов, О. В Марченко. – Х. : Основа, 1993. – 152 с.

Ю3

У95


Федорчук, Л. Простір і колір як категорії художнього світу Григорія Сковороди [Текст] / Л. Федорчук // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 55–61.


Філософія Григорія Сковороди [Текст] / відп. ред. В. І. Шинкарук. – К. : Наук. думка, 1972. – 312 с.

1ФС

Ф56


Філософ-просвітитель Г. С. Сковорода [Текст] // Харків - моя мала Батьківщина : навч. посіб. / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2003. – С. 60–65.

Т3(4УКР)

Х21


Хохлачов, В. Український Сократ [Текст] : [Г. Сковорода] // Вісн. АН України. – 1994. – № 11–12. – С. 73–83.


Цимбаляк, М. "Серце тоді насичується, коли освічується" [Текст] : сенс людського життя, розміркування над афоризмами Григорія Сковороди / М. Цимбаляк // Укр. мова та л-ра. – 2011. – № 19–20 (трав.). – С. 15–23.


Чирка, Л. Г. Сковорода: атеїст чи богослов? [Текст] / Л. Г. Чирка // Мультиверсум: філософ. альманах. – К., 2001. – Вип. 27. – С. 91–98.

Ю

М90


Чорний, О. Світ Григорія Сковороди [Текст] / О. Чорний // Сівер. літопис. – 2003. – № 1. – С. 169 – 170.


Шикула, Г. Діалоги Григорія Сковороди як шлях до вдосконалення духовності людини [Текст] / Г. Шикула // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. – Дрогобич , 2003. – Вип. 7. – С. 84–94.

Ч48

Л93


Шинкарук, В. Проблеми філософії культури у творчості Г. С. Сковороди [Текст] / В. Шинкарук // Філософ. і соціол. думка. – 1995. – № 1–2. – С. 170–177.


Янів, В. Проблеми народного світогляду українців і спадщина Григорія Сковороди [Текст] / В. Янів // Нар. творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – С. 113–116.


Ярмусь, С. "Сродность" Г. Сковороди - проблема гносеологічна [Текст] / С. Ярмусь // Досвід віри українця : вибр. твори / С. О. Ярмусь. – К., 2007. – С. 164–165.

Э

Я75

Ярмусь, С. "Сродность" Григорія Сковороди і таїна християнських покликань [Текст] / С. Ярмусь // Досвід віри українця : вибр. твори / С. О. Ярмусь. – К., 2002. – С. 164–175.

Э

Я75


Ярмусь, С. Поняття щастя у філософії Григорія Сковороди [Текст] / С. Ярмусь // Досвід віри українця : вибр. твори / С. О. Ярмусь. – К., 2002. – С. 176–187.

Э

Я75


Ярошенко, Л. Національний «дух» у філософії Г. Сковороди [Текст] / Л Ярошенко // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 608–618.

Ю3

С44

Схожі:

555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека icon540 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека
Специфіка соціально-педагогічної діяльності з віл-інфікованою молоддю та профілактика віл-сніду
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Наукова бібліотека
Гриценко : до 30-річчя науково-педа­гогічної діяльності на посаді завідувача кафедри : біобібліогр покажч. / уклад. Н. П. Шуляр;...
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека iconЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка : з минулого в майбутнє : бібліогр покажч. / уклад. Н. Ф....
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Україні, навколо якої вони відбуваються. Виходячи з уроків воєнного конфлікту в Косово, можна стверджувати, що вони вже набули об'єктивного...
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека icon539 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Всесвітнє Братство, Всесвітній Орден. Одним з найбільш поширених визначень масонства є «система моралі викладена в алегоріях та проілюстрована...
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека iconЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ україна – колиска цивілізації людства
Україна – колиска цивілізації людства [Текст] : бібліогр покажч л-ри. – Чернігів, 2011
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Пересопницьке Євангеліє – визначна пам’ятка староукраїнської літературної мови І мистецтва хyi ст. Відшукав рукописну пам’ятку у...
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека iconІнформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка г Кафедра філософії та культурології чнпу під егідою іф...
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека icon527 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ
Ю. О. Гагарін став найвідомішою людиною на планеті. Про нього писали всі газети світу. Його нагородили орденами, медалями, дипломами,...
555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека iconЧернігівський національни педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека науково-бібліографічний відділ етика та психологія сімейного життя
Сьогодні збільшився розрив між статевим та соціальним дозріванням молоді. У 16 років молоді люди уже отримують паспорт, у 17 – можуть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи