Яковенко icon

Яковенко
Скачати 199.76 Kb.
НазваЯковенко
Дата24.11.2012
Розмір199.76 Kb.
ТипДокументи

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Наукова бібліотека

Науково-бібліографічний відділ


БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЯКОВЕНКО


Біобібліографічний покажчик


Чернігів

2011

УДК 012:577.1

ББК Я19:Е072

Я47


Борис Володимирович Яковенко : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 с.


Біобібліографічний покажчик «Борис Володимирович Яковенко» складений працівниками науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

У покажчику вміщено матеріал про життєвий і творчий шлях, а також список опублікованих праць доктора біологічних наук, професора кафедри хімії ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка Б. В. Яковенка.


Уклад. Л. А. Іполітова

Відп. ред. Г. Г. Макарова

Комп’ютерний набір Л. А. Іполітова

Комп’ютерна верстка і дизайн І. В. Руднік

Від упорядників


Біобібліографічний покажчик «Борис Володимирович Яковенко» продовжує серію «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про науковий та методичний доробок доктора біологічних наук, професора кафедри хімії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Яковенко Бориса Володимировича.

До покажчика увійшли опубліковані праці: підручники, навчально-методичні посібники, статті з фахових видань та видань, що продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів науково-практичних конференцій та з інших джерел. Всього – 76 наукових праць.

Представлений біобібліографічний покажчик складається з таких розділів:

  • За покликом серця (наукова біографія)

  • Хронологічний покажчик праць Бориса Володимировича Яковенка

  • Іменний покажчик співавторів

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. У межах одного року матеріал розміщено за алфавітом назв. Бібліографічний опис зроблено у відповідності з діючими державними стандартами та згідно з рекомендаціями ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення біобібліографічних покажчиків.

Видання розраховане на науковців, викладачів хіміко-біологічних факультетів вузів, факультетів фізичного виховання, учителів та методистів, студентів, магістрантів та аспірантів, працівників бібліотек. Воно може бути використане у науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та професійній діяльності.


^ ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

(наукова біографія)


Доктор біологічних наук, професор кафедри хімії Борис Володимирович Яковенко народився 18 червня 1944 року у місті Первомайськ Миколаївської (Одеської) області в сім’ї службовців.

У 1951 році пішов у перший клас Голопристанської середньої школи № 3 Херсонської області.

У 1961 році закінчив школу і вступив на перший курс природничого факультету Херсонського педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. У 1963 році був призваний до лав Радянської Армії. Після демобілізації, в 1966 році, продовжив навчання на природничому факультеті Херсонського педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1969 році та одержав кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи.

По завершенню навчання в Херсонському педінституті був направлений на дворічне стажування за спеціальністю «Аналітична хімія» в Інститут загальної і неорганічної хімії та Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР. По закінченню стажування у 1971 році зарахований на посаду інженера-хіміка кафедри фізики Херсонського педінституту.

З 1975 року розпочинається тернопільський період наукової роботи на посаді асистента кафедри хімії Тернопільського педагогічного інституту. Під керівництвом доктора біологічних наук, професора Явоненка Олександра Федотовича створюється наукова лабораторія та наукова біохімічна школа з вивчення особливостей обміну речовин в організмі великої рогатої худоби під впливом вітамінних і гормональних препаратів.

У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хімічна природа і фізіологічна роль пігменту слизової оболонки рубця великої рогатої худоби» і одержав науковий ступінь кандидата біологічних наук.

У 1980 році присвоєно звання доцента кафедри органічної і біологічної хімії Тернопільського педінституту. В 1982 році був призначений на посаду завідуючого цієї ж кафедри.

Із серпня 1982 року розпочався чернігівський період наукової і організаторської діяльності зі створення при Чернігівському педагогічному інституті імені Т. Г. Шевченка хіміко-біологічного факультету для забезпечення шкіл Північного регіону України вчителями хімії та біології.

Яковенко Б. В. став першим завідувачем новоствореної кафедри хімії майбутнього хіміко-біологічного факультету. Колектив факультету в особі однієї кафедри працював на вимогу того часу, йшов в ногу з життям, цікавився потребами сучасної школи. Від самого початку на факультеті працювали школа «Юний хімік» і «Школа майбутнього вчителя». Кожного року зростав набір студентів, колектив викладачів, створювалась відповідна матеріальна база. В 1986 році, згідно Наказу Міністерства освіти УРСР, хіміко-біологічному факультету було надано офіційний статус. Офіційного статусу набуває посада декана, замісника декана та завідувачів кафедрами.

1 вересня 1986 року був звільнений від обов’язків завідувача кафедри хімії та обраний першим деканом хіміко-біологічного факультету. В цілому, з початку 1982 року, починаючи з посади завідувача кафедри хімії, а згодом – декана хіміко-біологічного факультету, Б. В. Яковенко очолював факультет 21 рік.

У 1993 році захистив дисертацію на тему «Метаболізм гліцину в організмі коропа лускатого» на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук із спеціальності «Біохімія».

У 1995 році присвоєно вчене звання професора кафедри хімії.

Борис Володимирович зробив значний внесок у розвиток біохімії та методики викладання і вивчення хімії. За весь період його наукової діяльності опубліковані у фахових журналах або ж вийшли друком понад 76 наукових праць. Серед них навчальні посібники та підручники «Химия и биологическая химия» (1988), «Биохимия» (2001), «Біохімія» (2002), «Практикум з біологічної хімії» (2003), «Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу» (2009) для студентів факультету фізичного виховання та природничих спеціальностей, підготовлені в співавторстві з О. Ф. Явоненко та М. В. Шевряковим. Розроблені і впроваджені в педагогічний процес тести для контролю знань студентів з курсів «Аналітична хімія» та «Біохімія». Регулярно приймав участь в роботі наукових конференцій та симпозіумів.

За час роботи на посаді завідувача кафедри хімії, а потім на посаді декана хіміко-біологічного факультету Чернігівського педагогічного інституту (з 1998р. – університету) Борис Володимирович Яковенко виявив себе здібним та ініціативним організатором і, водночас, талановитим науковцем. Він був ініціатором та безпосереднім учасником створення матеріальної бази та наукової лабораторії з біохімії, де і до сьогодні виконуються курсові та дипломні роботи студентами, ведуться наукові дослідження викладачами та аспірантами вузу.

Плідну наукову роботу Б. В. Яковенко завжди успішно поєднує з організаційною та громадською діяльністю. Він являється членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з питань загальної педагогіки та історії педагогіки, фізичної культури, основ здоров’я в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка. Часто виступає в ролі опонента при захисті кандидатських дисертацій із спеціальності «Біохімія». Б. В. Яковенко – науковий керівник кандидатської дисертації Мехед  О. Б. на тему «Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа».

Борис Володимирович – прекрасний викладач, якого цінують і люблять студенти, поважають колеги. Ті, кому пощастило бути його учнями, навіть через багато років згадують його приємну посмішку, влучні вислови, змістовні і надзвичайно доступні для сприйняття лекції.

Наукові здобутки Б. В. Яковенка, їх внесок у справу підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів багаторазово були відзначені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», Почесними грамотами Чернігівської обласної ради.

У 1996 році став переможцем конкурсу «Соросівський доцент».

Одружений. Дружина – Яковенко Ольга Федорівна, 1955 р. н., працює на посаді старшого викладача на кафедрі дошкільної освіти та практичної психології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Має двох доньок.

З 1993 року Борис Володимирович Яковенко працює на посаді професора кафедри хімії.


ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ
^

Бориса Володимировича Яковенка


1974

Роль аміногрупи аденіну НАДН-Н+ та АТФ у реакції відновного амінування -кетоглутарової кислоти [Текст] // Укр. біохім. журн. – 1974. - Т. 46, № 3. - С. 376–383. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, М. В. Шевряков, С. З. Гжицький).

1975

Про природу пігменту слизової оболонки стінки рубця великої рогатої худоби [Текст] // Доповіді АН УРСР. Серія Б. – 1975. - № 1. - С. 75–78. (Співавт.: М. В. Шевряков, О. Ф. Явоненко, С. З. Гжицький).

1976

Значение железа и аскорбиновой кислоты в формировании пигмента слизистой оболочки стенки рубца у жвачных [Текст] // Сельскохозяйственная биология. – 1976. - Т. 11, № 6. - С. 831–835. (Соавт.: А. Ф. Явоненко).


Использование аммиака на синтетические процессы в стенке рубца жвачных [Текст] // Роль углекислоты и аммонийного азота в процессах биосинтеза : материалы Всесоюз. симп. (г. Киев, 20–22 апреля 1976 г.). – Боровск, 1976. – С. 109–113. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, Н. В. Шевряков).


К механизму реакции восстановительного аминирования альфа-кетоглутаровой кислотой [Текст] // Роль углекислоты и аммонийного азота в процессе биосинтеза : материалы Всесоюз. симп. (г. Киев, 20–22 апреля 1976 г.). - Боровск, 1976. - С. 94–96. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, Н. В. Шевряков).

1977

Хімічна природа і функція пігменту слизової оболонки рубця жуйних [Текст] // ІІІ Украинский биохимический съезд : тез. симпоз. докл. - Донецк, 1977. - С. 242–243. (Співавт.: О. Ф. Явоненко).


1978

Вплив заліза і аскорбінової кислоти на пігментацію слизової рубця великої рогатої худоби [Текст] // Вісн. с.-г. науки. – 1978. - № 3. - С. 68–72. (Співавт.: С. В. Крутовський, О. Ф. Явоненко, В. З. Курант).


Вплив карбоксиліну та сечовини на пігментацію слизової оболонки рубця великої рогатої худоби [Текст] // Вісн. с.-г. науки. – 1978. - № 6. - С. 56–59. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, Р. М. Шандрук).


1979

Влияние инсулина на липидный состав слизистой оболочки рубца крупного рогатого скота [Текст] // Вестн. с.-х. наук. – 1979. - № 1. – С. 31–33. (Соавт.: С. В. Крутовский, А. Ф. Явоненко).


Влияние инсулина на обмен аскорбиновой кислоты и никотинамидных коферментов в тканях кроликов [Текст] // IV Всесоюзный биохимический съезд : тез. науч. сообщ. – М., 1979. - Т. 3. - С. 50–51. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, Л. М. Романишина, А. С. Грицюк).


Влияние липидного состава пигментного комплекса на функциональное состояние слизистой рубца и продуктивность крупного рогатого скота [Текст] // Сельскохозяйственная биология. - 1979. – Т. 14, № 5. - С. 613–616. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, С. В. Крутовский).


Влияние разной диеты и мочевины на фосфолипидный состав слизистой оболочки рубца телят [Текст] // Роль углекислоты и аммонийного азота в регуляции обмена веществ и физиологических функций у гетеротрофных организмов. – К., 1979. (Соавт.: С. В. Крутовский, А. Ф. Явоненко, Г. И. Калачнюк).


Вплив інсуліну на ліпідний склад слизової рубця великої рогатої худоби [Текст] // Вісн. с.-г. науки. – 1979 - № 11. - С. 31–33. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, С. В. Крутовський).


Сравнительная характеристика отдельных биохимических показателей в тканях теплокровных и холоднокровных животных [Текст] // IV Всесоюзный биохимический съезд : тез. науч. сообщ. – М., 1979. – Т. 2. - С. 157. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, С. В. Крутовский, Р. Н. Шандрук).


1980

Содержание нуклеиновых кислот и белка в некоторых тканях карпа Cyprinus сarpio L. [Текст] // Гидробиол. журн. – 1980. - Т. ХVI, № 6. - С. 48–52. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. З. Курант).


1981

Влияние температуры и рН среды на активность некоторых аминотрансфераз в тканях карпа [Текст] // Гидробиол. журн. – 1981. – Т. ХVІІ, № 2. - С. 69–72. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. З. Курант).


Содержание белка и нуклеиновых кислот в некоторых тканях карпа, белого амура и толстолобика [Текст] // Гидробиол. журн. – 1981. - Т. ХVII, № 5. - С. 118–119. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. З. Курант).


1982

Влияние голодания на белковый обмен в мышечной ткани карповых рыб [Текст] // Гидробиол. журн. – 1982. - Т. ХVIII, № 5 - С. 100–105. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. З. Курант).


Вміст і шляхи можливого використання гліцину у коропових риб [Текст] // IV Український біохімічний з’їзд : тез. доп. – К., 1982. – Ч. 1. - С. 157. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, В. З. Курант).


Вплив бичого інсуліну на вміст деяких метаболітів у м’язовій тканині коропа лускатого [Текст] // ІV Український біохімічний з’їзд : тез. доп. – К., 1982. – Ч. 2. - С. 265–266. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, С. В. Крутовський, Р. М. Шандрук).


1983

Возрастные изменения содержания нуклеиновых кислот и белка в тканях карпа [Текст] // Гидробиол. журн. – 1983. - Т. ХІХ, № 5. - С. 75–78. (Соавт.: В. З. Курант, А. Ф. Явоненко).


1985

К методике определения общего количества липидов в тканях карпа чешуйчатого [Текст] // Гидробиол. журн. – 1985. - Т. ХХІ, № 4. - С. 87–89. (Соавт.: С. В. Крутовский, А. Ф. Явоненко, Р. Н. Шандрук, С. В. Бащук).


Сезонная динамика глицина в водоёмах и мышечной ткани карпа [Текст] / ред. «Гидробиол. журн.» АН УССР. – К., 1985. – 10 с. : ил. – Деп. в ВИНИТИ 2.09.85, № 6438–85. – Библиогр.: 29 назв. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко, А. А. Жиденко).


1986

Активность глутаминсинтетазы в тканях карпа в условиях голодания [Текст] // Гидробиол. журн. – 1986. - Т. 22, № 4. - С. 74–78. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко).


Влияние бычьего инсулина на содержание некоторых метаболитов в мышечной ткани карпа чешуйчатого [Текст] / ред. «Гидробиол. журн.» АН УССР. – К., 1986. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5723–В–86. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, С. В. Крутовский, Р. Н. Шандрук, В. З. Курант).


Влияние катионов металлов на глутаминсинтетазную активность печени и мышечной ткани карпа чешуйчатого [Текст] // V Всесоюзный биохимический съезд : тез. стенд. сообщ. – М., 1986. - Т. 2. - С. 240–241. (Соавт.: В. В. Грубинко, А. Ф. Явоненко).


Исследование активности ферментов системы детоксикации аммиака в организме карпа [Текст] // V Всесоюзный биохимический съезд : тез. стенд. сообщ. – М., 1986. - Т. 2. - С. 241–242. (Соавт.: В. В. Грубинко, А. Ф. Явоненко).


Исследование ферментов дезаминирования глицина в мышечной ткани карпа чешуйчатого [Текст] // V Всесоюзный биохимический съезд : тез. стенд. сообщ. – М., 1986. – Т. 3. - С. 291–292. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко, А. П. Третяк, А. В. Жиденко).


Некоторые ферментативные пути образования аммиака у карпа при голодании [Текст] // Ред. «Гидробиол. журн.» АН УССР. – К., 1986. – 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 2.06.86, № 8742–В–86. (Соавт.: В. В. Грубинко, А. Ф. Явоненко).


1987

Влияние голодания на активность аргиназы и содержание мочевины у карпа Cyprinus сarpio [Текст] // Вопр. ихтиологии. – 1987. - № 4. - С. 690–692. (Соавт.: В. В. Грубинко, А. Ф. Явоненко).


Вплив температури на вміст гліцину в окремих органах коропа [Текст] // V Український біохімічний з’їзд : тез. доп. - К., 1987. – Ч. 2. - С. 324–325. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, А. О. Жиденко).


Всмоктування гліцину в шлунково-кишковому тракті коропа [Текст] // V Український біохімічний з’їзд : тез. доп. - К., 1987. – Ч. 2. - С. 324. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, В. В. Грубінко).


Субклеточная локализация глутаминсинтетазной активности в мышечной ткани и печени карпа [Текст] // Укр. биохим. журн. – 1987. - Т. 59, № 3. - С. 73–76. (Соавт.: В. В. Грубинко, А. Ф. Явоненко).


Ферментативная адаптация азотистого обмена карпа к голоданию [Текст] // Первый симпозиум по экологической биохимии рыб : тез. докл. - Ярославль, 1987. - С. 224–226. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко, А. А. Жиденко).


1988

Глутаминсинтетазная и глутаминазная активность в организме молоди карпа при выходе из зимовки [Текст] // Рыбное хозяйство : респ. межвед. тем. науч. сб. – К., 1988. - Вып. 42. - С. 45–49. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко, А. А. Жиденко).


Особенности функционирования ферментативных путей образования энергии у карповых рыб в условиях зимовки [Текст] // Экологическая энергетика животных : тез. докл. Всесоюз. совещ. (Суздаль, 31 окт.–3 нояб. 1988 г.). - Пущино, 1988. - С. 214–216. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко, А. А. Жиденко).


Химия и биологическая химия [Текст] : учеб. пособ. для студ. ф-тов физ. воспитания пед. ин-тов. - К. : Выща шк., 1988. – 414 с. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, С. В. Крутовский, Т. С. Куратова, З. Я. Крайнер).


1989

Зависимость выживаемости молоди карпа в условиях зимовки от содержания свободных аминокислот и белков в мышечной ткани рыб [Текст] // Рыбное хозяйство : респ. межвед. тем. науч. сб. – К., 1989. - Вып. 43. - С. 24–29. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко, А. А. Жиденко).


Малат, сукцинат и лактатдегидрогеназная активность печени и белых мышц карпа в период зимовки [Текст] / ред. «Гидробиол. журн.» АН УССР. – К., 1989. – 8 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2646–В89. (Соавт.: А. Ф. Явоненко, В. В. Грубинко).


1990

Влияние температуры акклимации на скорость дезаминирования глицина в белой мускулатуре и гепатопанкреасе карпа [Текст] / ред. «Гидробиол. журн.» АН УССР. – К., 1990. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4879–В90. (Соавт.: А. Ф. Явоненко).


Состояние энергогенерирующей системы в тканях у зимующей молоди карпа [Текст] / ред. «Гидробиол. журн.» АН УССР. – К., 1990. – 26 с. - Деп. в ВИНИТИ, № 61–В90. (Соавт.: А. А. Жиденко, А. Ф. Явоненко).


1991

Глиоксилаткарболигазная активность гепатопанкреаса и белых мышц карпа [Текст] / ред. «Гидробиол. журн.» АН УССР. – К., 1991. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 3561–В91. (Соавт.: А. Ф. Явоненко).


1992

Малик-ензиматична активність гепатопанкреасу та білих м’язів коропа лускатого [Текст] // VI Український біохімічний з’їзд : тез. доп. (м. Київ, травень 1992 р.). - К., 1992. - Ч. 1. - С. 154. (Співавт.: О. Ф. Явоненко).


1994

Ізоцитратазна та ізоцитратдегідрогеназна активність гепатопанкреасу та білих м’язів коропа лускатого [Текст] // Всеукраїнська конференція з фізіології і біохімії тварин : тез. доп. – Львів, 1994. - С. 183–184. (Співавт.: О. Ф. Явоненко).


1996

Перетворення гліоксилату в організмі коропа [Текст] // Екологія, охорона природи, екологічна освіта і виховання : зб. ст., присвяч. 80-річчю ЧДПІ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. - С. 28–34. (Співавт.: О. Ф. Явоненко, В. О. Коваль).


1997

Фруктозо-1,6-дифосфатазна активність в організмі коропа в умовах голодування [Текст] // VІІ Український біохімічний з’їзд : тез. доп. – К., 1997. - Ч. ІІ. - С. 23. (Співавт.: В. О. Коваль, О. Ф. Явоненко).


1998

Влияние аммиака на фруктозо- 1, 6-дифосфатазную активность в организме карпа в условиях зимнего голодания [Текст] // Экология и молодёжь : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Гомель, 1998. – Т. 1, ч. 2. – С. 98–99. (Соавт.: В. А. Коваль).

1999

Роль циклу дикарбонових кислот та гліцину в енергозабезпеченні риб [Текст] // Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин. Серія: «Фізіологія і біохімія». - Львів, 1999. – Вип. 1 (3). - С. 84–87. (Співавт.: О. Ф. Явоненко).


2000

Фруктозо-1,6-дифосфатазная активность в организме карпа при зимнем голодании и под влиянием некоторых токсикантов [Текст] // Гидробиол. журн. – 2000. – Т. 36, № 2. – С. 95–99. (Соавт.: В. А. Коваль).


2001

Биохимия [Текст] : учеб. пособ. для студ. спец. «Физкультура» пед. ун-тов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сумы : Университетская книга, 2001. – 374 с. (Соавт.: А. Ф. Явоненко).


Глюкозо-6-фосфатазна активність в печінці та білих м’язах коропа в період зимового голодування та під впливом токсикантів [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2001. - № 4 (15). – С. 51–52. – (Спецвипуск: «Гідроекологія»). (Співавт.: В. О. Коваль).


Концентрація гліцину та інших амінокислот у водоймах [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2001. - № 3 (14). – С. 242–243. – (Спецвипуск: «Гідроекологія»). (Співавт.: О. Б. Мехед).


2002

Біохімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2002. – 380 с. (Співавт.: О. Ф. Явоненко).

Залежність ізоцитратдегідрогеназної та ізоцитратазної активності в організмі коропа від температури середовища [Текст] // Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74, № 46 (додаток 2). – С. 99. (Співавт.: О. Б. Мехед).


2003

Активність ключових ферментів вуглеводного обміну в організмі коропа лускатого в умовах токсикозу [Текст] // Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 2003. – Вип. 6. – С. 20–25. (Співавт.: О. Б. Мехед).


Біохімічні зміни в організмі коропа лускатого під впливом гербіцидного забруднення навколишнього середовища [Текст] // Фальцфейнівські читання : матеріали міжнар. наук. конф., 23–25 квітня 2003 р. – Херсон, 2003. – С. 395–396.(Співавт.: О. Б. Мехед).


Вплив пестицидного забруднення, як результату хімізації сільського господарства, на водні екосистеми [Текст] // Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій : матеріали наук.-практ. конф., 16–17 жовтня 2003 р. – Мелітополь, 2003. – С. 43–45. (Співавт.: О. Б. Мехед).


Практикум з біологічної хімії [Текст] : навч. посіб. для студ. біол. спец. і ф-тів фіз. вихов. і спорту ВНЗ. – Суми : Університетська книга, 2003. – 204 с. (Співавт.: М. В. Шевряков, О. Ф. Явоненко).


Природно-заповідний фонд Чернігівської області: історія формування, сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] // Фальцфейнівські читання : матеріали міжнар. наук. конф., 23–25 квітня 2003 р. – Херсон, 2003. – С. 137–141. (Співавт.: Ю. О. Карпенко, Т. Г. Дадашева).


Природно-заповідний фонд Чернігівської області та його роль у збереженні фіторізноманіття [Текст] // Державний кадастр рослинного світу України: принципи підготовки та ведення в Чернігівській області : навч.-метод. посіб. для ведення держ. кадастру рослин. світу в Черніг. обл. – Чернігів, 2003. – С. 89–93. (Співавт.: Ю. О. Карпенко, Т. Г. Дадашева).


2004

Активность некоторых ферментов углеводного обмена в тканях сеголеток и двухлеток карпа в осенний период [Текст] // Гидробиол. журн. – 2004. – Т. 40, № 3. – С. 83–89. (Соавт.: О. Б. Мехед, А. А. Жиденко).


Біомеханічні особливості хребта людини [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 147–151. – (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: О. Ф. Явоненко, М. О. Носко).


Вплив зенкору на вміст глюкози та активність ферментів глюконеогенезу у тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) за різних температур [Текст] // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, № 3. – С. 110–113. (Співавт.: О. Б. Мехед, А. О. Жиденко).


2005

Використання методів математичної статистики в педагогічних дослідженнях [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 30. – С. 167–169. (Серія: Педагогічні науки). (Співавт.: М. О. Носко, Ю. А. Скрипченко).


Вплив гербіцидного забруднення водного середовища на вміст малату, оксалоацетату, лактату, пірувату і активність ЛДГ та МДГ в тканинах коропа [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2005. – № 3 (26). - С. 302–304. – (Спецвип.: Гідроекологія). (Співавт.: О. Б. Мехед).


Вплив токсикантів на активність лактатдегідрогенази в організмі коропа [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2005. – № 3 (26). – С. 210–211. – (Спецвип.: Гідроекологія). (Співавт.: В. О. Коваль).


Зміни вмісту аденілатів в тканинах цьоголітки та дволітки коропа при дії пестицидів [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2005. – № 3 (26). – С. 299–301. – (Спецвип.: Гідроекологія). (Співавт.: О. Б. Мехед, А. О. Жиденко).


2006

Вплив токсикозу гербіцидом раундап на активність деяких катаболічних ферментів в тканинах коропа [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 40, № 1. – С. 51–56. - (Серія: Біологічні науки). (Співавт.: О. Б. Мехед, Ю. В. Дейнеко).


Проблеми раціонального використання рекреаційного потенціалу лісопарку «Ялівщина» [Текст] // Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю з дня народж. В. В. Докучаєва (м. Суми, 21–23 вересня 2006 р.). – Суми, 2006. – С. 177–178.


Сезонна динаміка токсичного впливу гербіцидів на активність ферментів кінцевих реакцій глюконеогенезу і рівень глюкози в тканинах коропа [Текст] // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду, Харків, 24–27 жовтня 2006 р. – Х., 2006. – Т. 1. – С. 150–151. (Співавт.: О. Б. Мехед).


2009

Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. технол. та біол. спец. ун-тів / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 289 с. (Співавт.: М. В. Повстяной, М. В. Шевряков).


Дія токсикантів різної природи на вміст кетокислот в організмі коропа в період зимового голодування [Текст] // Рибне господарство : міжвідом. темат. наук. зб. – К., 2009. – Вип. 67. – С. 81–87. (Співавт.: В. О. Коваль, О. Б. Мехед).


2010

Вплив гербіцидного забруднення водного середовища на метаболічні процеси в тканинах білого амура [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2010. – № 2 (43). – С. 353–356. – (Спецвип.: Гідроекологія).


Зміни активності ензимів кінцевих реакцій глюконеогенезу за дії факторів водного середовища у тканинах риб різних видів [Текст] // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82, № 4. – С. 282. (Співавт.: О. Б. Мехед, В. О. Коваль).


2011

Активність деяких ферментів у печінці коропа за дії гербіцидів [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2011. – № 2 (47). – С. 233–236. (Співавт.: О. П. Третяк, О. Б. Мехед, С. М. Деркач, Н. В. Чкана).


Перетворення гліцину в організмі коропа при токсичному навантаженні важкими металами [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2011. – № 2 (47). – С. 193–197. (Співавт.: В. О. Коваль).


^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Бащук С. В. - 11

Гжицький С. З. - 8

Грицюк А. С. - 9

Грубінко В. В. – 11, 12, 13, 14

Дадашева Т. Г. – 17, 18

Дейнеко Ю. В. - 19

Деркач С. М. - 21

Жиденко А. О. – 11, 12, 13, 14, 18, 19

Калачнюк Г. І. - 10

Карпенко Ю. О. – 17, 18

Коваль В. О. – 15, 16, 19, 20, 21

Крайнер З. Я. - 14

Крутовський С. В. – 9, 10, 11, 12, 14

Курант В. З. – 9, 10, 11, 12

Куратова Т. С. - 14

Мехед О. Б. – 16, 17, 18, 19, 20, 21

Носко М. О. - 18

Повстяной М. В. - 20

Романишина Л. М. - 9

Скрипченко Ю. А. - 18

Третяк О. П. – 12, 21

Чкана Н. В. - 21

Шандрук Р. М. – 9, 10, 11, 12

Шевряков М. В. – 8, 17, 20

Явоненко О. Ф. – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


ЗМІСТ


Від упорядників 3


За покликом серця (наукова біографія) 4


Хронологічний покажчик праць

Бориса Володимировича Яковенка 8


Іменний покажчик 22


БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЯКОВЕНКО


Біобібліографічний покажчик


Укладач Л. А. Іполітова


Відповідальний редактор Г. Г. Макарова


Комп’ютерний набір Л. А. Іполітова


Комп’ютерна верстка і дизайн І. В. Руднік

Схожі:

Яковенко iconТ. О. Шевченко, М. М. Яковенко Методичні вказівки
Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму...
Яковенко iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. О. Ткачов, М. М. Яковенко Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Облік води та експлуатація водомірного господарства» (для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Яковенко iconДо практичних занять по дисципліні  санітарно-технічне обладнання будинків 
Водні ресурси специальності, 092600 – Водопостачання та водовідведення. Уклад.: Н. Ю. Колеснік, М. М. Яковенко – Харків: хнамг, 2009....
Яковенко iconУдк 342. 5 Яковенко Д. А., проф
Проблемы организации эффективного финансового контроля при переходе на бюджетирование, ориентированное на результат и “программный”...
Яковенко iconЯковенко В. Повсякденне життя житомирян в умовах окупації (липень 1941 – грудень 1943 рр.)
Великої Вітчизняної війни належить до однієї з найбільш недосліджених І сфальсифікованих сторінок історії нашого народу
Яковенко iconМіністерство Освіти І Науки України
Водопостачання та водовідведення", 092101 "Промислове та цивільне будівництво", 092103 "Міське будівництво та господарство". Укл....
Яковенко iconО., Яковенко Т. В. Формування критичного мислення у студентів інженерно-педагогічних внз постановка проблеми
Звідси основним завданням системи освіти стає створення сприятливих умов для їхнього прояву й задоволення [1, с. 30]
Яковенко iconМетодичні вказівки
«Інженерна гідравліка» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926 «Водні ресурси» спеціальності 092600 –...
Яковенко iconМіністерство Освіти І Науки, молоді та спорту україни
Облік води та експлуатація водомірного господарства" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 092601, 06010108...
Яковенко iconЕ. А. Неловкина-Берналь, Г. А. Яковенко, Ю. И
Д46 Ділові клінічні ігри з педіатрії [Текст] : [навч метод посібник для викладачів вмнз IV рівня акредитації] / Ю. В. Марушко, І....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи