Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» icon

Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта»
Скачати 192.16 Kb.
НазваПрограма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта»
Дата23.09.2012
Розмір192.16 Kb.
ТипДокументи

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

комплексного фахового екзамену з технологічної освіти

для вступу на навчання для здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр»

за напрямом: 7.01010301 «Технологічна освіта»

8.01010301 «Технологічна освіта»


Чернігів 2012

Пояснювальна записка

Іспит проводиться у формі тестування. До складу тестів включено 25 комплексних питань, які відповідають змісту освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010103 Технологічна освіта. На виконання завдань відводиться 120 звилин.

Максимальна кількість тестових балів – 100 б. Оцінювання проводиться з а шкалою від 100 до 200 балів. Абітурієнти, які отримали менше 124 балів до конкурсу не допускаються.

^ Зміст програми

І. Загальна психологія

 1. Предмет психології. Завдання психології. Принципи психології.

 2. Класифікація методів психології. Методи збору інформації: експеримент, спостереження та їх види, анкетування, тестування, опитування, бесіда, інтерв’ю. Методи обробки інформації: кількісна та якісна обробка результатів.

 3. Поняття про відчуття. Види відчуттів. Зорові відчуття, процес їх виникнення. Особливості зорових відчуттів. Слухові відчуття, процес її виникнення. Особливості слухових відчуттів. Нюхові відчуття. Смакові відчуття. Тактильні відчуття. Температурні відчуття. Больові відчуття. Органічні відчуття. Кінестетичні відчуття. Статичні відчуття. Загальні властивості відчуттів.

 4. Поняття про сприймання. Види сприймання. Сприймання простору. Сприймання часу. Сприймання руху. Сприймання тексту. Індивідуальні особливості сприймання.

 5. Визначення пам’яті. Теорії фізіологічної основи пам’яті. Види пам’яті. Мимовільна і довільна пам’ять. Мимовільне і довільне запам’ятовування. Смислове і механічне запам’ятовування. Види відтворення. Впізнавання. Згадування. Спогади. Забування. Індивідуальні відмінності в пам’яті.

 6. Поняття про уяву. Уява. Процеси створення образів уяви. Мимовільна і довільна уява. Види уяви залежно від характеру діяльності людини. Види уяви за її змістом. Мрія. Індивідуальні особливості уяви людини.

 7. Визначення мислення. Дії та операції мислення. Порівняння. Аналіз і синтез. Абстрагування і узагальнення. Судження. Умовиводи. Поняття. Засвоєння понять. Види мислення. Індивідуальні відмінності в мисленні людей.

 8. Поняття про увагу. Фізіологія уваги. Види уваги. Форми уваги. Характерні особливості уваги.

 9. Загальне поняття про волю. Мимовільні і довільні дії. Специфічно людські довільні дії. Власне вольові дії людини. Основні фази складної вольової дії. Вольові якості особистості.

ІІ. Вікова та педагогічна психологія

 1. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології. Основні поняття психічного розвитку, психології навчання та виховання. Рушійні сили та умови психічного розвитку.

 2. Соціальна ситуація розвитку підлітків, психологічні новоутворення і провідна діяльність.

 3. Криза 13-років: причини, прояви, варіанти подолання негативних наслідків.

 4. Особливості спілкування підлітків з однолітками.

 5. Особливості спілкування підлітків з дорослими.

 6. Характеристика анатомо-фізіологічного розвитку підлітків.

 7. Розвиток пізнавальних психічних процесів у підлітків.

 8. Розвиток особистості підлітків. Рефлексія та її роль у розвитку самосвідомості підлітків.

ІІІ. Загальна педагогіка

 1. Предмет і об'єкт педагогіки. Функції педагогіки. Структура сучасної педагогіки.

 2. Категорії педагогіки. Виховання. Навчання. Освіта. Знання. Вміння. Навички.

 3. Поняття дидактики. Категорії дидактики. Поняття про процес навчання.

 4. Поняття про навчання. Учіння та викладання. Етапи засвоєння знань.

 5. Поняття дидактичних принципів. Характеристика принципів навчання.

 6. Поняття змісту освіти. Характеристика змісту освіти в школах України. Основні документи, що зумовлюють зміст навчання. Навчальний план. Навчальна програма. Підручник.

 7. Суть форм організації навчального процесу в школі. Структура уроку. Типи уроків.

 8. Поняття методів навчання. Прийоми та методи навчання. Класифікація методів навчання.

 9. Функції перевірки і оцінки знань. Основні види перевірки навчальних досягнень учнів. Оцінка знань. Педагогічні вимоги до оцінки знань.

 10. Поняття позаурочної роботи. Семінарські заняття, їх роль, класифікація. Факультативні заняття. Навчальні екскурсії. Предметні гуртки.

 11. Характеристика принципів виховання.

 12. Напрямки виховання.

 13. Поняття методів виховання та їх класифікація.

 14. Позакласна та позашкільна виховна робота. Методика підготовки та проведення класної години.

 15. Закон України "Про загальну середню освіту". Система загальної середньої освіта. Структура сучасної загальноосвітньої школи.

 16. Методична робота в школі. Педагогічна рада школи. Атестація вчителів.

 17. Професія вчителя. Функції вчителя.

 18. Основні компоненти техніки мови. Професійні вимоги до техніки мови вчителя.

 19. Поняття та функції спілкування. Стилі спілкування вчителя.

^ IV. Методика технічної праці

Методика навчання технології деревообробки

 1. Методика вивчення теми: "Конструкційні матеріали та їх вибір" 5 клас. Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів. Породи дерев. Будова дерева. Розміщення волокон у деревині. Поняття про виготовлення шпону, фанери, деревоволокнистих (ДВП), деревостружкових плит (ДСП), їх призначення.

 2. Методика вивчення теми: "Конструкційні матеріали та їх вибір", 7 клас. Деревина – основний матеріал для столярного і теслярського виробництва. Види деревини. Пиломатеріали, їх види, способи одержання та призначення.

 3. Методика вивчення теми: "Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інструментів. Прийоми вимірювання та розмічання", 5 клас. Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інструментів: лінійки, кутника, складного метра, рисувалки. Прийоми вимірювання, лінійкою, кутником, складним метром. Прийоми розмічання за шаблонами та інструментами Відомості про припуски на обробку.

 4. Методика вивчення теми: "Прийоми пиляння фанери і ДВП ножівкою та лобзиком", 5 клас. Прийоми пиляння фанери і ДВП ножівкою та лобзиком. Свердління отворів коловоротом, ручним дрилем. Обпилювання фанери рашпилем. Шліфування фанери та ДВП шліфувальним папером.

 5. Методика вивчення теми: "Складання виробів", 5 клас. Прийоми з’єднання деталей за допомогою цвяхів і шурупів, клею ПВА; зачищення з’єднань та остаточна обробка виробів з фанери.

 6. Методика вивчення теми: "Технологічні процеси ручної та механічної обробки деталей виробів з деревини", 7 клас. Вимоги до вибору заготовок для роботи на токарному верстаті. Підготовка заготовок для точіння. Способи закріплення заготовок. Інструменти для вимірювання, розмічання і контролю. Поняття про припуски на обробку. Прийоми економії матеріалу під час розмічання. Інструменти для токарної обробки деревини. Чорне і чистове обточування циліндричних і конічних поверхонь; точіння уступів і канавок. Підрізання і відрізання деталей. Правила безпечної роботи на токарному верстаті.

 7. Методика вивчення теми: "Технологія довбання отворів різних форм на заготовках із деревини (виготовлення шипового з'єднання)", 8 клас. Технологія довбання та ручного свердління отворів різних форм на заготовках із деревини. Визначення послідовності виготовлення виробів з отворами різних геометричних форм. Різання стамескою за розміткою. Пристрої і пристосування для свердління отворів діаметром понад 30 мм. Довбання отворів різної геометричної форми. Правила безпечної праці під час виконання робіт.

 8. Методика вивчення теми: "Токарний верстат для обробки деревини СТД-120 М як технологічна машина", 7 клас. Токарний верстат для обробки деревини. Його будова та призначення. Кінематична схема верстата. Управління верстатом. Технологічні пристрої для верстата, їх призначення. Правила безпечної роботи на верстаті.

^ Методика навчання учнів технологіям металообробки

 1. Методика вивчення теми: "Конструкційні матеріали та їх вибір", 6 клас. Види і призначення тонколистового металу. Механічні властивості металів. Поняття про виготовлення тонколистового металу і дроту. Види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого сталевого дроту.

 2. Методика вивчення теми: "Конструкційні матеріали та їх вибір", 7 клас. Метали – основні матеріали для машинобудівних галузей виробництва. Основні властивості металів: твердість, міцність, пластичність, пружність, крихкість, колір. Окислення металів та боротьба з нею. Уявлення про виробництво сортового прокату. Профілі прокату.

 3. Методика вивчення теми: "Технологічний процес різання тонколистового металу ножицями", 6 клас. Особливості й прийоми різання тонколистового металу ручними і важільними ножицями. Технологічна послідовність виготовлення плоских та об’ємних деталей.

 4. Методика вивчення теми: “Монтаж виробів”, 6 клас. Прийоми та способи з’єднання деталей з тонколистового металу: однофальцевим швом (інструменти, пристрої) технологічна послідовність виконання з’єднання. Види заклепок. Будова інструменту та пристроїв для заклепкових з’єднань і прийоми їх застосування. Поняття про контактне електрозварювання деталей з тонколистового металу.

 5. Методика вивчення теми: "Техніка", 6 клас. Призначення і будова свердлильного верстата (Типові деталі на верстаті). Основні рухи різання на свердлильному верстаті.

 6. Методика вивчення теми "Техніка", 7 клас. Токарно-гвинторізний верстат – технологічна машина, його будова. Поняття про режим різання. Прийоми управління верстатом.

 7. Методика вивчення теми: "Технологічні процеси механічної обробки деталей виробів ", 7 клас. Обробка деталей на токарно-гвинторізному верстаті. Токарні різці. Кути різця. Вибір режимів різання. Способи установлення та закріплення різців і заготовок. Прийоми обточування циліндричних поверхонь: точіння канавок, підрізання, відрізання. Припуски.

 8. Методика вивчення теми: "Технологія нарізання різьби", 8 клас. Метрична різьба. Елементи різьби. Позначення зовнішньої і внутрішньої різьби на кресленнях. Різьбонарізний інструмент і пристрої, їх будова. Визначення за довідковими таблицями діаметра стержня для зовнішньої різьби і діаметра свердла для внутрішньої різьби. Прийоми нарізання різьби.

 9. Методика вивчення теми: "Технологія термічної обробки металів", 8 клас. Поняття про термічну обробку металів. Види термічної обробки: відпалювання, нормалізація, загартування, відпуск. Властивості сталі залежно від вмісту вуглецю. Правила безпечної праці під час виконання термічної обробки.

 10. Методика вивчення теми: "Настільний горизонтально-фрезерний верстат – технологічна машина", 8 клас. Призначення і будова верстата. Фрези і технологічні пристрої. Прийоми управління верстатом. Вибір режимів різання. Догляд за верстатом.

 11. Методика вивчення теми: "Технологічні процеси ручної і механічної обробки деталей виробів" 9 клас. Технологія слюсарно-складальних робіт. Суть операцій розпилювання і припасування пазів, пройм, отворів з плоскими і криволінійними поверхнями.

^ Методика навчання електротехнічним роботам

 1. Методика вивчення теми: “Електрична енергія в господарстві держави і в побуті”, 5 клас. Електричне коло (джерело струму, з’єднувані проводи, споживач). Електромонтажні інструменти (бокорізи, плоскогубці, круглогубці, викрутка) та прийоми роботи з ними. Будова і призначення ізольованих проводів електрошнурів та ізоляторів. Правила електробезпеки.

 2. Методика вивчення теми: “Електротехнічна арматура. Побутові переносні електричні прилади”, 5 клас. Будова і призначення електричної арматури (ламповий патрон, вимикач, штепсельне з’єднання). Проста електрична схема. Умовні позначення на електричних схемах. Правила вмикання переносних побутових освітлювальних приладів у електричну мережу. Електроосвітлювальна арматура.

 3. Методика вивчення теми: "Поняття про квартирну освітлювальну електромережу", 6 клас. Поняття про квартирну освітлювальну мережу. Поняття про автоматичний захист освітлювальної мережі від перенавантажень за допомогою плавких запобіжників. Призначення електролічильника, зняття показників і розрахунок вартості споживчої електроенергії. Економія електроенергії у побуті.

 4. Методика вивчення теми: "Колекторний електродвигун", 8 клас. Будова, принцип дії та призначення колекторного електродвигуна. Паспортні дані колекторних двигунів. Технічний догляд за електродвигунами.

 5. Методика вивчення теми: "Елементи електроніки", 9 клас. Напівпровідниковий діод та його застосування. Випрямляч змінного струму. Схеми випрямлення. Згладжуючи фільтри. Поняття про стабілізатори.

 6. Методика вивчення теми: "Елементи автоматики", 9 клас. Поняття про автоматичні системи. Захист, контроль і регулювання за допомогою автоматичних пристроїв. Типи датчиків, виконуючих та індикаторних пристроїв.

^ Методика навчання основам техніки

 1. Методика вивчення теми: "Техніка", 5 клас. Типові і спеціальні деталі. Види та призначення типових деталей машин; їх позначення на кінематичних схемах. Види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі, рознімні і нерознімні.

 2. Методика вивчення теми: "Техніка", 6 клас. Поняття про механізми. Призначення і будова механізмів передавання і перетворення руху. Умовні позначення передач і механізмів на кінематичних схемах.

 3. Методика вивчення теми: "Техніка", 7 клас. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги у порівнянні з ручними і механічними знаряддями праці. Загальна будова електричного приводу (на прикладі токарного верстата).

^ Методика вивчення професійної діяльності людини та її вибору

 1. Методика вивчення теми: "Професійна діяльність людини та її вибір", 7 клас. Поняття про професію. Класифікація професій залежно від предмету праці. Специфіка предмету, знарядь та умов праці кожного типу професій. Відомості про галузеву кваліфікацію професій.

 2. Методика вивчення теми: " Професійна діяльність людини та її вибір. Принципи вибору професій", 8 клас. Загальні уявлення про професію, спеціальність, посаду. Принципи вибору професії: “хочу” – схильності, інтереси, побажання особистості; “можу” – об’єктивні можливості людини, “потрібно” – потреби ринку праці у фахівцях. Професіограма як джерело інформації про професію.

^ V. Практикум у навчальних майстернях

а) Механічна обробка металу

Модуль І. Будова токарно-гвинторізного верстата, керування верстатом та його наладка.

 1. Система класифікації металообробних верстатів. Місце токарних верстатів в цій системі. Історичний розвиток верстатобудування Основні частини токарно-гвинторізного верстата. Призначення частин та їх розташування.

 2. Правила внутрішнього розпорядку під час роботи у механічній майстерні з обробки металів. Правила безпеки праці при роботі з обладнанням майстерні. Протипожежні заходи, виробнича санітарія і особиста гігієна.

 3. Значення НОП у роботі токаря та фрезерувальника. Правила догляду за металообробними верстатами.


Модуль II.Проектування та виготовлення виробів із зовнішніми і внутрішніми циліндричними та конічними поверхнями.

 1. Обробка зовнішніх циліндричних та торцевих поверхонь. Пристосування до токарного верстата. Різці для обробки циліндричних і торцевих поверхонь. Обробка гладких та ступінчатих циліндричних валиків, підрізання торців та уступів. Прорізування канавок та відрізання заготовок.

 2. Обробка конічних поверхонь встановленим широким різцем. Види конічних поверхонь, елементи конуса. Обробка конічних поверхонь за допомогою повороту салазок верхнього супорта. Обробка конічних поверхонь в центрах при зміщенні задньої бабки. Обробка конічних поверхонь за допомогою конусної лінійки. Обробка внутрішніх конічних поверхонь.

Модуль ІІІ. Нарізання різьби на токарних верстатах, та виготовлення фасонних поверхонь

 1. Способи нарізання різьби на токарно-гвинторізному верстаті. Види різьби та їх класифікація

 2. Способи виготовлення фасонних поверхонь на токарно-гвинторізному верстаті: з використанням двох подач повздовжньої та поперечної; за допомогою фасонних різців, ріжуча кромка яких копіює фасонну поверхню; за допомогою копірів та слідкуючих пристроїв; за допомогою важільних пристосувань.

Модуль ІV. Проектування та виготовлення виробів, які включають деталі виготовлені на токарному та фрезерному верстатах та збиральні операції.

 1. Фрезерування плоских поверхонь. Фрезерування поверхонь циліндричними фрезами та набором фрез.

 2. Фрезерування уступів та пазів. Відрізання та розрізання заготовок

 3. Уступи та пази. Фрезерування уступів та пазів дисковими фрезами, кінцевими фрезами. Фрезерування уступів торцевими фрезами. Фрезерування шпоночних пазів на валах, відкритих (з виходом) та закритих. Фрезерування фасонних канавок, Т-подібних пазів та пазів типу «ластівкин хвіст». Подільні головки. Фрезерні роботи, які виконуються за їх допомогою. Подільні головки безпосереднього та простого ділення. Універсальні подільні головки: безпосереднє ділення, просте ділення, диференційне ділення.

б) Механічна обробка деревини

Модуль 1. Основи теорії різання деревини. Класифікація, основні та допоміжні частини деревообробних верстатів.

 1. Основи теорії різання.

Основи теорії різання деревини, основні та допоміжні частини деревообробних верстатів. Основи теорії різання деревини. Теоретичні відомості. Геометрія ріжучої частини інструментів; швидкість та сила різання, головні та допоміжні рухи. Матеріал ріжучої частини інструментів (вуглецеві, леговані, високолеговані, металокераміка), їх характеристика за поле застосування. Рекомендовані швидкості різання для сталей та металокерамічних напайок.

 1. Класифікація, основні та допоміжні частини деревообробних верстатів.

Техніко-технологічні відомості, літерно-цифрова індексація верстатів, класифікація верстатів за ступенем точності, за призначенням та видом виконання технологічної операції. Вивчення основних (станина, робочий стіл, вали та шпинделі, механізми передачі руху) та допоміжних (механізми подачі, пускові та гальмівні пристрої, пристрої для мащення). Їх призначення, основні параметри та принцип дії. Класифікація, основні та допоміжні частини деревообробних верстатів.

 1. Загальні правила безпеки при роботі на деревообробних верстатах.

Основні небезпечності які виникають під час роботи, вимоги до працюючого на деревообробних верстатах, виробничий травматизм та шляхи його подолання.

Модуль 2. Проектування виробів, що включають деталі оброблені на кругло пильних, фугувальних, рейсмусових, фрезерних та токарних верстатах

 1. Технологія обробки заготовок на кругло пиляльних верстатах.

Техніко-технологічні відомості про верстат та його ріжучий інструмент, настроювання та експлуатація. Повздовжнє, поперечне та змішане розпилювання. Обробка заготовок під кутом до горизонтальної площини. Випилювання чвертей пазів та гребенів.

 1. Технологія обробки заготовок на фугувальних верстатах.

Фугування пласті, фугування кромки, фугування торців заготовок. Фугування під кутом за допомогою напрямної лінійки.

 1. Технологія обробки заготовок на рейсмусових верстатах.

Обробка довгих заготовок. Обробка коротких заготовок. Обробка вигнутих поверхонь. Обробка опуклих поверхонь. Обробка тонких заготовок.

 1. Технологія обробки заготовок на фрезерних верстатах.

Вибирання пазів, уступів, четвертей, фасонна обробка кромок. Обробка прямолінійних поверхонь. Обробка криволінійних поверхонь. Копіру вальні роботи.

 1. Технологія обробки заготовок на токарних верстатах.

Обробка заготовок в центрах. Обробка заготовок у патроні конусному різьбовому. Обробка заготовок на планшайбі.

Модуль 3. Проектування виробів, що мають деталі виготовлені ручним електроінструментом.

Техніко-технологічні відомості про інструмент. Допоміжні пристрої, які розширюють можливості інструменту. Будова та призначення: електропили ручної; дискової; електролобзика; шліфмашини стрічкової; ручного електрофрезера; електродрилі ручної; електрорубанка ручного.

Модуль 4. Декоративне оздоблення виробів з деревини. Вивчення сучасних декоративних лакофарбових матеріалів.

 1. Класифікація лакофарбових матеріалів за хімічним складом (уретанові, алкіні, поліуретанові, шелачні, меламінові,акрилові.). Класифікація розріджувачів за хімічним складом (нітроцелюлозі, спиртові, на основі природних та штучних смол, керосинові).

 2. Вивчення методів нанесення лакофарбових матерів.

Техніко-технологічні відомості. Обладнання для нанесення лакофарбових матеріалів. Методики нанесення лакофарбових матеріалів (безповітряний метод, метод поливу, метод занурення, метод розпилення).

 1. Підготовка поверхонь до покриття.

Техніко-технологічні відомості. Вивчення інструментів та обладнання (шліфувальні та полірувальні машини, абразивні матеріали, пристрої для їх кріплення).

в) Слюсарна справа

 1. Правила внутрішнього розпорядку під час робіт у слюсарній майстерні. Загальні правила безпеки праці. Поняття про методи ручної обробки металів.

 2. Робота з дротом.

Техніко-технологічні відомості. Слюсарні операції з дротом: (виправлення, згинання, різання, загострення). Характеристика обладнання, пристроїв та інструментів. Види браку та шляхи його запобігання. Лінійне розмічання

 1. Робота з тонким листовим металом та дротом.

Техніко-технологічні відомості. Слюсарні операції при обробці тонкого листового металу і дроту. Свердління. Клепання. З'єднання фальцевим швом. Характеристика обладнання, пристосувань, інструментів і матеріалів. (Підготовка свердлильного верстата до роботи. Формування замикаючої головки за допомогою натягоча, підтримки і обтискача. З'єднання деталей з жесті за допомогою фальцьованого шва.)

 1. Виправлення та згинання металу.

Техніко-технологічні відомості: Робоче місце, для виправлення та згинання металу. Послідовність виконання операцій при виправленні прутків, виправленні та рихтовці полосового та листового металу. Згинання заготовок у пристроях для згинання; згинання прутка на оправці; згинання полосового металу "на ребро", згинання труб на пристрої; згинання листового металу. Площинне розмічання.

 1. Рубання металу.

Техніко-технологічні відомості. Характеристика операції рубання (зміст, правила виконання). Способи рубання. Підготовка робочого місця. Обладнання, пристроїв, інструментів: слюсарний верстак, лещата, захисний екран, плита, молотки вагою 500 - 600 г., зубила, шаблони, рисувалки, кернери, штангенциркулі, лінійки.

 1. Різання металу.

Техніко-технологічні відомості. Характеристика операції різання. Обладнання, пристрої, інструменти, ножиці, ножівка. Різання металу різного перерізу. Різання металу з поворотом полотна ножівки. Різання труб. Різання металу ричажними ножицями, електроножицями. Нарізання різьби.

 1. Обпилювання металу.

Техніко-технологічні відомості. Характеристика операції обпилювання. Обладнання і пристрої. Напилки з різною насічкою та профілем. Підготовка робочого місця. Обпилювання широких поверхонь. Обпилювання паралельних поверхонь. Обпилювання поверхонь, розташованих під кутом. Обпилювання за розміткою і за даними розмірами у пристроях. Обпилювання криволінійних поверхонь.

 1. Розпилювання.

Техніко-технологічні відомості. Характеристика операції розпилювання. Характеристика обладнання, інструменту і металу. Розпилювання квадратного, тригранного, круглого та овального отвору

 1. Обробка заготовок отриманих об'ємним штампуванням.

Техніко-технологічні відомості. Слюсарні операції при обробці поковок, просторове розмічання.. Характеристика прийомів виконання слюсарних операцій, що виконуються при обробці поковок (просторове розмічання, підгонка шарнірних з'єднані полірування) та виконанні складальних операцій; види термічної обробки сталі.

 1. Техніко-технологічні відомості: засоби контролю і вимірювання розмірів, характеристика основних видії контрольно-вимірювальних інструментів і правила їх використання.

^ VI. Машинознавство

Модуль І. Основи проектування деталей машин. Механічні передачі з гнучким зв’язком

1.1. Основи проектування деталей машин .

1.2. Загальні відомості про механічні передачі.

1.3. Передачі з гнучким зв’язком.

Модуль ІІ. Механічні передачі з безпосереднім контактом ланок

  1. Фрикційні передачі.

  2. Загальні відомості про зубчасті передачі (теоретичні основи зубчастих зачеплень).

  3. Циліндричні зубчасті передачі.

  4. Конічні зубчасті передачі.

Модуль ІІІ. Черв’ячні передачі , Деталі та вузли, що обслуговують передачі

3.1. Черв’ячні передачі.

3.2. Передачі гвинт-гайка.

3.3. Осі та вали.

3.4 Підшипники кочення та ковзання.

3.5. Муфти приводів.

3.6. Редуктори, мультиплікатори, реверси, варіатори, коробки передач.

Модуль ІV. З’єднання деталей машин, Підйомно-транспортні машини

4.1 Різьбові з’єднання.

4.2 Шпонкові та шліцові з’єднання.

4.3. Пресові, зварні та заклепкові з’єднання..

4.4. Вантажопідйомні машини та пристрої.

4.5 Транспортуючі механізмі.

Література

Методика трудового та професійного навчання

 1. Тхоржевсъкий Д. О. Методика трудового та професійного навчання: 5-9 класи. Частини І-ІІІ. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000.

 2. Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу / За ред. О. М. Коберника. – Умань, 2004.

 3. Сидоренко В. К., Терещук Г. В., Юрженко В. В. Основи техніки і технології: Навчальний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 163 с.

 4. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д.Максименка. Підручник. – Вінниця, 2004.

 5. Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела.: Каравела, 2009, – 464 с.

 6. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.

 7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 576 с.

 8. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: „Освіта України”, 2006. – 528 с.

 9. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти. – К: Видавничий центр «Академія», 2010. – 528 с.

Практикум у навчальних майстернях

  1. Антонов Л.П., Моргулис П.С., Рузаков В.А. Пратикум в учебных мастерских. – М.: Просвещение, 1976.

  2. Муравьев Е.В., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. 1,2ч. М.: Просвещение, 1987.

  3. Коротков Е.В. Деревообрабатывающие станки. – М.: Просвещение, 1987.

  4. Практика в учебных мастерских. За ред. Тхоржевского Д.О. – К.: Вища школа, 1982.

  5. Худаков А.В. Деревообрабатывающие станки и работа с ними. М.: Высшая школа, 1981.

  6. Барбашов Ф.А. Фрезерные работы. – М.: Высшая школа, 1986.

  7. Бердников Л.А. Работа на фрезерных станках. – Л.: Ленинздат,1987.

  8. Блюмберг В.Н. , Зазерский Е.И. Справочник токаря. _Л.: Машиностроение, 1981.

  9. Оглобин А.Н. Основы токарного дела._ Л.: Машиностроение, 1974.

  10. Якухин В.Г., Ставров В.А. Изготовление резьбы. – М.: Машиностроение, 1989.

  11. Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи: Підручник /Пер. з рос. В.К. Сидоренко . – К.: Вища школа, 1994.

Машинознавство

 1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин: курсовое проектирование. – М.: Высшая школа, 1990. – 400с.

 2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая школа, 1978. – 352с.

 3. Иванов М.Н., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. – М.: Высшая школа, 1975. – 552с.

 4. Курсовое проектирование деталей машин / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.Н. Чернин и др./ – М.: Машиностроение, 1987. – 416с.

 5. Орлов П.И. Основы конструирования. – М.: Машиностроение, 1977.

 6. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – Львів: Афіша, 2003. – 558с.

 7. Проектирование механических передач / А.С. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцев и др./ – М.: Машиностроение, 1987. – 456с.

 8. Цехнович Л.М. Редуктори. – К.: Вища школа, 1979. – 128с.

 9. Чернилевський Д.В. Курсовое проектирование деталей машин и механизмов. – М.: Высшая школа, 1980. – 240с.

 10. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Высшая школа, 1991, 2000. – 432с.

Схожі:

Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Технологічна освіта»
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 01010301 «Технологічна освіта». Програму...
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з вищої математики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр», за напрямом: 04020101 «Математика»
Особи, які успішно завершили бакалаврську підготовку, мають право брати участь у конкурсі для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconРобоча програма з переддипломної практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 01010301. Технологічна освіта Курс 5 окр «магістр»
Програма розроблена канд пед наук, доцентом Шпак Л. М. на основі наскрізної програми практик підготовки студентів напряму підготовки...
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconРобоча програма з переддипломної практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 01010301. Технологічна освіта Курс 5 окр «спеціаліст»
Програма розроблена канд пед наук, доцентом Шпак Л. М. на основі наскрізної програми практик підготовки студентів напряму підготовки...
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика»
«спеціаліст» та «магістр». Спрямованість вступного іспиту визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на базі програм...
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з англійської мови І зарубіжної літератури та методики їх викладання для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Мова та література (англійська)»
Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта» iconПрограма розроблена : Шпак Л. М., канд пед наук, доцентом. Програма розроблена на основі наскрізної програми практик підготовки студентів спеціальності 01010301 «Технологічна освіта»
«Технологічна освіта», кваліфікація «Вчитель технології старшої школи І безпеки життєдіяльності»; 01010301 «Технологічна освіта»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи