Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» icon

Для вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Технологічна освіта»
Скачати 234.46 Kb.
НазваДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Технологічна освіта»
Дата23.09.2012
Розмір234.46 Kb.
ТипПояснювальна записка


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма фахового вступного випробування

з механічної та ручної обробки деревини та металу

для вступу на навчання для здобуття ОКР "бакалавр"

на базі ОКР "молодший спеціаліст"

за напрямом «Технологічна освіта»


Чернігів 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 6.01010301 «Технологічна освіта». Програму розроблено відповідно наступних нормативних документів:

Державний стандарт освітньої галузі «Технології»;

базовий навчальний план середніх закладів освіти.

Програма складається із трьох модулів:

1. «Людина і виробництво»;

2. «Проектування та виготовлення виробів із металу»;

3. «Проектування та виготовлення виробів із деревини».

Модуль «Людина і виробництво» складається із наступних розділів: «Основи виробничої діяльності», «Основи графічної підготовки», «Основи техніки».

Модуль «Проектування та виготовлення виробів з металу» включає інформацію з таких розділів: «Організація та обладнання робочого місця у слюсарній майстерні», «Проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту», «Проектування та виготовлення виробів з листового металу та сортового прокату», «Проектування та виготовлення виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт», «Проектування та виготовлення пристроїв і пристосувань».

Модуль «Проектування та виготовлення виробів з деревини» включає інформацію з таких розділів: «Проектування та виготовлення виробів з проских деталей з фанери», «Проектування та виготовлення виробів з деталей призматичної форми з круглими отворами», «Проектування та виготовлення виробів з циліндричною й конічною поверхнею, отворами різних геометричних форм», «Проектування та виготовлення виробів з кількох деталей об’ємної форми».

^ Опис специфікацій з тесту „Технологічна освіта”

Тест з технологічної освіти містить три завдання. Розподіл кількості балів та завдань за частинами тесту наведено в таблицях 1,2.

Таблиця 1

Модуль 1, 2, 3
Назва частини тесту

Кількість завдань

Кількість балів

1

Скласти креслення виробу за зразком

1

0-20

2

Скласти технологічну карту виробу

1

0-30

3

Виготовити виріб

1

0-50

^ Максимальна кількість балів

100

Програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри технологічної освіти та інформатики (протокол № 1 від 30 серпня 2011р.)

Конкурсний бал виставляється за шкалою від 100 до 200 б.

Час відведений на вступні випробування: 180 хв.


Модуль «Людина і виробництво»


Основи виробничої діяльності

Конструкційні матеріали. Загальні поняття про конструкційні матеріали, які застосовуються на виробництві для виготовлення виробів. Властивості конструкційних матеріалів (механічні, технологічні).

^ Проектування промислових виробів. Техніко-технологічна документація. Етапи проектування. Технологія творчості від задуму до реалізації і випробування дослідного зразка. Основна технологічна документація на виробництві - технологічна та операційна карти.


^ Основи графічної підготовки

Графічне зображення деталей. Креслярський інструмент. Уявлення про проекцію предмета (на прикладі утворення тіні). Поняття про ескіз, креслення, технічний рисунок. Основні правила їх оформлення (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення).

^ Поняття про проеціювання. Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне).

Поняття про прямокутне проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини.

Креслення деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної).

^ Поняття про розрізи та перерізи. Основні умовні позначення на кресленнях. Утворення перерізу та розрізу. Умовності, прийняті при виконанні перерізів та розрізів. Графічне зображення матеріалів на перерізах. Відмінність між розрізом та перерізом. Умовні позначення на кресленнях (нахил, конусність, допуски).

^ Креслення з'єднань деталей. Складальні креслення. Початкові відомості про креслення з'єднань (рознімні, нерознімні). Зображення та позначення різьби на стержні і в отворі.

Основні відомості про складальне креслення (призначення, специфікація, номери позицій тощо). Особливості виконання складальних креслень. Деталювання за складальними кресленнями.


^ Основи техніки

Типові та спеціальні деталі, способи їх з'єднання. Типові й спеціальні деталі. Види та призначення типових деталей машин: опори (основа, корпус, станина), осі, вали, підшипники, зубчасті колеса, кріпильні деталі; їх умовні позначення. Види з'єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.

^ Поняття про механізми. Механізми передачі обертального руху та перетворення руху (на прикладі пасової, зубчастої, гвинтової та рейкової передач).

Поняття про просту кінематичну схему. Умовні позначення на кінематичних схемах (на прикладі свердлильного верстата, швейної машини).

Абітурієнт повинен володіти наступними вміннями:


Дотримуватись правил безпечної праці, організовувати робоче місце; читати та виконувати ескізи плоских деталей.

Розпізнавати конструкційні матеріали за їх зовнішніми ознаками. Читати й виконувати креслення та ескізи деталей об'ємної форми (циліндричної, конічної).

Читати та виконувати креслення деталей об'ємної форми; аналізувати форми виробу за його кресленням; визначати необхідну та достатню кількість виглядів виробу на кресленні; визначати дійсний розмір відносно номінального.

Порівнювати варіанти конструкції й технології; конструювати за графічним зображенням чи словесним описом; складати технологічну документацію (інструкційні, операційні, технологічні карти); читати креслення деталей, що містять розрізи та перерізи; виконувати ескізи деталей із застосуванням необхідних розрізів.

Читати та виконувати креслення з різьбовими з'єднаннями; читати складальні креслення; складати прості специфікації до складальних креслень.


Модуль «Проектування та виготовлення виробів з металу»


Організація та обладнання робочого місця у слюсарній майстерні. Правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в шкільній майстерні.

Слюсарний верстак - його призначення, відповідність зросту учня тощо. Призначення і будова інструменту для роботи з листовим металом (лінійка, рисувалка, кутник, киянка, молоток, бородок, кернер, напилок, слюсарні ножиці) та пристроїв (лещата, оправки, плитки слюсарні тощо).


^ Проектування та виготовлення виробів з

тонколистового металу та дроту

Види і призначення тонколистового металу. Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станах. Види, властивості та застосування тонколистового металу (чорна та біла жерсть тощо) в різних галузях господарства.

^ Конструювання виробів з тонколистового металу. Складання ескізу та визначення технологічної послідовності виготовлення виробів з тонколистового металу.

^ Технологія розмічання заготовки на листовому металі. Прийоми розмічання заготовки виробу (деталі) на тонколистовому металі. Підготовчі роботи для розмітки (випрямлення й вирівнювання). Припуски на обробку та правила економного використання тонколистового металу. Розгортки об'ємних виробів з листового металу, їх розмічання за допомогою інструменту, пристроїв і пристосувань.

^ Технологія різання та обпилювання плоских деталей з тонколистового металу. Особливості й прийоми різання тонколистового металу ручними і важільними ножицями, їх будова і принцип роботи. Напилки, їх будова і прийоми обпилювання плоских деталей з тонколистового металу. Точність розмірів і форми деталей з тонколистового металу, прийоми контролю. Технологічна послідовність виготовлення плоских та об'ємних деталей. Правила безпечної праці.

^ Технологія з'єднання деталей з тонколистового металу. Прийоми та особливості з'єднання однофальцевим швом (інструмент, пристрої, технологічна послідовність виконання з'єднань).

Призначення заклепкових з'єднань. Види заклепок. Будова інструменту та пристроїв для заклепкових з'єднань і прийоми їх застосування.

Поняття про контактне електрозварювання деталей з тонколистового металу. Правила безпечної праці.

^ Види і призначення дроту. Поняття про процес виготовлення дроту. Види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту.

Конструювання виробів з дроту. Ескізи й технічні рисунки виробів з дроту. Ознайомлення зі зразками виробів з дроту. Визначення послідовності виконання виробу.

^ Технологія розмічання, різання та виготовлення виробів з дроту. Прийоми вимірювання та розмічання заготовок з дроту для виготовлення окремих деталей за ескізом або технічним рисунком. Прийоми різання дроту кусачками. Інструмент і пристрої для вирівнювання і гнуття дроту. Раціональна послідовність виготовлення виробів з дроту, які складаються з окремих деталей. Поняття про контактне зварювання та паяння деталей з дроту. Контроль якості готового виробу. Оздоблення виробів з дроту. Прийоми фарбування виробів з дроту. Правила безпечної роботи з дротом.


^ Проектування та виготовлення виробів з

листового металу та сортового прокату

Властивості чорних і кольорових металів і сплавів. Основні властивості металів: колір, твердість, міцність, пластичність, пружність, крихкість. Окиснення металів та боротьба з корозією. Уявлення про виробництво сортового прокату. Профілі прокату, що широко застосовуються.

^ Контрольно-вимірювальний інструмент. Будова штангенциркуля ШЦ-1 та прийоми роботи ним.

Конструювання виробів з листового і металу і сортового прокату. Описання виробу (назва, призначення, вид матеріалу, кількість деталей). Ескіз, креслення виробу (деталі). Поняття про процес конструювання. Технічні вимоги до виробу.

^ Технологія різання листового металу і сортового прокату слюсарною ножівкою. Будова слюсарної ножівки. Будова і принцип дії механічної ножівки. Прийоми розмітки та розрізання листового й сортового прокату ножівкою. Економна розмітка заготовок.

^ Технологія рубання листового металу зубилом. Будова слюсарного зубила. Залежність кута заточування зубила від твердості металу. Прийоми рубання листового металу зубилом. Правила безпечної праці.

^ Технологія обпилювання металевих заготовок напилками. Будова і призначення слюсарних напилків. Прийоми обпилювання металу напилками різної форми з різною насічкою. Вимоги до якості і точності виробу. Правила безпечної праці.

^ Технологія свердлильних робіт. Свердлильний верстат - технологічна машина. Поняття про процес свердління. Свердла. Кути заточування свердел. Вибір режимів свердління. Технологічні пристрої. Прийоми керування свердлильним верстатом. Свердління, розсвердлювання.


^ Проектування та виготовлення виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт

Контрольно-вимірювальний інструмент. Будова штангенциркуля ШЦ-2 та прийоми роботи з ним. Ознайомлення з будовою мікрометра, калібрів.

^ Призначення та будова токарно-гвинторізного верстата. Правила роботи на верстаті та догляду за ним. Токарно-гвинторізний верстат - технологічна машина Принцип дії та будова верстата, його кінематична схема. Послідовність передачі обертального руху від електродвигуна на шпиндель. Поняття про режим різання. Прийоми керування верстатом. Технологічні пристрої. Правила безпечної роботи на верстаті.

^ Конструювання виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт. Розробка конструкції (визначення форми і розмірів) виробу залежно від його призначення: вибір матеріалу, способів з'єднання деталей, самостійне складання технологічної карти за кресленням.

^ Технологія токарної обробки металів та виготовлення виробів. Токарні різці. Кути різця. Вибір режимів різання. Установлення та закріплення різців і заготовок Прийоми обточування циліндричних поверхонь. Припуск. Вимірювання деталей штангенциркулем. Догляд за токарно-гвинторізним верстатом. Правила безпечної роботи на верстаті.


^ Проектування та виготовлення виробів з плоскими й

циліндричноми поверхнями

Фізичні, хімічні й технологічні властивості металів. Поняття про внутрішню будову металів, їх структуру. Способи механічних випробувань металів. Властивості білого, сірого і ковкого чавунів. Вуглецеві та леговані сталі, їх властивості, маркування і застосування. Інструментальні сталі. Властивості й застосування кольорових металів (мідь, алюміній та їх сплави - бронза, латунь, дюралюміній).

^ Призначення й будова горизонтально-фрезерного верстата. Настільний горизонтально-фрезерний верстат - технологічна машина. Призначення фрезерних верстатів. Будова верстата (основні вузли та їх розміщення). Кінематична схема верстата. Фрези й технологічні пристрої. Вибір режиму різання. Прийоми керування верстатом. Догляд за фрезерним верстатом.

^ Технологія фрезерної обробки металів та виготовлення виробів. Правила і прийоми установлення фрез і заготовок. Прийоми фрезерування плоских поверхонь, канавок. Вибір режиму різання. Профілактичний огляд верстата.

^ Термічна обробка металів. Поняття про термічну обробку металів. Властивості сталі, залежно від вмісту вуглецю. Види термічної обробки: відпал, нормалізація, загартування, відпуск. Правила безпечної праці під час виконання термічної обробки.

^ Технологія нарізання різьби. Метрична різьба. Елементи різьби. Позначення зовнішньої та внутрішньої різьби на кресленнях. Різьбонарізний інструмент і пристрої: плашки, мітчики, плашкотримачі, воротки, їх призначення і будова. Визначення за допомогою довідкових таблиць діаметра стержня для зовнішньої різьби і діаметра свердла для внутрішньої різьби. Правила та прийоми нарізання різьби.


^ Проектування та виготовлення пристроїв і пристосувань

Технологія слюсарно-складальних робіт та виготовлення виробів. Призначення просторової розмітки. Інструмент і пристрої для просторової розмітки. Розмічання осьових ліній і центрів пустотілих деталей. Вибір установчих і розмічальних баз. Послідовність виконання просторової розмітки. Суть операцій розпилювання, припасування і види робіт (інструмент, пристрої): обробка і припасування пазів, пройм, отворів з плоскими і криволінійними поверхнями. Основні слюсарно-складальні операції.

^ Технологія токарних робіт та виготовлення виробів. Види робіт, які виконують на токарно-гвинторізних верстатах. Обробка зовнішніх і внутрішніх циліндричних поверхонь і торців. Підрізання уступів, точіння канавок і відрізання; свердління, розсвердлювання, зенкування. Види і конструкція сучасних токарних різців та способи їх установлення. Режими різання: швидкість, глибина, подача. Основний технологічний час. Правила безпечної праці.

^ Технологія фрезерної обробки металів і виготовлення виробів. Поняття про процес різання при фрезеруванні. Головний і допоміжний рухи. Основні види робіт, що виконуються на фрезерних верстатах: фрезерування плоских, горизонтальних, паралельних і похилих площин із закріпленням заготовок в лещатах та пристроях. Види фрез. Конструкція і геометрія зуба циліндричної фрези. Режими різання. Правила безпечної праці.


Абітурієнт повинен володіти наступними вміннями:


Виготовляти вироби з тонколистового металу та дроту; виконувати площинну розмітку; часткову обробку деталей і з'єднання їх однофальцевим швом, заклепками та паянням; конструювати прості вироби з тонколистового металу й дроту.

Виконувати операції з розрізання сортового прокату слюсарною ножівкою; рубати листовий метал на плиті та в лещатах, обпилювати заготовки напилками; виготовляти деталі та предмети з сортового прокату, свердлити отвори в заготовках, вимірювати розміри штангенциркулем; конструювати різні деталі до моделей, інструменту, пристроїв і пристосувань.

Підготувати токарно-гвинторізний верстат до роботи, встановити та закріпити заготовку, різці; обточувати циліндричну поверхню, відрізати деталь, вимірювати штангекциркулем ШЦ-2; проектувати та виготовляти вироби з виконанням токарних і слюсарних робіт.

Виконувати механічні випробування металів, термічну обробку зубила, кернера; підготувати фрезерний верстат до роботи, виконувати фрезерування площин і канавок за технологічною картою; нарізати зовнішню і внутрішню різьбу; проектувати та виготовляти з металу й інших матеріалів навчальне приладдя.

Виконувати основні слюсарно-складальні, токарні й фрезерні роботи; проектувати та виготовляти пристрої і пристосування для шкільних майстерень.

Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці при виконанні всіх видів роботи.


Модуль 3. Проектування та виготовлення виробів з деревини


Проектування та виготовлення виробів з проских деталей з фанери

Організація та обладнання робочого місця в столярній майстерні. Верстак (столярний, комбінований), його призначення та будова. Конструктивні особливості комбінованих верстаків. Призначення і будова основних конструктивних елементів верстака. Організація робочого місця. Правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в шкільній майстерні з обробки деревини.

Деревина та матеріали з неї. Охорона природи. Значення деревини для народного господарства України. Породи дерев. Будова дерева і деревини. Розміщення волокон у деревині. Текстура деревини. Поняття про виготовлення шпону, фанери, деревоволокнистих (ДВП) і деревостружкових (ДСП) плит, їх призначення і використання.

Конструювання виробів з фанери. Етапи конструювання. Репродуктивне відтворення. Розробка конструкції з елементами розрахунку та пошук аналогів.. Визначення контурів та розмірів деталей за допомогою трьох проекцій. Конструктивні зміни творчого характеру окремих деталей та вузлів.

Розмічання заготовок на фанері. Поняття про розмічання заготовок. Призначення та будова вимірювального і розмічального інструменту. Прийоми вимірювання лінійкою, кутником. Прийоми розмічання за шаблоном. Відомості про припуски на розрізання та обробку.

Технологічний процес пиляння фанери. Технологічний процес різання. Пиляння - один з видів різання матеріалів. Ручний інструмент для пиляння фанери. Столярні ножівки. Прийоми пиляння. Правила безпечної роботи підчас пиляння.

Прийоми пиляння лобзиком. Лобзик. Будова та прийоми підготовки його до роботи. Столик для випилювання. Прийоми випилювання заготовок із фанери. Правила безпечної роботи під час випилювання.

Технологічні процеси обпилювання та шліфування. Призначення обпилювання. Чорнове обпилювання (рашпілі, напилки, надфілі). Чистова обробка (шліфувальні шкурки). Прийоми обпилювання та шліфування заготовок з фанери. Правила безпечної праці під час обпилювання та шліфування.

^ Технологічний процес свердління. Коловорот, ручний дриль. Технологічний процес свердління. Коловорот, ручний дриль, їх будова, принцип роботи. Свердла різних видів — ложкове, гвинтове, центрове. Прийоми свердління. Правила безпечної праці під час свердління.

Клейове з'єднання деталей виробу. Види з'єднань деталей з фанери кпеєм ПВА. Прийоми склеювання. Правила безпечної праці під час склеювання та остаточної обробки.

Оздоблення виробів фарбуванням та випалюванням. Відомості про види оздоблення виробів з фанери. Оздоблення виробів фарбуванням та випалюванням. Підготовка поверхні для оздоблення. Прилад для випалювання. Правила безпечної праці, санітарії та особистої гігієни під час оздоблення виробів.

^ Проектування та виготовлення виробів з деталей

призматичної форми з круглими отворами

Види пиломатеріалів. Загальні відомості про властивості деревини. Деревина - основний матеріал в столярному і теслярському виробництві. Пиломатеріали, їх види, способи одержання та використання. Основні механічні властивості деревини. Вади деревини. Волога і суха деревина. Сушіння деревини.

Конструювання виробів з деталей призматичної форми з круглими отворами. Вироби з деталей призматичної форми. Наявність у виробах наскрізних і глухих отворів круглої форми. Вибір виробу для виготовлення. Опис моделі (назва виробу, призначення, вид матеріалів, кількість деталей, їх форма, вид оздоблення). Поняття про процес моделювання та моделі-аналоги. Особливості креслень деталей. Призначення і будова вимірювального та розмічального інструменту: лінійки, кутника, рейсмуса, малки, єрунка. Прийоми вимірювання заготовок з пиломатеріалів та їх розмічання інструментом. Припуски на обробку пиломатеріалів.

Технологічний процес пиляння деревини ножівкою. Ножівки для поперечного і поздовжнього пиляння деревини, їх будова та відмінність зубів за формою. Порівняння зубів рашпіля, лобзика і ножівки. Прийоми розведення і заточування зубів ножівки. Поняття про механічне розпилювання деревини. Припуски на пиляння. Прийоми запилювання і пиляння вздовж і впоперек волокон.

Технологічний процес стругання. Шерхебель, рубанок. Технологічний процес стругання, його призначення. Поняття про утворення стружки. Інструмент для стругання (шерхебель, рубанок). їх конструкція і правила підготовки до роботи. Прийоми стругання шерхебелем і рубанком на столярному верстаку (пласті, кромки, фаски). Правила безпечної роботи. Правила перевірки якості стругання на просвіт, лінійкою, кутником.

Технологія робіт на свердлильному верстаті. Призначення, будова і принцип роботи свердлильного верстата. Кінематична схема верстата. Технологічні пристосування до верстата. Правила безпечної роботи на верстаті.

Оздоблення виробів. Види художнього оздоблення виробів. Урахування текстури виробів під час вибору виду художнього оздоблення. Відомості про технологічні процеси оздоблення виробів шліфуванням, покриттям морилкою, фарбами, лаками, поліруванням. Техніка безпечної роботи та санітарно-гігіенічні вимоги.

^ Проектування та виготовлення виробів з шиповим з’єднанням і виробів з циліндричною і конічною поверхнею.

Конструювання виробів з шиповими з'єднаннями прямокутної форми. Поняття про шипові з'єднання. Типи шипів, гнізд, вушок і провушин, їх призначення. Вироби з шиповими з'єднаннями прямокутної форми. Аналіз конструкції виробів. Особливості креслень деталей виробів. Прийоми розмічання прямокутних шипів і гнізд.

Конструювання виробів з деталей, що містять циліндричну та конічну поверхню. Вироби, що містять деталі циліндричної та конічної форми, їх назва, призначення. Аналіз форми деталей. Поєднання у виробі деталей циліндричної і конічної форм. Особливості креслень деталей з циліндричною і конічною поверхнею, Часткова зміна конструкції виробу шляхом технічного моделювання.

Технологічний процес виготовлення шипового з'єднання прямокутної форми. Долота і стамески. Технологія виготовлення шипового з'єднання прямокутної форми. Запилювання ножівками. Довбання деревини. Долота і стамески, їх будова та призначення. Прийоми роботи столярним інструментом під час виготовлення шипових з'єднань. Прийоми підготовки і припасування елементів шипового з'єднання. Затискні пристрої; струбцини, гвинтовий прес; використання їх у столярній справі. Прийоми зміцнення шипових з'єднань за допомогою клеїв та нагелів.

^ Токарний верстат для обробки деревини. Технологія робіт на токарному верстаті. Призначення, будова та принцип роботи токарного верстата для обробки деревини. Кінематична схема верстата. Керування верстатом. Технологічні пристосування до верстата, їх призначення. Правила безпечної роботи на верстаті. Вимоги до заготовок для обробки на токарних верстатах (порода, вологість, форма тощо). Вправи по закріпленню заготовок. Правила економії матеріалів під час розмічання. Пристосування для розмічання і контролю. Поняття про припуски на обробку, інструмент для токарної обробки деревини. Установлення і кріплення заготовок для обточування. Поняття про утворення стружки. Чорнове і чистове обточування циліндричних і конічних поверхонь. Точіння уступів і канавок. Підрізання і відрізання деталей. Правила безпечної роботи. Прийоми оздоблення деталей на токарному верстаті (матеріали, пристосування тощо).

Проектування та виготовлення виробів з циліндричною й конічною поверхнею, отворами різних геометричних форм.

Фізичні й технологічні властивості деревини. Захист деревини. Фізичні властивості деревини (вологість, щільність, теплопровідність, звукова провідність, електропровідність). Технологічні властивості деревини. Вплив фізичних і технологічних властивостей на вибір деревини для виготовлення різних виробів (меблів, будівельних елементів, робочого інструменту, іграшок, кухонного інвентарю, посуду, музичних інструментів тощо). Деревина як будівельний матеріал: її переваги і недоліки. Захист від гнипя та шкідників.

Конструювання виробів з деталей, що містять отвори різних геометричних форм. Вироби, що містять отвори різних геометричних форм. Назва і призначення виробів. Призначення отворів в деталях. Отвори глухі і наскрізні, їх форма, глибина, діаметр. Особливості креслень деталей. Розрізи та перерізи на кресленнях деталей з отворами різної форми. Особливості розмічання заготовок для довбання та свердління отворів. Інструмент і пристосування, які використовуються для розмітки заготовок для отворів та контролю їх розмірів.

Технологічний процес довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм. Заточування інструменту. Визначення раціональної послідовності виготовлення виробів з отворами різних геометричних форм. Нормування операцій. Нормування часу. Прийоми заточування стамески і долота. Довбання отворів різної геометричної форми. Різання стамескою за розміткою. Пристрої й інструмент для свердління отворів 030 мм і більше. Контроль якості довбання і свердління. Правила безпечної праці під час виконання робіт.

^ Технологія робіт на свердлильному верстаті. Свердління отворів. Пристосування і пристрої для виконання на свердлильному верстаті отворів, які мають різну геометричну форму. Прийоми свердління з пристроями.

Технологія робіт на токарному верстаті. Точіння деталей великого діаметра. Вироби з циліндричною та конічною поверхнею, що мають великий діаметр (тарілі, підставки тощо). Пристрої і різці для точіння заготовок великого діаметра. Прийоми робіт. Правила безпечної праці.

^ Проектування та виготовлення виробів з кількох деталей об’ємної форми.

Конструювання виробів з кількох деталей об'ємної форми. Актуалізація отриманих знань з організації та обладнання робочого місця в майстерні з обробки деревини. Безпека праці в столярній майстерні. Вироби, що складаються з кількох деталей об'ємної форми (рамки для картин, меблі, кухонний інвентар тощо). Конструкція виробів (кількість деталей та їх форма, взаємне розміщення, спосіб з'єднання). Найтиповіші конструкції з кількох деталей призматичної та циліндричної форми. Поєднання в конструкції деталей різної форми, їх взаємне розміщення та способи з'єднання. Особливості складальних креслень виробів з деревини.

З'єднання деталей об'ємної форми склеюванням. Столярні та теслярські з'єднання. Припуски на столярні з'єднання. З'єднання кутові, таврові. З'єднання столярних деталей по довжині й ширині. Основні види клеїв для склеювання деревини. Клеї органічні і синтетичні. Застосування синтетичних клеїв у деревообробній і меблевій промисловості. Визначення якості клею і термінів його зберігання. Пристрої для склеювання деревини: струбцини, вайми, хомути, преси. Підготовка поверхні виробів для склеювання. Визначення якості роботи.

^ Відомості про сучасні прогресивні методи і прийоми обробки деревини.

Точіння виробів з отворами на токарному верстаті. Відомості про сучасні методи обробки деревини. Прогресивні прийоми обробки деревини. Економія матеріалів та електроенергії. Технологічні можливості токарного верстата для обробки деревини. Інструмент і пристрої для точіння і розточування отворів у заготовках з деревини. Прийоми робіт. Правила безпечної праці.


Абітурієнт повинен володіти наступними вміннями:

Організовувати робоче місце; визначати породи деревини за відмінними ознаками (колір, текстура, запах); розраховувати собівартість виробу; вимірювати та розмічати лінійкою, кутником; пиляти, випилювати, обпилювати й шліфувати заготовки і вироби з фанери; свердлити отвори ручним дрилем і коловоротом; з'єднувати деталі виробу клеєм; оздоблювати виріб.

Визначати породи деревини, їх основні механічні властивості та види пиломатеріалів; наносити розмічальні лінії за допомогою рейсмуса, малки та єрунка; виконувати поперечне і поздовжнє пиляння; виконувати чорнове і чистове стругання, перевіряти якість оброблених деталей виробу, виконувати свердління отворів в деталях виробу на свердлильному верстаті.

Виготовляти шипові з'єднання; підготувати токарний верстат до роботи; виготовляти на токарному верстаті вироби, які мають циліндричну та конічну форму, виконувати уступи і канавки, оздоблювати поверхню виробу.

Визначати основні фізичні й технологічні властивості деревини; виготовляти вироби, які мають наскрізні й глухі отвори; свердлити та довбати наскрізні й глухі отвори, які мають різну геометричну форму, з використанням спеціальних пристроїв, закріплювати і точити вироби великого діаметра на планшайбі токарного верстата.

Розраховувати собівартість виробів; виконувати столярні й теслярські з'єднання деталей виробу; виготовляти вироби на токарному верстаті, які мають отвори.


Рекомендована література


 1. Барбашов Ф.А. Фрезерние работы. – М. Высшая школа, 1986 г.

 2. Денежный П.М., Стискин Г.Н., Тхор И.Е. Токарное дело. – М.:Висшая школа, 1979г.

 3. Занятия по трудовому обучению, 6-7: Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы: Пособия для учителя труда / Г.Б. Волошин, А.А. Воронов, А.И. Гедвило и др.; Под. ред. Д.А.Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 208с.

 4. Коротков В.Н. Деревообрабатывающие станки. – М.: Просвещение, 1987.

 5. Муравьев Е.В., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. -М.: Просвещение, 1987.

 6. Оглоблин А.Н. Основы токарного дела. – Л.; Машиностроение, 1974г..

 7. Практикум в учебных мастерских. За ред. Тхоржевского Д.О. – К.: Вища школа, 1982.

 8. Трудове навчання: Навчальний посібник для 5 класу середньої загальноосвітньої школи./ В.М. Маздігон, Г.Є. Левченко, А.І. Воловиченко та ін. К.: Освіта, 1996. – 192с.

 9. Трудове навчання: Навчальний посібник для 6 класу середньої загальноосвітньої школи./ В.М. Маздігон, Г.Є. Левченко, А.І. Воловиченко та ін. – 3-тє вид. К.: Освіта, 1997. – 191с.

 10. Трудове навчання: Навчальний посібник для 7 класу середньої школи./ В.М. Маздігон, Г.Є. Левченко, А.І. Воловиченко та ін. К.: Рад. школа, 1991. – 207с.

 11. Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. – М.: Высшая школа, 1984г.

 12. Худаков А.В. Деревообрабатывающие станки и работа с ними. М.: Высшая школа, 1981.Схожі:

Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Професійна освіта»
Програма випробування за профілем навчання (виробниче навчання: слюсар, токар; виробниче навчання: кухар)
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта»
До складу тестів включено 25 комплексних питань, які відповідають змісту освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра за...
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconПрограма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Музичне мистецтво»
Майбутній учитель музики – це фахівець, який вводить дітей у світ добра І краси. Тому він має володіти необхідними музично-теоретичними...
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconРезультат тестування з біології для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» на спеціальність

Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconРезультат творчого конкурсу з «музики» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» на спеціальність

Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Технологічна освіта» iconРезультат тестування з української мови І літератури для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» на спеціальність

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи