Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» icon

Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Музичне мистецтво»
Скачати 71.61 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Музичне мистецтво»
Дата23.09.2012
Розмір71.61 Kb.
ТипПояснювальна записка


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма фахового вступного випробування

з музики


для вступу на навчання для здобуття ОКР "бакалавр"

на базі ОКР "молодший спеціаліст"

за напрямом «Музичне мистецтво»


Чернігів 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Майбутній учитель музики – це фахівець, який вводить дітей у світ добра і краси. Тому він має володіти необхідними музично-теоретичними знаннями і вміннями, виявляти ціннісне ставлення до музичного мистецтва, демонструвати розвинені виконавські уміння, здатність розуміти й осмислювати музичні твори.

Програма творчого конкурсу з музики розроблена на базі чинних програм з музики України для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України: „Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика. 1-4 класи. Київ. „Перун” 1996”.

Програма творчого конкурсу з музики складається з „Пояснювальної записки”, „Змісту”, „Переліку напрямів і тем”, „Вимог до рівня підготовки учасників творчого конкурсу з музики.” та «Критеріїв оцінювання завдань творчого конкурсу»

Матеріал у програмі творчого конкурсу з музики згруповано за напрямами: „Музично-теоретичні знання”, „Музична література”, „Перевірка природних музичних здібностей”.

В межах творчого конкурсу з музики абітурієнту пропонується варіант завдань, що передбачає: виконання на музичному інструменті двох різнохарактерних творів (за наявності початкової музичної освіти); виконання двох різнохарактерних пісень, одна з яких має бути народною і виконуватись без супроводу (Питання 1,2). Наприклад:

Варіант Х.

1.Виконайте на музичному інструменті два різнохарактерні твори.

2. Проспівайте дві пісні:

а) з власним інструментальним супроводом;

б) без інструментального супроводу.

3. Дайте відповідь на запитання: Що таке обернення інтервалів?
4. Проспівайте сольфеджіо.з листа запропоновану мелодію
5. Виявлення природних музичних здібностей (музичний слух, чуття ритму, музична пам’ять).


Відповідь на музично-теоретичні і музично-історичні (музична література).запитання передбачає наведення елементарних практичних прикладів (питання 3,4,5) серед яких:

 • відповісти на музично-теоретичне питання або навести відомості з життя і творчість вказаного композитора;

 • просольфеджувати мелодію по нотах з листа;

 • визначити на слух інтервали;

 • визначити на слух акорди;

 • повторити ритмічний рисунок;

 • повторити почуту мелодію;

 • визначити тональність музичного твору;

 • знати музичний твір за програмою загальноосвітньої школи (наприклад: Й.С.Бах. «Волинка»,, Л.Ревуцький «Колискова», Ж.Бізе. Фрагменти з опери „Кармен», тощо).


Перевірка природних музичних здібностей.

 1. Для оцінки вокальних даних:

 • абітурієнт співає пісню (на вибір абітурієнта) без інструментального супроводу.

 1. Для оцінки музичного (ладового) слуху:

 • абітурієнт голосом повторює звуки, які звучать на фортепіано;

 • абітурієнт на слух визначає інтервали, тризвуки – співає їх;

 • абітурієнт співає по нотах з використанням елементів і прийомів релятивної сольмізації, а також абсолютної сольмізації.

 1. Для оцінки ритмічного слуху:

 • абітурієнт повторює ритмічний рисунок, який заданий екзаменатором.

4.Для оцінки музичної пам’яті:

- абітурієнт повторює голосом попередньо відтворену екзаменатором на музичному інструменті мелодію.

Послідовність питань при відповіді студент обирає за власним бажанням.

На підготовку та відповідь на завдання творчого конкурсу для абітурієнта передбачено 120 хвилин

Перелік напрямів і тем

Музично-теоретичні знання.

 1. Фізична основа звуку. Властивості музичного звуку.

 2. Натуральний звукоряд.

 3. Музична система. Звукоряд. Основні ступені і їх назви. Октави.

 4. Музичний стрій. Темперований стрій. Півтон і цілий тон.

 5. Енгармонізм звуків. Діатонічні і хроматичні півтони і цілі тони.

 6. Нотне письмо. Нота. Тривалості, їх позначення. Нотний стан.

 7. Ключі. Знаки альтерації.

 8. Додаткові знаки збільшення тривалості звуків.

 9. Знаки запису музики для фортепіано, ансамблів і хору. Акколада

 10. Знаки скорочення нотного письма.

 11. Ритм і метр. Основне і довільне ділення тривалостей.

 12. Акцент. Метр. Розмір. Такт. Тактова риска. Затакт.

 13. Прості метри і розміри. Групування тривалостей в тактах простих розмірів.

 14. Складні метри і розміри. Відносно-сильні долі. Групування тривалостей в тактах складних розмірів.

 15. Мішані метри і розміри. Групування тривалостей в тактах мішаних розмірів.

 16. Перемінні розміри. Синкопа. Темпи.

 17. Інтервали. Кількісна і якісна величини інтервалів. Прості інтервали. Діатонічні інтервали.

 18. Збільшені і зменшені інтервали. Хроматичні інтервали.

 19. Обернення інтервалів. Консонуючі і дисонуючі інтервали.

 20. Лад. Стійкі звуки. Тоніка. Нестійкі звуки, їх розв’язання.

 21. Мажорний лад. Гама натурального мажору. Ступені мажорного ладу.

 22. Мінорний лад. Гама натурального мінору. Ступені мінорного ладу. Гармонічний і мелодичний мінор.

 23. Дієзні тональності мажорні і мінорні. Паралельні тональності.

 24. Бемольні тональності мажорні і мінорні. Кварто-квінтове коло мінорних тональностей.

 25. Акорди. Тризвуки. Головні тризвуки в мажорі і мінорі.

 26. Обернення тризвуків. Секстакорд. Квартсекстакорд.

 27. Септакорд. Домінантсептакорд. Його розв’язання.

 28. Квінтсептакорд. Його розв’язання.

 29. Терцквартакорд. Його розв’язання.

 30. Секундакорд. Його розв’язання.

Музична література.

 1. І.Бах. Життя і творчість.

 2. В.Моцарт. Життя і творчість.

 3. Л.Бетховен. Життя і творчість.

 4. Ф.Шуберт. Життя і творчість.

 5. Ф.Шопен. Життя і творчість.

 6. Д.Верді. Життя і творчість.

 7. Ж.Бізе. Життя і творчість.

 8. Е.Гріг. Життя і творчість.

 9. М.І.Глінка. Життя і творчість.

 10. О.С.Даргомижський. Життя і творчість.

 11. О.П.Бородін. Життя і творчість.

 12. М.П.Мусоргський. Життя і творчість.

 13. М.А.Римський-Корсаков. Життя і творчість.

 14. П.І.Чайковський. Життя і творчість.

 15. С.В.Рахманінов. Життя і творчість.

 16. С.С.Прокоф’єв. Життя і творчість.

 17. Д.Д.Шостакович. Життя і творчість.

 18. А.І.Хачатурян. Життя і творчість.

 19. Д.Б.Кабалевський. Життя і творчість.

 20. М.С.Березовський. Життя і творчість.

 21. Д.С.Бортнянський. Життя і творчість.

 22. А.Л.Ведель. Життя і творчість.

 23. С.С.Гулак-Артемовський. Життя і творчість.

 24. М.В.Лисенко. Життя і творчість.

 25. К.Г.Стеценко. Життя і творчість.

 26. Я.С.Степовий. Життя і творчість.

 27. М.Д.Леонтович. Життя і творчість.

 28. Б.М.Лятошинський. Життя і творчість.

 29. Л.М.Ревуцький. Життя і творчість.

 30. С.П.Людкевич. Життя і творчість.

Критерії оцінювання завдань творчого конкурсу

Таблиця 1

№ з/п

Назва напряму

Кількість балів

1.

Музична грамотність

0-30

2.

Музична література

0-20

3.

Перевірка природних музичних здібностей

0-50
Максимальна кількість балів

100
^

Рекомендована література


 1. Барабошкина, А.В. Музыкальная грамота. Для детей. [Текст] : В 2-х кн. Кн.1. / А. В. Барабошкина, Н. Х. Боголюбова ; Под ред. А.Л.Островского. – 12-е изд. – Л. : Музыка, 1986. – 103с.

 2. Бас, Л.О. Розповіді про композиторів [Текст] / Л. О. Бас. – К : Муз. Україна, 1967. – 183с.

 3. Бас, Л.О. Розповіді про композиторів [Текст]. Вип.2 / Л. О. Бас. – вид.2-е, випр. – К : Муз. Україна, 1977. – 120с.

 4. Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся [Текст] / Ю. С. Булучевский, В. С. Фомин. – Изд. 3-е, доп. – Л. : "Музыка", 1975. – 216с.

 5. Вайнкоп, Ю.Я. Краткий биографический словарь композиторов [Текст] : Классики рус. и зарубеж. музыки,сов. и современ. зарубежные композиторы / Ю. Я. Вайнкоп, И. Л. Гусин. – 3-е изд.,доп. – Л. : "Музыка", 1976. – 192с.

 6. Васина-Гроссман, В.А. Книга о музыке и великих музыкантах [Текст] : Маленькая энциклопедия / В. А. Васина-Гроссман. – М. : "Детская литература", 1986. – 192с.

 7. Вахромеев, В.А. Элементарная теория музыки [Текст] : Учеб. для муз. уч-щ. веч. школ общ. муз. образования, дет. муз. шк. / В. А. Вахромеев. – 8-е изд. – М. : "Музыка", 1983. – 224с.

 8. Красинская, Л.Э. Элементарная теория музыки [Текст] / Л. Э. Красинская, В. Ф. Уткин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Музыка, 1983. – 300с.Схожі:

Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Професійна освіта»
Програма випробування за профілем навчання (виробниче навчання: слюсар, токар; виробниче навчання: кухар)
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconІнститут мистецтв програма вступного фахового випробування з дисципліни „Хореографія” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Бакалавр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
Абітурієнти, які вступають до Інституту мистецтв повинні скласти творче випробування з
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Технологічна освіта»
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 01010301 «Технологічна освіта». Програму...
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр \"бакалавр\" на базі окр \"молодший спеціаліст\" за напрямом «Музичне мистецтво» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи