Методичні рекомендації icon

Методичні рекомендації
Скачати 111.57 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Дата13.10.2012
Розмір111.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ


МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ


Спеціальність 5.06010107


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з дисципліни: ПРАКТИКУМ З КОНТРОЛЮ

ВИРОБНИЦТВА ЗБК

РОБОТА №6. ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ


ТЕМА: ОЦІНКА ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВОбговорено

Складено

на засіданні циклової комісії

будівельно-технологічних

дисциплін

Протокол № ____________

від ____________________

Голова комісії _____________

Викладач: ________________

«_____» __________________м. Маріуполь

^ ДОСЛІД №1

Тема: Розрахунок складу складного розчину.

Ціль: Навчитися робити розрахунок складу складного розчину.


ПОРЯДОК РОБОТИ.


Розрахунок складу складного будівельного розчину на 1м3 піску.


Марка розчину

марка в'язкого що

рекомендується

Rв Qв

Витрати в'язкого, кг

На 1м3 піску

На 1м3 розчину

200

500

400

180

360

450

410

490

150

500

400

300

140

280

350

470

330

400

510

100

500

400

300

102

205

255

340

245

300

385

75

500

400

300

200

81

160

200

270

405

195

240

310

445

50

400

300

200

56

140

185

280

175

225

325

25

300

200

31

105

155

135

190
 1. Витрату цементу Qв, кг, у рихлонасипному стані визначають по табл. У випадку застосування в'язкого, активність Rвф якого відрізняться від рекомендованої (тaбл.), витрату в'язкого, кг, визначають за формулою:

Qв. ф=Rв Qв/Rв. ф; де

Rв - рекомендована активність в'язкого;

Qв - витрата в'язкого;

Rв. ф- фактична (задана) активність в'язкого;

R вQв- визначати за таблицєю. 1. Витрата цементу ( за об’ємом ) на 1 м3

. ц =Qц / ; де

- об'ємна насипна маса цементу, кг/м3.


3. Витрата вапняного або глиняного тіста ( за об’ємом ) на I м3

Vд =0.17(1-0. 002Qц ); де

Qц - витрата цементу, кг.

 1. Витрата добавки, кг.

Qд =Vд ; де

- об'ємна маса добавки, кг/см3.

 1. Для цементно-вапняних і цементно-глиняних розчинів рухливістю 2 - 10 см витрату води на 1 м3 піску приблизно визначають за формулою:

B=0.5(Qв + Qд); де


Qв і Qд - витрата цементу і добавки на 1 м3 nіcку, кг.

 1. Склад складного розчину в частинах за об’ємом встановлюють шляхом розподілу витрати кожного компонента розчинної суміші на витрату цементу за об’ємом:

; де

 1. Коефіцієнт виходу розчину

Квих=Vр. ф /Vп. ф; де

Vр. ф - фактичний об’єм замісу, м3 ;

Vп. ф -фактична витрата піску на заміс, м3.

 1. Об’єм замісу, м3.

Vр. ф = (mц + mд + mп + mв ) ; де

mц; mд; mп; mв - маса цементу, добавки, піску і води, витрачені на заміс;
- об'ємна маса розчину, кг/м3 .

^ ДОСЛІД №2

Тема: Приготування пробного замісу складного розчину.

Ціль: Навчитися дослідним шляхом готувати заміс складного розчину.

Устаткування і матеріали: пісок, цемент, вода, вапняне (глиняне) тісто, лист, мулярська лопатка, годинник, прилад для визначення рухливості розчинної суміші, ваги і гирі, куби розміром 7,07 х 7,07 х 7,07 або балочки розміром 4 х 4 х16 см.


^ ПОРЯДОК РОБОТИ.


 1. Зробити перерахунок витрат матеріалів (лаб. роб. 1) на пробний заміс об’ємом 5 л.

 2. Висипати на лист пісок і цемент, старанно перемішати протягом 5 хв.

 1. Ввести вапняне (глиняне) тісто і перемішати.

 2. Додати воду і перемішувати суміш протягом 3 - 5 хв.

 3. Визначити рухливість розчинної суміші. У разі необхідності зробити корегування складу (якщо отримане значення утворилося більше заданого, додають пісок кількостю 5-10% витрат на заміс). Якщо менше, то 5-10% води( Лаб. роб. 1, тема "Контроль і оцінка якості добавок до бетонів і розчинів”).

 1. Визначити об'ємну мacу розчинної суміші (лаб.роб. №4)

 2. Визначити розшарування розчинної суміші ( лаб.роб. №4).

 3. Виготовити зразки-куби або балочки:

а) заповнити форми в один прийом із деяким надлишком розчинною сумішшю;

б) ущільнювати суміш у кожній формі 25 разів (для зразків-балочок ущільнити на столику, що струшує, 30 разів за 3Ос};

в) зрізати надлишок суміші і загладити;

 1. У віці 28 діб визначити марку будівельного розчину( лабораторна робота № 5).

 2. Висновок.

^ ДОСЛІД №3

Тема: Визначення розшарування розчинної суміші.

Ціль: Навчитися визначати розшарування і давати оцінку якості розчинної суміші.

Устаткування і матеріали: прилад для визначення розшарування розчинової суміші, розчинна суміш, вібромайданчик, секундомір, круглодонна чаша, прилад для визначення рухливості.

^ ПОРЯДОК РОБОТИ

 1. Наповнити прилад розчинною сумішшю.

Прилад для визначення розшарування розчинної суміші


 1. Встановити прилад на вібромайданчик і зробити ущільнення.

 2. Розділити суміш на три рівні частини за допомогою рухливих кілець.

 3. Покласти окремо з верхнього і нижнього кілець розчинної суміші
  у круглодонні чаші і перемішати за 30 сек.

 4. Визначити рухливість першого і другого тіста в см3.
Занурення конуса, см

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Занурення конуса, см3

0,5

1,9

4,4

8,7

15

24

36

51

60

93
 1. Визначити розшарування як різницю об’ємів зануреної частини конуса в розчинну суміш, що знаходиться у верхньому і нижньому кільцях приладу. Розмір розшарування не повинен перевищувати 30 см3.

 2. Дослід повторити двічі.

 3. Висновок.

^ ДОСЛІД №4


Тема: Визначення об'ємної маси розчинної суміші.
Ціль: Навчитися визначати об'ємну масу розчинної суміші.

Устаткування і матеріали: стандартна посудина об’ємом 1 л, розчинна суміш, штиковка, ваги і гирі.


^ ПОРЯДОК РОБОТИ.


 1. Навісити мірний циліндр.

 2. Заповнити циліндр розчинною сумішшю.

 3. Зробити ущільнення штикуванням 25 разів із наступним струшуванням (5-6 разів).

 4. Зрізати надлишок суміші.

 5. Навісити посудину з навішенням.

 6. Визначити об'ємну масу за формулою:

; де

m1 - маса мірного циліндра з навішанням, кг ;

m - маса мірного циліндра, кг;

V – об’єм мірного циліндра, м.

 1. Дослід повторити двічі.

 2. Висновок.

^ ДОСЛІД №5


Тема: Визначення марки будівельного розчину.

Ціль: Навчитися визначати марку розчину і її відповідність проектній марці.

Устаткування і матеріали: гідравлічний прес, зразки-куби 7,07 х 7,07 х 7.07 см або зразки - балочки 4 х 4 х1б см.


^ ПOPЯДOК РОБОТИ. 1. Зразки-куби або зразки - балочки перед випробуванням оглянути, виміряти з точністю до 1 мм, навісити зразки і розрахувати об'ємну масу розчину.

 2. Зразки - балочки випробувати на вигин на приладі МІІ -100.

 3. Зразки-куби або половинки зразків балочок випробувати на стискання на пресі.

 4. Визначити межу тривкості при стискуванні, МПа

Rсж=10-6 ; МПа, де

Р - руйнівне навантаження, Н,
F - робоча площа пластини, м2 .

 1. Висновок.

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації iconПрограма та методичні рекомендації
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи