О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка icon

О. Л. Голубенко " " 2013 Пояснювальна записка




Скачати 186.91 Kb.
НазваО. Л. Голубенко " " 2013 Пояснювальна записка
О.Л. Голубенко<><><>"_____"_____________ 2013<><><><>Пояснюваль
Дата02.06.2013
Розмір186.91 Kb.
ТипПрограма

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля


Затверджую


Ректор _______________ О.Л. Голубенко


“_____”_____________ 2013


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Комп'ютеризовані та робототехнічні системи",

"Комп'ютеризовані системи управління та автоматика”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.



Луганськ – 2013

Програма фахових вступних випробувань


Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Операційні системи персональних комп'ютерів і мереж”, “Сучасні мови програмування”, “Комп’ютерні мережі” та “Сучасні корпоративні системи”.

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань і навичок в галузі обчислювальної техніки та операційних систем; володіння сучасними технологіями програмування, навичок об’єктно-орієнтованого програмування і проектування складного програмного забезпечення; знань в області інформаційних і обчислювальних мереж, організації корпоративних систем, проектування систем автоматизованої обробки даних, розподілених систем, та навичок розробки планів безпеки корпоративної мережі, необхідних для подальшого навчання.


Тема та короткий зміст

Посилання на
літературу

^ Тема 1. Загальні відомості.

Короткий зміст. Попередні знання про архітектуру ОЕМ. Визначення операційної системи. Її властивості.

[1] с.22-43,

[4] c.3-23

^ Тема 2. Підтримка операційної системи збоку обладнання.

Короткий зміст. Привілейований режим процесора. Переключення до режиму ядра. Системні виклики. Сторінкова пам’ять.

[1] c.43-59

Тема 3. Процес.

Короткий зміст. Визначення процесу як контексту обчислювань. Блок керування процесом. Стани процесу.

[1] c.97-106,

[4] c.95-117

Тема 4. Мультипрограмування.

Короткий зміст. Визначення мультипрограмування, мультиобробки, багатозадачності. Вплив мультипрограмування на час відгуку та утилізацію. Конкуренція.

[5] Р.3.2 та рекомендована до нього література

Тема 5. Нитки.

Короткий зміст. Визначення нитки. Реалізація ниток у просторі користувача та на рівні ядра. Призначення ниток. Проблеми що виникають.

[1] c.106-126,

[4] c.129-147




^ Тема 6. Планування процесів та ниток.

Короткий зміст. Метрики продуктивності. Планування групи завдань. On-line та off-line алгоритми. FCSC. SJF. Витиснення. Планування за пріоритетом. Використання зворотного зв’язку. Таймери.

[1] c.157-178,

[4] c.151-187

^ Тема 7. Конкуренція.

Короткий зміст. Конкуренція та проблема синхронізації. Реалізація взаємного виключення. Алгоритми Деккера, Перетсона. Атомарні інструкції. Семафори Дейкстри. Монітори. Апаратні вирішення та міжпроцессорна синхронізація.

[1] с.126-150,

[2] гл.1,2,

[4] с.189-240

^ Тема 8. Управління ресурсами та тупики.

Короткий зміст. Проблема філософів що обідають. Використання графів. Стратегії недопущення, запобігання та визначення тупиків.

[1] с.184-217,

[4] с.243-270

^ Тема 9. Управління пам’яттю.

Короткий зміст. Відображення адресів пам’яті. Сегментація та послідовна аллокація. Алгоритми розподілення. Оверлеї.

[1] с.218-232,

[4] с.237-315

Тема 10. Віртуальна пам’ять.

Короткий зміст. Пейджінг та віртуальна пам’ять. Трансляція адресів. Алгоритми заміщення. Своппінг.

[1] с.232-297,

[4] с.317-348

Тема 11. Файлові системи.

Короткий зміст. Визначення файлу. Ідентифікація. Зберігання та доступ до даних. Дерева та списки. Структура диска. Продуктивність. Підвищення надійності.

[1] с.425-497,

[4] с.371-451,

[3] гл.2

Тема 12. CASE - структури алгоритмів.

Короткий зміст. CASE - структури алгоритмів. Оператор SWITCH.

[7], с.55-107;

[10], с.107-126


Тема 13. Розміщення й ініціалізація масивів у пам'яті.

^ Короткий зміст. Символьний тип даних. Розміщення й ініціалізація масивів у пам'яті. Символьні масиви. Строки.

[7], с.50-57;

[8], с.88-105;

[6], с.55-76,


Тема 14. Обробка багатомірних масивів

Короткий зміст. Обробка багатомірних масивів і їхнє розміщення в пам'яті.

[7], с.50-57;

[8], с.88-105;

[6], с.55-76,




Тема 15. Процедури і функції

Короткий зміст. Процедури і функції в мовах програмування. Правила, опис і використання. Покажчики.

[7], с.79-87;

[8], с.142-153;

[10], с.77-79

Тема 16. Передача параметрів у підпрограми

^ Короткий зміст. Передача параметрів у підпрограми (за адресою, за значенням). Локальні і глобальні перемінні.

Функції вводу-виводу. Потоки вводу-виводу.

[7], с.79-87;

[8], с.142-153;

[10], с.77-79

Тема 17. Структури.

Короткий зміст. Поняття структури. Ініціалізація структур. Робота зі структурними змінними.

[7], с.99-109;

[8], с.165-168;

[10], с.100-109

Тема 18. Масиви, структури, файли.

Короткий зміст. Складні структури даних (масиви, структури, файли) у якості формальних і фактичних параметрів.

[7], с.152-177;

[8], с.208-255;

[6], с.152-173

Тема 19. Класи, способи задання, доступ до функцій і членів класів.

^ Короткий зміст. Класи, способи задання, доступ до функцій і членів класів

[7], с.109-135;

[8], с.169-178;

[9], с.56-75

Тема 20. Елементи візуального програмування

^ Короткий зміст. Елементи візуального програмування. Робота в студії розроблювача Development Studio.

[9], с.102-167

Тема 21. Елементи керування.

Короткий зміст. Розробка додатків, заснованих на діалозі. Елементи керування і їхній зв'язок із змінними класів.

[9], с.92-146,

[10], с.98-357

Тема 22. Розробка однодокументних і багатодокументних додатків.

^ Короткий зміст. Розробка однодокументних і багатодокументних додатків. Класи CFile, CArchiv, CStdioFile.

[8], с.223-251;

[10], с.280-299

Тема 23. Архітектура інформаційних мереж.

^ Короткий зміст. Структури інформаційних мереж (ІМ), поняття архітектури й топології, компоненти фізичної й логічної структур, класифікація.

[11] с.9-26,

[13] c.7-18.

Тема 24. Еталонна модель взаємозв'язку відкритих систем. Стандарти IEEE 802.X

Короткий зміст. Рівнів моделі, їхні основні функції, приклади протоколів, правила взаємодії між рівнями.

[11] c.139-144,

[12] c.9-15,

[12] c.16-19,

[13] c.20-49,

[14] c.123-135.




Тема 25. Функціональні групи пристроїв у мережі: концентратори, комутатори, маршрутизатори.

^ Короткий зміст. Поняття: робоча станція, сервер, віддалена робоча станція, та їх характеристики. Принцип роботи й призначення повторювачів, концентраторів, комутаторів, мостів, маршрутизаторів і шлюзів. Типові рішення.

[12] c.30-41,

[13] c.102-160,

[14] c.496-529.

Тема 26. Архітектура й програмно-технічні засоби ЛОМ. Організація взаємодії пристроїв у ЛОМ.

^ Короткий зміст. Ієрархічна мережа й мережі клієнт/сервер. Достоїнства й недоліки однорангових мереж і мереж з виділеним сервером, приклади реалізації.

[12] c.20-30,

[13] c.445-484,

[13] c.719-805,

[14] c.157-174.

Тема 27. Основи побудови структурованих кабельних систем (СКС).

Короткий зміст. Підсистеми СКС, технічні приміщення, принципи адміністрування та комутації, характеристики кабелів і їх категорії.

[13] c.345-384,

[14] c.257-274.

Тема 28. Стек протоколів Tcp/ip в інтрамережах і інтермережах. Призначення базових сервісів. Адресація і маршрутизація в мережах Tcp/ip.

^ Короткий зміст. Адресація в мережах Tcp/ip, приватні, реальні і спеціальні адреси, маски підмереж для різних варіантів розбиття на підмережі. Маршрутизація в мережі, таблиця маршрутів, протокол маршрутизації RIP, статичні маршрути.

[13] c. 129-146,

[13] c. 324-338

Тема 29. Служба DHCP, призначення і використання в Windows 2003 Server.

^ Короткий зміст. Автоматизація призначення адрес і параметрів протоколу Tcp/ip. Установка сервера DHCP, настройка області, використання сервера в мережі з багатьма сегментами. Переваги сервера DHCP.

[15] c. 587-593,

[13] c. 595-630


Тема 30. Служба DNS, призначення і використання в Windows 2003 Server.

^ Короткий зміст. Розглянута служба DNS для зберігання і резольвінгу доменів і імен Інтернет. Зони прямого і зворотного перегляду, записи ресурсів в зонах.

[15] c. 595-602,

[13] c. 669-715.





Тема 31. Служба WINS і резольвінг імен NETBIOS в мережі, призначення і використання в Windows 2003 Server.

^ Короткий зміст. Варіанти використання імен для позначення серверів і служб мережі, методи реєстрації імені комп'ютера в мережі (LMHOSTS, широкомовний метод і сервери імен), методи резольвінгу імен в мережі з різними конфігураціями.

[15] c.602-609,

[13] c.634-668.

Тема 32. Настройка сервера Інтернет IIS 6.0 в Windows 2003 Server. Підключення організації до Інтернет.

Короткий зміст. Принцип роботи сервера IIS, варіанти настройки сайтів і віртуальних каталогів, ведення журналу, настройка безпеки при роботі сервера в загальнодоступній мережі і мережі Інтернет. Використання методу NTLM для доступу до захищених ресурсів.

[15] c.795-823,

[13] c.811-849.

Тема 33. Робота поштової служби, протоколи SMTP, POP3, IMAP, поштовий сервер MS Exchange. Новини в мережі Інтернет.

^ Короткий зміст. Використання поштових протоколів для реалізації корпоративної поштової системи. Поштовий сервер Microsoft Exchange і настройка його компонентів і протоколів. Огляд основних поштових клієнтів.

[15] c.788-792,

[15] c.825,

[17]

Тема 34. Віддалений доступ в локальну мережу, сервер RRAS. Перевірка достовірності віддаленого доступу. Телефонні підключення і сервіси.

^ Короткий зміст. Протоколи віддаленого доступу PPP, PPTP, L2tp, протоколи перевірки достовірності в різних версіях Windows, MS CHAP. Установка і настройка сервера RRAS, політики віддаленого доступу.

[15] c.507-550,

[13] c.339-342,

[16] c.48-78,

[16] c.380-412.

Тема 35. Проектування доменної моделі. Основні об'єкти і принципи використання Active Directory. Довірчі відносини.

Короткий зміст. Основні поняття і об'єкти служби каталогів Active Directory. Проектування доменної моделі і інтеграція із службою DNS. Протоколи LDAP і X.500. Використання оснащень. Управління сайтами.

[15] c.855-919,

[13] c.780-805,

[16] c.320-329,

[18].


Питання для самостійної підготовки


 1. Операційна система. Визначення. Властивості.

 2. Підтримка ОС з боку апаратури.

 3. Процеси. Діаграма станів.

 4. Процеси. Блок керування процесом.

 5. Нитки. Способи реалізації. Порівняння. Область застосування.

 6. Термінологія: багатозадачність, багатопоточність, мультипрограмування і мультиобробка.

 7. Оптимізації. Пул потоків. Спливаючий потік.

 8. Вплив мультипрограмування на реактивність (час відклику) і коефіцієнт використання (утилізацію).

 9. Переваги і недоліки мультипрограмування.

 10. Планування. Використовувані метрики.

 11. Планування. Off-line алгоритми. FCFS. SJF.

 12. Витиснення. Визначення. Застосування. SRT(F).

 13. Витиснення. Визначення. Квантування процесорного часу. Карусель.

 14. Що витісняє і кооперативна багатозадачність. Загальні риси. Відмінності.

 15. Пріоритетне планування. Зворотний зв'язок. Багаторівневі черги.

 16. Пріоритетне планування. Зворотний зв'язок. Планування в UNIX.

 17. Пріоритетне планування. Епохи.

 18. Пріоритетне планування. Метод лотереї.

 19. Абстракція таймера. Залежність від квантування.

 20. Стан гонок. Визначення. Приклади.

 21. Критичні секції. Вимоги до механізму взаємного виключення.

 22. Алгоритм Петерсена для випадку 2-х процесів.

 23. Алгоритм Деккера для випадку 2-х процесів.

 24. Команда типу Test-and-SetLock (TSL). Реалізація для x86.

 25. Семафори Дейкстри.

 26. Активне чекання. Альтернатива sleep/wakeup.

 27. Проблема “споживача-виробника”. Рішення за допомогою семафора.

 28. Двоїчні семафори. Реалізація для x86.

 29. Монітори і перемінні стани.

 30. Проблема “споживача-виробника”. Рішення за допомогою монітора.

 31. Синхронізація за допомогою повідомлень (у розподілених системах).

 32. Бар'єри виконання.

 33. Ресурси. Взаємне блокування. Умова існування взаємного блокування.

 34. Взаємне блокування. Моделювання за допомогою графів.

 35. Взаємне блокування. Атака умови циклічної залежності.

 36. Уникнення взаємного блокування. Алгоритм банкіра.

 37. Двухфазне блокування.

 38. Проблема “філософів, що обідають”. Алгоритм Дейкстри.

 39. Стратегії розподілу безупинної пам'яті.

 40. Облік пам'яті. Бітові карти.

 41. Облік пам'яті. Зв'язані списки.

 42. Завантаження програми. Фіксовані адреси.

 43. Завантаження програми. Позиційно незалежний код.

 44. Завантаження програми. Програмне переміщення.

 45. Завантаження програми. Апаратне переміщення.

 46. Завантаження програми. Сегментація.

 47. Оверлеї (overlay).

 48. Переміщення програми (swapping).

 49. Віртуальна пам'яті. Сторінкове підкачування.

 50. Стратегії перетворення “сторінка-фрейм”.

 51. Вибір сторінки, що заміщається. Алгоритм “FIFO”.

 52. Вибір сторінки, що заміщається. Алгоритм “Годинник”.

 53. Вибір сторінки, що заміщається. Алгоритм “Старіння”.

 54. Віртуальна пам'ять. Робочий набір. Пробуксовка.

 55. Різновид операторів ітерації.

 56. Структура оператора for.

 57. Способи обнуління масивів при ініціалізації.

 58. Оголошення двовимірних масивів з ініціалізацією.

 59. Функції перетворення символів.

 60. Прототип функції.

 61. Передача масиву у функцію.

 62. Узгодження фактичних і формальних параметрів.

 63. Оголошення покажчиків.

 64. Передача і повернення структурної перемінної.

 65. Оголошення класів.

 66. Конструктор класу, призначення.

 67. Які класи і файли формує App Wizard?

 68. Режими відкриття файлу CFile.

 69. Описати клас CStdioFile

 70. Відображення класу CDocument.

 71. Застосування функції GetDocument.

 72. Механізми для створення нових типів.

 73. Поняття класу. Відношення "об'єкт — клас".

 74. Поняття поліморфізму. Прояву поліморфізму.

 75. Механізм спадкування.

 76. Зміст інкапсуляції.

 77. У чому різниця між struct, class і union?

 78. Конструктор і деструктор, коли вони викликаються?

 79. Функції, що вбудовуються, переваги і недоліки.

 80. Передача у функцію адреси об'єкта як аргумент.

 81. Оператори new і delete, відмінність від функцій malloc() і free().

 82. Посилання. Перевага і недоліки використанні посилання як параметр функції, відмінність від покажчиків?

 83. Причини перевантаження конструкторів.

 84. Аргумент за замовчуванням, зв'язок з перевантаженням функцій.

 85. Поняття інформаційної мережі.

 86. Мережевий протокол та міжрівневий інтерфейс.

 87. Структури, що використовуються в інформаційних мережах.

 88. Метод достуту CSMA/CD.

 89. Формат пакета Ethernet.

 90. Еталонна модель OSI, основні характеристики і принципи побудови.

 91. Фізичний рівень моделі OSI

 92. Канальний рівень моделі OSI.

 93. Мережевий рівень моделі OSI.

 94. Транспортний рівень моделі OSI.

 95. Сеансовий рівень моделі OSI

 96. Рівень подання та прикладний рівні моделі OSI

 97. Сервер в інформаційній мережі

 98. Функціональність концентраторів та комутаторів Ethernet.

 99. Функціональність маршрутизаторів, протоколи маршрутизації.

 100. Однорангова мережа, переваги і недоліки.

 101. Мережі з централізованим управлінням.

 102. Стандарти побудови структурованих кабельних систем (СКС).

 103. Технічні приміщення СКС

 104. Підсистеми СКС.

 105. Кабелі для побудови горизонтальної підсистеми.

 106. Кабелі для побудови підсистеми внутрішніх магістралей.

 107. Кабелі підсистеми зовнішніх магістралей.

 108. Категорії крученої пари.

 109. Основи протоколу IP, адресація.

 110. Протоколи TCP, UDP.

 111. Служба DHCP, призначення і використання в Windows 2003 Server.

 112. Служба DNS, призначення і використання в Windows 2003 Server.

 113. Служба WINS і резольвінг імен NETBIOS в мережі, призначення і використання в Windows 2003 Server.

 114. Настройка сервера Інтернет IIS 6.0 в Windows 2003 Server.

 115. Робота поштової служби, протоколи SMTP, POP3, IMAP, поштовий сервер MS Exchange.

 116. Віддалений доступ в локальну мережу, сервер RRAS.

 117. Проектування доменної моделі. Основні об'єкти і принципи використання Active Directory.



^

Вимоги до рівня підготовки вступників



Вступник повинен:


Знати: Фоннейманівську архітектуру, її реалізацію в сучасних настільних та вбудованих системах; засоби підтримки операційних систем з боку апаратури; властивості та основні функції, що покладаються на операційні системи, принципи побудови операційних систем; особливості розробки реентерантних та конкуруючих систем.

Мову програмування С++, принцип розробки та алгоритмізації різних задач, роботу з інтегрованим середовищем програмування VISUAL C++.

Сучасні мережними технології, мережнимі операційні системам та апаратне забезпечення. Основні поняття теорії інформаційних мереж (ІМ); рівні еталонної моделі взаємозв'язку відкритих систем; мережі передачі даних і особливості основних топологій; основні архітектурні особливості ЛОМ Ethernet; засоби організації роботи в мережі, основні логічні структури; високошвидкісні сучасні технології локальних мереж; програмне забезпечення ЛОМ і мережні операційні системи Windows 2003 Server; типові рішення при проектуванні корпоративних мереж, основи побудови СКС; типові рішення при проектуванні корпоративних мереж.

Сервіси мережі Інтернет, служби і програми інтрамереж, методи організації віртуальних приватних мереж і корпоративних систем на базі доменів Windows Server 2003/2008, методи забезпечення безпеки і принципами організації роботи користувачів в розподіленій мережі.


^ Уміти, мати навички: використання відладочних засобів для аналізу роботи апаратного забезпечення, прикладних та системних програм, інтерпретації системних структур; виявляти в алгоритмах ситуації, що призводять до “стану гонок” та “взаємного блокування”, використовувати алгоритми, в тому числі ті, що базуються на апаратній підтримці, та спеціальні стратегії планування для запобігання цим ситуаціям; розробляти оптимальні стратегії управління критичними та обмеженими ресурсами; роботи в інтегрованому середовищі розробки BORLAND С++, VISUAL C++, освоїти програмування мовою С++, використовувати бібліотеку MFC; установки і настройки програм, служб і сервісів інтрамережі на базі Windows 2003 Server, IIS 6.0; настройки політики безпеки в інтрамережі підприємства і розробка планів безпеки; настройки комп'ютерів клієнтів мережі підприємства для роботи в розподілених мережах; організації розподілених мереж на базі різних ліній комунікацій і віддаленого доступу; створення віртуальних приватних мереж.


^

Рекомендована література





 1. Е. Таненбаум. Современные операционные системы. 2-изд. Спб:Питер. 2002. – 1040с.: ил.

 2. Э. Дэйкстра – Взаимодействие последовательных процессов. Языки программирования. Редактор Ф.Женюи. Перевод с англ. В.П. Кузнецова. Под ред. В.М. Курочкина. М:."Мир", 1972

 3. Брайан Керниган, Роб Пайк. UNIX – универсальная среда программирования. Пер. с англ.; Предисл. М. И. Белякова. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 304 с.

 4. Silberchatz, Galvin, Gagne - Operating system concepts – 6x ed. ISBN 0-471-41743-2

 5. Операционные системы - Курс лекций 2006. Еврейский Иерусалимский Университет. См. копию на сайте кафедры: www.ccs.snu.edu.ua.

 6. Б. Керниган, Д. Ритчи.Язык программирования Си.-М.: Финансы и статистика, 1992.-272 с.

 7. Borland C++ в примерах./Потс С., Монк Т. –Минск: ООО Попурри, 1996.-752 с.

 8. Дейтл Х., Дейтл П. Как программировать на С++, М: Изд-во «Бином» -1999

 9. А. Пол. Объектно-ориентированное программирование на C++. Изд-во: Бином, Невский Диалект, 2001 г., стр. 464

 10. Г. Буч. Обьектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. Спб, «Невский Диалект». 1998.

 11. Морозов В.К., Долганов А.В. Основы теории информационных сетей : Учеб. пособие. -М.: Высш.шк., 1987.-271с.:ил.

 12. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. - М.: Микроинформ, 1995.-160с. :ил.

 13. К.Закер. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей: Пер. с англ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2002.- 1008 с.: ил.

 14. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд./ В.Г.Олифер, Н.А.Олифер.  СПб.: Питер, 2006.  958 с.: ил.

 15. Андреев А.Г. Microsift Windows 2000: Server и Professional. Русские версии.- СПб.:БХВ-Санкт-Петербур, 2000.-1056 с.:ил.

 16. Брэгг Роберта. Безопасность сети на основе Microsoft Windows Server 2003. : Пер. с англ.  М.:Издательский дом «Русская редакция», СПб.: Питер, 2006. 672 с.: ил.

 17. Статьи сайта citforum.ru (Центр информационных технологий)

 18. С. Реймер, М. Малкер Active Directory для Windows Server 2003. Справочник администратора/Пер, с англ. — М.: «СП ЭКОМ», 2004.— 512 с: ил.


Додаткова література


 1. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ. Перевод с англ. – М.:Мир, 1986 – 680 с.

 2. Understanding operating systems / Ida M. Flynn, Ann Mclver McHoes. ISBN 0-534-15180-9

 3. Уильям Р. Станек Microsoft Windows 2003. Справочник администратора/Пер. с англ. М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2003. 640 с.:ил.

 4. Богуславский Л.Б., Дрожжинов В.И. Основы построения вычислительных сетей для автоматизированных систем. -М.: Энергоатомиз-дат,1990.-256с.:ил.

 5. Рассел Ч., Кроуфорд Ш. Эффективная работа в Windows NT Server 4.0 -СПб: Питер,1998.-592с.:ил.

 6. Фролов А.В., Фролов Г.В. Локальные сети ПК. Монтаж сети. Установка ПО. - 3-е издание. Стереотипное - М.: «Диалог - МИФИ», 1995.-176с.-Тома 7,8.

 7. Титтел Э., Хадсон К. Networking Essentials. Сертификационный экзамен - экстерном - СПб: Питер Ком, 1999.-384с.:ил.

 8. Стерн М., Монти Г. Сети предприятий на основе Windows NT для профессионалов - СПб.: Питер Ком, 1999.



Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні




0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії Губачева Л.О.


Завідувач кафедрою

системної інженерії Горбунов О.І.

Схожі:

О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Програма фахових випробувань складена на основі програми державної атестації студентів сну ім В. Даля напряму підготовки «Транспортні...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Здоров’я людини» забезпечують...
О. Л. Голубенко \" \" 2013 Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Інженерна механіка», забезпечують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи