Історія української журналістики icon

Історія української журналістики
Скачати 27.94 Kb.
НазваІсторія української журналістики
Дата01.08.2012
Розмір27.94 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Історія української журналістики


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

135

Спеціальність 030201 Журналістики

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра журналістики

Семінарські заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

93

Дисципліна вибіркова

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 4,5, у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий

контроль знань

екзаменЛектор: кандидат педагогічних наук, доцент Шпакова Валентина Іванівна

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: за вибором студента.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – освітити найголовніші моменти історії української журналістики; назвати імена кращих діячів, науковців, імена яких замовчувались або були тавровані; визначити особливості журналістики в різні періоди розвитку України.


Програма:

 1. Історія української журналістики як наука.

 2. Зародження журналістики в Україні

 3. Періодичні видання України 1812-1825 рр.

 4. Українська альманахова журналістика 1830-1840 рр.

 5. Київ та Одеса як нові центри журналістського

 6. Преса на східноукраїнських землях 50-90-х рр. ХІХ ст руху

 7. Зародження журналістики в Західній Україні.

 8. Західноукраїнська журналістика 1848-1905 рр.

 9. Українська преса періоду 1905-1914 рр.

 10. Українська преса періоду революції та громадянської війни (1917-1921 рр.)

 11. Радянська українська преса у міжвоєнні часи (1918-1941 рр.).

 12. Зародження українського радіомовлення.

 13. Преса Західної України та діаспори в період між світовими війнами (1918 – 1939 рр.)

 14. Українська преса часів П світової війни

 15. Преса в Україні повоєнних часів та періоду будівництва розвинутого соціалізму (1945-1985 рр.)
 16. Преса України часів перебудови (1985-1991 рр.)


 17. Українська преса періоду відновлення незалежності (1991-2000 рр.)

 18. Преса української діаспори після другої світової війни.


Бібліографія:

 1. Історія української дожовтневої журналістики. – Львів, ЛДУ, 1993.

 2. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К., 1994.

 3. Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1995.

 4. Українська журналістика в іменах. Вип.1, п. - Львів, 1998.

 5. Шкляр В.І., Мелещенко О.К., Мукомела О.Г., Паримський І.С. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: історичний досвід. – К. 1996

 6. Бочковський О., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби. – Мюнхен, 1993.

 7. Горєвалов С.І. Військова журналістика України в національно-визвольних змаганнях. Львів, 1997.

 8. Животко А. Історія української преси. – Мюнхен, 1990.

 9. Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика України. – Львів, 1995.

 10. Українська преса Північної Буковини 191821940 р.р. – Львів, 1996.

 11. Українська преса за межами України. - К., 1996.

 12. Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917 – 1997 рр.) Навч. Посібник. – Луганськ, вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1999.


Метод навчання: Лекції та семінари.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Історія української журналістики iconКонтрольна робота з курсу «Історія української журналістики»
Східна Україна, Галичина, Буковина, Закарпаття. Курс має на меті дати певну суму знань про закономірності виникнення, становлення...
Історія української журналістики iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Історія української журналістики iconСтепан Кость історія української журналістики
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
Історія української журналістики iconПрограма вступного іспиту
Памви Беринди, Тарасія Земки, Лаврентія Зизанія та ін. Іван Федоров – друкар І редактор. Формування теоретичної редакторської думки....
Історія української журналістики iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Історія української журналістики iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Історія української журналістики iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Історія української журналістики iconСтепан Кость історія української журналістики
...
Історія української журналістики iconРозкриваються теоретичні основи історії української географії, розглядається історія української суспільної географії в розрізі окремих історичних періодів, історія становлення української суспільної географії

Історія української журналістики iconПлан роботи проблемної групи «Історія становлення української преси»
Обґрунтування: проблемна група “Історія становлення української преси” покликана досліджувати особливості розвитку української преси,...
Історія української журналістики iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності
В основу цих двох частин покладено програми обов’язкових дисциплін з української та світової історії – “Загальна історія України”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи