Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції icon

Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Скачати 21.35 Kb.
НазваЛітературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Дата01.08.2012
Розмір21.35 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Літературно-художня критика: сучасні напрями і тенденціїФакультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

162

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра журналістики

Семінарські заняття

1 година на тиждень

28

Семестр – 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

106

Дисципліна цикл дисциплін підготовки спеціаліста

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 5,5: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: кандидат філологічних наук, доцент Магрицька Ірина Василівна

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: з циклу підготовки студента.

Цілі курсу: мета викладання дисципліни – надати студентам знання з основних проблем літературної критики, висвітлити функціональну роль критичних матеріалів в пресі.


Програма:

Специфіка літературно-художньої критики, її сучасний статус.

Предмет и завдання літературно-художньої критики.

Система жанрів літературно-художньої критики.

Українська літературна критика 1800-1860 рр.

Стан літературно-художньої критики останніх десятиліть 19-початку 20 ст.

Розвиток літературно-художньої критики в Україні 20 ст.

Літературно-критичний рух в Україні 90-х років 20 ст.


Бібліографія:

  1. Бурляй Ю. Основи літературно-художньої критики – К.: Вища школа, 1985. – 342 с.

  2. Брюховецький В.С. Критика в сучасному літературному процесі. – К.: Рад. школа, 1959. – 356 с.

  3. Бернштейн М.Д. Українська літературно-художня критика 50-70 х р. 19 ст. – К.: Рад. школа, 1972. – 134 с.

  4. Э. Дэннис, Д. Мэррил. Беседы о масс-медиа. – М.: Вагрус, 1997.

  5. Богданов Э.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. - Лениздат, 1971.

  6. Москаленко А.З. Теория журналистики. К.: 1978.

  7. Історія української літературно-художньої критики – К.: Вища школа, 1985. – 342 с.


Метод навчання: Лекції, семінари.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції icon“сучасні тенденції сходознавства”
Сходу, а також представників посольств та консульств взяти участь у третій міжнародній науково-практичній конференції “сучасні тенденції...
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції icon«Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» 22-23 листопада 2012 року м. Київ ІХ наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті»
Х наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» (22-23 листопада 2012 року): Матеріали...
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconЗаявка на участь у роботі І всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»
«Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconМіжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку методології в статитистиці, обліку та аналізі економічних процесів»
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції...
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції icon"Києво-Могилянська академія" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни
Курс орієнтований на студентів-культурологів, які спеціалізуються з фаху “Мистецтвознавство”. Історія, теорія, художня критика дає...
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №39 Назва розробки: Ґенеза музично-педагогічної освіти в Польщі й Україні та сучасні тенденції її розвитку в контексті загальноєвропейських історичних,
Назва розробки: Ґенеза музично-педагогічної освіти в Польщі й Україні та сучасні тенденції її розвитку в контексті загальноєвропейських...
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconСучасні тенденції соціально-економічного розвитку малого підприємництва в україні

Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconПоліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук робоча програма
Хореографія*. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія. Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія....
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconЗвітна наукова конференція філософського факультету, 2003
Проте вже під кінець ХІХ ст у соціал-демократизмі з’явилися різні його напрями: бернитейніанство, кавтскіанство, лассальянство та...
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconРобоча програма з філософії
Хореографія*. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія. Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія....
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» є громадська організація «Львівська медична спільнота» (м. Львів)
Організатором науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» є громадська організація «Львівська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи