Валеологія Факультет масових комунікацій icon

Валеологія Факультет масових комунікацій
Скачати 19.48 Kb.
НазваВалеологія Факультет масових комунікацій
Дата01.08.2012
Розмір19.48 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Валеологія


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

54

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра Проблеми людини і філософія здоров’я

Семінарські заняття

0,5 годин на тиждень

7

Семестр – 1

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

33

Дисципліна нормативна

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 1,5: у тому числі: екзамен -

Підсумковий


контроль знань

залікЛектор: Скобин Олександр Тимофійович

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: цикл природничо-наукової підготовки

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – оволодіння знаннями валеологічних основ та практичних навичок, мати уявлення про основні методи оцінювання стану здоров’я людини та методи профілактики, про сфери використання цих методів у сучасному суспільстві


Програма:

  1. Валеологія як теоретична наука і практична діяльність

  2. Загальні методи оцінки здоров’я індивіда

  3. Визначення функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем

  4. Визначення конституції індивіда, ваго-ростових індексів та відповідної маси тіла

  5. Визначення добових енерговитрат, калорійності та раціону харчування в залежності від образу життя


Бібліографія:

  1. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2002.–432с.

  2. Тель Л.З. Валеология: Учение о здоровье, болезни и выздоровлении. В 3 т.– М.: ООО «Издательство АСТ»; «Астрель», 2001

  3. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. – М.: Медицина, 1993.–400с.


Метод навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Передумова:

Методичне забезпечення: методичні посібники

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Валеологія Факультет масових комунікацій iconПрограма з курсу «Методика навчання валеології» Вступ до валеології
Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. Причини І передумови виникнення валеології. Медицина І валеологія: реальні...
Валеологія Факультет масових комунікацій iconДослідження процесу роботи геодезичного радіоелектронного обладнання для пошуку інженерних підземних комунікацій з поверхні землі на навчальному полігоні
Вивчити методи І технічні засоби для оцінки фактичного положення підземних комунікацій (трубопроводи, кабельні лінії). Набути практичних...
Валеологія Факультет масових комунікацій iconГеографія комунікацій Мета
Мета: навчити студентів професійно орієнтуватися в головних питаннях географії сучасних комунікацій, сформувати у них знання головних...
Валеологія Факультет масових комунікацій iconПрактичне заняття 1 Тема. Основні історичні етапи розвитку реклами і рекламних комунікацій в Україні План
Дисципліна «Реклама та зв’язки з громадськістю» є одним із перших одномодульних пропедевтичних курсів, які започатковують первинні...
Валеологія Факультет масових комунікацій iconЗастосування ttl-комунікацій в україні підготувала
«крізь лінію» рекламний термін, який пов'язує два підходи до сегментації каналів комунікацій: традиційний, що розділяє всі витрати...
Валеологія Факультет масових комунікацій iconПрограма комплексного державного екзамену (модуль «теорія та історія соціальних комунікацій»)
Комунікаційні канали як матеріальна складова системи соціальних комунікацій. Їх характеристика як засобу (лінії зв'язку) для передачі...
Валеологія Факультет масових комунікацій iconСумський державний університет факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 19-20 квітня 2012 року в Сумду відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)
Валеологія Факультет масових комунікацій iconВалеологія

Валеологія Факультет масових комунікацій iconЯк відомо, 27 квітня 2012 р філософський факультет Франкового університету святкував
Франкового університету святкував 20-річчя з дня відновлення!З нагоди даного свята було проведено кілька масових заходів, які внесли...
Валеологія Факультет масових комунікацій iconСагер Л. Ю. Науковий керівник – к е. н., доц. Божкова В. В. Сумський державний університет Застосування експертних підходів при оцінці ефективності організаційних комунікацій
Застосування експертних підходів при оцінці ефективності організаційних комунікацій
Валеологія Факультет масових комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи