Основи журналістики icon

Основи журналістики
Скачати 25.43 Kb.
НазваОснови журналістики
Дата01.08.2012
Розмір25.43 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Основи журналістики


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

162

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра журналістики

Семінарські заняття

2 години на тиждень

28

Семестр – 1-2

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

106

Дисципліна нормативна

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 5: у тому числі: екзамени - 2

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: старший викладач Шепєлєва Ірина Анатоліївна.

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: дисципліна нормативна.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – дати студентам системні знання з теорії творчої діяльності в сфері масової комунікації та фундаментальні положення методичної журналістської творчості, закласти науково-методичне підґрунтя для подальшого формування спеціалістів преси, телебачення і радіо.


Програма:

  1. Предмет, структура, завдання курсу, основні поняття, література й джерела.

  2. Журналістика як галузь масово-інформа-ційної діяльності. Пражурналістські явища. Об’єктивна зумовленість її виникнення, основні етапи й закономірності розвитку. Сучасний стан й проблеми функціонування ЗМІ у сучасних умовах. Поняття журналістики як специфічного виду діяльності, як про науку та як про систему ЗМІ.

  3. Функції журналістики. Моделі журналістики.

  4. Принципи журналістики, їх розвиток у процесі демократизації суспільства.

  5. Журналістика як напрямок суспільно-політичної діяльності. Масова інформація у структурі функціонування сучасного суспільства. Преса як соціальна інфраструктура. Діяльність ЗМІ й об’єктивна реальність. Механізми контролю суспільства над пресою.

  6. Соціальна позиція журналіста. Творча свобода, професіоналізм та відповідальність.

  7. Журналістика у системі соціального управління.

  8. Свобода преси та соціальна відповідальність журналіста.

  9. Ефективність, дієвість, результативність преси.

  10. Журналіст як суб’єкт соціального процесу.

Бібліографія:

Москаленко А.З. Основи журналістики.-К., 1994.

Москаленко А.З. Вступ до журналістики. – К., 1997.

Москаленко А.З. Теорія журналістики. – К., 1998.

Григораш Д.С. Журналістика в термінах і виразах. – Львів, 1974.

Владимиров В.М. Основы журналистики. – Луганск, 1998.

Здоровега В.И. Вступ до журналістики: Текст лекцій. – Львів, 1993.

Прохоров Е. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие.- М.1998.

Ворошилов В.В. Журналистика: Учебник.- Санкт-Петербург, 1999.


Метод навчання: Лекції, семінари.

Методичне забезпечення: методичні вказівки

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Основи журналістики iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика творчого завдання з навчальної дисципліни «Основи журналістики»
Н – 01 у 2013–2014 н р та робочої навчальної програми з навчальної дисципліни «Основи журналістики» (смя нау рнп 17. 01. 01 – 02...
Основи журналістики iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Основи журналістики iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Основи журналістики iconФакультет філології та журналістики
Факультет філології та журналістики – з багатими традиціями та високопрофесійним кадровим складом, один із найстаріших у Миколаївському...
Основи журналістики icon119 від 29 грудня 2011 року
Активісти Наукового товариства студентів та аспірантів факультету журналістики разом із викладачами відвідали засідання постійного...
Основи журналістики iconКонтрольна робота з курсу «Зарубіжна журналістика»
Хуіі століття в Європі. Протягом століть значення журналістики невпинно зростало. З огляду на це вивчення історії та сучасного стану...
Основи журналістики iconНаукові записки кафедри журналістики
Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. ІІ / Голов ред. Я. В. Козачок. – К. Нау, 2011. – 86 с
Основи журналістики iconКонтрольна робота з курсу «Історія української журналістики»
Східна Україна, Галичина, Буковина, Закарпаття. Курс має на меті дати певну суму знань про закономірності виникнення, становлення...
Основи журналістики iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет журналістики Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Моральна відповідальність журналіста в умовах...
Основи журналістики iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет журналістики Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Другій науково-практичній студентській конференції «Журналістська практика: студентський літній досвід...
Основи журналістики iconМатематичні основи інформатики
Основи теорії чисел: прості числа, ділення із залишком, найбільший спільний дільник, взаємно прості числа. Основи алгебри: многочлени...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи