Охорона праці в галузі icon

Охорона праці в галузі
Скачати 26.06 Kb.
НазваОхорона праці в галузі
Дата01.08.2012
Розмір26.06 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Охорона праці в галузі


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

54

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

1 години на тиждень

14

Кафедра охорона праці та безпека життєдіяльності

Семінарські заняття

0,5 година на тиждень

7

Семестр – 2,5

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

33

Дисципліна нормативна

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 2,5: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: Александров Валентин Євгенович, доцент

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, механічний факультет.

Статус курсу в навчальній програмі: нормативна.

Цілі курсу: мета викладання дисципліни – розкрити складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.


Програма:

 1. Система управління охорони праці в галузі, її складові та функціонування.

 2. Проблеми фізіології, гігієни праці і виробничої санітарії у галузі.

 3. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі.

 4. Пожежна безпека у галузі.


Бібліографія:

 1. Навчальна програма нормативної дисципліни „Охорона праці в галузі”. Для вищих закладів освіти. – К.: 1999 – 15 с.

 2. Закон Украины “Об охране труда”. – К.: 2002 – 40 с.

 3. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболевания, которые повлекли утрату трудоспособности». – К., 1999. – 54 с.

 4. Типове положення про службу охорони праці. ДНАОП 0. 00-4.21-93.

 5. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. ДНАОП 0.00-4.09-93.

 6. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів. ДНАОП 0.00-4.11-93.

 7. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях. К.Н. Ткачук и др. К., Техника, 1991.

 8. І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, О.В. Чебанова. Гігієна праці та виробнича санітарія. К., 1997.

 9. Электробезопасность на промышленных предприятиях. Справочник. Сабарно Р.В. и др. К., Техника, 1985.

 10. Жидецкий В.Ц. и др. Основы охраны труда. – Львов: Афиша, 2000. – 351 с.

 11. Охрана труда в машиностроении. Учебник для вузов под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Маш-е, 1983, – 432 с.

 12. Санитарные нормы и нормативные акты

ДСН 3.3.6.037-99.

ДСН 3.3.6.042-99.

ДСН 3.3.6.039-99.

ДНАОП 0.00-1.21-98.

ДНАОП 0.00-1.29-97.

ДНАОП 0.00-4.12099.

ДНАОП 0.01-1.01-95.

СНиП II-4-79/85.

СНиП 2.01.02-85.

СНиП 2.09.02-85.

СНиП 2.09.04-87.


Метод навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методичне забезпечення: методичні посібники

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі...
Охорона праці в галузі icon1 Вступ Місце І значення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
Дисципліна «Охорона праці в галузі» базується на вивчених та попередніх курсах, загальних питаннях безпеки людини в умовах її життя...
Охорона праці в галузі iconДо практичних занять з дисципліни “охорона праці в галузі”
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Охорона праці в галузі iconМіжнародні норми в галузі охорони праці
Теми що виносяться на модуль з предмету «Охорона праці в галузі», для спеціалістів та магістрів
Охорона праці в галузі icon«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
Охорона праці в галузі iconМ. П. В. Е. Абракітов, С. О. Обухов конспект лекцій з дисципліни „охоронА праці в галузі та цивільна оборона”
В. Е. Абракітов. Охорона праці в галузі та цивільна оборона: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності – 070801, 070801...
Охорона праці в галузі iconПитання для підготовки до іспиту по курсу "Охорона праці в галузі" для спеціальностей мо, мз, мк, дз, оа, еп, фк
Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва
Охорона праці в галузі iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх)
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної...
Охорона праці в галузі iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів " Охорона праці І бжд" та "Охорона праці"
Охорона праці І бжд” та “Охорона праці” (для студентів денної форми навчання спеціальностей 092600 – “Водопостачання та водовідведення”...
Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсів усіх форм навчання спеціальності...
Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Охорона праці в галузі» навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи