Практикум з мови змі icon

Практикум з мови змі
Скачати 25.51 Kb.
НазваПрактикум з мови змі
Дата01.08.2012
Розмір25.51 Kb.
ТипПрактикум
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Практикум з мови ЗМІ


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

189

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

0 годин на тиждень
Кафедра журналістики

Семінарські заняття

2 години на тиждень

56

Семестр – 1-2

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

133

Дисципліна вибіркова

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 6,5: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: кандидат філологічних наук, доцент Кошман Ірина Миколаївна

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: за вибором студента.

Цілі курсу: Базуючись на змістові набутих знань під час навчання на молодших курсах, дати студентам системні знання з творчої журналістської діяльності на рівні публіцистики, закласти науково-методичне підґрунтя для подальшого формування спеціалістів високої кваліфікації для редакцій часописів, телебачення, радіо, видавництв тощо.


Програма:

1.Професіоналізм і етика. Проблема морального вибору у публіцистиці. Журналістика “найвищого ґатунку” й застосування морально-етичних кодексів до пошуку болючих проблем сучасної української дійсності

2. “Язик мій – ворог мій”. Новітні явища в літературно-публіцистичній сфері української журналістики 1990-2000 рр.

3. Новітні проблеми українського суспільства, персоніфіковані у персонажі літературно-публіцистичних творів в українській періодиці.

4. Риторична й сатирична публіцистика у політичній, економічній, соціальній сферах в українській пресі, на телебаченні й на радіомовленні: проблеми існування й проблеми, що піднімають публіцисти.

5. Публіцисти, влада й проблема слова, застосована щодо найгостріших проблем української дійсності на межі століть.

6. Історична, наукова, екологічна проблематика в творах українських публіцистів останнього десятиліття. Проблема забезпечення дієвості гострих, проблемних виступів преси.

7. Методики забезпечення юридичної досконалості творів з гострих та болючих проблем сучасної України. Запобігання судовим переслідуванням редакцій та авторів як складова частка “архітектоніки” публіцистичних текстів.


Бібліографія:

  1. Ворошилов В.В. Журналистика. Учебник. – СПб, 2000.

  2. Владимиров В.М. Теория и методика журналистского творчества. Учеб. пособие. – Луганск: Изд-во ВУГУ, 1997.

  3. Э. Дэннис, Д. Мэррил. Беседы о масс-медиа. – М.: Вагрус, 1997.

  4. Богданов Э.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. - Лениздат, 1971.

  5. Москаленко А.З. Теория журналистики. К.: 1978.


Метод навчання: Лекції, практичні заняття.

Методичне забезпечення: методичні посібники.

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Практикум з мови змі iconОпис модуля напрями – со назва модуля
Змі в системі суспільства та їх соціальні функції, змі як засоби моделювання соціальної реальності, особливості взаємодії змі та...
Практикум з мови змі iconУдк 371. 04: 17+621. 397. 13 А. В. Федорович
Змі; наголошується на необхідності формування критичного ставлення до інформації та установки недостовірності побаченого чи почутого...
Практикум з мови змі iconПрактикум з ділової української мови. К.: Здоров’я, 2002. 224 с. Юкало В. Я. Культура мови: Навч посібник для студ вищих мед закладів освіти / За ред. Л. В. Струганець. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 77 с
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. К.: Либідь, 1993. – 336...
Практикум з мови змі iconПрограма творчого конкурсу для абітурієнтів
Змі, передані по радіо чи телебаченню, вміщені в інтернет-виданнях або в окремих збірниках чи книжках. Кожен матеріал із вказаною...
Практикум з мови змі iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
Практикум з мови змі iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
Практикум з мови змі iconФормат опису модуля
Математичний аналіз, лінійна алгебра, практикум на пк, алгоритмічні мови І програмування, диференціальні рівняння
Практикум з мови змі iconПерший інформаційний лист
Змі, яка відбудеться 26-27 жовтня 2012 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у м. Луганську....
Практикум з мови змі iconДокументи
1. /ЭЭ Практикум РИО Одна книга/000_ Вступ.doc
2. /ЭЭ...

Практикум з мови змі iconДокументи
1. /ЭЭ Практикум РИО Одна книга/000_ Вступ.doc
2. /ЭЭ...

Практикум з мови змі iconПрактикум з дисципліни "Валеологія" для навчання за кредитно-модульною системою
Ключове слово для тематичного покажчика. Комп’ютеризований практикум з валеології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи