Робота у творчих майстернях icon

Робота у творчих майстернях
Скачати 24.51 Kb.
НазваРобота у творчих майстернях
Дата01.08.2012
Розмір24.51 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Робота у творчих майстернях


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

162

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

0 годин на тиждень
Кафедра журналістики

Семінарські заняття

4 години на тиждень

56

Семестр – 7

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

52

Дисципліна вибіркова

Курсова робота

54

Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 162: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: старший викладач Шепєлєва Ірина Анатоліївна

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: за вибором студента.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – навчити студентів створювати тексти для газет в інформаційних жанрах.Програма:

1. Новозмінні функції ЗМІ.

2. Принципи журналістики

3. Публіцистика як вид творчої діяльності

4. Задум, тема, концепція, ідея твору.

5. Світ інформації, особистість, суспільство минулого. Стилістика репортажу.

6. Жанр інтерв’ю. Види інтерв’ю. Методологія створення інтерв’ю, його місце в режисурі газетного номера. Стилістика інтерв’ю.

7. Повідомлення про вжиті заходи після критики в газеті. Традиції та сучасність, методики відновлення жанрів.

8. Суть масової інформації у житті суспільства.

9. Державна, громадська та комерційна преса: спільне й специфічне.

10. Методики журналістської роботи в інформаційних жанрах, в пошуку інформації, її відроби, визначення жанру, написання тексту.

11. Технічні засоби роботи журналіста в інформаційних жанрах.

12. Проблеми підвищення дієвості в інформаційних жанрах.

13. Журналістика як професійна діяльність в демократичному суспільстві


Бібліографія:

  1. Прохоров Є.П. Введение в теорию журналистики. -М. ,1998.

  2. Москаленко А. Теорія журналістики. -К., 1998.

  3. Москаленко А. Вступ до жур над і стики. -К. ,1996.

  4. Владимиров В.М. Основа журнали стики. -Луганск,І988.

  5. Владимиров В.М. Теория й методика журналистского творчества.- Луганск, І997.

  6. Бочковский 0., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби. -

  7. Мюнхен, 1993.

  8. Сучасна українська журналістика. Поняттєвий апарат. -К., І997.


Метод навчання: Лекції, семінари.

Методичне забезпечення: методичні посібники.

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Робота у творчих майстернях iconОрганізація самостійної роботи
Самостійна робота студента передбачає: опрацювання лекційного матеріалу; вивчення рекомендованих літературних джерел; виконання самойстійних...
Робота у творчих майстернях iconКонкурс творчих робіт для студентів внз «Я пишаюсь тим, що я українець!»
«Конкурс творчих робіт «Я пишаюсь тим, що я українець!». Основною метою проведення конкурсу є виявлення та відзначення найбільш талановитої...
Робота у творчих майстернях iconВиховуємо лідерів
Цікавий досвід по захисту творчих проектів старшокласниками в Сторожинецькій школі-інтернаті. Суттєвого значення набуває робота лідерів...
Робота у творчих майстернях iconТематика індивідуальних творчих проектів
Тематика індивідуальних творчих проектів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів
Робота у творчих майстернях iconІндивідуальний творчий проект
Практична користь від виконання таких творчих проектів, за умови розумно визначеного цільового завдання, закладеного у тематику,...
Робота у творчих майстернях iconПоложення про конкурс творчих робіт до 211-ої річниці з дня народження Володимира Даля Загальні положення
Конкурс творчих робіт «Где родился, там и пригодился» (надалі – творчий конкурс) проводиться з метою
Робота у творчих майстернях iconКонкурс творчих робіт на тему: Моє бачення майбутнього української транспортної галузі
Проект єс «Підтримка впровадження Транспортної Стратегії України» оголошує Конкурс творчих робіт на тему
Робота у творчих майстернях iconНаказ №91 м. Севастополь Про підсумки міського конкурсу творчих робіт учнів з протидії торгівлі людьми
На виконання наказу Управління освіти І науки смда від 18. 09. 2013 №889 «Про проведення міського конкурсу творчих робіт учнів з...
Робота у творчих майстернях iconВимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти
Навчально-методичний посібник рекомендовано до друку за рішенням кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту...
Робота у творчих майстернях iconВимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти
Навчально-методичний посібник рекомендовано до друку за рішенням кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту...
Робота у творчих майстернях iconКонкурс учнівських творчих робіт «Кібернетичний всесвіт»
України» запрошує до участі в обласному конкурсі учнівських творчих робіт «Кібернетичний всесвіт» в рамках тижня кібернетики, який...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи