Теорія І методика журналістської творчості icon

Теорія І методика журналістської творчості
НазваТеорія І методика журналістської творчості
Дата01.08.2012
Розмір21.1 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Теорія і методика журналістської творчості


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

81

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра журналістики

Семінарські заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 3

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

17

Дисципліна нормативна

Курсова робота

36

Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 3,5: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: старший викладач Шепєлєва Ірина Анатоліївна

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: за вибором студента.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – дати студентам системні знання з теорії творчої діяльності в сфері масової комунікації та фундаментальні положення методичної журналістської творчості, закласти науково-методичне підґрунтя для подальшого формування спеціалістів преси, телебачення і радіо.


Програма:

 1. Журналістика як професійна діяльність.

 2. Особливості публіцистичної творчості

 3. Журналістика як творчий процес. Структура журналістської творчості.

 4. Система методів журналістської творчості.

 5. Журналістський твір: елементи змісту, структура.


Бібліографія:

 1. Бочковський О., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби. - Мюнхен, 1993.

 2. Владимиров В. М. Теория и методика журналистского творчества. - Луганск, 1997.

 3. Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. - М., 1989.

 4. Владимиров В.М. Коммерческая журналистика. – Луганск, 1995.

 5. Рабочая книга редактора районной газеты. – М., 1988.

 6. Планирование работы в редакции. - М., 1979.

 7. Шкляр В.І. Поетика журналістського твору. Курс лекцій - К., 1994.

 8. Олийник В. Основы радиопублицистики. – К., 1978.

 9. Телевизионная журналистика. Учебник. – М., 1995.


Метод навчання: Лекції, семінари.

Методичне забезпечення: методичні посібники

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Теорія І методика журналістської творчості iconПрограма державного екзамену з теорії І методики журналістської творчості
Курс «Теорія І методика журналістської творчості» орієнтований, щоб допомогти студентам засвоїти загальні закономірності журналістики...
Теорія І методика журналістської творчості iconПрограма державного екзамену з теорії І методики журналістської творчості
Курс «Теорія І методика журналістської творчості» орієнтований, щоб допомогти студентам засвоїти загальні закономірності журналістики...
Теорія І методика журналістської творчості iconРобоча програма навчальної дисципліни «Теорія І методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів...
Теорія І методика журналістської творчості iconПсихологія журналістської творчості
Психологія журналістської творчості: Конспект лекцій /Укладач О. А. Кривопишина. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 131 с
Теорія І методика журналістської творчості icon«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Теорія І методика журналістської творчості iconЗапрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Теорія І методика журналістської творчості iconЗвіт з проведення «Днів науки 2009» кафедра дизайну
Всеукраїнська науково-практична конференція «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Теорія І методика журналістської творчості iconТеорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Теорія та методика викладання історії. Програма навчального курсу. Пнпу ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 17 с
Теорія І методика журналістської творчості iconЖурналістської творчості
Б. Потятиник – д-р філол наук, проф., зав кафедри нових медіа Львівського національного університету
Теорія І методика журналістської творчості iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Теорія І методика журналістської творчості iconЗаява пишеться власною рукою Голові спеціалізованої вченої ради к 67. 051. 02 Хду
«тема дисертації» (вказати наукового керівника), за спеціальністю 13. 00. 04. – теорія І методика професійної освіти (або 13. 00....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи