Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) icon

Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Скачати 24.12 Kb.
НазваТехніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Дата01.08.2012
Розмір24.12 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

54

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра комп’ютеризовані системи та мережі

Семінарські заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

26

Дисципліна нормативна

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 1,5: у тому числі: екзамен -

Підсумковий


контроль знань

ЗалікЛектор: доцент, кандидат технічних наук Ткачук Олена Анатоліївна.

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет комп’ютерних систем та мереж.

Статус курсу в навчальній програмі: дисципліна нормативна.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – сформувати в студентів позитивну мотивацію на використання сучасних комп'ютерних методів, дати знання про основні метода і їх застосування для розробки електронних макетів газет, буклетів і т.п.


Програма:

 1. Редактор PageMaker 7.0 plus.

 2. Створення великої публікації; зборка і зміст.

 3. Редактор PageMaker 7.0 plus. Створення багатоголосної публікації.

 4. Редактор PageMaker 7.0 plus. Інтерфейс користувача.

 5. Робота з файлами.

 6. Установки програми.

 7. Перекомпонування тексту по новим текстовим блокам.

 8. Оформлення текстів.

 9. Використання спеціальних ефектів для оформлення публікації.

 10. Засоби відображення об’єкту.

 11. Прийоми оформлення текстів.

 12. Видалення умісту фрейму.

 13. Створення предметного покажчика

 14. Розробка і реалізація пілотного проекту.


Бібліографія:

 1. Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Page Maker 7,0. – CПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 784 с.: ил.

 2. Кондратьева И. Секреты компьютерной верстки. ~ СПб.: Питер, 1997,~336с.: ил.

 3. Ассади Б., Груман Г. Издательская система QuarkXPress 4.1 для Windows: Пер. с англ. - М.: ЗКОМ, 1995. - 416 с., ил.

 4. Столяров А., Столярева У. Word 97. - М.; ДМК, 1999. -368с.: ил.

 5. Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Page Maker 6.5. – CПб.: БХВ-Петербург, 1998. – 832 с.: ил.

 6. Кун В. Ventura Publisher для Windows /Пер. с нем. --К.: Торгово-издательское бюро ВНУ, 1995.-256с.:ил.

 7. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати: Пер. с англ. – Мн.: ООО “Попури”, 1997. – 192с., ил.

 8. Олтман Р. CorelDRAW 7 для профессионалов: Пер. с англ. – К.:ЮНИОР, М.:ЭНТРОП, 1997. – 527с., ил.

 9. Різун В. В. Основи комп'ютерного набору і коректури: Підручник. " К.: Либідь, 1993. - 1.72 с.

 10. Чихольд Ян. Облик книги: Пер. с нем.: М.: Книга, 1980. – 240 с.


Метод навчання: Лекції, практичні заняття.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: Залік.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconПрограма Дисципліни інформатика І комп'ютерна техніка
Метою дисципліни "Інформатика І комп'ютерна техніка" є надання студентам знань в галузі сучасних технологій переробки ділової інформації...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconО. Б. Костенко А. Л. Шаповалов інформатика І комп’ютерна техніка
Костенко О. Б., Шаповалов А. Л інформатика І комп’ютерна техніка. Конспект лекцій. (для студентів денної та заочної форм навчання...
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка) iconСпеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Комп’ютерна інженерія” згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з комп’ютерної інженерії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи