Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую icon

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
Скачати 171.54 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
Дата01.08.2012
Розмір171.54 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________О.Л.Голубенко

"_______"____________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету

ВсесвітнЯ історія

для вступників 2012 року


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012

У якості програми для вступного випробування із вступниками до СНУ ім. В.Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти того ж року, а також, на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 кл., затвердженої МОН: наказ від 23.12.2004, № 1/11-66-11. Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Пропоновану програму вступного випробування із всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі зі всесвітньої історії для 11-річної школи.

Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів всесвітньої історії, від найдавніших часів до сьогодення.

Тестові завдання складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Лист МОН № 1/11-66-11, від 23.12.2004). Тестові завдання охоплюють теоретичний матеріал з історії України за період від стародавніх часів до початку ХХІ ст.

З огляду на запровадження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання, тестова база СНУ ім.В.Даля з дисципліни “Історія України” передбачає змістовну дотриманість і принципову відповідність форм тестових завдань загальним вимогам незалежного тестування.

Передбачено наявність різного типу завдань (на знання хронології та понять, визнання персоналій, співвідношення подій історії України та всесвітньої історії, територіальної визначеності та ін.); завдання репродуктивного характеру з вибором однієї правильної відповіді (розділи 1-9), завдання на встановлення відповідностей або послідовності (розділи 9-11), завдання на визначення правильного судження (розділ 12). З огляду на забезпечення об’єктивності проведення та оцінювання тестових випробувань завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю не використовуються, що за умов комп’ютерної обробки даних виключає заангажованість особистісного фактору.

За умов використання комп’ютерних технологій передбачена можливість значної кількості запропонованих варіантів вступних тестових завдань індивідуальних варіантів.

Позитивним фактором є оперативність обробки інформації та її доведення до абітурієнтів, що водночас не виключає апеляції.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Періодизація історії людства. Епоха стародавнього світу як перший період в історії людства. Історичні джерела. Походження людини. Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади за первісних часів. Духовна культура і вірування людей за первісних часів. Основні пам’ятки первісного мистецтва.

^ ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до н.е. Будівництво пірамід. Розквіт та занепад Єгипту у ІІ тис. до н.е. за часів Середнього та Нового царств. Культура Давнього Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта. Архітектура та мистецтво.

^ ПЕРЕДНЯ АЗІЯ

Вплив природних умов на життя людей в Месопотамії. Вавилон за часів Хаммурапі. Фінікійські міста-держави та Ізраїльсько-Іудейське царство. Нововавилонське царства у першій половині І тис. до н.е. Перська держава Ахеменідів. Наслідки походів Дарія І. Внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру.

^ ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Індська цивілізація. Характерні риси господарського та суспільного життя Індії. Прихід аріїв (Ведійська цивілізація). Розквіт Індії за царя Ашоки. Культура Давньої Індії. Час і обставини виникнення цивілізації в Китаї. Імперії Цінь. Культура Давнього Китаю. Внесок Давніх Індії та Китаю у скарбницю світової культури.

^ ДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е. Велика грецька колонізація. Греко-перські війни. Характерні риси політичного устрою Афін, Спарти. Афінська демократія за часів Перікла. Реформи Солона. Підкорення Греції Філіпом ІІ і походи Александра Македонського. Елліністичний етап в історії Греції. Культура Давньої Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри.

^ ДАВНІЙ РИМ

Рим царської доби. Римська республіка V-І ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї. Становлення імперії. Римська імперія доби принципату та домінату. Особливості римської системи державного правління часів республіки та імперії. Виникнення християнства і християнізація Римської імперії. Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Падіння Західної Римської імперії. Культура Риму. Наука і мистецтво. Основні архітектурні пам’ятки.

^ СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Поняття «історія Середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків. велике переселення народів. Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого та її поділ. Правління Фiліппа IV Красивого. Столітня війна та об’єднання Франції. Нормандське завоювання Англії. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту. Утворення Священної Римської імперії. Німецький «наступ на Схід». Закріплення територіальної роздробленості. Італійські міські республіки. Мусульманська Іспанія. Реконкіста та утворення Іспанського королівства.

^ СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В V-XV ст.

Структура суспільства і теорія трьох станів. Виникнення станової монархії. Середньовічне місто. Особливості світогляду середньовічних городян. Боротьба городян із сеньйорами. Міські комуни. Ремесло й торгівля. Християнізація Європи. Хрестові походи. Боротьба церкви з єретиками. Витоки середньовічної культури. Школи та університети. Книгодрукування. Взаємодія людини і природи в Середні віки. Архітектура. Ренесанс.

^ ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ

Утворення Візантійської імперії. Особливості устрою Візантійської імперії та Арабського халіфату. Правління Юстиніана. Загибель імперії. Культура Візантії. Мухаммад і виникнення ісламу. Розквіт і занепад Халіфату. Знання та культура арабського світу.

^ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Виникнення слов’янської писемності. Ян Гус і гуситські війни. Угорщина. Польське королівство. Великий Новгород. Невська битва та Льодове побоїще. Правління Івана ІІІ. Культура Московської держави. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Внесок культури держав Центральної, Східної Європи, Північно-Східної Русі та Османської імперії у світову духовну спадщину.

^ ІНДІЯ. КИТАЙ

Делійський султанат. Особливості державного управління, соціальної структури Індії. Релігія. Наука і культура. Імперія Тан. Державне управління. Культура. Побут населення. Внесок культури Китаю та Індії в світову духовну спадщину.

^ ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Доколумбові цивілізації Америки. Причини, передумови та наслідки Великих географічних відкриттів. Христофор Колумб і відкриття Нового Світу. Відкриття морського шляху до Індії. Завоювання Нового Світу. Перші колонії. Нова картина світу західноєвропейців.

^ ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ

Матеріальний світ і суспільство. Технічні вдосконалення. Господарювання. Зміни в суспільстві. Шлюб і сім’я, становище жінки. Повсякденне життя Західної Європи.

^ РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

Характерні риси реформаційних учень. Реформація в Німеччині. Мартін Лютер. Особливості розвитку німецького гуманізму. Стан католицької церкви напередодні реформації. Аугсбурзький мир. Поширення Реформації та Контрреформація. Кальвінізм. Орден єзуїтів.

^ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Особливості раннього абсолютизму. Франція. Ранній французький абсолютизм. Релігійні війни. Іспанія. Іспанія в XVI ст. Приєднання Португалії. Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Народження республіки. Англія. Процес обгороджування. Королівська Реформація. Прихід до влади династії Стюартів. Міжнародні відносини. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир. Італійське Відродження. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Нідерландів. Досягнення науки. Нові знання про Всесвіт. Драматургія та театр. Мистецтво доби бароко.

^ ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО

Характерні риси державного устрою Речі Посполитої та Московської держави. Річ Посполита. Шляхетська демократія. Утворення Речі Посполитої. Московська держава. Правління Івана IV Грозного. Воцаріння династії Романових. Культура.

^ КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ

Англія. Англія напередодні революції. Диктатура Кромвеля. Переворот 1668 р. Початок промислового перевороту. Франція. Абсолютизм за Людовіка XIV. Французький класицизм. Австрія за правління Марії Терезії. Реформи Йосипа ІІ. Росія. Реформи Петра І. Епоха Катерини II. Культура наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст. Сполучені Штати Америки. Англійські колонії в Північній Америці. Проголошення незалежності США. Конституція.

^ КРАЇНИ СХОДУ

Характерні риси країн Сходу. Османська імперія. Персія. Османська імперія та її зовнішня політика. Перське царство. Індія. Держава Великих Моголів. Проникнення європейців у Індію. Релігійне та культурне життя. Китай та Японія. Китай за правління династії Цин. Об’єднання та самозакриття Японії. Культура. Взаємовплив європейської цивілізації і цивілізації Сходу.

^ СВІТ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - у ХІХ ст. КРАЇНИ СВІТУ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - у XIX ст.

Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, розвитку духовної сфери суспільства. Доба Просвітництва. Франція. Початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Франція за часів Наполеона І. Війни Наполеона. Віденський конгрес та його рішення. Франко-німецька війна 1870-1871 рр. Велика Британія. Чартизм. Вікторіанська доба. Формування ліберальної та консервативної партій. Ірландське питання. Британське володарювання в Індії. Тред-юніони. Австрія. Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію. Німеччина. Об'єднання Німеччини в 1871 р. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка. Італія. Об'єднання Італії. Росія у ХІХ ст. Росія за часів Олександра І. Повстання декабристів. Модернізація імперії. Скасування кріпосного права. Реформи другої половини ХІХ ст. та їх наслідки. США в ХІХ ст. Громадянська війна 1861-1865 рр. Реконструкція Півдня. Економічне піднесення країни. Європейські революції 1848-1849 рр. та їх наслідки. Японія. Доба Мейдзі в Японії. Реформування економічного та суспільно-політичного життя. Китай. Китай у другій половині ХІХ ст. Суспільно-політична думка Європи. Соціалізм. Марксизм.

УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст. – ПОЧАТКУ ХХ ст. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СВІТУ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - У ХІХ ст.

Формування індустріального суспільства. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку провідних держав світу в останній третині ХІХ ст. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви. Завершення територіального поділу світу. Міжнародні відносини в 1871—1914 рр. Роль США в міжнародних відносинах. Троїстий союз. Антанта. Мистецтва наприкінці ХVІІІ—ХІХ ст. Розвиток науки і техніки. Повсякденне життя людей. Духовне життя народів Європи і Америки у ХVІІІ—ХІХ ст.

^ ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Початок Першої світової війни. Військові кампанії та основні битви 1914 – 1918 рр. Завершення війни та її результати. Паризька мирна конференція. Версальсько-Вашингтонська система договорів. Ліга Націй. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав.

^ СВІТ В 20 - 30-х рр. ХХ ст. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В 20-30-х рр. ХХ ст.

Період економічної та політичної стабілізації. Світова економічна криза 1929 – 1933 рр. „Новий курс” Ф.Рузвельта. Основні риси доби «проспериті» (процвітання) у США. Фашизація Італії. Веймарська республіка в Німеччині. Встановлення нацистського режиму. Громадянська війна в Іспанії. Створення нових незалежних європейських держав: Польщі, Чехо-Словаччини, Угорщини, Королівства сербів, хорватів і словенців Формування демократичних та авторитарних режимів в країнах регіону.

^ РОСІЯ-СРСР у 1917-1939 рр.

Російські революції 1917 р. Громадянська війна. Воєнний комунізм. НЕП. Утворення СРСР. Індустріалізація та Колективізація. Голод 1932 – 1933 рр. Репресії 1930-х років. Сутність тоталітарного режиму в СРСР.

^ КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИВ ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХХ ст.

Об’єднання Китаю, встановлення влади Гоміндану. Кампанія громадянської непокори народів Індії. Становлення Турецької республіки. Особливості розвитку Японії.

^ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В 1930-х рр. НАЗРІВАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Спроби створення системи колективної безпеки. Діяльність Ліги Націй. Причини загострення міжнародної напруженості і 1930-х рр. Формування блоків агресивних держав. Виникнення вогнищ війни на Далекому Сході, в Африці та Європі. Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт «Молотова – Ріббентропа») і таємний протокол до нього. Причини радянсько-німецького зближення напередодні Другої світової війни.

^ РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ У ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ ст.

Найважливіші досягнення науки і техніки у перші десятиліття ХХ ст. Основні ідеї й течії у розвитку культури. Олімпійський рух. Вплив досягнень науки і техніки на повсякденне життя людей. Виникнення «масової культури».

^ НОВІТНЯ ІСТОРІЯ. СВІТ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Перебіг подій на основних театрах воєнних дій (за періодами). Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Складання Антигітлерівської коаліції. Корінний перелом в ході Другої Світової війни. Конференції Великої трійки та їх рішення. Відкриття Другого фронту в Європі. Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Капітуляція Німеччини, капітуляція Японії. Роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.

ЗМІНИ У СВІТІ ВНАСЛІДОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. ХОЛОДНА ВІЙНА. США ТА КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. – початок ХХІ ст.)

Створення ООН. Формування військово-політичних блоків. Військові конфлікти і кризи часів «холодної війни». Гельсінські угоди. Основні риси внутрішньої політики США в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. Розкол Німеччини. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції. Розпад колоніальних імперій. Утворення ЄЕС та його трансформація.

^ СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига». «Застій». «Перебудова». Лібералізація суспільного та політичного життя. Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія та інші нові незалежні держави наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. – початок ХХІ ст.)

Встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах. Кризові явища в політичному, соціальному та економічному житті країн Центральної та Східної Європи 1950-80-х рр. Антикомуністичні революції кінця 1980-х рр. Розпад Чехословаччини та Югославії.

^ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Процес деколонізації. Нові індустріальні держави. Японське «економічне диво». Проголошення КНР. Проголошення незалежності Індії. Розвиток Індії та Китаю наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Створення Держави Ізраїль. Виникнення і розвиток близькосхідної проблеми. Крах апартеїду на півдні Африки.


РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (1945 р. – початок ХХІ ст.). СВІТ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Розгортання НТР. Наукові відкриття. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства. Світові глобальні процеси та проблеми. Вплив НТР на життя пересічного громадянина, зміни в соціальній структурі суспільства.


ВИМОГИ

^ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

УЧАСНИКІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ


Учасники вступного випробування повинні:

 • називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам'ятки культури;

 • визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та періодами, епохами;

 • локалізувати історико-географічні об'єкти та історичні факти (події, явища, процеси) на карті;

 • описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам'ятки культури різних епох;

 • характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;

 • -встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою:

 • -розпізнавати найвидатніші культурні пам'ятки, описувати їх, визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам'яток різних періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній спадщині;

 • визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, значення найважливіших подій в історії України;

 • встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення;

 • -давати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх і доречно вживати;

 • працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.

Список рекомендованої літератури

 1. Агібалова Катерина Василівна. Всесвітня історія: Середні віки [Текст] : проб. підруч. для 7 кл. серед. шк. / К. В. Агібалова [та ін.] ; ред. М. О. Рудь. - К. : Освіта, 1995. - 368 с.

 2. Бердичевський Яків Михайлович. Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : навч. посіб. для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Я. М. Бердичевський, Т. В. Ладиченко. - Запоріжжя : Прем'єр, 2003. - 495 с.

 3. Бірюльов Ілля Михайлович. Всесвітня історія. Нові часи [Текст] : підруч.для 8 класу серед. школи / І. М. Бірюльов. - К. : Генеза, 2002 . Ч. 1 : XVI - кінець XVIII століття. - К. : [б.в.], 2002. - 200 с.

 4. Воропаєва Валентина Василівна. Всесвітня історія. Новітній період (1914-1939). 10 клас [Текст] : плани-конспекти уроків / В. В. Воропаєва, М. В. Татаринов. - Х. : Ранок ; Х. : Веста, 2003. - 240 с.

 5. Всесвітня історія. Нові часи [Текст]. - К. : Генеза, 1999 .

 6. Всесвітня історія. Тести. 6-11 класи [Текст] : посібник / авт.-упоряд. Л. М. Мицик [та ін.] ; ред. Л. М. Мицик. - К. : ВЦ "Академія", 2007. - 368 с.

 7. Всесвітня історія: 1789-1918 [Текст] : навч. посібник для 9 кл. / авт.- упоряд. Я. М. Бердичевський [та ін]. - Запоріжжя : Прем'єра ; Х. : Олант, 1998. - 383 с.

 8. Всесвітня історія: 1939-1998 [Текст] : навч. посібник для 11кл. / упоряд. Я. М. Бердичевський [та ін]. - 2 вид., перероб. - К. : А.С.К., 1999. - 575 с.

 9. Всесвітня історія: 9 клас: Нова історія (кінець ХVІІІ- початок ХХ ст.) [Текст] : посібник / О. В. Гісем [и др.]. - 2.вид., перероб. - К. : А.С.К., 2000. - 335 с.

 10. Всесвітня історія: Новітні часи. 1914-1945 [Текст] : пробний підручник для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк. / М. Є. Рожик [та ін.]. - 2.вид., випр. та доп. - К. : Генеза, 1998. - 230 с.

 11. Гісем Олександр Володимирович. Всесвітня історія. Нова історія (кінець ХVIII- початок ХХ ст.). 9 клас [Текст] / О. В. Гісем [та ін]. - К. : Літера : А.С.К., 1999. - 336 с.

 12. Гісем Олександр Володимирович. Всесвітня історія. Новітній період (1914-1939 рр.). 10 клас [Текст] / О. В. Гісем [та ін]. - К. : Ніка- Центр, 1999. - 336 с.

 13. Голованов Сергій Олександрович. Всесвітня історія. Історія стародавнього світу [Текст] : навч. посіб. для 6 кл. / С. О. Голованов, В. О. Дрібниця. - К. : Фаренгейт, 2000. - 272 с

 14. Даниленко Віктор Михайлович. Всесвітня історія [Текст] : хронологія основних подій / В. М. Даниленко, С. А. Кокін. - К. : Либідь, 1997. - 264 с.

 15. Дрібниця Віталій Олександрович. Всесвітня історія. Нова історія (XVI - кінець XVIII ст.) [Текст] : підруч. для 8 класу / В. О. Дрібниця, В. В. Крижанівська. - К. : А.С.К. : Дієз-продукт, 1998. - 224 с.

 16. Ладиченко Тетяна В’ячеславівна. Всесвітня історія. 11 клас [Текст] : підручник / Т. В. Ладиченко. - К. : А.С.К., 2006. - 367 с.

 17. Ладиченко Тетяна В'ячеславівна. Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : підручник / Т. В. Ладиченко. - К. : А.С.К., 2005. - 384с.

 18. Полянський Павло Броніславович. Всесвітня історія. 1914-1939 [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. Б. Полянський. - К. : Генеза, 2002. - 286 с.

 19. СтельмахСергій Петрович. Всесвітня історія. Новий період (кінець XVIII- початок XX ст.) [Текст] : посібник. 9 кл. / С. П. Стельмах [та ін]. - К. : Академія, 1998. - 296 с.

 20. Ч. 2 : Кінець XVIII - початок ХХ століття : підруч. для 9 кл. середньої шк. / С. В. Білоножко [та ін]. - К. : [б.в.], 1999. - 239 с.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ТА КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання” з дисципліни “Всесвітня історія”, який містить 24 завдання, для кожного з них передбачено 5 варіантів відповідей, з кожного з 12 розділів – по два завдання. Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 60 хвилин.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години

^

Правила проведення співбесіди з абітурієнтами


з дисципліни “Всесвітньої історії”

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.08, № 1065 від 25.11.08 співбесіда з дисципліни “Всесвітня історія” проводиться з встановленими категоріями осіб, зазначених у пп.20, 23.

Співбесіда здійснюється за питаннями програми з історії України для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611- від 23.12.2004р.).

Абітурієнту надається можливість обрати два питання з переліку програмних питань для співбесіди з всесвітньої історії. Час підготовки до усної співбесіди – до 20-ти хвилин. Питання членів предметної комісії і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей.

Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 200 -бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.


Голова предметної комісії доц. Д'яконіхін А.В.

Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
move to 213-161215
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
move to 213-161201
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи