Затверджую icon

Затверджую
Скачати 140.99 Kb.
НазваЗатверджую
Дата01.08.2012
Розмір140.99 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________О.Л.Голубенко

"_______"____________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення творчого конкурсу для абітурієнтів,

які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки

Здоров'я людини


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми творчого конкурсу;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012

У якості базової програми для творчого конкурсу СНУ ім. В. Даля у 2012 р. використано: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із дисципліни «Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності» (наказ МОН України від 05.02.2009р. № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004р. №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»)

Творчий конкурс – форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності.

Завдання творчого конкурсу - визначити рівень та дати оцінку:

 • наявності у абітурієнтів мотивації до дбайливого ставлення щодо життя і здоров’я;

 • наявності у абітурієнтів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

 • наявності сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

 • ознайомлення з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

 • володіння методами самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я;

 • розвитку життєвих навичок спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Творчий конкурс є випробуванням що виконуються у письмовій формі.

Для підготовки до творчого завдання абітурієнт повинен опрацювати наступні питання, які входять до курсів «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня.

^ ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Життя і здоров’я людини.

Життя як феномен. Здоров’я як явище людського життя, його необхідна і докорінна характеристика. Цінність і неповторність життя людини. Здоровий спосіб життя. Відношення до життя різних людей, вплив здоров’я на можливість виконання різних видів діяльності людини, вплив на життя і здоров’я різних небезпек і небезпечних ситуацій, що сталися в регіоні, країні, світі. Основні ознаки складових здоров’я, та різних небезпек. Необхідність берегти життя і здоров’я, важливість здоров’я у власному житті. Вплив найпоширеніших небезпек на життя і здоров’я людини; Феномен здоров’я. Взаємозв’язок основних ознак, складових і чинників здоров’я.


Індивідуальний розвиток і збереження здоров’я.

Вікові особливості індивідуального розвитку. Ознаки статевого дозрівання. Чинники ризику індивідуального розвитку. Особливості стану шкіри в підлітковому віці. Типи шкіри. Особливості догляду за шкірою. Попередження захворювань шкіри дівчат і хлопців. Косметичні проблеми підлітків. Косметичні засоби і здоров’я.

Поняття про фізіологічну і соціальну зрілість. Моніторинг фізичної складової здоров’я. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Шкідливість раннього статевого життя та вагітності неповнолітніх для здоров’я.

Репродуктивне здоров’я. Фактори впливу і ризики. Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді. Особлива шкідливість для здоров’я сумісної дії тютюнового диму і алкоголю.

Продовження роду як одне з основних призначень людини. Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі і методи захисту. Протидія стигмі і дискримінації Віл-інфікованих.

Значення всебічного розвитку для формування особистості молодої людини. Взаємовплив психічної та духовної складових здоров’я. Чинники формування духовної складової здоров’я. Естетичні та моральні засади здоров’я. Краса і здоров’я.


Вплив соціальних чинників на здоров’я.

Поняття про соціальні чинники здоров’я. Соціальні чинники ризику для здоров’я в найближчому оточенні підлітків. Причини вживання наркотичних речовин підлітками. Поняття про наркотичну залежність. Ознаки наркотичної залежності. Невідкладна допомога при наркотичному отруєнні. Кримінальна відповідальність за поширення наркотичних речовин. Зв’язок наркоманії і ВІЛ-інфікування. Особливості поширення ВІЛ-інфікування молоді в Україні. Протидія дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих.

Туберкульоз: збудник, умови інфікування, умови розвитку захворювання. Профілактика туберкульозу.

Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування. Перша допомога при харчових отруєннях і кишкових інфекціях. Харчові продукти у природі, отруйні та небезпечні рослини.

Соціальні чинники ризику “хвороб цивілізації”. Куріння і рак.


Психологічне благополуччя.

Відчуття, емоції, почуття. Виховання культури почуттів та способу їх вияву. Взаємозв’язок почуттів і здоров’я. Емоційне благополуччя. Ознаки психологічного благополуччя. Фактори, які порушують психологічну рівновагу. Способи відновлення і підтримки психологічної рівноваги. Психологічні конфлікти і способи їх подолання. Поняття про стрес. Вплив стресу на здоров’я. Методи запобігання стресу. Психологічна характеристика підліткового віку. Розвиток інтелектуальних задатків. Психологічні особливості поведінки людини в екстремальних умовах.

Формування особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовиховання. Способи саморегуляції. Пам’ять та увага. Розвиток сприйняття, пам’яті та уваги.

Основи психологічних та моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на її дії в різних життєвих ситуаціях. Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров’я.


Оздоровчі системи.

Поняття про оздоровчі системи. Оздоровче харчування. Сучасні і традиційні системи харчування.

Види активного відпочинку. Вправи і процедури для збереження і зміцнення здоров’я. Вплив постави на здоров’я. Особливості формування постави у підлітків.

Загартовування, його значення. Комплексне загартовування сонцем, повітрям і водою. Правила загартовування холодовими та тепловими процедурами.

Значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності. Правила самостійних занять та методика складання індивідуальних програм занять фізичними вправами.

Раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року). Форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.  Засоби розвитку сили, гнучкості та методи контролю. Засоби розвитку витривалості та методи контролю. Методи самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками під час занять фізичними вправами.


Принципи безпечної життєдіяльності. Надзвичайні ситуації.

Принципи безпечної життєдіяльності. Правила поведінки, безпечної для життя. Безпека на дорогах. Безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля. Небезпечні вантажі. Види ДТП. Дії свідка ДТП. Техногенна безпека. Пожежа в громадському приміщенні. План евакуації, знаки пожежної безпеки. Особливості користування паливними газами.

Надзвичайні ситуації (НС) соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення. Викрадення дітей і торгівля ними. Безпритульність. Залучення до небезпечних видів бізнесу і найгірших видів праці. Основні принципи порятунку та захисту людей. Оптимальні дії під час конкретних НС. Перша допомога при НС. Дія рятувальних служб при НС. Права і обов’язки людини під час НС та в період ліквідації їх наслідків.


Безпека в сучасному суспільстві.

Безпека на дорогах. Правила для мотоциклістів. Перевезення пасажирів на мотоциклі.

Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини.

Уникнення небезпеки в кримінальних ситуаціях пограбування, шантажу, нападу. Захист від релігійних сект. Основи самозахисту у кримінальних ситуаціях та його межі. Правова відповідальність неповнолітніх.

Небезпеки під час терористичних актів. Основи самозахисту під час терористичних актів. Соціальні небезпеки у місцях проживання. Соціальні патології. Соціальні конфлікти. Інформаційна безпека.

Безпека людини: економічна, продовольча, екологічна, особиста, громадська, політична. Створення безпечних умов життєдіяльності з урахуванням індивідуальних особливостей.

Основи міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров’я людини. Безпека людини у контексті концепції ООН про сталий розвиток людства.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


    1. «Основи здоров’я. Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» — К.: Перун, 2005.

    2. «Основи безпеки життєдіяльності» Програма для 1-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» — К.: Шкільний світ, 2001.

    3. «Основи здоров’я. 9 клас» /Автори Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. — К.: Генеза;

    4. «Основи здоров’я. 9 клас» /Автори Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. — К.: Алатон;

    5. «Основи здоров’я. 9 клас» / Автори Тагліна О.В., — Харків: Ранок.

    6. Основы валеологии / Под ред. Петленко В.П., - Киев: Олимпийская литература, т.1. 1999, - 434с., т.2. 1999, - 450с., т.3. 1999, - 446с.

    7. Паффенбаргер Р.С., Ольсен Э. Здоровый образ жизни. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 319 с.

    8. Алкоголь та інші наркотики / Фонд “Відродження”. Регіональна програма навчання здорового способу життя / Освітня програма для шкіл. – К.: Абрис, 1995. – 118с.

    9. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: ФиС, 1990. – 208 с.
  ^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ
  Учасники творчого конкурсу повинні володіти певними загально-навчальними та предметними навичками:

 • оцінювати, порівнювати, пояснювати факти і явища дійсності на основі інформації;

 • чітко та достатньо глибоко розуміти значення термінів та понять;

 • усвідомлювати програмний шкільний матеріал;

 • вміти користуватися засвоєними теоретичними знаннями у повсякденному житті.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 – бальною шкалою оцінювання: від 100 до 200 балів.

Відповідь з кожної теми першого та другого завдань максимально оцінюється у 25 балів.  За результатами виконання двох завдань виводиться загальна сумарна оцінка (100 балів + перше завдання + друге завдання).

Визначається правильність уяви про предмет,  рівень знань та практичних навичок вміння застосовувати знання, отримані в школі для потреб забезпечення власного здоров’я та суспільства, креативність думок.

Виконання завдань потребує схильності до майбутньої професії, початкових уявлень про зміст майбутньої професійної діяльності, прояву творчого підходу до вирішення загальних потреб людей у сучасному суспільстві.

Оцінювання знань вступників відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповідей (правильне, чітке, достатньо глибоке викладення теоретичних понять).

 2. Ступінь усвідомлення програмного шкільного матеріалу і самостійність міркувань.

 3. Вміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у повсякденному житті.


^ Орієнтовані критерії оцінювання кожного питання першого завдання:

Загальна сума балів, яка може бути отримана абітурієнтом за перше завдання складає 75 балів, за друге – 25 балів.

25 балів виставляється вступнику тоді, коли його відповідь бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що вступник в повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, дає бездоганні і глибокі відповіді на  поставлене запитання, а також наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, вміє пов’язати шкільні знання з реальною дійсністю і доцільно використовує його. Вступник має чітке уявлення про предмет майбутньої праці, вірно вибирає методи та засоби вирішення проблеми, демонструє неординарний, творчий підхід.

20 балів передбачає також високого рівня знань, навичок і вмінь. При цьому відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності, або пропуски в неосновних питаннях. Можлива недостатня чіткість в визначенні понять.

15 балів вступник виконує завдання по суті питання, і в загальній формі розбирається у матеріалі, але його знання мають формальний характер і не пов’язані з реальними життєвими потребами.

10 балів вступник дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних завдань.

5 балів передбачає наявність знань лише загальних понять шкільного курсу, вступник відповідає по суті питання, і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу. відчуває труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних завдань.


^ Загальна сумарна оцінка творчого конкурсу:

високий (від 175 до 200 балів) – усі завдання виконано правильно, відповідь повна, відповідає  критеріям оцінювання кожного завдання; продемонстровано творчий підхід;

добрий (від 150 до 175 балів) – усі завдання виконано, однак відчувається певна шаблонність, стислість у викладі думок, відсутність особистих поглядів;

середній (від 125  до 149 балів)  – завдання виконані неповно (одне із  завдань першого етапу не виконане), порушено логіку викладу, наявне відхилення від теми;  переважає однобічність у висвітленні проблеми й стереотипність мислення;

низький (від 100  до 124 балів ) – завдання виконані неправильно або не виконано 2/3 завдань першого завдання творчого конкурсу.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Творчий конкурс проводиться відповідно до Положення про приймальну комісію Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Творчий конкурс здійснюється за темами зазначеними у розділі "Програма творчого конкурсу" для абітурієнтів.

Творчий конкурс складається з 2 завдань: перше – три теоретичні питання, друге – одне практичне питання.

Абітурієнту надається можливість у письмовій формі виразити своє особисте ставлення до трьох із п’яти з запропонованих теоретичних тем, та однієї із трьох практичних тем (на вибір абітурієнта):


Приклади тем творчого конкурсу:


Завдання 1. Теоретичні питання:

 1. Поняття про соціальні чинники здоров’я.

 2. Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування.

 3. Психологічні конфлікти і способи їх подолання.

 4. Поняття про стрес. Вплив стресу на здоров’я.

 5. Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини.


Завдання 2. Практичні питання:

 1. Наведіть види активного відпочинку. Розробіть вправи і процедури для збереження і зміцнення здоров’я.

 2. Перелікуйте методи самоконтролю за об’єктивними показниками під час занять фізичними вправами, наведіть методики їх застосування.

 3. Визначте фактори, які порушують психологічну рівновагу. Опишіть методи запобігання психоємоційного стресу.

На виконання завдань вступнику відводиться 3 години. За цей час він повинен в письмовій формі розкрити усі обрані теми. Об’єм відповідей до 8 сторінок рукописного тексту. Питання конкурсного завдання і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей.


Ухвалено науково-методичною комісією філософського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля протокол № 6 від 17 лютого 2012 р.


Ухвалено на засіданні кафедри проблем людини та філософії здоров’я протокол № 6 від 17 січня 2012 р.


^ Голова предметної комісії проф. Ю.М. Мечетний


Теми теоретичних запитань:


 1. Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров’я.

 2. Місце здоров’я в ієрархії своїх життєвих потреб.

 3. Репродуктивне здоров’я. Фактори впливу і ризики.

 4. Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді.

 5. Продовження роду як одне з основних призначень людини. Здоров’я молоді в Україні.
  Рівень фізичного розвитку. Ознаки гармонійного розвитку хлопчиків і дівчаток.

 6. Види активного відпочинку. Вправи і процедури для  збереження і зміцнення здоров’я.

 7. Вплив постави на здоров’я. Особливості формування постави у підлітків.
  Обов’язки членів родини щодо збереження і зміцнення здоров’я.

 8. Основні функції сім’ї і громади щодо збереження здоров’я. Вплив способу життя родини на здоров’я підлітків.
  Розпорядок дня підлітків. Сон і здоров’я.

 9. Втома і перевтома. Попередження перевтоми.
  Загартовування, його значення. Комплексне загартовування сонцем, повітрям і водою. Правила загартовування.
  Поняття про оздоровчі системи.

 10. Оздоровче харчування. Сучасні й традиційні системи харчування.
  Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування.

 11. Харчові добавки. Основні складові оздоровчих систем;основні складові оздоровчих систем харчування;
  Захисні реакції організму людини; необхідність користування елементами оздоровчих систем.
  Ознаки фізіологічної та соціальної зрілості. Соціальні аспекти статевого дозрівання.

 12. Шкідливість для здоров’я раннього статевого життя та вагітності неповнолітніх.
  Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання.

 13. Поняття про інфекції, що передаються статевим шляхом.

 14. Причини, умови розвитку й наслідки СНІД.
  Особливості здорового способу життя в міській і сільській місцевостях;

 15. Вплив на здоров’я естетичного, етичного розвитку молоді здорового способу життя.
  Вікові вимоги до харчування. Калорійність харчування та енерговитрати залежно від фiзичних навантажень. Вимоги до харчування, питного режиму при інтенсивному фiзичному тренуванні підлітків. Профілактика йододефіциту.
  Значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності.

 16. Поняття про соціальні чинники здоров’я.

 17. Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування.

 18. Психологічні конфлікти і способи їх подолання.

 19. Поняття про стрес. Вплив стресу на здоров’я.

 20. Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини.

 21. Значення індивiдуальних показників фізичного здоров’я.

 22. Описати вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я.

 23. Складання індивiдуального плану здорового способу життя.

 24. Рухова активність та її вплив на розвиток підлітків.

 25. Визначення рівня фізичного розвитку.Теми практичних запитань:


  1. Складіть правила самостійних занять та методика складання індивідуальних програм занять фізичними вправами.

  2. Розробіть раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року).

  3. Опишіть форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.

  4. Наведіть засоби розвитку сили, гнучкості та методи контролю.

  5. Наведіть засоби розвитку витривалості та методи контролю.

  6. Перелікуйте методи самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла;

  7. Перелікуйте основні прийоми самоконтролю за об’єктивними показниками під час занять фізичними вправами.

  8. Зробіть моделювання ситуації допомоги людині з обмеженими можливостями.

  9. Виконати завдання  “Створення антитютюнової, антиалкогольної, антинаркотичної реклами”.

  10. Розробити комплекси вправ і процедур, спрямованих на збереження і зміцнення власного здоров’я;

  11. Наведіть види активного відпочинку. Розробіть вправи і процедури для збереження і зміцнення здоров’я.

  12. Перелікуйте методи самоконтролю за об’єктивними показниками під час занять фізичними вправами, наведіть методики їх застосування.

  13. Визначте фактори, які порушують психологічну рівновагу. Опишіть методи запобігання психоємоційного стресу.Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи