Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 103.49 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір103.49 Kb.
ТипДокументи
Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти»


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ____________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму

підготовки «Інженерна механіка» (з можливої спеціальності «Інструментальне виробництво») на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

«Програми фахових вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»;

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»;

«Порядку проведення фахового вступного іспиту»


Луганськ – 2012


^ Програма фахових вступних випробувань


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних тем.


^ 1. Матеріали, призначені для виготовлення різального інструменту. Інструментальні матеріали й основні вимоги до них. Інструментальні сталі, тверді сплави, мінералокерамічні матеріали, абразивні матеріали, алмази й інші надтверді матеріали.

^ 2. Основи обробки матеріалів різанням.

Геометрія токарських різців. Основні поняття. Кути різця. Типи токарських різців. Елементи режимів різання. Швидкість, подача й глибина різання. Ширина, товщина й площа поперечного перерізу зрізу. Штучний і машинний час. Фізичні основи процесу різання металів. Процес стружкоутворення й типи стружок. Завивання стружки, усадка стружки й зміцнення. Наріст при різанні. Робота і якість обробленої поверхні. Вібрації при різанні металів. Опір різанню при гострінні. Сила опору різанню і її розкладання на складові. Дія складових сил на інструмент, заготовку й верстат. Потужність, затрачувана на різання. Вплив різних факторів на складові сили різання при гострінні. Залежності для розрахунку складових сил різання при гострінні. Тепловиділення при різанні металів і зношування різців. Джерела утворення тепла. Температурне поле стружки й різця. Вплив різних факторів на температуру різання при гострінні. Зношування різців. Швидкість різання, що допускається ріжучими властивостями різців. Вплив різних факторів на швидкість різання, що допускається різцем. Залежності для розрахунку швидкості різання. Геометричні елементи ріжучої частини різців. Оптимальні значення геометричних елементів різців. Вплив подачі на величину кутів різця в процесі різання. Призначення елементів режиму різання при гострінні. Методика призначення елементів режиму різання. Загальні конструктивні елементи різальних інструмент. Робоча частина. Сполучна частина.

^ 3. Розрахунок і конструювання токарських різців.

Конструкція токарських різців загального призначення. Розрахунок на міцність і твердість. Різці із пластинами твердих сплавів. Різці зі стружколомачами (стружкозавивачами). Особливості конструкції мінералокерамічних і алмазних різців.

Фасонні різці. Загальні відомості про конструкції фасонних різців. Способи розрахунку профілю фасонних різців.

4. Стругання.

Обробка металів струганням. Процес стругання й різальний інструмент. Сили, швидкість різання й потужність при струганні. Призначення елементів режиму різання.

^ 5. Свердління, зенкерування, розгортання.

Різання металів свердлінням. Елементи ріжучої частини свердла. Елементи режиму різання й зрізу, процес стружкоутворення. Осьова сила й момент при свердлінні. Зношування при свердлів. Швидкість різання й вплив на неї різних факторів. Призначення елементів режиму різання. Основні параметри конструкції свердлів. Особливості конструкції окремих типів свердлів.

Різання металів зенкерами й розверстками. Елементи ріжучої частини зенкерів і розгорнення. Елементи режиму різання й зрізу. Осьова сила й момент. Зношування й стійкість. Швидкість різання. Призначення елементів режиму різання. Основні елементи конструкції зенкерів і розгорнень. Особливості конструкції окремих типів зенкерів і розгорнень.

6. Фрезерування.

Процес різання при фрезеруванні. Елементи ріжучої частини. Режим різання при циліндричному фрезеруванні. Рівномірність фрезерування. Фрезерування проти подачі й по подачі. Сили, що діють на фрезу. Зношування й стійкість циліндричних фрез. Швидкість різання. Торцеве фрезерування. Сили й потужність при торцевому фрезеруванні. Зношування й стійкість торцевих фрез. Швидкість різання, що допускається торцевими фрезами. Призначення елементів режиму різання при фрезеруванні.

Особливості конструкції основних типів фрез. Фрези з гостро заточеними зубами. Циліндричні, торцеві, дискові, пили, кінцеві, фасонні. Фрези із затилованими зубами.

7. Зубонарізування.

Процес зубонарізування. Основні положення. Елементи режиму різання. Зношування, стійкість і швидкість різання зуборізального інструмента.

Елементи розрахунку й конструкції зуборізального інструмента, що працює методом копіювання. Дискові модульні фрези. Пальцеві модульні фрези. Особливості конструкції зуборізальних голівок.

Елементи розрахунку й конструкції обкатаного зуборізального інструмента. Черв'ячні зуборізальні фрези. Особливості конструкції черв'ячних фрез для обробки чорнових і конічних коліс. Черв'ячні шліцьові фрези. Довбачі. Шевери. Різці й різцеві голівки для нарізування конічних коліс.

8. Різьбонарізування.

Процес різьбонарізування й конструкції різьбонарізного інструмента. Методи утвору різьблення. Різьбові різці й гребінки. Нарізування різьблення мітчиками. Особливості конструкції різних мітчиків. Плашки. Різьбонарізні голівки. Елемент режиму різьбонарізування мітчиками й плашками. Різьбові фрези. Елементи режиму різання й потужності при фрезеруванні різьблення.

9. Протягання.

Процес різання при протяганні. Загальні відомості. Геометричні елементи зуба протягання. Елементи режиму різання й зрізу. Стружкоутворення й сили різання. Зношування, стійкість і швидкість різання при протяганні. Елементи розрахунку й конструювання протягань для внутрішнього й зовнішнього протягання.

^ 10. Спеціальні вид різального інструменту.

Комбіновані інструменти. Інструменти для автоматизованого виробництва. Методи підвищення стійкості й загального терміну служби інструментів.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати: параметри фізичних явищ, що супроводжують різання – утворення стружки, сил, що діють на систему СНІД, потужність, роботу, тепловиділення, зношування, стійкість і швидкість різання, що допускається ріжучими властивостями інструмента. Елементи конструкції основних типів різального інструменту, дані для його проектування й ефективного використання, як на універсальному, так і автоматизованім устаткуванні;

уміти: призначати оптимальні режими різання й геометричні параметри ріжучої частини інструмента. Виконувати елементарні розрахунки елементів профільного й фасонного різального інструменту, а також грамотно вибирати з набору стандартних необхідні різальні інструмент, виходячи із заданих вимог до якості деталей і умов їх обробки.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент. Изд. 3-е. М.: Машиностроение, 1975. – 440 с.

 2. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М.: машиностроение, 1975. – 344 с.

 3. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты. Изд. III перераб. и до-полн. – К.: Высшая школа. 1986. – 456 с.

 4. Филоненко С.Н. Резание металлов. К.: Техника, 1975. – 232 с.

 5. Справочник по обработке металлов резанием / Ф.Н. Абрамов, В.В Коваленко, В.Е. Любимов и др. – К.: Техніка 1983. – 239 с.

 6. Справочник инструментальщика / И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов, A.M. Шевченко и др., М:. Машиностроение, 1987. – 846 с.

 7. Кожевников Д.В. Режущий инструмент. – М:. Машиностроение, 2005.

 8. Киселев В.Н. Станочное оборудование автоматизированного производства. – К.: УМК ВО, 1992. – 352 с.

 9. Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. – М.: Машиностроение,1990. – 448 с.

 10. Аршинов В.А., Алексеев Г.А., Кричевская P.M. Конструирование инструмента. М.: Машиностроение, 1979. – 384 с.

 11. Семенченко И.И., Матюшин В.М., Сахаров Г.Н. Проектирование металлорежущих инструментов. М.: Машиностроение, 1963. – 952 с.

 12. Справочник технолога машиностроителя 4-е изд. Т.2 / Под. ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1986 – 496 с.

 13. Филлипов Г.В. Режущий инструмент. Л.: Машиностроение, 1981. – 173 с.

 14. Справочник металлиста. В 5-ти томах. Т3. Под ред. А.Н. Малова. М.: Машиностроение, 1977. – 748 с.


^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії проф. Соколов В.І.


Зав. кафедри «Процеси обробки матеріалів, проф. Соколов В.І.

верстати та інструменти»

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи