Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 132.91 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір132.91 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ______________ О.Л. Голубенко

«____»__________________2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Транспортні технології”

з майбутньої спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (промисловий і міський транспорт)»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ 2012

Програма фахових вступних випробувань


Програма фахових випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін «Загальний курс транспорту».

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягів теоретичних знань і навичок в галузі транспорту та транспортних технологійТема та короткий зміст

Посилання на літературу

Тема 1. Єдина транспортна система. Загальна характеристика, роль і місце транспорту в народному господарстві країни. Структура транспортної системи.

[1, 3, 17, 18]

Тема 2. Напрями і перспективи розвитку транспорту. Типи виробництв і особливості їх транспортного обслуговування.

[5, 14, 15]


Тема 2. Виробничий процес і транспорт гірничодобувних і збагачувальних підприємств.

[5, 14,15]

Тема 3. Виробничий процес і транспорт хімічних предприємств і підприємств будівельної галузі.

[5, 14,15]

Тема 4. Структура, технічні засоби і організаційна робота залізничного транспорту

[5, 14,15, 16, 32]

Тема 5. Структура, технічні засоби і організація роботи автомобільного транспорту.

[4, 5, 13, 14,20]

Тема 6. Структура, технічні засоби і організація роботи спеціальних видів транспорту.

[5, 14, 15]

Тема 4. Транспорт і охорона навколишнього середовища.

[5, 14,15]

Тема 5. Нормативні документи по проектуванню транспорту.

[5, 14,15]

Тема 6. Навантажувально-розвантажувальні і складські комплекси підприємств

[1-3, 6,11,13-18]

Тема 7. Транспортно-складські комплекси. Склади і складське господарство

[11,12,23,15]

Тема 8. Управління на транспорті. Організація управління на транспорті.

[5, 14,15]

Тема 9. Генеральний план і принципи проектування генеральних планів підприємств та міст.

[5, 14,15]Питання для самостійної підготовки


 1. Роль і значення транспорту в народному господарстві, його головні завдання.

 2. Класифікація транспорту.

 3. Історія розвитку і особливості автомобільного транспорту.

 4. Історія розвитку і особливості залізничного транспорту.

 5. Історія розвитку і особливості повітряного транспорту.

 6. Історія розвитку і особливості водного транспорту.

 7. Сфери застосування різних видів транспорту.

 8. Відкриті розробки. Транспорт відкритих розробок.

 9. Збагачувальні підприємства. Транспортно-технологічні схеми збагачувальних підприємств, транспорт.

 10. Металургійні підприємства. Транспорт металургійних підприємств.

 11. Прокатне виробництво і транспорт.

 12. Підприємства хімічної промисловості. Транспорт і вантажі нафтопереробних і нафтохімічних підприємств.

 13. Підприємства будівельної індустрії. Особливості транспорту будівельної галузі.

 14. Технологія роботи і транспортне обслуговування машинобудівних підприємств.

 15. Загальні відомості про залізничний транспорт.

 16. Загальні відомості про автомобільний транспорт.

 17. Загальні відомості про морський транспорт.

 18. Загальні відомості про річковий транспорт.

 19. Загальні відомості про повітряний транспорт.

 20. Пасажирські перевезення. Основні відомості і особливості.

 21. Контейнерні перевезення.

 22. Конвеєрний транспорт.

 23. Трубопровідний транспорт (гідравлічний, пневматичний, контейнерний).

 24. Монорельсові дороги.

 25. Підвісні канатні дороги.

 26. Транспортно-складські комплекси.

 27. Складування і зберігання насипних вантажів.

 28. Складування і зберігання наливних вантажів.

 29. Складування і зберігання в штабелях.

 30. Складування і зберігання тарно-штучних вантажів.

 31. Підготовка вантажу до транспортування.

 32. Навантажувально-розвантажувальні комплекси для тарно-штучних вантажів.

 33. Навантажувально-розвантажувальні комплекси для сипких вантажів.

 1. Навантажувально-розвантажувальні комплекси для наливних вантажів.

 2. Рухомий склад залізничного транспорту. Локомотиви.

 3. Рухомий склад залізничного транспорту. Вагони.

 4. Рухомий склад автомобільного транспорту загального призначення.

 5. Автомобілі-тягачі.

 6. Причепи і напівпричепи.

 7. Рухомий склад водного транспорту.

 8. Рухомий склад повітряного транспорту.

 9. Спеціалізований рухомий склад залізничного транспорту.

 10. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту.

 11. Рухомий склад пасажирського залізничного транспорту.

 12. Рухомий склад пасажирського автомобільного транспорту.

 13. Габарити.

 14. Основні елементи залізничної колії.

 15. Верхня будова залізничної колії.

 16. Нижня будова залізничної колії.

 17. Штучні споруди на залізниці.

 18. Пристрої СЦБ і зв'язок на залізниці.

 19. Залізничні станції.

 20. Під'їзні шляхи і станції примикання.

 21. Рейки.

 22. Шпали.

 23. Проміжні скріплення.

 24. Стикові скріплення.

 25. Стрілочні переводи.

 26. Перетини шляхів.

 27. Світлофори на залізниці.

 28. Типи і основні елементи автомобільних доріг.

 29. Поперечні і подовжні профілі дороги.

 30. Мости.

 31. Споруди водовідведень і водопропускні.

 32. Система світлофорів і знаків.

 33. Дорожня розмітка.

 34. Морські і річкові порти.

 35. Навігаційні пристрої.

 36. Аеропорти.

 37. Пристрої для управління польотами.

 38. Мостові і козлові крани.

 39. Баштові і портальні крани.

 40. Електронавантажувачі і автонавантажувачі.

 41. Бункери. Типи, призначення, пристрій, допоміжне устаткування.

 42. Організація роботи транспорту підприємства.

 43. Організація роботи магістрального залізничного транспорту.

 44. Організація роботи АТП.

 45. Організація роботи водного транспорту.

 46. Аналіз умов ІНКОТЕРМС.

 47. Основні правила перевезення небезпечних вантажів.

 48. Основні правила перевезення довгомірних і негабаритів вантажів.

 49. Особливості перевезення вантажів в міжнародному сполученні.

 50. Особливості перевезення пасажирів.

 51. Взаємодія різних видів транспорту. Пункти взаємодії.

 52. Контейнери.

 53. Пакетні перевезення.

 54. Охорона праці на транспорті.

 55. Транспорт і навколишнє середовище.


Рекомендована література


 1. Соболєв Ю.В., Диканб В.Л. Єдина транспортна система: навчальний посібник. Харків: Олант, 2002. – 288 с.

 2. Бенсон Д. Уайтхед К. Транспорт и доставка грузов / перевод с англ.. В.В. Космина М.: Транспорт, 1990 – 278 с.

 3. Аксенов И.Я. Единая транспортная система: [учебник для транспортных специальностей ВУЗов] М.: Высшая школа, 1991 – 315 с.

 4. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. -К.: Вища шк..,1986. -447 с.

 5. Акулиничев В.М. Организация перевозок на промтранспорте. - М.:Высш.шк.,1983

 6. Грузовые автомобильные перевозки. Под ред. М.И. Раффа - К.:Высш.шк., 1975

 7. Закон України "Про транспорт". Затверджений постановою Верховної Ради України №233/94-ВР від 10 листопада 1996 р.

 8. Закон "Про залізничний транспорт". Затверджений постановою Верховної Ради України № 274/96-ВР від 04 липня 1996 р.

 9. Закон "Про транспортно-експедиційну діяльність". Затверджений постановою Верховної Ради України № 1955-1У від 01 червня 2004 р.

 10. Устав автомобильного транспорта Украинской ССР (утв. постановлением СМ от 8 января 1969 г.).

 11. Правдин Н.В., Негрей В.Я., Подкопаев В.А. Взаимодействие различных видов транспорта. – М.: Транспорт, 1989.

 12. Яценко В.А. Порт на морском берегу. – М.: Мысль, 1985.

 13. Резер С.М. Управление транспортным комплексом. – М.: Наука, 1988.

 14. Парунакян В.Э. Общий курс транспорта: Конспект лекций / В.Э. Парунакян. – Мариуполь: ПГТУ, 1997. – 130 с.

 15. Губенко В.К. Парунакян В.Э. Общий курс промышленного транспорта. Учебник для вузов. – М: Транспорт, 1994 – 200 с.

 16. Железные дороги. Общий курс. Учебник для вузов / М.М. Филиппов, М.М. Уздин и др. - М: Транспорт, 1991. -295 с.

 17. Аксенов И.Я. Единая транспотная система: учебник для вузов .-М. Высшая школа, 1991 г. – 383 с..

 18. Громов Н.Н., Панченко Т.А., Чудновский А.Д. Единая транспортная система: Учебник для вузов. – М. транспорт, 1987 г. – 304 с.

 19. Филлипов М.М., М.М. Уздин и др. под редакцией М.М.Уздина. Железные дороги. Общий курс. Учебник для вузов. – М. Транспорт, 1991 г. – 295 с.

 20. Афанасьев Л.Л., Островский Н.П., Цукерберт С.М. Единая транспортная система и автотранспортные перевозки. Учебник для вузов. 2-е издание. – М. Транспорт, 1984 г. – 333 с.

 21. Татиев Н.Л. Работа транспорта в условиях интенсификации. – М. Знание., 1988 г. – 64с.

 22. Гурнак В.Н. Транспортный комплекс ремонта (о взаимодействии различных видов транспорта и отраслей народного хозяйства в Украинской ССР). – М. Знание. 1985 г. – 64 с.

 23. Тукман Г.И. Специализированные морские транспортные комплексы. М.Знание., 1985 г. – 64 с.

 24. Белозеров Г.И., Гаськов Л.М. Экономика, организация и планирование работы морского транспорта., 1984 г. – 333 с.

 25. Механик Л.А., Токман Г.И. Портовые перегрузочные работы (Планирование, организация и технология). Учебник для средних учебных заведений. – М. Транспорт, 1983 г. – 285 с.

 26. Губенко В.К. Логистика: Учебное пособие. – Мариуполь, 1996. – 242 с.

 27. Статут Залізниць України. - Київ. Транспорт., 1998 р.

 28. Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. Міністерство україни, державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця».- Київ 2004р.

 29. Міністерство транспорту та зв’язку України. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. – Київ, 2005 р.

 30. ПТЕ: Міністерство транспорту України. Правила технічної експлуатації залізниць України. – Київ, 2003 р.

 31. Інструкція з сигналізації на залізницях України. – Київ., 1995 р.

 32. Хушит Л.И. Общий курс железных дорог: Ученик/Л.И. Хушит, - М.:Маршрут, 2005.- 254 с.


Вимоги до рівня підготовки випускників


Вступник повинен:

Знати:

- основні типи і конструктивні особливості транспортних засобів;

- методики розробки генеральних планів підприємств;

- методи розрахунку вантажопотоків та пасажиропотоків;

- транспортні характеристики та умови перевезень вантажів;

- техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу транспорту;

- сучасні методи планування, організації і управління перевезеннями вантажів та пасажирів;

- нормативну і правову бази організації вантажних та пасажирських перевезень;

- методи організації руху рухомого складу;

- форми розробки оптимальних рішень при організації вантажних та пасажирських перевезень;

- основи технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- основи теорії надійності і підвищення зносостійкості транспортних засобів;

- сучасні методи діагностики транспортних засобів;


^ Уміти, мати навички:

- виконувати вибір, розрахунок і креслення транспортних засобів, схем навантаження та розвантаження, технологічних споруд на транспорті;

- здійснювати вибір і оцінку маршрутів руху транспортних засобів з оптимальними параметрами;

- формувати транспортно-технологічні схеми переміщення вантажів на підприємствах різноманітного спрямування;

- проектувати спеціальні види промислового транспорту із забезпеченням необхідної продуктивності та з мінімальними енергетичними затратами;

- оптимізувати роботу промислових транспортних засобів в технологічних умовах виробництва;

- планувати й нормувати заходи щодо обслуговування й ремонту транспортних засобів;

- визначати норми витрат паливномастильних матеріалів для автомобільного та залізничного транспорту;

- користуватися нормативно-правовими документами, спеціальною літературою.


^ Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної кормісії, зав. кафедрою

«Комп’ютерні технології на промисловому

і міському транспорті», д.т.н., професор Губачева Л.О.


Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи