Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 83.28 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір83.28 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра соціології


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Соціальна робота” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім.В.Даля за напрямом

«Соціальна робота»


Тема: Соціальна профілактика: теоретичні засади


Теоретичні підходи до соціальної профілактики. Перспективи розвитку теорії та методології соціальної профілактики. Поняття випадку, інциденту(кейсу) в соціальній профілактиці. Моделі, алгоритм поведінки при інцидентах та теорія ведення випадку в індивідуальній та груповій роботі. Соціальна політика та її значення для з’ясування змісту понять соціальної профілактики – клієнт, “цільові групи”, „користувачі послуг”, “об’єкт”. Профілактична програма, профілактичний простір в системі соціальної профілактики


^ Тема: Теорія та історія соціальної профілактики


Поняття клієнту та об’єкту в соціальній профілактиці. Типології клієнтів. Історія питання. Концепція «Handicap». Уявлення про норми та відхилення від норми при аналізі поняття» клієнт». Специфіка соціально-психологічної превенції та реабілітації з основами надання допомоги іншим у зв’язку із фокусом роботи. Цільові та нецільові групи клієнтів щодо фокусу роботи.


^ Тема: Теорія та практика соціальної профілактики


Милосердя як критерій високоморальних якостей суспільства. Методологія формування ефективного профілактичного впливу: освітні моделі, профілактична програма, підтримувальне середовище. Термін "технологія" та уявлення про соціальні технології. Методи профілактичної роботи та  профілактичної інтервенції.


^ Тема: Організація групової соціальної роботи


Поняття малої групи” та тенденції зміни організаційної структури у соціальній профілактиці: від конкретних випадків до роботи у товаристві. Історія теоретичних підходів до групової соціально - профілактичної роботи. Моделі груп та потенціал групової роботи у соціальній профілактиці. Особливості групової роботи: однорідність, рольова структура малої групи, норми “групової роботи”, стилі керівництва групою.


^ Тема. Форми та методи соціальної роботи з молоддю.


Загальна класифікація методів соціальної роботи. Форми та методи, етапи соціальної роботи з молоддю. Встановлення контактної взаємодії з клієнтом.


^ Тема. Соціальна робота з обдарованою молоддю.


Обдарованість як соціально-педагогічна проблема. Характеристика особистих якостей обдарованої людини.  Форми та методи соціальної роботи з обдарованою молоддю.


^ Тема. Підготовка молоді до сімейного життя.


Дошлюбне знайомство. Основні аспекти підготовки молоді до сімейного життя (загальносоціальний; моральний; юридично-правовий; естетичний; господарсько-економічний; психологічний; сексуально-інтимний; підготовка до виконання батьківських функцій). Шляхи реалізації даних аспектів підготовки молоді до сімейного життя.


^ Тема. Соціальна робота з молодою сім'єю.


Молода сім'я: поняття, функції, особливості сімейних відносин. Форми і методи соціальної роботи з молодою сім'єю. Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по роботі з молодою сім'єю.


^ Тема. Соціальна робота з молодими матерями,

які мають намір відмовитися від новонародженої дитини.


Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з юними матерями. Профілактична робота щодо попередження відмов від новонароджених дітей.


^ Тема. Соціальна робота з молоддю, що перебуває у конфлікті з законом.


Правопорушення як соціально-педагогічна проблема. Соціальна робота з молоддю в умовах позбавлення волі. Соціальна робота з молоддю, засудженою до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.


^ Тема. Соціальна робота з військовозобов’язаною молоддю.


Соціальна зумовленість роботи з військовослужбовцями. Форми і методи роботи з військовослужбовцями.


^ Тема. Діяльність релігійних організацій у соціальній роботі з молоддю.


Релігійні організації та соціалізація молоді. Досвід діяльності релігійних організацій у соціальній роботі з молоддю.


^ Тема. Соціальна робота з молоддю з функціональними обмеженнями.


Інвалідність як соціально-педагогічна проблема. Соціальна реабілітація різних категорій молоді з функціональними обмеженнями.


^ Тема. Соціальна служба для молоді.


Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. Діяльність спеціалізованих формувань.


Тема. Молодіжні організації.


Молодіжні організації: поняття, класифікація, функції. Законодавча база діяльності молодіжних організацій. Досвід соціально-педагогічної роботи молодіжних організацій з молоддю.


^ Тема. Молодіжні неформальні об’єднання та групи.


Особливості молодіжної субкультури. Молодіжні неформальні об’єднання та групи. Форми та методи соціальної роботи з молодіжними неформальними об’єднаннями та групами.

^ Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Міронова Т.А.


Завідувач кафедри ______________ проф. Нагорний Б.Г.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи