Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 124.01 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір124.01 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра електротехнічних систем електроспоживання


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
050701 - „Електротехнічні системи електроспоживання”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» або спеціаліста зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ 1 Вимоги до систем електропостачання

Вимоги до систем електропостачання (СЕП). Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність струму.

Надійність і безперервність електропостачання. Категорії відповідальності. Допустимі перерви в електропостачанні. Необхідність вивчення технології. Загальні принципи резервування. Роль експлуатації в забезпеченні надійності. Збитки від перерви живлення.

Джерела живлення. Власні джерела. Зв’язок їх з енергосистемою. Приклади порушень незалежності джерел живлення. Застосування одно- та дволанцюгових ЛЕП. Питання екології при проектуванні СЕП. Електромагнітна сумісність. Показники якості електроенергії, їх нормування в Україні та за її межами.

Вплив відхилень напруги на освітлювальні і силові електроприймачі. Нормування відхилень. Вплив відхилень частоти на електроприймачі і устрої автоматики. Доза коливань і доза флікера. Несинусоїдальність і несиметрія.


^ 2 Електричні навантаження

Задачі розрахунку навантажень. Ефекти нагріву провідника. Рівняння нагріву. Поняття розрахункового електричного навантаження. Напівгодинний максимум і його недоліки.

Характеристики навантажень електроприймачів. Середня потужність, коефіцієнт застосування, їх зв’язок з витратами електроенергії. Співвідношення між характеристиками під час вмикання і час нагляду.

Характеристики групового графіку навантаження. Середня потужність і коефіцієнт застосування. Ефективна потужність, її статистичний смисл. Дисперсія навантаження. Коефіцієнт норми.

Ефективне число електроприймачів. Відносність “вирівнювання” групового графіку. Сутність методу впорядкованих діаграм. Розрахунки по методу впорядкованих діаграм. Принципові недоліки цього методу.

Емпіричні методи розрахунку навантажень. Їх недоліки. Статистичний метод: сутність, позитивні якості, недоліки. Методи розрахунку, які розроблені на кафедрі ЕСЕ. Розрахунок однофазних навантажень.

Методи розрахунку річного споживання електроенергії. Витрати електроенергії на освітлення. “Витрати” реактивної енергії. Річні втрати активної енергії в мережах та реакторах. Розрахунок по максимальному навантаженню. Втрати електроенергії в трансформаторах.


^ 3 Системи низьковольтного електропостачання

Рід струму і частота. Мережі постійного струму. Принципи вибору напруги в мережах до 1000 В. Трьох- і чотирьохпровідні мережі, їх напруги. Технічне призначення нульового проводу. Необхідність заземлення нейтралі. Захисне заземлення в чотирьохпровідних мережах.

Роль опору нульового проводу. Про запобіжники в нульовому проводі однофазних відгалужень. Ємнісні струми замикання в трьохпровідних мережах.

Контроль ізоляції в трьохпровідних мережах. Захисне заземлення. Пробивний запобіжник. Надійність електропостачання трьох- та чотирьохпровідних мереж.

Класифікація приміщень. Засоби проводки ізольованими проводами. Принцип індустріалізації монтажу, його позитивні якості.

Конструктивне виконання магістральних мереж. Монтаж в мережах відкритими шинопроводами. Магістральні і розподільчі закриті шинопроводи. Засоби прокладки закритих шинопроводів. Позитивні якості і недоліки шинопроводів. Магістральні кабелі.

Схеми електропостачання до 1000 В. Порівняння магістральних і радіальних схем. Схема блоку “трансформатор-магістраль”. Схеми резервування. Живлення освітлювальних мереж.

Види пошкоджень в низьковольтних мережах. Особливості розрахунків струмів короткого замикання. Вибір запобіжників по номінальним параметрам патрону, по тривалому і піковому струмам та іншим показникам. Вибір запобіжників для магістральних мереж. Позитивні якості і недоліки запобіжників.

Захисти, які відтворюються магнітним пускачем. Захист мереж автоматами. Позитивні якості і недоліки автоматів. Груповий захист одним автоматом.

Задача і особливості розрахунку мереж по втратам напруги. Розрахунок кранових тролеїв на втрати напруги. Підпитка кранових тролеїв.


^ 4 Принципи високовольтного електропостачання

Принципи побудови схем електропостачання високої напруги. Порівняння паралельної і роздільної роботи трансформаторів по безперервності, якості напруги, втратам електроенергії, струмам КЗ, релейному захисту, ємніснім струмам. Випадки паралельної роботи.

Принцип побудови підстанцій малої потужності. Наближення до центру навантаження. Центр навантаження мережі. Глибокий ввід, його позитивні якості. Оптимальна напруга цехових трансформаторів. Вибір числа цехових трансформаторів та їх потужності.


^ 5 Каналізація електроенергії

Конструкція кабелів різної напруги. Масло- та газонаповнені кабелі. Засоби прокладки кабелів: вимоги, позитивні якості і недоліки, область застосування. Допустимі навантаження і перенавантаження.

Конструкція і засоби прокладки жорстких і гнучких струмопроводів. Позитивні якості і недоліки струмопроводів. Цехові та живлячі підстанції. Питання екології в проектуванні підстанцій.


^ 6 Системи високовольтного електропостачання

Вибір напруги в мережах 6-110 кВ. Схеми внутрішнього електропостачання 6-10 кВ. Радіальні схеми, їх резервування. Позитивні якості і недоліки радіальних схем.

Магістральні схеми з кабелями. Магістралі для електроприймачів третьої, другої та першої категорії. Замкнені магістралі. Магістральні схеми з струмопроводами.

Вибір кількості і потужності трансформаторів головних знижуючих підстанцій (ГЗП) та підстанцій глибокого вводу (ПГВ). Однотрансформаторні ГЗП і їх резервування. Відкриті та закриті ГЗП.

Схеми комутації цехових підстанцій. Глухе приєднання. Схеми з запобіжниками і роз’єднувачами, з вимикачами навантаження. Запобіжники ПК. Схеми з одною системою шин.

Схеми комутації ГЗП на стороні вищої напруги. Одинарна система шин. Схема з розщепленими обмотками. Застосування масляних та інших вимикачів.

Схеми комутації ГЗП на стороні вищої напруги. Глухе приєднання. Схема з роз’єднувачами і запобіжниками. Передача відмикаючого імпульсу. Недоліки схем з короткозамикачами і відокремлювачами. Застосування масляних та інших вимикачів.


^ 7 Компенсація реактивної потужності

Недоліки споживання реактивної потужності: збільшення завантаження мереж, втрати напруги і потужностей, вплив на генератори.

Природний косинус φ та засоби його збільшення. Техніко-економічна ефективність генерації реактивної потужності асинхронними двигунами. Принцип компенсації реактивної потужності. Економічна ефективність компенсації.

Застосування конденсаторів, їх позитивні якості і недоліки. Особливості роботи конденсаторних пристроїв. Поздовжня компенсація, її позитивні якості і недоліки.

Призначення тарифів на електроенергію. Критичний аналіз історичного розвитку тарифів. Тарифи в Україні і за кордоном. Ефективність одноставочного трьохзонного тарифу.

Оптимізація компенсації. Розподіл конденсаторів в мережах. Області застосування індивідуальної компенсації. Регулювання реактивної потужності.


^ 8 Замикання в мережах електропостачання

Задача зменшення струмів КЗ. Оптимальні струми КЗ. Засоби зменшення струмів КЗ. Індивідуальне і групове реактування. Здвоєні реактори. Безреакторні схеми. Компенсація струмів замикання на землю.

Особливості релейного захисту від замикань на землю. Розрахунковий метод визначення струмів замикання на землю. Контроль струму замикання.


^ 9 Поліпшення якості напруги і електрозбереження

Регулювання напруги. Схемні засоби покращення якості напруги. Особливості зменшення несинусоїдальності і несиметрії напруги. Застосування з’єднання “зигзаг”.

Задача зменшення споживання електроенергії в ринкових умовах. Питомі норми розходу, їх обґрунтування. Зменшення втрат потужності ­­– комплексна проблема. Втрати потужності в динамічних режимах.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

Знати:

- характерні приймачі електроенергії і основні джерела електропостачання промислових підприємств, класифікацію споживачів електроенергії за основними експлуатаційно-технічними ознаками: призначенню, роду струму, напрузі, потужності, режимам роботи, необхідного ступеня надійності живлення;

- основні методи визначення розрахункових навантажень і область їх застосування, методи визначення втрат потужності і електроенергії в елементах систем електропостачання;

- основні поняття про методи розрахунку струмів коротких замикань, призначення розрахунків, практичні методи розрахунку струмів коротких замикань;

- принципи побудови і основні елементи системи електропостачання промислових підприємств, умовні позначення елементів систем електропостачання на схемах;


Вміти:

- визначити розрахункові навантаження за допомогою коефіцієнта попиту, розрахункового коефіцієнта, а також за питомими показниками потужності і енергії, розрахувати втрати потужності і електроенергії в різних елементах системи електропостачання;

- виконати порівняльний аналіз різних джерел електропостачання промислових підприємств;

- оцінити чинники, що впливають на вибір типу лінії і спосіб її прокладання усередині будівель або по території підприємства;

- вибрати розрахунковий вид короткого замикання і розрахункові умови залежно від мети розрахунку, скласти схему заміщення для розрахунку струмів короткого замикання , розрахувати струми короткого замикання , оцінити теплову і електродинамічну дію струмів короткого замикання ;

- скласти спрощену схему введення високої напруги до трансформатору цехової трансформаторної підстанції (ТП), виконати порівняльний аналіз застосування різних схем живлення цехових підстанцій від радіальної або магістральної ліній;

- скласти спрощену однолінійну схему живлення трансформаторів ГЗП радіальними або магістральними лініями, вибрати число і потужність трансформаторів.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


1. Федоров А. А. , Каменева В. В. Основы электроснабжения промышлен­ных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

2. Князевский Б. А. , Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1988.

3. Федоров А. А. , Ристхейн 3. М. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1981.

4. Рожков Л.Д., Козулин Б.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М. : Энергоатомиздат, 1987.

5. Постников Н. П. , Рубашов Г. М. Электроснабжение промышленных предприятий. – Л.: Стройиздат, 1989.

6. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию в 2-х т. (Под общей редакцией Федорова А. А. – М.: Энергоатомиздат. Т. 1. Электроснабжение, 1986. Т.2. Электрооборудование, 1987.).

7. Электротехнический справочник (под редакцией Герасимова В. Г., Грудинского П. Г., Лубенцова В. А. и др. – М.: Энергоатомиздат, 1985).

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М.: Энергоатомиздат, 1985.

9. Овчаренко Л. Г. , Рабинович М. Л. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. – К.: Техника, 1986.

  1. 10. Справочник по проектированию электроснабжения (Под ред. Круповича В. И., Барыбина Н. Г., Самовера М. Л. – М.: Энергоатомиздат, 1986).^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються контрольні завдання відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри ЕСЕ.

Екзамен проводиться у строки, передбачені умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує контрольне завдання та лист відповіді. Контрольне завдання містить тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань. Вступник відповідає на отримані питання з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. При підготовці до відповідей, користуватися друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі відповідей». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Завідувач кафедри

електротехнічних систем ______________ проф. Захарчук О.С.

електроспоживання


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Захарчук О.С.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи