Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 91.93 Kb.
НазваЗатверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір91.93 Kb.
ТипДокументи


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


Затверджую:


Ректор_________________О.Л. Голубенко

«___»_______________2012 р.


Пояснювальна записка


щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,

які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки

СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

На базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:


 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2012


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім. В. Даля за напрямом

«Інженерне матеріалознавство»


Теоретичні основи матеріалознавства

Кристалографія. Закономірності кристалічної будови матеріалів. Визначення кристалографічних символів вузлів кристалічних грат, напрямків і площин. Побудова кристалографічних проекцій. Визначення елементів симетрії в кристалах. Визначення дефектів кристалічної гратки.

^ Теорія тепло- та масопереносу у матеріалах. Основні поняття та визначення теплопередачі. Розв`язання задач тепломасопереносу. Термічні напруження та їх розрахунки. Розрахунки процесів дифузії.

^ Теоретичні основи матеріалознавства. Теорія рідини. Міжмолекулярні взаємодії. Кристалізація. Металічні сплави. Фази у матеріалах. Тверді розчини. Закони дифузії. Дефекти. Фазові рівноваги та діаграми стану. Електронна теорія будови матеріалів.

Металознавство. Металеві матеріали, їх загальна характеристика. Кристалізація металів та сплавів. Структурні зміни у твердому стані без фазових перетворень. Фазові перетворення у твердому стані. Діаграма залізо-вуглець. Вуглецеві сталі та чавуни.


^ Матеріали та їх обробка

Термічна обробка та обладнання. Класифікація та загальна характеристика видів термічної обробки. Перетворення при нагріванні сплавів. Перетворення при охолодженні сплавів. Відпал. Гартування. Відпуск, старіння. Хіміко-термічна обробка. Брак при термічній та хіміко-термічній обробці. Види обладнання для термічної та хіміко-термічної обробки. Теорія нагріву матеріалів. Печі полум`яного нагріву під гартування, відпал, відпуск, хіміко-термічну обробку. Електронагрів. Нагрів в печах електроопору. Індукційний нагрів. Нагрів в захисних середовищах. Основі етапу розрахунку печей та установок. Види дефектів при нагріванні.

^ Поверхнева обробка, функціональні покриття та відновлення виробів. Загальні особливості структури та властивостей покриттів. Види покриттів та особливості використання виробів з покриттями. Види локальної обробки виробів, їх загальна характеристика. Види поверхневого зміцнення виробів. Поверхневе пластичне деформування. Методи відновлення виробів. Матеріали для відновлення виробів.

^ Технологія нанесення покриттів. Класифікація покриттів. Методи обробки. Гальванічні покриття. Газотермічні покриття. Дифузійні покриття. Полімерні та полімерні композиційні покриття. Особливості контролю якості виробів з покриттями.

^ Корозія та захист матеріалів. Корозія, корозійна стійкість, корозійні процеси. Види корозії. Корозійне руйнування матеріалів та виробів. Показники корозійної стійкості матеріалів. Методи та обладнання для корозійних випробувань.

^ Спеціальні сталі та сплави. Леговані конструкційні сталі. Інструментальні сталі. Корозійностійкі сталі. Жароміцні та жаростійкі сталі та сплави. Електротехнічні сталі та сплави.

^ Кольорові метали та сплави. Мідь та її сплави. Алюміній та його сплави. Магній та його сплави. Титан та його сплави. Легкоплавкі метали та сплави. Тугоплавкі та благородні метали та їх сплави.

^ Неметалеві матеріали. Загальна характеристика полімерних матеріалів. Пластмаси, їх використання. Еластомери, їх використання. Клейові матеріали, їх властивості та використання. Текстильні матеріали та деревина. Особливості виробництва виробів з неметалевих матеріалів.

^ Порошкові та композиційні матеріали. Особливості будови порошкових, керамічних та композиційних матеріалів. Закономірності та особливості використання порошкових матеріалів. Закономірності та особливості використання композиційних матеріалів. Особливості контролю якості порошкових та композиційних матеріалів. Особливості виробництва порошкових та композиційних матеріалів.

^ Технологія отримання порошкових виробів. Характеристика різноманітних видів технології. Пресування порошків. Спікання порошків. Підготовка порошків до формування. Ізостатичне формування. Шлікерне формування. Прокатка порошків. Мундштучне формування. Інжекційне формування. Вібраційне формування. Імпульсне формування. Гаряче пресування. Операції допресування. Обробка порошкових виробів.


^ Контроль структури, технологічних та експлуатаційних властивостей матеріалів

Структурний аналіз матеріалів. Нормативне забезпечення структурного аналізу. Макроструктурний аналіз. Мікроструктурний аналіз. Фазовий аналіз. Рентгенівський аналіз особливостей атомно-кристалічної будови. Електронномікроскопічні визначення параметрів тонкої структури.

^ Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів. Види дефектів виробів з різних матеріалів. Види дефектоскопії виробів. Неруйнівні методи контролю структури та властивостей.

^ Структура та властивості композиційних матеріалів. Особливості структури. Механічні властивості. Способи отримання армуючих зміцнювачів. Фізико-хімічні процеси на внутрішніх поверхнях розділу. Способи отримання композицій. Види обробки.

^ Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Основні показники механічних властивостей матеріалів. Руйнування матеріалів. Твердість. Статичні випробування. Динамічні випробування. Механічні характеристики технологічних властивостей. Спеціальні види механічних випробувань. Обладнання для механічних випробувань.

^ Фізичні властивості та методи дослідження. Електричні властивості матеріалів. Магнітні властивості матеріалів. Теплові властивості та густина матеріалів. Термоелектричні властивості. Нормативне забезпечення контролю фізичних властивостей.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:


знати:

 • кристалічну структуру матеріалів;

 • основні процеси теплопередачі та їх роль при обробці матеріалів; основні процеси дифузії;

 • кристалізацію, теорію рідини, твердих розчинів, фазові рівноваги в матеріалах;

 • фазові перетворення у твердому стані; вуглецеві сталі та чавуни;

 • перетворення при нагріві та охолодженні сплавів; види термічної та хіміко-термічної обробки;

 • види покриттів та методи їх нанесення; види локальної обробки виробів; види поверхневого зміцнення виробів; поверхневе пластичне деформування; методи відновлення виробів, контроль якості;

 • види обладнання для термічної обробки;

 • види корозії; показники корозійної стійкості матеріалів; методи та обладнання для корозійних випробувань;

 • види та термообробку спеціальних сталей та сплавів, контроль якості;

 • види та термообробку кольорових металів та сплавів, контроль якості;

 • види неметалевих матеріалів та способи їх виробництва, контроль якості;

 • види порошків, методи їх отримання;

 • методи нанесення порошків. контроль якості;

 • технологію виготовлення порошкових виробів;

 • особливості виробництва, використання, контролю якості композиційних та порошкових матеріалів;

 • методи аналізу структури матеріалів;

 • методи аналізу механічних властивостей матеріалів;

 • методи аналізу фізичних властивостей матеріалів;

 • неруйнівні методи контролю структури та властивостей.


уміти:

 • виконати випробування та зробити аналіз властивостей різноманітних матеріалів, виявити види браку та зазначити мірі щодо їх усунення;

 • виконати вибір матеріалів для деталей та вузлів машин, що працюють в різних умовах, визначити механічні властивості;

 • розробити технологічну схему отримання порошкових матеріалів та виробів;

 • розробити технологічну схему нанесення покриттів;

 • розробити технологічну схему виготовлення композиційних матеріалів;

 • визначити порошковий або композиційний матеріал для деталей різного призначення;

 • визначити види дефектів матеріалів та виробів, та призначити мірі щодо їх усунення.


ЛІТЕРАТУРА

1. Арсентьев П.П., Коледов Л.А.- Металлические расплавы и их свойства. - М.: Металлургия, 1976. – 376 с.

2. Физическое металловедение // Под ред. Р. Кана т. 1 – М.: Мир, 1967 – 334 с.

3. Новиков И.И. Дефекты кристаллическоно строения металлов. – М.: Металлургия, 1983. – 232 с.

4. Физическое металловедение // Под ред. Р. Кана т. 3 – М.: Мир, 1968 –484с.

6. Физика металлов / Белоус М.В., Браун М.П. – К: Вища.шк., 1986. – 343 с.

7. Уманский Я.С., Скаков Ю.А. Физика металлов. – М.: Атомиздат, 1978. – 352 с.

8. Гуляєв А.П. Металловедение. – М.: Металургия, 1978. – 646 с.

9. Бялік О.М., Черненко В.П., Хіжняк В.Г. Металознавство / Київ, 2004. – 324 с.

10. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. – М.: Металлургия, 1990. – 240 с.

11. Телегин А.С., Швидкий В.С., Ярошенко Ю.Г. Тепломассоперенос в материалах. – М.: Металлургия, 1995. – 400 с.

12. Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. – Цветные металлы и сплавы. - М.: МИСИС, 1999. – 416с.

13. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. – М.: Металлургия, 1999. – 584 с.

14. Золоторевский В.С. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1983. – 352 с.

15. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1979. – 495 с.

16. Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов – М.: Металлургия, 1983. – 232 с.

17. Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. Т.1, П. – М.: Машиностроение,1974. – 840 с.

19. Горицкий В.М. Диагностика металлов. – М.: Металлургиздат, 2004. – 408 с.

20. Лившиц В.М. Физические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1999. – 234 с.

21. Соколов К.Н. Оборудование термических цехов.- Киев, Донецк: Виша школа, 1984. – 328 с.

22. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали. – М.: Металлургия, 1999. – 408 с.

23. Композиционные материалы: Справочник / Под ред. Д.М. Карпиноса. – Киев: Наукова думка, 1985. – 592 с.

24. Конструкционные материалы: Справочник / Под ред. Б.Н. Арзамасова. – М.: Машиностроение, 1990. – 688 с.

25. Степанчук А.М. Теоретичні та технологічні основи отримання порошків металів, сплавів і тугоплавких сполук. – К.: НТТУ «КПІ», 2006. -353 с.

26. Либенсон Г.А., Лопатин В.Ю., Комарницкий Г.В. Процессы порошковой металлургии. В 2-х т. - М.: МИСИС, 2002.

27. Портной К.И., Салибеков С.Е., Светлов И.Л. Структура и свойства композиционных материалов. – М.: Машиностроение, 1979. – 255 с.

28. Степанчук А.Н., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой металлургии. – К.: Выща школа, 1989. - 415 с.

Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену (виходячи з форми і порядку проведення). Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри «Матеріалознавство».

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі "Критерії оцінювання" даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години

Завідувач кафедри «Матеріалознавство» проф. Рябічева Л.О.


Голова фахової атестаційної комісії

факультету прикладної механіки і матеріалознавства проф. Соколов В.І.


Схожі:

Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи