Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 144.75 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір144.75 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра залізничного транспорту


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,

які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності

"Локомотиви та локомотивне господарство

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


1. Програма фахового вступного випробування


Загальні відомості про залізниці і правила їх технічної експлуатації

Виникнення і розвиток залізниці. Сучасній розвиток залізниць в Україні. Правила технічної експлуатації (ПТЕ) залізниць України. Габарити наближення споруд. Габарити рухомого состава та їх верхнє і нижнє окреслення.

Рейки і скріплення. Шпали. Баластний шар. Рейкова колія. Параметри колії на прямих та кривих ділянках шляху. З'єднання і перетинання рейкових колій.

Загальні відомості про тяговий рухомий склад, класифікація і визначення серій, загальний устрій і принцип роботи. Автономний та неавтономний тяговий рухомий склад.

Локомотивне господарство. Локомотивне депо та його споруди. Обслуговування локомотивів бригадами. Обслуговування поїздів локомотивами.

Системі регулювання руху поїздів. Автоматичне блокування. Автоматична локомотивна сигналізація. Пристрої диспетчерського контролю за рухом поїздів.


^ Устрій локомотивів і вагонів

Кузови локомотивів та вагонів. Типи кузовів. Кузови вагонів. Кабіни локомотивів. Типи кабін. Ергономічні вимоги до конструкцій кабін.

Ходова частина рухомого состава. Загальній устрій та діючі вимоги. Призначення та класифікація візків. Вплів конструктивних особливостей візків на задоволення вимог до них. Ресорне підвішування. Класифікація збалансованого підвішування. Конструкція індивідуального підвішування.

Пристрої сполучення кузовів з візками. Опорі ковзання. Роликовий опорно-повертальний устрій. Шкворневі вузли. Маятникова опора. Люлечна та пружинна опора.

Колісні пари локомотивів. Буксові вузли. Уніфікована колісна пари тепловоза. Особливості колісних пар електровозів.

Тяговій привід локомотива. Призначення та класифікація. Електричний привід: опорно-осьове, опорно-центрове, опорно-рамне підвішування тягових електродвигунів (ТЕД).

Гальмо візка локомотива. Гальмова важільна передача. Гальмові колодки, типи, конструкція.

Допоміжні системи дизеля тепловоза. Призначення, загальний устрій і характеристики паливної системи. мастильної системи, водяних систем дизеля. Охолоджуючі пристрої тепловозів. Класифікація; типові схеми та їх характеристика.

Призначення, принципи роботи, типові схеми пісочної системи і системи пожежегасіння та їх характеристика.

Система охолодження тягових електричних машин апаратів: призначення, класифікація, принципові схеми та їх характеристика.

Компресори: призначення, типи, характеристики. Вентилятори: призначення, типи, характеристики. Повітроочисники.


^ Електричне обладнання локомотивів

Загальні відомості про електрообладнання локомотивів. Призначення і необхідність застосування передачі потужності тепловоза. Енергетичні ланцюги тепловозів і електровозів. Електричні передачі потужності постійного, змінно-постійного і змінного струму. Їх переваги і недоліки.

Зовнішня характеристика тягового генератора. Силові схеми з'єднання ТЕД різних локомотивів. Розрахунок і побудова електромеханічних характеристик.

Методи регулювання частоти обертання ТЕД постійного струму.

Електричне гальмування автономних локомотивів та електричного рухомого состава (ЕРС). Системи гальмування локомотивів. Основні типи електричного гальмування.

Асинхронні тягові електродвигуни локомотивів. Типи електродвигунів, механічна характеристика і основні способи регулювання частоти обертання. Основний закон частотного управління.

Системи збудження тягового генератора. Електромашинна система збудження тепловоза ТЭ3.Система збудження генератора з магнітним підсилювачем і селективним вузлом тепловоза 2ТЭ10В. Тиристорна система збудження тягового генератора тепловоза 2ТЭ116. Робота силових ланцюгів в режимах тяги і гальмування.

Перспективи розвитку електричних передач тепловозів, електрообладнання ЕРС і автоматизації локомотивів.


^ Локомотивна тяга

Геометричні характеристики плану і профілю рейкового шляху.

Математичне моделювання руху поїзда. Сили, що діють на поїзд. Правила тягових розрахунків. Диференціальне рівняння руху поїзда, його форми і конкретний вид для різних режимів руху.

Класифікація сил опору руху поїзда. Основний і додатковий опори. Повний і питомий опір. Опір состава, що складається з вагонів різних типів. Опір поїзда при рушанні з місця

Механізм виникнення сили тяги. Природа і характеристики зчеплення коліс з рейками. Обмеження сили тяги за зчепленням. Енергетичний ланцюг передачі потужності від джерела до рушійних коліс. Вимоги до тягової характеристики локомотива, її характерні лінії і точки.

Поняття розрахункової, директивної, критичної маси состава. Визначення розрахункової маси состава. Перевірка маси состава на задоволення обмеженням за довжиною приймально-відправних колій, за нагріванням тягових електричних машин, за рушанням з місця, за подоланням швидкісного підйому тощо.

Розрахунок витрати палива (електричної енергії) на тягу поїздів. Структура витрат.

Інтенсифікація тяги поїздів. Кратна тяга, підштовхування.


^ Автогальма і безпека руху поїздів

Гальмівна сила, її природа і величина. Коефіцієнти тертя гальмових колодок різного типу. Обмеження гальмівної сили за умовами зчеплення колеса з рейкою . Коефіцієнт натиснення гальмових колодок. Заклинювання (юз) колісних пар. Розрахунок гальмівної сили. Гальмівний коефіцієнт поїзда.

Гальмування поїзда. Види гальмувань. Гальмівний шлях. Методи рішення гальмівних задач. Гальмівні нормативи.

Призначення і класифікація гальм. Пневматичні гальма. Електропневматичні гальма. Принципові схеми пневматичних гальм локомотивів і вагонів.

Призначення і класифікація приладів управління. Крани машиніста для вантажних і пасажирських локомотивів. Крани машиніста для електропневматичного гальмування. Крани допоміжного гальма.

Загальні відомості про повітророзподільники. Повітророзподільники вантажного і пасажирського типу. Автоматичні регулятори режимів гальмування (авторежими).

Гальмові циліндри і запáсні резервуари.

Компресори локомотивів і моторвагонного рухомого складу. Загальні відомості про устрій і роботу компресорів.

Загальні відомості про гальмові важільні передачі. Типові схеми важільних передач вагонів і локомотивів. Конструкції основних частин гальмових важільних передач.


^ Надійність і технічна діагностика залізничного рухомого складу

Природні втрати працездатності вузлів і виробу в процесі експлуатації. Поняття сутності й завдання технічної діагностики. Методи дослідження надійності й технічна діагностика залізничного рухомого складу. Експериментальні дослідження, лабораторні випробування, стендові випробування, експлуатаційні випробування.

Цілі проведення випробувань. Випробування й контроль якості продукції. Види випробувань і види контролю. Об'єкт випробувань. Мета й обсяг випробувань. Умови проведення випробувань. Обумовлені параметри й засоби вимірювальної техніки. Порядок проведення випробувань.

Методи обробки результатів спостереження. Оцінка середнього квадратичного відхилення результатів вимірів.


^ Технологія виробництва і ремонту рухомого состава

Задачі технологічної підготовки виробництва (ТПП). Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПП). Основні поняття ТПП; точність виготовлення і якість локомотивів. Погрішності в процесах формоутворення. Способи забезпечення заданої точності виробів; бази і базування.

Методи отримання і обробки заготовок, надійність готового виробу. Техніко-економічні характеристики отримання заготовок; припуски на обробку; механічна обробка заготовок. Методи складання і забезпечення надійності виробу. Види складальних робіт і їх механізація. Пристосування у виробництві локомотивів.

Основи технології ремонту засобів рейкового транспорту (ЗРТ). Технологія ремонту і відновлювання деталей. Розбирання складальних одиниць, способи усунення дефектів.

Ремонт екіпажних частин ЗРТ. Типові дефекти рам і візків. Несправності, огляд і освідоцтвування колісних пар.

Випробування і здача ЗРТ після ремонту. Види і призначення випробувань; обкатувальні і здавальні випробування.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників

Вступник повинен

знати:

- Правила технічної експлуатації залізниць України.

- Габарити рухомого состава та їх верхнє і нижнє окреслення.

- Загальний устрій залізничного шляху та його елементи: рейки, шпали, скріплення, баласт, стрілочні переводи.

- Параметри колії на прямих та кривих ділянках шляху.

- Структуру і класифікацію тягового рухомого состава.

- Принципи роботи тепловозів і електровозів, мотор-вагонного рухомого состава.

- Основні споруди та служби локомотивного господарства

- Основні споруди та служби вагонного господарства

- Типи кузовів локомотивів та вагонів.

- Типи кабін локомотивів. Ергономічні вимоги до конструкцій кабін.

- Ходову частину рухомого складу. Призначення та класифікація візків.

- Ресорне підвішування. Класифікація. Види пружних елементів.

- Колісні пари та буксових вузлів локомотивів і вагонів.

- Тяговій привід локомотива, призначення та класифікація.

- Електричний привід: опорно-осьове, опорно-центрове, опорно-рамне підвішування тягових електродвигунів.

- Засоби гальмування рухомого складу.

- Призначення і необхідність застосування передачі потужності тепловоза.

- Типи електричних передач потужності: постійного, змінно-постійного і змінного струму. Їх переваги і недоліки.

- Геометричні характеристики плану і профілю рейкового шляху.

- Сили, що діють на поїзд.

- Класифікація сил опору руху поїзда. Основні і додаткові опори. Опір состава, що складається з вагонів різних типів.

- Опір поїзда при рушанні з місця.

- Механізм виникнення сили тяги.

- Природа і характеристики зчеплення коліс з рейками. Обмеження сили тяги за зчепленням.

- Тягова характеристика локомотива. Вимоги до тягової характеристики локомотива, її характерні лінії і точки.

- Поняття розрахункової, директивної, критичної маси состава. Визначення розрахункової маси состава.

- Інтенсифікація тяги поїздів. Кратна тяга, підштовхування.

- Гальмівна сила, її природа і величина. Обмеження гальмівної сили за умовами зчеплення колеса з рейкою. Заклинювання (юз) колісних пар.

- Гальмування поїзда. Види гальмувань. Гальмівний шлях, визначення та його нормативи.

- Пневматичні та електропневматичні гальма. Принципові схеми пневматичних гальм локомотивів і вагонів.

- Крани машиніста для вантажних і пасажирських локомотивів. Крани допоміжного гальма.

- Повітророзподільники вантажного і пасажирського типу.

- Автоматичні регулятори режимів гальмування (авторежими).

- Гальмові циліндри і запáсні резервуари.

- Компресори локомотивів і моторвагонного рухомого складу: призначення, принципи роботи.

- Гальмові важільні передачі. Гальмові колодки. Конструкції основних частин гальмових важільних передач.

- Задачі технологічної підготовки виробництва (ТПВ). Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПП).

- Основні поняття ТПВ; точність виготовлення і якість локомотивів.

- Погрішності в процесах формоутворення. Способи забезпечення заданої точності виробів; бази і базування.

- Методи отримання і обробки заготовок, надійність готового виробу.

- Припуски на обробку; механічна обробка заготовок.

- Методи складання вузлів і забезпечення надійності виробу.

- Види складальних робіт і їх механізація.

- Пристосування у виробництві локомотивів.

- Основи технології ремонту засобів рейкового транспорту (ЗРТ). Технологія ремонту і відновлювання деталей.

уміти:

- Визначити абсолютні та питомі показники конструкції локомотива (вагона) або окремих вузлів.

- Зробити вибір ресорного підвішування візка локомотива (вагона).

- Зробити розрахунки жорсткості ресорного підвішування.

- Визначити передавальне число гальмової важільної передачі.

- Зробити розрахунки навантаження елементів гальмової важільної передачі.

- Визначити потрібну подачу компресором стисненого повітря у систему пневматичних гальм поїзда.

- Виконувати розрахунок і побудову електромеханічних характеристик тягових електродвигунів локомотивів.

- Визначити опір состава, що складається з вагонів різних типів.

- Зробити розрахунки маси состава для подолання поїздом дільниці залізничного шляху з можливістю рушання з місця на найкрутішому підйомі при несподіваній зупинці.

- Виконати розрахунки витрат палива (електроенергії) на тягу поїздів.

- Визначити гальмівну силу поїзда, гальмівний коефіцієнт поїзда, коефіцієнт натиснення гальмових колодок на колесо.

- Зробити розрахунок гальмівного шляху поїзда.

- Розробити технологічний процес виготовлення і контролю металевої деталі.

- Розробити технологічний процес складання і контролю вузла локомотива (вагона).

мати уявлення про:

- Виникнення і розвиток залізниці як виду транспорту.

- Показники роботи залізниці та окремих її дільниць.

- Системи регулювання руху поїздів. Автоматичне блокування. Автоматична локомотивна сигналізація.

- Пристрої сполучення кузовів з візками. Опори ковзання. Роликовий опорно-повертальний устрій. Шкворневі вузли. Маятникові опори. Люлечні та пружинні опори.

- Уніфіковану колісну пару тепловоза. Особливості колісних пар електровозів.

- Призначення, принципи роботи, типові схеми пісочної системи і системи пожежегасіння та їх характеристика.

- Системи охолодження тягових електричних машин апаратів.

- Енергетичні ланцюги тепловозів і електровозів.

- Методи регулювання частоти обертання ТЕД постійного струму.

- Електричне гальмування автономних локомотивів і електричного рухомого состава

- Асинхронні тягові електродвигуни локомотивів. Типи електродвигунів, їх механічні характеристика і основні способи регулювання частоти обертання.

- Математичне моделювання руху поїзда. Диференціальне рівняння руху поїзда, його форми і конкретний вид для різних режимів руху.

- Випробування і здача засобів рейкового транспорту після ремонту. Види і призначення випробувань; обкатувальні і здавальні випробування.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури

1. Загальні відомості про залізниці і правила їх технічної експлуатації

1.1. Железные дороги: Общий курс /Под ред. М.М. Уздина.– М.: Транспорт, 1991. – 295 с.

1.2. Общий курс и Правила технической эксплуатации железных дорог /Под ред. М.Н. Хацкелевича. – М.: Транспорт, 1984. - 400 с.

1.3. Правила технічної експлуатації залізниць України. – К.: НВП Поліграфсервіс, 2003. – 133 с.

^ 2. Устрій локомотивів і вагонів

2.1. Конструкция, расчёт и проектирование локомотивов. /Под ред. А.А.Камаева. – М.: Машиностроение, 1981. -351 с.

2.2. Тепловозы. Конструкция, теория и расчёт / Под ред. Н.И. Панова. – М.: Машиностроение, 1976. – 544 с.

^ 3. Електричне обладнання локомотивів

3.1. Гаккель Е.А., Рудая К.И. Проектирование и расчет электрической передачи тепловоза. - М,: Транспорт, 1972. - 152 с.

3.2. Гаккель Е.Я. и др. Электрические машины и электрооборудование тепловозов. -М.: Транспорт, 1981. - 256 с.

3.3. Луков Н.М., Стрекопытов В.В., Рудая К.И. Передачи мощности тепловозов: Учебник для вузов ж.д. транспорта/ Под ред. Н.М. Лукова. - М.: Транспорт, 1987. - 279 с.

3.4. Розенфельд В.Е., Исаев И.П., Сидоров И.П. Теория электрической тяги - М.: Транспорт, 1983. - 328 с.

3.5. Электрические передачи переменного тока тепловозов и гaзoтурбовозов/ А.Д. Степанов и др. - М.: Транспорт, 1982. - 254 с.

^ 4. Локомотивна тяга

4.1. Деев В.В., Ильин Г.А., Афонин Г.С. Тяга поездов.   М.: Транспорт,1987.   264 с.

4.2. Правила тяговых расчетов для поездной работы. - М.: Транспорт, 1985.- 187 с.

4.3. Подвижной состав и тяга поездов / Под ред. В.В. Деева и Н.А. Фуфрянского.- М.: Транспорт, 1990.- 336 с.

4.4. Подвижной состав и основы тяги поездов / Под ред. С.И. Осипова.-М.: Транспорт, 1990.- 336 с.

4.5. Слащов В.А. Тягові та гальмові розрахунки на рейковому транспорті.  Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2005.  178 с.

^ 5. Автогальма і безпека руху поїздів

5.1. Иноземцев В.Г., Казаринов В.М., Ясенцев В.Ф. Автоматические тормоза: Учебн. для вузов ж.-д. транспорта.– М.: Транспорт, 1981.– 464 с.

5.2.Правила тяговых расчетов для поездной работы.  М.: Транспорт, 1985.  287с.

5.3. Слащов В.А. Залізничні пневматичні гальма. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2009. – 208 с.

5.4. Слащов В.А. Тягові та гальмові розрахунки на рейковому транспорті.   Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2005.  178 с.

^ 6. Надійність і технічна діагностика залізничного рухомого складу

6.1. Прочность и безотказность подвижного состава железных дорог / А.Н. Савоськин, Г.П. Бурчак, А.П. Матвеевичев и др. / Под общ. ред.. А.Н. Савоськина .- М.: Машиностроение, 1990 – 288 с.

6.2. ОСТ 24.040.03-79. Тяговый подвижной состав железнодорожного транспорта. Надежность. Термины и определения. – М.: Изд.-во стандартов, 1979.

6.3. ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность. – Введ. 01.01.89. – М.: Государственные стандарты, 2001. – 78 с.

6.4. ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення. Чинний від 01.01.97.-К.: Держстандарт України, 1995. - 33 с.

6.5. Синопальников В.А., Григорьев С.Н. Надежность и диагностика технологических систем. - М.: Изд-во Высшая школа, 2005.- 343 с.

^ 7. Технологія виробництва і ремонту рухомого состава

7.1. Максакова Е.Н. Технология локомотивостроения: Учебн. для ВУЗов. – Воронеж, Изд-во ВГУ, 1982. – 452 с.

7.2. Рахматулин М.Д. Технология ремонтов тепловозов: Учебн. для ВУЗов. – М.: Транспорт, 1983. – 319 с.

7.3. Справочник технолога-машиностроителя.   В 2-х т. – М.: Машиностроение, 1972 – Т.1. – 694 с.; Т.2. – 568 с.


^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Тест складається з 12 завдань, які не потребують складних обчислень. Правильна відповідь на кожне з них оцінюється одним балом за 12-ти бальною шкалою. Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Для відповіді на деякі завдання може виникнути потреба у елементарних розрахунках, а тому вступнику рекомендується мати при собі інженерний калькулятор. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії факультету ______________ проф. Могила В.І.


Завідувач кафедри

залізничного транспорту ______________ проф. Голубенко О.Л.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи