Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 110.09 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір110.09 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра міського будівництва та господарства


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Міське будівництво та господарство"
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Будівництво» або спеціаліста зі спеціальності „Міське будівництво та господарство” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.

^ Класифікація бетонів та виробів з них. Види портландцементу. В'яжучі спеціального призначення. Проектування складів бетону. Метод абсолютних об'ємів. Фізико-аналітичний метод. Оптимізація складів бетону.

^ Реологічні властивості складових бетонних сумішей. Реологічні властивості цементного тіста. Реологічні властивості цементно-піщаного розчину. Структура бетонної суміші. Легкоукладальність бетонних сумішей.

^ Фізико-механічні характеристики бетонів. Деформативні характеристики бетону. Міцність бетону. Фактори, що впливають на міцність бетону та швидкість її наростання. Способи прискорення тверднення бетону.

^ Бетони спеціального призначення. Спеціальні види бетону: дорожні, гідротехнічні, вибір матеріалів, контроль якості бетону. Забезпечення зчеплення нового бетону з бетонною поверхнею споруди. Технологія підводного бетонування. Ін'єктування бетонних масивів. Технологія бетону з високими експлуатаційними властивостями. Безпрогрівні технології бетону для конструкцій заводського виготовлення й монолітних. Зимове бетонування. Бетонування в умовах підвищених температур.

^ Фундамент як складова частина будівель та споруд. Загальні відомості про конструкції фундаментів та типи ґрунтів. Взаємодія між фундаментом і основою. Центрально та позацентрово навантажені фундаменти.

^ Класифікація та властивості ґрунтів. Походження ґрунтів. Гранулометричний склад ґрунтів. Фізичні та механічні характеристики ґрунтів.

Зведення фундаментів у відкритих котлованах. Стрічкові фундаменти. Фундаменти під окремі колони. Спеціальні типи фундаментів. Пальові фундаменти. Фундаменти на пружних основах. Глибина закладення фундаменту.

^ Розрахунок та конструювання залізобетонного фундаменту. Вплив механічних характеристик та фізичного стану ґрунтів на несучу здатність основи. Вибір співвідношення розмірів фундаменту в плані та оптимальної форми перерізу плити. Розрахунок кількості арматури.

^ Зведення фундаментів в особливих ґрунтових умовах. Штучні основи. Зведення фундаментів на слабких ґрунтах. Конструктивні методи протидії просадкам фундаментів. Закріплення та ущільнення ґрунтів.

^ Організація технологічного проектування в будівельному комплексі

Класифікація будівельних об'єктів. Класифікація виробничих процесів спеціальних будівельно-монтажних робіт. Технологічне проектування виробництва робіт. Проект виробництва робіт, його види та склад.

^ Технологія зведення наземних та підземних споруд спеціального призначення. Зведення крупнопанельних будівель. Технологія зведення каркасно-панельних споруд. Зведення об'ємно-блочних та панельно-блочних будівель. Спосіб підйому поверхів та перекриття. Зведення споруд з крупних легкобетонних блоків. Зведення монолітних будівель та споруд.

^ Організація й планування будівельного виробництва. Основні положення організації будівельного виробництва. Склад і класифікація проектів. Організаційні й планово-економічні заходи, що виконуються до початку будівництва.

^ Підготовка будівельного виробництва. Етапи підготовки будівельного виробництва. Організаційно-технологічне проектування будівельного виробництва. Розробка проектів організації будівництва (ПОБ) і провадження робіт (ППР). Нормативи й вихідні дані для складання ПОБ і ПВР.

^ Будівельні генеральні плани. Призначення, види й зміст будівельних генпланів у складі ПОБ і ПВР. Нормативи й вихідні дані для розробки будівельних генпланів. Склад, зміст і порядок розробки будівельних генпланів. Техніко-економічні показники для оцінки варіантів будівельних генеральних планів з використанням ПК.

^ Організація матеріально-технічного забезпечення будівництва.

Матеріально-технічна база будівництва. Принципи організації, проектування, технічного переозброєння виробничої бази будівельних організацій. Автоматизація й комплексна механізація в будівництві. Організація транспортного парку в будівництві.

^ Організація управління якістю будівельної продукції та приймання в експлуатацію закінчених об'єктів. Види контролю якості будівельної продукції. Порядок і правила приймання в експлуатацію будівельних об'єктів. Робочі комісії. Державні приймальні комісії. Акти комісій.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • номенклатуру та основні властивості бетонних і залізобетонних конструкцій і виробів;

 • основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій і виробів; принципи регулювання властивостей бетонів у різних умовах експлуатації;

 • номенклатуру і основні фізичні та механічні властивості ґрунту основи фундаменту;

 • методи розрахунку міцності та осідання фундаменту і ґрунту основи;

 • проект виробництва робіт, його види та склад, класифікацію виробничих процесів спеціальних будівельно-монтажних робіт;

 • організаційні форми й структуру управління будівельним комплексом, завдання й етапи підготовки будівельного виробництва; вихідні дані й склад проектів організації будівництва, проектів впровадження робіт, види й принцип розробки будівельних генеральних планів;

 • моделі будівельного виробництва, методи організації робіт;

 • систему забезпечення й комплектації будівельних організацій матеріальними й технічними ресурсами;

 • систему оперативних планувань й оперативного керування будівельним виробництвом;

 • систему управління якістю будівельної продукції й здачі об'єктів в експлуатацію;

уміти:

 • вибирати будівельні матеріали і вироби залежно від умов експлуатації конструкцій;

 • призначати технологію і режими їх виготовлення;

 • оцінювати перспективи виробництва і застосування залізобетонних конструкцій і виробів;

 • вибирати конструкції фундаменту і заглиблення фундаменту залежно від властивостей ґрунту основи та умов експлуатації будівлі;

 • розробляти технологію зведення наземних та підземних споруд спеціального призначення;

 • розробляти основні розділи ПОБ, ПВР на окремі будівлі й споруди.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


  1. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Высшая школа, 1987. – 415 с.

  2. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. – М.: Стройиздат, 1981. – 464 с.

  3. Ратинов В.Б. Розенберг Т.И. Добавки в бетон. – М.: Стройиздат, 1986. – 213 с.

  4. Руденко Н.Н. Тяжелые бетоны с високими эксплуатационными свойствами. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999. – 260 с.

  5. Пунагін В.М., Пшінько О.М., Руденко Н.М. Призначення складів гідротехнічного бетону. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. – 192 с.

  6. Пунагин В.Н., Пшинько А.Н., Руденко Н.Н. Бетон в условиях повышенных температур. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999. – 278 с.

  7. Руководство по выбору проектних решений фундаментов. – М.: Стройиздат, 1984. – 192 с.

  8. Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1978. – 375 с.

  9. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика. Горбунов-Посадов М.И., Ильичев В.А., Крутов В.И. и др. / Под общей редакцией Е.А. Сорочана и Ю.Г. Трафименкова. – М.: Стройиздат, 1985. – 480 с.

  10. Далматов Б.И., Моререскул Н.Н., Науменко В.Г. Проектирование фундаментов зданий и промышленних сооружений: Учеб. пособие для студентов вузов по специальности «Промышленное и гражданское строительство». – М.: Высшая шк., 1986. – 239 с.

  11. Проектирование железобетонных конструкций: Справочн. Пособие / А.Б. Голышев, В.А. Бачинский, В.П. Полищук и др.: Под ред. А.Б. Голышева. – Киев: Будівельник, 1985. – 239 с.

  12. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Заповнювачі для бетону: Підручник. – К.: ФАДА ЛТД, 2001. – 399 с.

  13. Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства. – М.: Стройиздат, 1984. – 115 с.

  14. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений промышленного строительства. – М: Стройиздат, 1981. – 488 с.

  15. Пшинько А.Н. Подводное бетонирование и ремонт искусственных сооружений. – Днепропетровск: Пороги, 2000. – 416 с.

  16. Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1978. – 112 с.

  17. Технология строительного производства / Под ред. В.К. Черненко и Б.Н. Ярмольника. – Киев: Высшая школа, 2002. – 321 с.

  18. Шахназарян С.Х. Возведение зданий способом подъема этажей и перекрытий. – М: Стройиздат, 1974. – 234 с.

  19. Технология строительного производства / Под ред. О.О. Литвинова. – Киев: Высшая школа, 1985. – 287 с.

  20. Организация строительного производства / Под ред. Т.Н. Цая, П.Г. Грабового – Уч. для вузов. – М.: Наука, 1999. – 432 с.

  21. Кирнос В.М., Залунін В.Ф., Дадіверіна Л.М. Організація будівництва. – Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 310 с.

  22. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри міського будівництва та господарства.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Завідувач кафедри міського

будівництва та господарства ______________ проф. Руденко Н.М.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Харченко Є.I.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи