Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 226.52 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір226.52 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ______________ О.Л. Голубенко

«____»__________________2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

зі спеціальності

«Організація перевезень і управління на транспорті (міський транспорт)»


Пояснювальна записка складається з «Програма фахових вступних випробувань», «Вимоги до рівня підготовки випускників», «Критеріїв оцінювання», «Порядок проведення співбесіди» та «Перелік рекомендованої літератури»


Луганськ 2012

^ Програма фахових вступних випробувань


Програма фахових випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін «Вантажні перевезення», «Пасажирські перевезення», «Економіка транспорту», «Основи теорії транспортних процесів та систем», «Транспортні засоби», «Логістика».

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягів теоретичних знань і навичок в галузі транспорту та транспортних технологійТема та короткий зміст

Посилання на літературу

^ Тема1. Порівняльні характеристики окремих видів транспорту

Короткий зміст: порівняльні характеристики окремих видів транспорту, розподіл перевезень за видами транспорту в сучасних умовах, показники перевізної роботи

/1/, c.5-10

/2/

/3/, с.8-15


Тема 2. Транспортна класифікація вантажів і перевезень

^ Короткий зміст: класифікація вантажів та перевезень (за видами транспорту), змішані перевезення.

/1/;/2/

Тема3. Вантажопотоки та пасажиропотоки.

Короткий зміст: утворення вантажопотоків та пасажиропотоків, їх характеристика, вантажопункти матриці та схеми вантажопотоків.

/3/, с.10-20

Тема 4. Класифікація рухомого складу і його основні характеристики

^ Короткий зміст: загальна характеристика технічного оснащення транспорту, рухомий склад автомобільного та залізничного транспорту, рухомий склад морського, річкового та повітряного транспорту, трубопровідний транспорт.

/1/, с.25-45,

/2/, с. 47-72

Тема 5. Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу

^ Короткий зміст: основні показники використання технічних засобів транспорту, показники використання залізничного транспорту, морського та річкового флоту, авіаційного транспорту, автомобільного транспорту

/1/, /3/ с.26-39
^

Тема 6. Собівартість перевезень і тарифи


Короткий зміст: структура собівартості, особливості її розрахунку на різних видах транспорту, аналіз продуктивності і собівартості як основних якісних показників роботи транспортних засобів, тарифи перевезень

/3/, /4/

^ Тема7. Маршрутизація

Короткий зміст: задачі маршрутизації, математичні методи вирішення задач маршрутизації, вимоги до маршрутів при їх розробці та критерії оцінки ефективності маршруту

/3/, с.10-20

Тема 8. Маршрути перевезень

Короткий зміст: види, характеристики та ефективність маршрутів; розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу на маршрутах

/1/

/2/

/3/

Тема 9. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при перевезеннях

^ Короткий зміст: крізний та дільничний методи організації руху, організація роботи екіпажів транспортних засобів, розробка графіків руху транспортних засобів

/1/,/3/

/4/,/5

Тема 10. Вибір транспортних засобів при перевезеннях

^ Короткий зміст: критерії вибору транспортного засобу, вибір рухомого складу по техніко-економічним показникам, застосування спеціалізованого рухомого складу
Тема 11. Нормативна база перевезень

Короткий зміст: правила перевезень вантажів та пасажирів на автомобільному та залізничному транспорті, на морському, річковому та повітряному транспорті

/1/, /2/

/4/, /5/

/6/

^ Тема 12. Основні характеристики і ефективність технології перевезень

Короткий зміст: технологічні процеси роботи транспортних засобів та об’єктів транспорту, структура та загальні принципи організації технологічного процесу перевезень.

/1/, с.5-10

/2/;/3/ с.8-15


Тема 13. Пакетні та контейнерні перевезення

^ Короткий зміст: пакетні перевезення, контейнерні перевезення, технічні засоби пакетних та контейнерних перевезень

/1/;/2/

Тема 14. Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів та пасажирів

^ Короткий зміст: характеристики технологічних операцій та їх групування, технологічні нормативи та режими, проектування транспортно-технологічних схем та карт доставки вантажів та пасажирів

/1/ с.25-45Тема 15. Технологія роботи вантажно-розвантажувальних пунктів

^ Короткий зміст: вантажний комплекс, його складові та функції; засоби технічного оснащення вантажного комплексу, координація роботи вантажного комплексу та транспортних засобів

/2/ с.47-72

Тема 16. Технологія перевезень небезпечних, великовагових, великогабаритних та швидкопсувних вантажів

^ Короткий зміст: перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних та швидкопсувних вантажів на різних видах транспорту

/3/ с.26-39

Тема 17. Технологія міжнародних перевезень

^ Короткий зміст: організація руху транспортних засобів та роботи екіпажів, вимоги до рухомого складу при міжнародних перевезеннях, дорожня та нормативна документація міжнародних перевезень

/1/

^ Тема 18. Планування вантажних перевезень та їх забезпечення

Короткий зміст: перспективне, поточне та оперативне планування обсягу перевезень, ресурсне забезпечення перевезень.

/3/

/4/

Тема 19. Експедиційне обслуговування

Короткий зміст: принципи організації та види послуг транспортно-експедиційного обслуговування, концентрація вантажної роботи, схеми та ефективність роботи транспортно-експедиційного підприємства

/1/

/2/

/3/

/4/

Тема 20. Транспортна документація

Короткий зміст: структура та зміст договору перевезення, договір транспортно-експедиційного обслуговування, дорожня документація, документація приватного перевізника

/1/,/3/

/4/,/5/

Тема 21. Облік і контроль перевезень

Короткий зміст: облік перевезень, контроль роботи транспорту та перевезень, державний транспортний контроль
Тема 22. Якість перевезень

Короткий зміст: складові та показники якості перевезень, управління якістю перевезень

/1/, /2/

/4/, /6/

Тема 23. Перспективи розвитку перевезень

Короткий зміст: основні напрямки удосконалення перевезень, перспективні транспортні засоби

/2/, /5/

/6/


Питання для самостійної підготовки


1. Вантажні перевезення


1.1. Порівняльні характеристики окремих видів транспорту. Розподіл вантажів по видах транспорту в сучасних умовах. Показники перевізної роботи.

1.2. Транспортна класифікація вантажів і перевезень

1.3. Вантажопотоки. Утворення вантажопотоків, їх характеристика, вантажопункти матриці і схеми вантажопотоків.

1.4. Класифікація рухомого складу і його основні характеристики.

1.5. Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу: основні показники використання технічних засобів транспорту, показники використання технічних засобів залізничного транспорту, морського та річкового флоту, авіаційного транспорту, автомобільного транспорту

1.6. Собівартість вантажних перевезень і тарифи. Структура собівартості, особливості її розрахунку на різних видах транспорту, аналіз продуктивності і собівартості як основних якісних показників роботи транспортних засобів, тарифи вантажних перевезень.


1.7. Маршрути вантажних перевезень. Види, характеристики та ефективність маршрутів; розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу на маршрутах.

1.8. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при вантажних перевезеннях. Крізний та дільничний методи організації руху, організація роботи екіпажів транспортних засобів.

1.9. Розробка графіків руху транспортних засобів

1.10. Вибір транспортних засобів при вантажних перевезеннях. Критерії вибору транспортного засобу, вибір рухомого складу по техніко-економічним показникам, застосування спеціалізованого рухомого складу.

1.11. Нормативна база вантажних перевезень.

1.12. Основні характеристики і ефективність технології вантажних перевезень. 1.13. Технологічні процеси роботи транспортних засобів та об’єктів транспорту, структура та загальні принципи організації технологічного процесу вантажних перевезень, критерії оцінки ефективності технології перевезень.

1.14. Пакетні та контейнерні перевезення. Технічні засоби пакетних та контейнерних перевезень.

1.15. Маршрутизація. Задачі маршрутизації, математичні методи вирішення задач маршрутизації, вимоги до маршрутів при їх розробці та критерії оцінки ефективності маршруту.

1.16. Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів. Характеристики технологічних операцій та їх групування, технологічні нормативи та режими, проектування транспортно-технологічних схем та карт доставки вантажів.

1.17. Технологія роботи вантажно-розвантажувальних пунктів. Вантажний комплекс, його складові та функції; засоби технічного оснащення вантажного комплексу, координація роботи вантажного комплексу та транспортних засобів.

1.18. Технологія перевезень небезпечних, великовагових, великогабаритних та швидкопсувних вантажів.

1.19 Технологія міжнародних перевезень. Організація руху транспортних засобів та роботи екіпажів, вимоги до рухомого складу при міжнародних перевезеннях, шляхова та нормативна документація міжнародних перевезень.

1.20. Планування вантажних перевезень та їх забезпечення. Перспективне, поточне та оперативне планування обсягу перевезень, ресурсне забезпечення перевезень.

1.21. Експедиційне обслуговування. Принципи організації та види послуг транспортно-експедиційного обслуговування, концентрація вантажної роботи, схеми та ефективність роботи транспортно-експедиційного підприємства

1.22. Транспортна документація

1.23. Облік і контроль вантажних перевезень. Якість перевезень

1.24. Перспективи розвитку вантажних перевезень. Основні напрямки удосконалення вантажних перевезень, перспективні транспортні засоби.


^ 2. Пасажирські перевезення


 1. Роль пасажирських перевезень в житті суспільства. Завдання пасажирського транспорту. Роль і значення кожного виду транспорту у сфері пасажирських перевезень. Області найбільш доцільного використання кожного виду транспорту.

 2. Підвищення швидкостей руху за рахунок раціонального вибору виду транспорту, скорочення часу технічних стоянок, посадки і висадки пасажирів, збільшення числа безпересадочних сполучень.

 3. Створення найбільших зручностей пасажирам в дорозі і на вокзалах. Забезпечення безпеки при перевезеннях.

 4. Залізничні пасажирські перевезення. Види пасажирських перевезень (у прямому повідомленні, в місцевому повідомленні, приміські). Особливості кожного виду перевезень, методика визначення кількості вагонів, складу потягів у пасажирському і приміському сполученні, планування розмірів пасажирського руху.

 5. Види графіків руху. Особливості організації пасажирського руху в приміському і пасажирському сполученні. Управління пасажирським залізничним транспортом. Пристрій і організація роботи пасажирських станцій і вокзалів. Пасажирські тарифи.

 6. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Види автомобільних перевезень (міжнародні, міжміські, приміські, міські), їх особливості, маршрутні системи перевезень, поняття про маршрутну мережу.

 7. Методики дослідження пасажиропотоків, складання маршрутних мереж і методика розрахунку кількості транспорту на маршрутах (приміських, міжміських, міжнародних). Основи організації пасажирських перевезень, оперативного управління рухом транспортних засобів. Види технічних пристроїв пасажирського транспорту.

 8. Види міського транспорту, їх основні характеристики, сфери застосування залежно від типу міст і чисельності населення. Особливості визначення міських пасажиропотоків, методика розробки транспортної мережі, визначення доцільного виду транспорту на маршрутах і кількості рухомого складу.

 9. Координація роботи різних видів міського транспорту, основи взаємодії міського транспорту з пасажирським дальнім, місцевим і приміським транспортом. Управління міським транспортом і організація його роботи.

 10. Особливості пасажирських перевезень річковим, морським і повітряним транспортом. Місце цих видів транспорту в загальному процесі пасажирських перевезень, основні характеристики цих видів транспорту і основи організації їх роботи.

 11. Нові види міського пасажирського транспорту: швидкісний трамвай, рухомі міські тротуари, міський повітряний транспорт. Перспективи розвитку різних видів транспорту.


^ 3. Економіка транспорту


 1. Основні фонди підприємств і показники їх використання.

 2. Оборотні кошти. Організація і планування матеріально-технічного постачання.

 3. Організація і планування праці і заробітної плати.

 4. Організація і планування матеріально-технічного постачання.

 5. Витрати промислового транспорту.

 6. Суть і роль собівартості вантажних перевезень на промисловому транспорті. Основи розрахунку собівартості в умовах промислового транспорту.

 7. Собівартість перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт в умовах промислового транспорту..

 8. Залежність собівартості від об'єму і структури перевезень.

 9. Вплив науково-технічного прогресу, умови використання основних засобів і продуктивності праці на собівартість перевезень.

 10. Вплив кооперації промислового транспорту і вдосконалення експлуатаційної роботи на собівартість перевезень.

 11. Собівартість вимірювальної експлуатаційної роботи.

 12. Міжзаводський аналіз собівартості перевезень.

 13. Аналіз і пофакторне планування собівартості перевезень на підприємствах.

 14. Вдосконалення нормування, облік і планування витрат на перевезення.^ 4. Основи теорії транспортних процесів і систем


 1. Визначення системи, її склад, структура, класифікація.

 2. Управління системами.Стійкість і якість управління. Типи управління.

 3. Матеріальні и інформаційні зв'язки в системі.

 4. Система управління, як об'єкт дослідження.

 5. Зміст і структура системного аналізу.

 6. Принципи системного підхіду к дослідженню процесів управління в економіці.

 7. Інформаційні і кібернетичні моделі, як метод дослідження систем.

 8. Процеси прийняття управляючіх рішень. Теорія прийняття рішень

 9. Математичні основи теорії систем і систмного аналізу.

 10. Моделювання процесів в умовах невизначеності.

 11. Єдина транспортна система країни її структура й складові частини.

 12. Складні системи. Відмітні властивості, фактори, що викликають невизначеність транспортно-технологічних систем. Методи зниження невизначеності. Методи спрощення структури складних систем. Знаходження центра ваги мікрорайону.

 13. Процеси транспортно-технологічних систем. Опис транспортно- технологічних систем за допомогою алгебри висловлень, матриць транспортних зв'язків і теорії граф. Перевізний процес його класифікація. Якісні, кількісні й економічні показники перевізної роботи системи.

 14. Маршрутизація перевезень. Фактори, що впливають на вибір маршруту. Класифікація.

 15. Методологічні основи факторного аналізу перевізного процесу.


^ 5. Транспортні засоби


 1. Класифікація автомобілів, автопоїзда, структура вантажного автомобільного парку. Загальний пристрій автомобіля. Автомобіль, охорона навколишнього середовища і здоров'я людини.

 2. Елементи теорії автомобільного транспорту. Тяговий баланс автомобіля, динамічний чинник. Тягові і динамічні характеристики автомобіля. Методи рішення рівнянь силового і потужностного балансів автомобіля.

 3. Розрахунковий-аналітичне визначення показників тяговий-швидкісних властивостей автомобілів.

 4. Навантаження автомобіля, буксування, гальмування, безпечний інтервал руху.

 5. Паливні показники автомобіля. Витрата палива. Топліво-економічеськая характеристика автомобіля. Розрахункове визначення показників паливної економічності. Продуктивність автомобіля.

 6. Пристрій автомобільного двигуна внутрішнього згорання. Пристрій автомобільного ДВС, його механізми і системи, конструкція і основні принципи роботи.

 7. Механізми і системи ДВС. Принцип роботи змащувальної системи. Фільтр відцентрового очищення. Масляній насос. Масляні фільтри. Система охолоджування.

 8. Система живлення карбюраторного двигуна. Принципова схема системи живлення автомобільного карбюраторного двигуна. Склад горючої суміші. Схема простого карбюратора і принцип його роботи.

 9. Силова передача (трансмісія) автомобіля. Призначення і основні типи трансмісій. Зчеплення, КПП, кардана передача, головна передача, диференціал.

 10. Ходова частина автомобіля. Підвіска автомобіля, типу і конструкція підвісок, ресори, амортизатори. Передній і задній мости, колеса автомобіля, шини.

 11. Рама і кузов автомобіля.

 12. Системи управління автомобілем. Рульове управління. Конструкції і коротка характеристика їх роботи.

 13. Гальмівні системи автомобілів. Конструкції і коротка характеристика їх роботи.


6. Логістика


 1. Поняття логістики. Концепції і функції логістики. Поняття матеріального потоку, логістичної операції, логістичної системи, і так далі.

 2. Класифікація моделей і методів теорії логістики. Загальна характеристика методів вирішення логістичних завдань. Основні принципи системного підходу, порівняльна характеристика, приклади. Аналіз АВС, XYZ. Показники логістики.

 3. Вибір логістичних посередників. Суть і завдання закупівельної логістики. Завдання «зробити або купити». Завдання вибору постачальника.

 4. Основні логістичні концепції і системи. Мікрологістична система КАНБАН. Мікрологістична концепція «худого виробництва». Логістична концепція «планування потреб/ресурсів». Логістична концепція «точно в строк».

 5. Запаси і склади в логістиці. Поняття, види і розміри запасів. Система контролю і стану запасів. Розрахунок оптимального розміру замовлення. Застосування методів прогнозування в логістиці.

 6. Розрахунок параметрів системи управління запасами (з фіксованим розміром замовлення, з фіксованим інтервалом між замовленнями, зі встановленою періодичністю поповнення запасів при збоях в постачанні, з фіксованим інтервалом між замовленнями, зі встановленою періодичністю поповнення запасів при збоях в споживанні, «мінімум-максимум»).

 7. Поняття, види і функції складів. Склад як елемент логістичної системи. Визначення кількості і координат складів в регіоні.

 8. Інформаційні логістичні системи. Мета і роль інформаційних потоків в логістичних системах. Теорія і практика логістичного аналізу.

 9. Транспортна логістика. Загальний алгоритм планування вантажних перевезень. Алгоритм прискореного планування перевезень. Змішані перевезення – вибір виду транспорту.

Рекомендована література

 1. Соболєв Ю.В., Диканб В.Л. Єдина транспортна система: навчальний посібник. Харків: Олант, 2002. – 288 с.

 2. Бенсон Д. Уайтхед К. Транспорт и доставка грузив / перевод с англ.. В.В. Космина М.: Транспорт, 1990 – 278 с.

 3. Аксенов И.Я. Единая транспортная система: [учебник для транспортных специальностей ВУЗов] М.: Высшая школа, 1991 – 315 с.

 4. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. -К.: Вища шк..,1986. -447 с.

 5. Акулиничев В.М. Организация перевозок на промтранспорте. - М.:Высш.шк.,1983

 6. Грузовые автомобильные перевозки. Под ред. М.И. Раффа - К.:Высш.шк., 1975

 7. Закон України "Про транспорт". Затверджений постановою Верховної Ради України №233/94-ВР від 10 листопада 1996 р.

 8. Закон "Про залізничний транспорт". Затверджений постановою Верховної Ради України № 274/96-ВР від 04 липня 1996 р.

 9. Закон "Про транспортно-експедиційну діяльність". Затверджений постановою Верховної Ради України № 1955-1У від 01 червня 2004 р.

 10. Устав автомобильного транспорта Украинской ССР (утв. постановлением СМ от 8 января 1969 г.).

 11. Смехов А.А. Грузоведение, сохранность и крепление грузив М.: Транспорт, 1989 – 239 с.

 12. Экономико-математические модели смешанных перевозок [Монография] / М.Я. Постан Одесса: Астропринт, 2006, 369с.

 13. Силкин А.А. Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Пособие по курсовому и дипломному проектированию М.: Транспорт, 1985 – 236 с.

 14. Раховецкий А.Н. Эффективность рейса морского судна М.: Транспорт, 1989 – 138 с.

 15. А.А. Крючков Грузовые перевозки на воздушном транспорте М.: Транспорт, 1974 – 248 с.

 16. Заенчик А.Г. и др. Проектирование технологических карт доставки грузов автотранспортом: Справочно-методическое пособие / Под ред. Р.Н. Кисельмана. – Киев: Техника, 1990 – 316 с.

 17. Технические условия погрузки и крепления грузив М.: Транспорт, 1990 – 408 с.

 18. Довідник залізничника. У 8 кн., Кн. 1 Перевезення вантажів Д.В. Зеркалов Київ: Основа, 2004 – 552 с.

 19. Вишняков Н.Н., Вахламов В.К. и др. Автомобиль. Основы конструкции. – М.: Машиностроение, 1986. – 301 с.

 20. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств. – М.: Машиностроение, 1989. – 237 с.

 21. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль. Анализ конструкции, элементы расчета. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.

 22. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1987. – 280с.

 23. Дегтяренко В.Е. Автотранспортные дороги и автотранспорт промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1981. – 260 с.

 24. Бабков В.Ф. Автомобильные дороги. – М.: Транспорт, 1983. – 260 с.

 25. Воротницкий П.И., Задорожный В.И. Тягово-скоростные качества автомобилей. – Киев: Высшая школа, 1978. – 174 с.

 26. Анохин В.И. Отечественные автомобили. – М.: Машиностроение, 1977. – 791 с.

 27. Справочник проектировщика «Промышленный транспорт». – М.: Стройиздат, 1982.

 28. Кудрявцев М.Н., Качанович В.Е. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1980. – 321 с.

 29. Калужский Ф.Я., Медведкова Н.А., Ряпухин В.Н. Проектирование дорожных одежд. – Киев: Высшая школа, 1981.

 30. Куценко В. І., Лучко М. І. Тягово-швидкісні та технічні характеристики автомобілів: Навчальний посібник. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002.-80 с.

 31. Мороз А.И. Курс теории систем. Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк.1987. – 304 с.

 32. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: учеб. пособие для вузов. – М., Высш.шк., 1989. – с.367

 33. Спицнандель В.Н. Основі системного анализа: Учеб. Пособие. - СПб: «Изд.дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с.

 34. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: навч. посіб. – Львів: “новий світ –2000” – 424с.

 35. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э.Системный анализ в логистике. – М.: Экзамен, 2002

 36. Афанасьев Л.Л., Островский Н.Б., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. – М., Транспорт, 1984. – 336с.

 37. Большая советская энциклопедия . В 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М., Сов. Энциклопедия , 1976. – Т . 23.- 640 с.

 38. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки (основы теории транспортных процессов и систем) Учеб.пособие для вузов . – К., Выща школа, Голов. изд-во, 1979. – 392 с.

 39. Губенко В.К., Паранукян В.Э. Общий курс промышленного транспорта. Учеб. Пособие, - К., НМК ВО, 1993.-232 с.

 40. Поттгофф Герхард. Учение о транспортных потоках. Пер. с нем. – М., Транспорт, 1975. – 344 с.

 41. Спиваковский А.Д., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. Учеб. Пособие для машиностр. Вузов, 3-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1983. – 487 с.

 42. Зенков Р.Л. и др. Машины непрерывного транспорта/Учеб.для студентов вузов/ Р.Л.Зенков, И.И.Ивашков, Л.Н.Колобов, 2-е изд. перераб. и доп., М.: Машиностроение, 1987. – 432 с.

 43. Иванченко Ф.К., Бондарев В.С. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. – К.: Вища школа, 1978. – 576 с.

 44. Промышленный транспорт. Под ред. А.С.Гельмана, С.Д.Чубарова. – М.: Стройиздат, 1984 (Справочник конструктора).

 45. Костюк В.И. и др. Промышленные работы. – Киев: Вища школа, 1985. -360 с.

 46. Гриневич Г.П. КМА ПРР на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1981. - 344 с.

 47. Аннинский Б.А. Погрузочно-разгрузочные работы. – Ленинград, 1988. – 344 с.


Вимоги до рівня підготовки випускників


Вступник повинен:


Знати:

- основні типи і конструктивні особливості транспортних засобів;

- методики розробки генеральних планів підприємств;

- методи розрахунку вантажопотоків та пасажиропотоків;

- транспортні характеристики та умови перевезень вантажів;

- техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу транспорту;

- сучасні методи планування, організації і управління перевезеннями вантажів та пасажирів;

- нормативну і правову бази організації вантажних та пасажирських перевезень;

- методи організації руху рухомого складу;

- форми розробки оптимальних рішень при організації вантажних та пасажирських перевезень;

- основи технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- основи теорії надійності і підвищення зносостійкості транспортних засобів;

- сучасні методи діагностики транспортних засобів;


^ Уміти, мати навички:

- виконувати вибір, розрахунок і креслення транспортних засобів, схем навантаження та розвантаження, технологічних споруд на транспорті;

- здійснювати вибір і оцінку маршрутів руху транспортних засобів з оптимальними параметрами;

- формувати транспортно-технологічні схеми переміщення вантажів на підприємствах різноманітного спрямування;

- проектувати спеціальні види промислового транспорту із забезпеченням необхідної продуктивності та з мінімальними енергетичними затратами;

- оптимізувати роботу промислових транспортних засобів в технологічних умовах виробництва;

- планувати й нормувати заходи щодо обслуговування й ремонту транспортних засобів;

- визначати норми витрат паливномастильних матеріалів для автомобільного та залізничного транспорту;

- користуватися нормативно-правовими документами, спеціальною літературою.


^ Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної комісії, зав. кафедрою

«Комп’ютерні технології на промисловому

і міському транспорті», д.т.н., професор Губачева Л.О.

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи